TEKNOLOJİK DEĞİŞİMİN MİKROEKONOMİSİ – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

TEKNOLOJİK DEĞİŞİMİN MİKROEKONOMİSİ – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

24 Ekim 2022 Bilgi ekonomisi Nedir Bilgi ekonomisi özellikler Üretim fonksiyonu 0
Dengeli Kesim Esnekliği

Teknoloji ve Teknolojik Değişim

Bu bölüm, teknoloji ve yeniliğin doğasıyla ilgili çeşitli konuları ele almaktadır. İlk önce teknolojik değişimin mikroekonomisiyle ilgili bazı konuları ele alıyoruz. Daha önce ele alınan konuları özetlemenin yanı sıra, yalnızca teknolojinin gelişiminin ekonomik sisteme değil, aynı zamanda bilimin çoğunun da olduğuna işaret ediyoruz.

Ardından, teknolojik değişimin sürekliliği ve süreksizliği hakkındaki tartışmalardaki bazı kafa karışıklıklarının, “teknolojik radikal” ve “kullanıcı radikal” olarak adlandırdığımız şey arasında ayrım yaparak çözülebileceğini öne sürerek, teknolojideki artımlı ve radikal değişiklikler arasındaki ayrımı tartışacağız.

Daha sonra bireysel teknolojilerin ekonominin teknoloji sistemine entegre edildiği önemli yolları tartışacağız. Tasarlayarak, yaparak ve kullanarak üç tür öğrenmenin tartışılması aşağıdadır ve bölüm, riskten ziyade belirsizlik altında alınan kararların birçok uygulamasından birini gösteren, dikkat çekici noktaların kısa bir değerlendirmesiyle sona ermektedir.

Ardından, ilk olarak Bölüm 1’de tanıtılan GPT kavramının ayrıntılı bir tartışmasını yapıyoruz. GPT’lerin çeşitli olası tanımlarını ele alıyoruz ve bunları genellikle kabaca başlayan ve daha sonra ekonominin çoğunda kullanılmak üzere gelişen teknolojiler olarak tanımlayarak sonuçlandırıyoruz. 

Bundan sonra, yeni GPT’lerle ilişkili yayılmaları biraz ayrıntılı olarak tartışacağız. Daha sonra, diğer şeylerin yanı sıra yeni bir GPT ortaya çıktığında nasıl tanımlayabileceğimizi sorarak GPT kavramının kullanışlılığı konusunu ele alıyoruz.

Bu tartışmanın en önemli kısımlarından biri, yeni GPT’lerin varlığının ve başlattıkları ‘yeni ekonomilerin’ üretkenliğin nasıl değiştiğiyle tanımlanamayacağı argümanımızdır. Yeni bir GPT’ye bir “verimlilik bonusu” eşlik etmesi gerektiğine dair yanlış inançtan ciddi kafa karışıklıkları çıkmaktadır.

Bu bölümde daha önce söylenenlerin çoğunu gösteren mevcut BİT devriminin bir vaka çalışması ile sonuca varıyoruz. Ek, TFP’nin teknolojik değişimi ölçmediği ve dolayısıyla bu tür değişikliklerden kaynaklanan herhangi bir çıktı artışının oranını faktör birikiminden kaynaklanan orandan ayırmaya izin vermediği yönündeki argümanımızı detaylandırmaktadır.

TEKNOLOJİK DEĞİŞİMİN MİKROEKONOMİSİ

Bu bölümün ilk bölümünde, yenilikle ilgili bazı ilgili gerçekleri ve ampirik ilişkileri özetliyor ve tartışıyoruz. Bunlar yıllar içinde birçok araştırmacı tarafından kurulmuştur.

Bazıları tam açıklama için bütün bir monografi gerektirecek olan bu konulara yalnızca değinebilsek de, bunlar uzun vadeli ekonomik büyümeyi yönlendiren teknolojik değişimi anlamak için önemlidir. Teoriler, mümkün olan her yerde bu gerçeklerle bağlantı kurmaya çalışmalı ve iyi bir sebep ve tam farkındalık olmadan onlarla çelişmemelidir.

İlk olarak, daha önceki bölümlerde değindiğimiz bazı temalar üzerinde ayrıntılı olarak duracağız. Makro büyüme modellerinde içsel büyüme popüler hale gelmeden çok önce, mikroekonomik araştırmalar, araştırma, geliştirme ve teknolojik değişimin mikroekonomik teşviklere yanıt verdiğini oldukça kesin bir şekilde ortaya koymuştu.


Üretim fonksiyonu
Bilgi ekonomisi Nedir
Bilgi ekonomisi özellikleri
Üretim faktörleri
Ekonomi Nedir
Bilgi Ekonomisi Ders Notları


Gerçekten de, çok sayıda ampirik kanıt, yeni teknolojiler geliştirirken rakiplerine ayak uyduramamanın yanlış bir fiyat veya uygun olmayan bir kapasite seçmekten çok daha ciddi olduğu çoğu endüstride olmasa da, hem ürün hem de süreç teknolojilerindeki rekabetin kritik olduğunu göstermektedir.

Teknolojinin evrimi hakkında bilinen her şey, gidişatının sadece riskli değil, aynı zamanda belirsiz olduğunu gösteriyor. Neredeyse tanımı gereği, yeni bir şey yapmaya çalışmak, yeni şeyin nasıl görüneceğini, ekonomik özelliklerinin ne olacağını, bunu yapmanın en iyi yolunun ne olduğunu ve hatta sonuca ulaşmanın mümkün yollarının neler olduğunu bilmenin imkansızlığını içerir. 

Bu tür yaygın belirsizlikler nedeniyle, teknolojiler, gelişiminde olası bir sonraki adımın, daha önce denenmiş adımlardaki başarılara ve sürprizlere bağlı olması anlamında, yola bağımlı yörüngeler boyunca gelişir.

Belirsizliğin Kaynakları

Belirsizlik, yalnızca bazı ilk teknolojik atılımlar yapmaktan daha fazlasını içerir. Birçok yeni teknolojinin dünyaya ham biçimde geldiğini biliyoruz, daha sonra uygulama alanları önceden tahmin edilmesi imkansız şekillerde genişledikçe yavaş yavaş geliştiriliyorlar.

Kullanımı tek bir amaç olarak kalan bir teknoloji bile kaliteyi ve maliyeti o kadar artırabilir ki, satışları tüm tahminlere meydan okur. Örneğin, cep telefonları ve e-posta pazarının başlangıçta beklenenden çok daha büyük olduğu kanıtlandı. Bu gibi durumlarda belirsizlik, maliyet düşüşleri, kalite iyileştirmeleri ve müşteri kabulü ile ilgilidir.

Belirsizliğin bir başka nedeni de, iki veya daha fazla teknolojinin bazen herkesi şaşırtacak şekilde tamamlayıcı olduğunu ve birlikte çalıştıklarında bağımsız çalıştıklarında parçaların toplamından çok daha fazlasını ürettiklerini kanıtlamasıdır.

Örneğin, lazer ve bilgisayarın birlikte çalışması, ne lazerin ne de bilgisayarın kendi başına yapamayacağı birçok şeyi yaptı. Bu gibi durumlarda, bileşenlerin, hidrojen ve oksijenin bilgisinden suyun doğasını tahmin etmek kadar, sonucu tahmin etmek de imkansızdır.

Bir diğer önemli belirsizlik kaynağı, gelişimlerinin çok erken bir aşamasından itibaren önemli hale gelmesi muhtemel görülen teknolojilerle ilgilidir. Örneğin, laboratuvar ortamında canlıların genetik yapılarını değiştirmek mümkün olur olmaz ve atom atom bir şeyler inşa etme olasılığı fark edilir edilmez biyoteknoloji ve nanoteknolojinin potansiyelinin neredeyse sınırsız olduğu görüldü.

Bu tür durumlardaki belirsizlikler, büyük potansiyelin varlığıyla değil, geliştirme ve ticarileştirmenin maliyetleri ve zamanlaması, öngörülemeyen ve istenmeyen yan etkiler ve tüketici kabulü gibi şeylerle de ilgilidir.

Örneğin, muhtemelen Monsanto’nun yönetimi de dahil olmak üzere hiç kimse, geçmişte seçici üreme ile yaratılan yeni bitki ve hayvan türleri gibi, neredeyse evrensel olarak faydalı olarak kabul edilmesi beklenen “Frankenfood’larına” karşı tepkiyi beklemiyordu.

Bir teknolojinin yerini daha üstün bir teknolojiye bırakmadan önce ne kadar süre faydalı olmaya devam edeceği konusunda da belirsizlikler vardır. Örneğin, 1851 Büyük Sergisine katılmak için Londra’yı ziyaret eden çok az insan, o sırada hayatta olan birçok insanın yaşamları boyunca buharın yerini baskın güç kaynağı olarak elektriğin alacağını da tahmin edebilirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir