EKONOMİST GİBİ DÜŞÜNMEK – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

EKONOMİST GİBİ DÜŞÜNMEK – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

24 Eylül 2022 Bütüncül yöntem ekonomi biliminin yöntemlerinden midir Ekonomi biliminin yöntemleri tümevarım Ekonomi hangi bilim dalının altında yer almaktadır 0
Çözünürlük Sistemleri

EKONOMİST GİBİ DÜŞÜNMEK

Her çalışma alanının kendi dili ve kendi düşünce tarzı vardır. Matematikçiler aksiyomlar, integraller ve vektör uzayları hakkında konuşurlar. Psikologlar ego, id ve bilişsel uyumsuzluk hakkında konuşurlar. Avukatlar mekan, haksız fiiller ve senet estoppel hakkında konuşurlar.

Ekonomi de farklı değil. Arz, talep, esneklik, karşılaştırmalı üstünlük, tüketici rantı, ölü ağırlık bu terimler iktisatçının dilinin bir parçasıdır.

İlerleyen bölümlerde iktisatçıların özel biçimlerde kullandıkları birçok yeni terim ve bazı tanıdık kelimelerle karşılaşacaksınız. İlk başta, bu yeni dil gereksiz yere gizemli görünebilir. Ancak, göreceğiniz gibi, değeri, içinde yaşadığınız dünya hakkında size yeni ve yararlı bir düşünme biçimi sağlama yeteneğinde yatmaktadır.

Bu kitabın tek ve en önemli amacı, ekonomistin düşünme tarzını öğrenmenize yardımcı olmaktır. Elbette bir gecede matematikçi, psikolog ya da avukat olamayacağınız gibi, bir ekonomist gibi düşünmeyi öğrenmek de biraz zaman alacaktır.

Yine de haberlerdeki teori, vaka çalışmaları ve ekonomi örneklerinin bir kombinasyonu ile bu kitap size bu beceriyi geliştirmeniz ve uygulamanız için bolca fırsat verecektir.

Ekonominin özüne ve ayrıntılarına girmeden önce, ekonomistlerin dünyaya nasıl yaklaştıklarına dair bir genel bakışa sahip olmak faydalı olacaktır. Bu nedenle, bu bölüm alanın metodolojisini tartışmaktadır. İktisatçıların bir soruyla nasıl yüzleştiklerinin ayırt edici özelliği nedir? Bir ekonomist gibi düşünmek ne demektir?

BİLİMCİ OLARAK EKONOMİST

Ekonomistler, konularına bir bilim adamının nesnelliği ile hitap etmeye çalışırlar. Ekonomi çalışmasına, bir fizikçinin madde incelemesine ve bir biyologun yaşam çalışmasına yaklaşması gibi yaklaşırlar: Teoriler geliştirir, veri toplar ve sonra teorilerini doğrulamak veya çürütmek için bu verileri analiz ederler. 

Yeni başlayanlar için ekonominin bir bilim olduğunu iddia etmek garip gelebilir. Ne de olsa ekonomistler test tüpleri veya teleskoplarla çalışmazlar. Bununla birlikte, bilimin özü bilimsel yöntemdir. Dünyanın nasıl çalıştığına dair teorilerin tarafsız bir şekilde geliştirilmesi ve test edilmesi gerekir.

Bu araştırma yöntemi, dünyanın yerçekimini veya bir türün evrimini incelemek için olduğu kadar, bir ulusun ekonomisini incelemek için de geçerlidir. Albert Einstein’ın bir keresinde dediği gibi, “Bilimin tamamı, günlük düşüncenin arıtılmasından başka bir şey değildir.”

Einstein’ın yorumu, fizik gibi doğa bilimleri için olduğu kadar ekonomi gibi sosyal bilimler için de doğru olsa da, çoğu insan topluma bir bilim adamının gözünden bakmaya alışkın değildir. Bu nedenle, ekonomistlerin bir ekonominin nasıl çalıştığını incelemek için bilim mantığını nasıl uyguladıklarını tartışalım.


Ekonomi hangi bilim dalının altında yer almaktadır
Ekonomik olayların temel zorluğu
Ekonomi biliminin yöntemleri
Ekonomi biliminin yöntemleri tümevarım
Bütüncül yöntem ekonomi biliminin yöntemlerinden midir
Ekonomik mala örnek
Ekonomik denge Nedir
Fiyat artış hızının yavaşlayıp fiyatların uzun süre içinde


BİLİMSEL YÖNTEM: GÖZLEM, TEORİ 

İddiaya göre on yedinci yüzyılın ünlü bilim adamı ve matematikçisi Isaac Newton, bir gün bir elma ağacından bir elmanın düştüğünü gördüğünde ilgisini çekti. Bu gözlem Newton’u yalnızca dünyaya düşen bir elma için değil, evrendeki herhangi iki nesne için de geçerli olan bir yerçekimi teorisi geliştirmeye motive etti.

Newton’un teorisinin müteakip testleri, birçok durumda (Einstein’ın daha sonra vurgulayacağı gibi, her koşulda olmasa da) iyi çalıştığını göstermiştir. Newton’un teorisi gözlemi açıklamada çok başarılı olduğu için, bugün hala dünya çapında lisans fizik derslerinde öğretilmektedir.

Teori ve gözlem arasındaki bu etkileşim, ekonomi alanında da ortaya çıkar. Bir ekonomist, fiyatlarda hızlı artışlar yaşayan bir ülkede yaşayabilir ve bu gözlemden hareketle bir enflasyon teorisi geliştirebilir. Teori, hükümet çok fazla para bastığında yüksek enflasyonun ortaya çıktığını iddia edebilir.

Bu teoriyi test etmek için ekonomist, birçok farklı ülkeden fiyatlar ve para ile ilgili verileri toplayabilir ve analiz edebilir. Para miktarındaki büyüme, fiyatların yükselme hızıyla hiç ilgili olmasaydı, iktisatçı, enflasyon teorisinin geçerliliğinden şüphe etmeye başlardı. Parasal büyüme ve enflasyon, uluslararası verilerde, gerçekte olduğu gibi güçlü bir şekilde ilişkili olsaydı, ekonomist kendi teorisine daha fazla güvenirdi.

Ekonomistler, diğer bilim adamları gibi teori ve gözlemi kullanmalarına rağmen, görevlerini özellikle zorlaştıran bir engelle karşı karşıya kalırlar: Ekonomide deneyler genellikle zordur. Yerçekimini inceleyen fizikçiler, teorilerini test etmek için veri üretmek için laboratuvarlarına birçok nesneyi bırakabilirler.

Buna karşılık, enflasyonu inceleyen ekonomistlerin bir ülkenin para politikasını sadece faydalı veriler üretmek için manipüle etmelerine izin verilmez. Gökbilimciler ve evrimsel biyologlar gibi ekonomistler, genellikle dünyanın kendilerine verdiği verilerle yetinmek zorundadır.

Laboratuar deneylerinin yerini alacak bir şey bulmak için ekonomistler, tarihin sunduğu doğal deneylere çok dikkat ederler. Örneğin Ortadoğu’da bir savaş ham petrol akışını kestiğinde, dünya genelinde petrol fiyatları fırlıyor. Petrol ve petrol ürünleri tüketicileri için böyle bir olay yaşam standartlarını düşürür.

Ekonomik politika yapıcılar için, en iyi nasıl yanıt verileceği konusunda zor bir seçimdir. Ancak ekonomi bilimciler için, önemli bir doğal kaynağın dünya ekonomileri üzerindeki etkilerini inceleme fırsatı sağlıyor ve bu fırsat, petrol fiyatlarındaki savaş zamanı artışı sona erdikten çok sonra bile devam ediyor.

Bu nedenle, bu çalışma boyunca birçok tarihsel olayı ele alıyoruz. Bu bölümler, bize geçmişin ekonomisine dair içgörü kazandırdıkları ve daha da önemlisi, günümüzün ekonomik teorilerini örneklememize ve değerlendirmemize izin verdikleri için çalışmak için değerlidir.

Bir fizikçiye on katlı bir binanın tepesinden bir bilyenin düşmesinin ne kadar sürdüğünü sorarsanız, soruyu bilyenin boşlukta düştüğünü varsayarak cevaplayacaktır. Tabii ki, bu varsayım yanlıştır. Aslında bina, düşen mermere sürtünme uygulayan ve onu yavaşlatan hava ile çevrilidir.

Yine de fizikçi, mermer üzerindeki sürtünmenin etkisinin ihmal edilebilecek kadar küçük olduğunu doğru bir şekilde belirtecektir. Mermerin bir boşlukta düştüğünü varsaymak, cevabı büyük ölçüde etkilemeden sorunu büyük ölçüde basitleştirir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir