Temel Yetkinlikler – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Temel Yetkinlikler – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

20 Temmuz 2022 Fonksiyonel Yetkinlikler nelerdir Temel yetkinlik örnekleri Yönetsel yetkinlik Nedir 0
Hesaplama Fiziği – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

İş Modelleri, Değer Zinciri, Temel Varlıklar ve Yetkinlikler

İş modelinin yönetimini anlamak için, şirketin kaynaklarının başarısını ve gelişimini belirlediğini varsaymak çok önemlidir. Bir işletmenin rekabet gücünü belirleyen unsurlar, değer yaratma sistemine dahil edilir. Değer zinciri, temel varlıklar ve temel yetkinlikler ile işletmelerin iş modeli temel unsurlara aittir.

İşletmelerin değer yaratma sistemine genel bir bakış sunar. Burada temel varlıklar, temel yetkinlikler ve değer zincirleri, tamamlayıcı analiz konuları olarak dikkate alınmalıdır.

Değer zinciri, işletmelerdeki değer akışı faaliyetlerinin farklılaştırılmış ve yapılandırılmış sunumunu ve analizini kolaylaştırırken, temel varlıklar ve temel yetkinlikler, rekabet avantajlarının kaynak temelini tanımlar. İş modeli, her iki kavramı da kapsar ve buna ek olarak, işletmelerin yönetiminin dış yönlerine özel bir bakış atar.

Aşağıdaki bölüm, iş modellerine ilişkin bütüncül bir anlayış kazanmak için öncelikle temel varlıklar, temel yetkinlikler ve değer zincirine odaklanmaktadır. Böylece, iş modellerine yukarıda bahsedilen girişin temelini sağlar.

 Temel Varlıklar ve Temel Yetkinlikler

Klasik yönetim teorisinde, temel varlıklar ve temel yetkinlikler, şirketlere uzun vadede üstün getirilerin elde edilmesine yol açan sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlar.

Ayrıca, rekabet avantajının daha iyi, daha üstün ürün ve hizmet sunumlarına yol açtığı ve bunun da gelişmiş bir talep konumuna yol açtığı kabul edilmektedir. Bu nedenle, diğer tüm faktörler eşit olduğunda, müşteri bakış açısından en iyi ürün ve hizmet teklifi, müşteri talebini rakiplerden daha iyi karşılayarak nihai olarak bir pazar liderliği konumu ile sonuçlanacaktır.

Dijital sektöre taşınan rekabet avantajı kavramı böylece ilgili işletmenin daha iyi hizmet teklifleri oluşturmasına ve hizmetlerini müşteri için daha yüksek değerle sunmasına olanak tanır. Buna ek olarak, rekabet avantajı, maliyet verimliliği ve güvenilirlik gibi başka nedenlerle şirket için hayati bir faktör haline gelir.

Temel varlıklar ve temel yetkinlikler kavramı, stratejik yönetimin kaynak temelli teori yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, kaynak tabanlı görüş ve onun gelişmiş kavramları yeteneğe dayalı, dinamik yeteneğe dayalı ve bilgiye dayalı görünüm, aşağıdaki temel varlıklar ve temel yetkinlikler tartışmasının temelini oluşturur.

Kaynak temelli yaklaşımlar, şirketler arasındaki sonuçlardaki farklılıkları açıklamak ve rekabet avantajları yaratmak için stratejiler türetmek için kullanılır. Bu bağlamda içeriden dışarıya bir bakış açısı uygulanmakta, yani şirketin birikmiş içsel varlıkları ve yetenekleri odak noktasındadır.

Bu akıl yürütmeye dayanarak, sürdürülebilir rekabet avantajının elde edilmesi, bir organizasyonun benzersiz ve spesifik varlık ve yeterliliklerine atfedilir. Bu varlıklar ve yetkinlikler ile bunların yönetimindeki farklılıklar, girişimcilik başarısındaki farklılıkların nedenleri olarak kabul edilir.


Fonksiyonel Yetkinlikler nelerdir
Temel yetkinlik örnekleri
Kişisel yetkinlikler
Davranışsal yetkinlikler nelerdir
Yönetsel yetkinlik Nedir
Eğitimde yetkinlikler
Yönetsel yetkinlikler
Cv yetkinlik Nedir


Klasik kaynak temelli görüş, öncelikle bir şirketin varlıkları ve temel varlıkları ile ilgilenir ve büyük ölçüde yetkinlikleri ihmal eder. Bu bağlamda varlık terimi, piyasada serbestçe elde edilebilen ve bir şirketin tüm faaliyetleri için gerekli koşulu oluşturan, farklılaştırılmamış bir girdi faktörünü ifade eder. Bu nedenle, finansal kaynaklar veya insan kaynakları, varlıkların genel örnekleridir.

Şirkete özel varlıklar, şirketin değer zincirinde özellikle önemli bir rol oynuyorsa, bunlara temel varlıklar denir. Ancak, varlıklar yalnızca değer yaratma açısından değerliyse, piyasada nadiren bulunursa ve taklit edilmesi veya ikame edilmesi kolay değilse, temel varlıklar olarak sınıflandırılabilir. Aksi takdirde sürdürülebilir rekabet avantajı potansiyeli yaratamazlar. Bu önermeye dayalı olarak, varlık ve temel varlık kavramı için aşağıdaki tanım türetilmiştir.

Kaynak temelli görüş, kusurlu faktör piyasalarının temel önermesini takip eder. Bu teorik durum, kaynak temelli teori yaklaşımının temelini oluşturan kuruluşların varlık heterojenliği için ön koşuldur. Bu mantığa göre, ortalamanın üzerinde getiri, ancak satın alınan bir varlığın değeri maliyetini aşarsa elde edilebilir.

İlgili bilgi birikimine ve yetkinliklere sahip kişiler olan çalışanlar, değer yaratımı için esastır. Örtülü bilgi ve uzmanlıkları piyasada nadiren bulunduğundan ve taklit edilmesi zor olduğundan, çalışanlar temel varlıklardır. Kullanıcı ve sağlayıcı arasındaki arayüz olan BT platformu ve işleyen dijital işin omurgasını sağlayan teknolojik altyapı, ilgili bir şirketin temel varlıklarıdır.

Temel varlığa dayalı rekabet avantajının üstün hizmetlere nasıl aktarıldığı sorusunun yanıtı, kaynak temelli teorinin yetkinlik temelli bakış açısıyla verilmektedir. Bu perspektifin altında yatan varsayım, organizasyonel beceri ve yeteneklerin, varlıkların ve temel varlıkların akıllı kombinasyonlarına izin vererek, rakiplerden farklı üstün hizmetler yaratmasına ve dolayısıyla kullanıcı tercihleri ​​yaratma potansiyeline sahip olmasına izin vermesidir.

Bu nedenle yetkinlikler, temel varlıkların rekabet avantajı sağlayacak şekilde yönetilmesine olanak tanır. Bu nedenle şirket yetkinlikleri, şirket çalışanlarının ve yönetiminin sosyal etkileşim kalıplarına, bilgisine ve bireysel becerilerine dayanan bir koordinasyon kapasitesidir.

Prahalad ve Hamel’in yönetim odaklı açıklamasına göre, temel yetkinlikler üç özellik ile karakterize edilir: (1) çeşitli iş alanlarına erişim sağlar, (2) çok sayıda ürün/hizmet ve/veya müşteri grubuna aktarılabilir ve (3) temel ürünleri veya hizmetleri için temel oluşturur. Bir önceki tartışmaya dayanarak, şirketlerin yetkinlikleri ve temel yetkinlikleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

Dijital yönetim için otomasyon ve veri işleme yetkinlikleri büyük önem taşımaktadır. Aynısı, kullanıcı talebini karşılayan bilgi içeriğini başarılı bir şekilde üretmek için gerekli yetenekleri kapsayan içerik oluşturma yetkinliği için de geçerlidir. Kapsamlı hizmet sunumu genellikle farklı şirketler veya şirket birimleri arasındaki işbirliğini içerdiğinden, rekabetçi bir hizmet işi ayrıca işbirliği yetkinliği gerektirir.

Deneyim tasarımı yetkinliği, çevrimiçi teklifler bağlamında tatmin edici bir kullanıcı deneyimi yaratma becerisini ifade eder. Teknoloji ve programlama yetkinlikleri, ilgili BT altyapısını kurmak, sürdürmek ve geliştirmek için gerekli olduğundan, dijital iş girişimleri için vazgeçilmez yeteneklerdir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir