Teknolojik Araçların Kullanımı  – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Teknolojik Araçların Kullanımı  – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

22 Eylül 2022 Teknolojik araç ve gereçler nelerdir teknolojik araç ve gereçleri kullanırken nelere dikkat Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli kullanımı 0
Kayıt Defteri Oluşturma

Sektör İncelemesi

Neredeyse tüm sektörlerdeki Hint işletmeleri, marka ve tüketiciler arasında ortak bir çoklu katman veya dağıtım katmanı özelliğine sahiptir. Tüketicilerin sosyal sınıfının aşırı parçalanması, taktiksel konum avantajı veya tamamen stok tutmak için likidite gücü nedeniyle katmanlar gelişti.

Aracılığın üç ana katmanı vardır:

1. Konsinye ve Navlun Acenteleri (CFA)
2. Distribütör/Stokçu/Toptancı
3. Perakendeci/Bayi

Bu üç katmanlı dağıtım kanalı sistemi, üretici ile müşteri arasındaki mesafeyi artırır. Bu nedenle Hindistan’daki müşteriler ürün teslimi, hizmet, sorunlar, destek veya geri bildirimde bulunmak için kanal üyeleriyle etkileşime girer. Böylece üreticinin müşteri mantığı algısı arasındaki mesafe artıyor.

Örneğin, Hindistan pazarında lüks otomobiller için segment, sürmek yerine sürülmeye ihtiyaç duyan insanlar olarak tanımlanır. Yine de tüm araba aksesuarları kontrolleri sürücüdedir, yolcunun yanında değil. Bu boşluk, sırayla, Gattorna tarafından özetlenen darboğazlar üzerinde bileşik bir etkiye sahiptir.

Bu nedenle, kanal üyelerinin pazarlık gücü ve kontrolü Hindistan’da daha fazladır. Ayrıca her katman ürünün fiyat yükünü artırmaktadır.

Bir şirket, belirli ürün reklamı teslim vaatleri vererek müşterinin beklenti setini etkiler. Bununla birlikte, kanal üyelerinden taahhüt, kontrol ve koordinasyon eksikliği, yalnızca varyansta artışa yol açar ve bu nedenle fiyat yükünü müşteri için her zamankinden daha belirgin hale getirir.

Varsayalım: Bay Joshi bir mikrodalga fırın satın almayı planlıyor. Beklenti setinde hiçbir özelliği yok. Pazar araştırması yapar ve mevcut markalar hakkında bilgi toplar. Beklenti setini bu markaların verdiği sözler oluşturuyor.

İletişimden etkilenerek markalı bir ürün satın alır. Bir temsilcinin evine gelip ürünün kurulumunu ve kullanımını göstereceğine söz verildi.

Ürünü satın aldıktan sonra Bay Joshi, bir gösteri için bayiyle iletişime geçer ve kendisine şirketin şubesinden bir kişinin gelmesi gerektiği söylenir ve bayi, kendisine şirketle doğrudan iletişime geçmesini isteyen numarayı verir.

Şirket kendisine politika olarak sadece bayilerden gelen gösteri taleplerini dikkate aldıklarını söylerken. Bu iletişimin sonucu, verilen sözler ile verilen sözler arasında bir boşluktur. Bu nedenle Bay Joshi, tanıdığı hiç kimsenin aynı ürünü getirmediğinden emin oldu.

Bu Hindistan’da normal bir deneyim. Sorun, bayilerin kısa vadeli parasal kazanç hedeflerinden ve müşterilerin kendi güçlerini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır.

Hindistan’daki müşteriler, “müşteri gücü” kavramıyla ancak son zamanlarda tanıştırıldılar (1990’larda Hindistan ekonomisinin liberalleşmesinden sonra). Hala nasıl kullanacaklarını ve üreticilerden istediklerini nasıl talep edeceklerini öğreniyorlar. Bu da onların beklentilerini çok değişken hale getirdi.

Bu nedenle, SCM tek başına pazar payında bir artışa neden olmaz. Hindistan’daki bir müşteriyi memnun etmek için üretici, kendileri ve müşteri arasındaki boşluğu azaltmak için çalışmalı ve toplamda Gattorna darboğazlarını hedeflemelidir. Bu nedenle, rekabet avantajı elde etmek için çok önemli olan sadece SCM ve CRM araçlarının entegrasyonu değil, aynı zamanda bu darboğazları en aza indirmek için teknolojinin akıllı kullanımıdır.

Bu aracın ilham verici bir başarı öyküsü, Kamu Sektöründe, yani Haryana Hükümeti, Hindistan’daki Sarf ve Bertaraf Müdürlüğü’ndedir. Bu aracın gelişmekte olan ülkeler için uygulanabilirliğini vurgulamak için bir kamu dairesi seçtik.

Bu Devlet daireleri, sınırlı kaynaklara sahip oldukları, operasyonel verimsizlikler, iş gecikmeleri, mali açıklar vb.

Bu sınırlamalara rağmen, Tedarikçiler ve İmhalar Müdürlüğü, tedarikte yılda 60 sterlin Rs tasarruf edebilmiştir. Bu tasarruflar, envanter maliyetlerinde, tedarik süresinde, evrak işlerinde, insan kaynaklarında, yolsuzlukta ve gereksiz güçlüklerde azalma ile daha da tamamlanacaktır.


Teknolojik araçların kullanım kuralları
Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli kullanımına örnek
Teknolojik araçların Güvenli Kullanımı
Teknolojik Araçların Kullanımı
Teknolojik araçların kullanım kurallarına örnek
Teknolojik araç ve gereçler nelerdir
teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı etkinlik
teknolojik araç ve gereçleri kullanırken nelere dikkat


Teknolojik Araçların Kullanımı

Haryana, Tedarik ve Elden Çıkarma Müdürlüğü, çeşitli Devlet Daireleri tarafından ihtiyaç duyulan çok çeşitli öğelerin satın alınmasından sorumludur.

Devlet Daireleri ve tedarikçiler için aracılık yapar. Bu, dağıtım kanalını iki veya üç katmanlı hale getirir (yapılacak satın alma işlemine bağlı olarak). Müdürlük, Rs sırasının alımlarını yapar. Yılda 30000 milyon.

Müdürlüğün görevleri şunlardır:

• Tüm Eyalet Devlet Departmanları için satın alma ajansı olarak hareket etmek.
• Mağazaların satın alınması ve elden çıkarılmasıyla ilgili konularda Devlet Devlet Dairelerine, Kamu Sektörü Teşebbüslerine vb. ihale tavsiyesi vermek.
• Fazla olan/hizmet vermeyen mağazaların elden çıkarılmasını düzenlemek.
• Mağazaların denetlenmesini sağlamak.
• Tedarikçiler ve girinti departmanları arasındaki uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak.

Mevcut Sistem

Mal ve hizmet alımı şu şekilde yapılır:

• Belirli miktar ve ilgili departmanın kaliteden bahsettiği geçici satın almalar.
• İhale – Rs’yi aşan satın alma. 12.000 (on iki bin) kıymetinde ihale sürecinin takip edilmesi zorunludur. Bu, süreçte şeffaflığı korumak ve Hükümetin paranın karşılığını en iyi şekilde almasını sağlamak için yapılır. İhale davetiyeleri önde gelen gazetelerde yayınlanır ve uygunluk kriterlerini karşılayan tüm ilgili tedarikçi veya yükleniciler teklif vermekte serbesttir.
• Ücret Sözleşmeleri – Ücret Sözleşmeleri, talebin tekrarlı olduğu, ürün değerlerinin daha az olduğu, genellikle birden fazla departman tarafından istenen ve özelliklerin standartlaştırıldığı ortak kullanıcı kalemleri için kullanılır. İlgili departman ve tedarikçi arasında, belirli bir süre için geçerli olan ve genellikle miktar sınırlaması olmayan, karşılıklı olarak anlaşılan fiyat ve özelliklerde mal tedariki için yapılan bir anlaşmadır.
• Hindistan Hükümeti – Genel Tedarik ve Elden Çıkarma Direktörü tarafından düzenlenen oran sözleşmesine karşılık malzeme alımı.
• Sadece bir şirket tarafından yapılan tescilli ürünler için teklif çağrısı.
• Devletten ve Merkezi Hükümet Departmanlarından onaylı kaynaklardan satın alma.

Mevcut sistemin eksiklikleri aşağıdadır. İlk olarak, mevcut sistem tamamen manueldir ve hataya açıktır. İkincisi, şu anda 50 tedarik görevlisi süreci yönetiyor. Daha sonra 10.000’den fazla tedarikçi ve ayda ortalama 50 girinti ve 40-45 teklif soruşturma vakası içerir.

Bu nedenle, bir gereksinimin (DS&D ile) yerleştirilmesi, satın alma, teslimat ve ödeme arasındaki zaman aralığı oldukça fazladır. Ayrıca, satın alma yapılan departman (tüketici departmanı) DS&D’ye iletildikten sonra özelliklerini değiştiremez.

Bu, mevcut sürecin önemli bir sınırlamasıdır. Artan zaman gecikmesi nedeniyle, ortam ve beklenti kümeleri değişmeye eğilimlidir. Ancak mevcut süreçte bu tür değişiklikler için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir