Tasarım Hesaplamaları – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tasarım Hesaplamaları – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi Ödevi Filtrasyon işlemi Filtrasyon teknikleri Filtrasyon Vikipedi Filtrasyon yöntemleri Şırınga ucu filtre nedir Süzme işlemine etki Eden Faktörler 0
Tasarım Hesaplamaları – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Tasarım Hesaplamaları

Bir derin yatak tesisinin tasarımında dikkate alınması gereken birçok faktör vardır; ilk tasarım, ortamın filtrasyonunun verimliliğini, yani filtrasyon sabiti h’yi ve ortamın fiziksel özellikleriyle ilgili bilgileri kullanan bazı ön test çalışmalarına dayalı olabilir.

Örnek: Aşağı akışta çalışan karışık medyumofantrasit, kum ve gamet kullanarak asılı maddenin konsantrasyonunu 10 mgl-‘den 100’e düşürmek için gerekli yatak derinliklerini hesaplayın, bunların özgül ağırlıkları sırasıyla 1.4, 2.65 ve 3.83’tür.

Birincisi, sistem, daha kaba ancak en hafif antrasit yatağın tepesine ve granat dibine rapor verecek şekilde ters yıkama sırasında ayrılacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu hesaplama için Arşimet (Au) ve parçacık Reynolds (Re,) sayısı korelasyonu kullanılabilir.

Orta partikül boyutu, bileşenlerin çökelme hızları sırayla olacak şekilde seçilmelidir: antrasit, kum, granat. Sırasıyla 1500, 750 ve 550 pm parçacık çapları bu gereksinimi karşılar. Karşılık gelen çökelme hızları, yukarıdaki korelasyon kullanılarak 0.083, O.11 ve 0.12 m s-l’dir.

Bu boyutlarda ortam üzerinde yapılan filtreleme testleri, filtrasyon sabitlerinin aşağıdaki değerlerini ortaya koymaktadır: sırasıyla 0.5, 4 ve 6. Denklem (6.3) daha sonra kabul edilebilir bir çözüm sağlamak için seçilen yatak derinlikleriyle kullanılabilir.

Yani nihai çıkış suyu konsantrasyonu 5,5 mg 1 1w’dir ve bu, istenen performans seviyesinde yeterli bir güvenlik seviyesi sağlar.
Hidrolik yükleme8-16 m3m- ‘h-l arasında olacaktır, bkz.Tablo6.2, eğer 1 m2 yatak alanı ise 16m’ m-2h- ‘akışına göre maksimum yük kaybı verilecektir. Denklem (6.7), yatak gözenekliliğinin yaklaşık% 50 olacağı ve partiküllerin birim hacim SV başına spesifik yüzey alanının aşağıdaki gibi olduğu göz önüne alındığında, yük kaybını hesaplamak için kullanılabilir.

Multimedya yatağının her bölümündeki kafa kayıpları: antrasit, kum ve granat bölümleri için sırasıyla 0.03, 0.18 ve 0.22 m su. Bunun temizlendiğinde kafa kaybı olduğu, yük kaybının servis sırasında bu değerlerin önemli ölçüde üzerine çıkacağı vurgulanmalıdır. Bu ve diğer tasarım parametreleri, Bölüm 6.2.4’te açıklandığı gibi pilot ölçekli test aşamasında kontrol edilmelidir. Derin yatak filtrasyonunda kullanılan ortamın fiziksel özellikleri hakkında daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir.

Filtreleme sabitleri için değerler sağlamak mümkün değildir çünkü bunlar filtrelenecek malzemeye, akış koşullarına, filtreleme geçmişine vb. Bağlıdır. Laboratuar ve pilot ölçekli testlerle değerlendirilmelidirler.

Ön Kaplama Filtrasyonu

Filtre yardımcıları zaten Bölüm 5’te ele alınmıştır ve filtrasyon işlemi ekipmanı Bölüm 11’de tartışılacaktır. Ön kaplama filtrasyonu, temiz koşullar altında esas olarak geleneksel bir filtre üzerinde bir filtre yardımının uygulanmasıdır; yani filtre yardımcısı dışında askıda katıların yokluğunda, oldukça gözenekli ve muntazam bir filtre keki oluşturmak için kullanılır.

Filtrelenecek süspansiyon daha sonra filtreye verilir. Bölüm 6.1’de açıklanan tekniklerle filtre yardım keki içinde asılı katıları hapseden  yardımcısının etkisiyle filtrasyon yoluyla arıtma sonuçları vardır.

Bu operasyonda genellikle sadece ince bir kek tabakası önemli kabul edilir. Filtreleme ekipmanı doğası gereği sürekli ise, ör. bir döner vakumlu filtre, kalın bir filtre yardımcı keki kullanılabilir, çünkü berraklaştırma sırasında filtrelenen malzeme ile kirlenen üst tabaka kazınabilir ve atılabilir.

Yüzeyin altındaki katmanlar daha sonra daha fazla filtreleme için maruz bırakılır ve bu nedenle ekonomik olarak uygun fdtrasyon hızları oluşur. Alternatif olarak, filtrasyon bir parti kabında gerçekleştiriliyorsa, genellikle daha sık temizlik gerektiren tiner filtre yardımcı kekleri kullanılır.

Ön kaplama filtrasyonu için kullanılan bir tambur filtre ile geleneksel vakumlu filtrasyonda kullanılan bir tambur filtre arasındaki temel fark, önceki durumda% 70 kadar yüksek olabilen batma seviyesidir. Bir filtre yardımcı keki başlangıçta 75 ila 100 mm kalınlığında olabilir ve kontamine kekin yalnızca üst katmanını tıraş etmek için genellikle bir bıçak kullanılır.

Filtre yardımcısının çıkarılma hızı, bıçağın tambur yüzeyine doğru ilerletilme hızı ile kontrol edilir ve bu, arıtılacak asılı materyalin konsantrasyonuna bağlıdır. Tipik bir değer, tamburun dönüşü başına 0.01-0.40 mm olacaktır.

Ön kaplama filtrasyonunun çalışması, tambur üzerinde hiçbir filtre yardımcısı kalmadan 240 saat kadar sürebilir ve atrasyon durdurulmalı, tambur yeniden ön kaplamalı ve filtreleme yeniden başlatılmalıdır. Ön kaplama pastasının doğası çok önemlidir, filtre tahliye bıçağıyla tıraşlanacak kadar yeterli olmalıdır, kolayca vurulmaması için filtre bezine kuvvetlice yapışması, çatlama veya diğer kek homojenliklerine eğilimli olmaması, minimum akış sağlaması berraklaştırılmış sıvıya direnç ve yine de arıtılacak katıları dar bir kek derinliğinde muhafaza eder.

Filtrasyon işlemi
Filtrasyon Sistemleri nedir
Filtrasyon yöntemleri
Filtrasyon teknikleri
Havuz filtrasyon
Filtrasyon Vikipedi
Süzme işlemine etki Eden Faktörler
Şırınga ucu filtre nedir

Bu amaçlara ulaşmak için ön kaplamanın serilmesi prosedürü çok önemlidir. Aşağıdaki koşullar altında ön kaplama yapılması tavsiye edilir. Yüksek tambur hızı, seyreltin (ağırlıkça% 1 ila 2) ön kaplama bulamacı, düşük (100 mm Hg) vakum gücü yer alır.

Ön kaplama işlemi sırasında, artan kek yüksekliğinin neden olduğu artan akış direncinin gerektirdiği şekilde, vakum seviyesi yavaşça daha normal olan 500 mm Hg değerine yükselebilir.

Bıçağın ilerletilmesi gereken hız ve tambur hızına, kek direncine vb. Bağımlılığının araştırılması, bıçak ilerleme hızına karşı ön kaplama engelleme fonksiyonunun deneysel verilerinin bir örneğini göstermektedir.

Engelleme işlevi, biriken katı maddelerden kaynaklanan filtrasyon direncinin, ön kaplamadan kaynaklanan kek direncinin ve bu, filtrasyona karşı genel direnci azalttığı için bıçak ilerleme hızının bir kombinasyonudur. Optimum bıçak ilerleme hızı, Şekil 6.12’de maksimum olarak gösterilmektedir ve bu malzeme için tambur devri başına yaklaşık 0,22 mm’dir.

Kesikli basınç ön kaplama filtrasyonunda dikey filtrasyon yüzeyleri tercih edilir, örn. tübüler mumlar ve filtre yaprakları. Ön kaplama, berraklaştırılmış sıvıdan çıkarılan katı maddelerle doygun hale geldiğinde, kek, destekten geri yıkayarak veya su püskürtme jetleri vasıtasıyla boşaltılır.

Filtrenin altındaki drenaj portu, yerçekimi ile yeniden süspanse edilen kekin çıkarılmasını kolaylaştırır. Daha sonra filtrasyon yüzeyine yeni bir ön kaplama uygulanabilir ve arıtma yeniden başlatılabilir. Basınç filtresinin bu nedenle temizlik için açılmasına gerek yoktur.

Dikey bir yüzeyin önemli bir dezavantajı, zayıf homojenliğe sahip bir kek oluşturma olasılığıdır (yerçekimine bağlı olarak filtre elemanının tabanında daha fazla katı derinliği). Bazı açılardan bu kendi kendini telafi eder çünkü filtreleme yüzeyinin üstünden yüksek berraklaştırma akışları sonuçlanacak ve bu bölgenin daha hızlı tıkanmasına yol açacaktır.

Sadece bir plakanın üst yüzeyinde filtre olan ve çamur kekini çıkarmak için sprey tahliyesi ile donatılmış yatay yaprak filtreler de ön kaplama filtrasyonu için kullanılabilir. Dikey filtreleme yüzeyleri için bahsedilen bazı dezavantajlardan dolayı zarar görmezler, ancak işgal edilen birim hacim başına daha düşük bir filtrasyon yüzey alanı sağlarlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir