Teknolojik Kurumsal Alternatifler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Teknolojik Kurumsal Alternatifler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

24 Ekim 2022 İŞLETMELERDE teknoloji kullanım Teknoloji Yönetimi Teknolojik yakınsama 0
Dijital Filigran

Teknolojik Kurumsal Alternatifler

Birçok modelde doğru ağın seçileceğini ve hatta ağın verimli bir boyutta olabileceğini göstererek, piyasanın dışsallıkları içselleştirmede etkili olduğunu iddia etmeye devam ediyorlar. Ayrıca, üçüncü dereceden yol bağımlılığının ampirik vakalarının nadir olduğunu iddia ediyorlar. PC ve VHS’ye karşı Beta gibi iddia edilen üçüncü derece yol bağımlılığı örneklerini eleştiriyorlar.

Argümanlarının çoğunu kabul ediyoruz. İlgili teknolojik/kurumsal alternatifleri karşılaştırmanın zorlukları göz önüne alındığında, politika yapıcıların teknoloji sistemlerinin seçimini sıklıkla nasıl iyileştirebileceklerini görmek zordur. Ancak, piyasa karar verme sürecine gömülü olan seçim sisteminin her zaman ‘en iyi’ teknolojik yörüngeyi seçtiği konusunda hemfikir olmakta güçlük çekiyoruz.

Bunun nedeni, Ar-Ge’nin uzun bir süre boyunca onu geliştirmeye yönelik olması durumunda, terk edilmiş bir teknolojinin verimliliğinin ne olabileceğini asla bilemeyeceğimizdir. Daha iyi olabilecek alternatifleri rutin olarak görmezden gelip gelmediğimizi bile bilemeyiz.

Yirminci yüzyılın başlarındaki buharla çalışan arabalara açıkça yirmi birinci yüzyılın benzinle çalışan arabaları hakimdir, ancak ya gelişme yörüngeleri değiştirilmişse ve buhar, tam bir yüzyıllık Ar-Ge harcamasının faydalarından yararlanmışsa? Çoğu durumda, patika bağımlılığı ve belirsizlik, Liebowitz ve Margolis’in piyasaların tipik olarak en iyi teknolojik alternatifleri seçtiği inancını test edemeyeceğiniz anlamına gelir.

Ayrıca, piyasada belirli bir teknolojik yörüngeden açıkça üstün olana geçiş fırsatı uygulamada nadiren ortaya çıkabileceğinden, yol bağımlılığının kamu politikası için hiçbir fırsat sunmadığı söylenemez. Kamu politikasının bariz bir rolü, belirli yörüngeler kilitlenmeden önce evlat edinme kararlarına dahil olan aracılar için mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak ve sağlamaktır.

Bir başka olası rol, hükümetin kilitlenmelere yol açabilecek kararları geciktirmesidir. Bu, ABD’deki birçok Savunma Bakanlığı kararında olduğu gibi, gelişmekte olan teknolojilerin gelişimini etkileyebilecek hükümet satın alma kararları için özellikle önemli olabilir.

Ağ oluşumunun kritik erken döneminde, hükümetler tartışıldığı gibi “kapıyı açık tutmaya” çalışabilirler. Bu, sistemlerin gelişmesine, ajanların öğrenmesine ve olası hatalardan kaçınılmasına izin verecektir. Diğer bir rol, ABD Savunma Bakanlığı’nın 1970’lerde gelişmekte olan ABD yazılım endüstrisinde yaptığı gibi teknolojik standartlar oluşturmaktır.


Teknoloji Yönetimi
Teknoloji ve İŞLETME etkileşimi
İŞLETMELERDE teknoloji kullanımı
Teknoloji Nedir
Teknolojik yakınsama
Teknolojinin yararları
MBR Teknoloji


S-E Yaklaşımı İçin Önemli Olan Şeyler

G-D teorisinde yol bağımlılığının önemi nedir? Yeni teknolojik bilginin keşfedilmesi ve uygulanmasının, neredeyse yaygın bir yol bağımlılığı anlamına geldiği, herhangi bir tarih öğrencisi için açık görünüyor. Geçici bir şoka verilen tepkinin, şok geçtikten sonra da devam eden öğrenmeyi içerdiği durumlarda olduğu gibi, yola bağlı bazı etkilerin de önemli olduğu eşit derecede açıktır.

Daha da önemlisi, yol bağımlılığı, teknolojik bilginin evriminde reddedilen bazı alternatiflerin araştırılmamış bırakılmasını içerir. Bu, araştırılmamış alternatiflerin, vazgeçilen yörüngeyi takip etmeyenler tarafından hayal bile edilemeyen bir dizi yenilik yoluyla, tercih edilen durumlara yol açıp açmadığı sorusunu açık ve cevapsız bırakır.

Liebowitz ve Margolis’in ikinci derece yol bağımlılığına giren bir dizi vaka, teknolojik tarihte önemlidir. Bazı teknolojilerin evrimi için A veya B son durumlarına yol açan iki farklı yörünge düşünün.

Bir dizi yerel koşul, öngörülemeyen bir A’ya giden yoldaki ilk adımların bir aracı grubu için en iyi görünmesini sağlarken, farklı bir dizi yerel koşul, öngörülemeyen bir B’ye giden yolda ilk adımların başka bir grup için en iyi gibi görünmesini sağladı. ajanlar. Çok sonra, A son durumunun B son durumuna tercih edildiği herkes için netleşir.

Bununla birlikte, A’ya geçmenin maliyeti, şu anda B’de olanlar için engelleyicidir. Dolayısıyla, bir küme A’dayken diğeri B’de kalır; bu, her biri için mevcut durumlarına göre en iyi seçimdir. Ancak, geriye dönüp şimdi bildiklerini bilerek daha erken kararlar alabilselerdi, her ikisi de A durumunun sona ermesine yol açan seçimler yapmış olurdu.

Durumu iyileştirmek için politika eylemi için yer olmamasına rağmen, ekonomik sistem bir grup ajanı pişman oldukları bir duruma getirdi. Örnekler, ülkelerin çoğunluğu sağda sürmeye başladığında solda kalanlardır.

İngiltere 1975’te AB’ye girdiğinde, politika yapıcılar soldan sağdan direksiyona geçmeyi ciddi olarak düşündüler, ancak araştırmalar, geçişin maliyetlerinin faydaları aşacağını öne sürdü. Bununla birlikte, Birleşik Krallık’taki karar vericilerin, 1975 bilgisiyle 1920’ye geri dönerlerse, diğer çoğu ülkede olduğu gibi sağdan direksiyona geçmeyi seçeceklerine hiç şüphe yoktu.

Ayrıntılı olarak ele aldığımız bir başka örnek, fonetik yazıya karşı ideografik yazıdır. Bazı dillerin fonetik yazı geliştirmesinin, diğerlerinin ise piktografik ve ardından ideografik yazı biçimlerini geliştirmesinin birçok iyi nedeni vardı. Diyelim ki 1975’te masrafsız bir seçimle karşı karşıya kalan ve mevcut (yol bağımlı) literatürü olmayan çoğu ülke, ideografik yazı biçimlerine sahip ülkelerin çoğu (yirminci yüzyılda birkaçının yaptığı gibi) fonetik bir sisteme geçmeyi seçecekti.

Ancak 1975’te durumlarını oluşturan yola bağlı süreç, alternatif sistemleri kullanan çoğu ülke için geçiş maliyetlerini yasakladı. Başka bir örnek, Avustralya gibi birkaç kişinin “standart” ölçü haline gelen şeyi seçmediği demiryollarının açıklığı ile ilgilidir.

Politika yapıcılar, ortak bir standart ölçü oluşturmanın düşük maliyetli bir operasyon olacağı daha erken bir zamanda geleceği tahmin edebilseydi, var olmayacak olan büyük değişim maliyetleriyle karşı karşıya kaldılar.

Bu nedenle, herhangi bir ekonominin hem tarihini hem de mevcut durumunu anlamada, patika bağımlılığı, politika müdahalesi ile iyileştirilebilecek durumlara yol açıp açmadığına bakılmaksızın önemlidir. Pek çok fiili durumda, tipik bilgi kısıtlamaları altında işleyen politika müdahaleleri yardımcı olamasa da, evrim, şu anda iyi tanımlanmış alternatiflerden daha düşük olan bazı durumlara yol açtı, böylece geçmişteki kararlardan pişmanlık duyuldu.

Mevcut çeşitli konumların karşılaştırılmasına uygulanan zamansız bir teori, farkı açıklayamazdı çünkü mevcut çeşitli alternatifler arasında maliyetsiz seçim herkesi aynı duruma götürürdü.

Yalnızca açık bir zaman okunu ve yola bağlı kararları içeren bir teori mevcut farklılıkları açıklayabilir. Buna karşılık, kararlı bir denge kavramı kullanan standart neoklasik modellerde yola bağımlı süreçler dahil edilmediğinden, yola bağlı ve geri dönüşü olmayan hareket reaksiyonlarında bir şok oluştuğunda bu modeller ciddi şekilde yanıltıcı olabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir