Talasemilerin Laboratuvar Tanısı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Talasemilerin Laboratuvar Tanısı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Haziran 2021 Hb A nedir Hba0 kaç olmalı HbA2 zincirleri Hemoglobin D hastalığı nedir Talasemi demir eksikliği anemisi farkı Talasemi testi değerleri kaç olmalı 0
Edinilmiş Kromozom Anormallikleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Hemoglobinopatiler ve Talasemilerin Laboratuvar Tanısı

Tam kan sayımı, kan filmi ve ferritin

Yapısal hemoglobinopati taşıyıcı durumlarının çoğunda, film belirli özellikler gösterebilse de (örneğin, HbC ve HbE özelliklerindeki hedef hücreler) FBC’de herhangi bir anormallik görülmez. Bazofilik noktalanma, talasemi özelliğinde ve düzensiz kasılmış hücrelerde  talasemi özelliğinde bulunur.

Kırmızı hücre indeksleri, mikrositoz ve normal veya normale yakın bir Hb ile karakterize edilen talasemi özelliğinin değerlendirilmesinde önemli göstergelerdir. <80 fl ortalama hücre hacmi (MCV) veya <27 pg ortalama hücre Hb (MCH) olası talaseminin göstergesidir, özellikle RBC sayısı normal veya yükselmiş (> 5 1012/l) ve serum ferritini normalidir (> 30 mg/l).

Bununla birlikte, bu sınırlayıcılar, otomatik ölçüm yöntemine ve laboratuvar tarafından atanan normal aralıklara göre bir laboratuvardan diğerine biraz farklılık gösterebilir. Semptomatik hastalardan alınan FBC (örn. -talasemi majör, HbSS) anemi özelliklerini değişken derecelerde ve kırmızı hücrelerin daha ciddi morfolojik anormalliklerini gösterebilir. Oksijen afinitesi artmış hemoglobin vakalarında polisitemi bulunabilir.

Hemglobinopatilerin tespiti, tanımlanması ve miktar tayini

Hemoglobinlerin saptanması, tanımlanması ve miktar tayini prensipleri, çözeltideki hemoglobinlerin yüklerine göre fiziksel olarak ayrılmasına dayanır. Çoğu varyanttaki amino asit ikameleri, tespitlerinin ayrılmaz bir parçası olan toplam yüzey yükünde bir değişiklik meydana getirir.

Dolayısıyla bu tekniklerin bir sınırlaması, aynı yüzey yüküne sahip olmaları durumunda Hb varyantlarının HbA’dan ayırt edilememesidir. Tüm bu testlerin doğru yorumlanması için kan naklinden sonraki üç ay içinde numunenin alınmadığından emin olmak önemlidir.

Talasemi normal değerleri
Alfa talasemi
Talasemi testi değerleri kaç olmalı
Talasemi demir eksikliği anemisi farkı
HbA2 zincirleri
Hemoglobin D hastalığı nedir
Hba0 kaç olmalı
Hb A nedir

Algılama ve Tanımlama

Elektroforez

Temel tarama metodolojisi, bir elektrik alanındaki yüklü bir molekülün (Hb) bir katoda veya anoda doğru göç etmesine dayanır. Yükün gücü ve polaritesi, tamponlanmış ortamın pH’ı ile belirlenir. Göç hızı, destekleyici ortamın gözenek boyutu ve molekül üzerindeki yükün büyüklüğü tarafından yönetilir.

Selüloz asetat yaygın olarak kullanılan bir ortamdır, ucuzdur ve sınırsız raf ömrüne sahiptir; agar yaygın olarak kullanılan bir alternatiftir. Ön tarama için pH alkalidir, Tris–EDTA borat veya Tris-barbiton tamponlarıyla pH 8.4–8.9’da sabitlenir. Bu pH’da çoğu hemoglobin negatif yüklüdür ve katottan anoda doğru göç eder.

Birçok varyant, bu koşullar altında HbA’dan ayrılarak, proteine ​​özgü bir boyayla, örneğin Ponceau S veya Amido siyahı ile boyanarak daha belirgin hale getirilebilen, görünür algılamayı mümkün kılar. Referans kontrollerle işaretlenen göç modeli daha sonra olası tanımlamayı vermek için bir varyant haritasıyla karşılaştırılabilir.

Sabit pH teknikleri, benzer yüklere sahip varyant gruplarının ayrı ayrı ayrılmasına nispeten duyarsızdır. pH 8,4’te iki ortak varyant grubu—HbS, HbD ve HbG; ve HbC, HbE ve HbO Arab – birlikte göç eder. Bu, daha fazla araştırma yapılmadan her gruptaki varyantlar arasında ayrım yapılmasını imkansız kılar.

Tamponun aside dönüştürülmesiyle (örneğin, genellikle sitrat agarda pH 6.3’e) hemoglobinlerdeki yükte farklı bir değişiklik indüklenebilir, bu da göçün hızı ve karakteristik modelini değiştirir.

Hb varyantının asit ve alkali pH’daki nispi hareketlilikleri, varyant haritalarında çapraz referanslıdır ve bu genellikle onun güvenilir bir şekilde tanımlanmasına olanak tanır, örn. pH 6.3’te HbC, HbE ve HbO Arab’dan farklı hale gelecek ve HbS, HbD ve HbG’den ayrılacaktır.

Bazı varyantların kimliği çözülmeden kalacaktır ve farklı teknikler ile daha fazla analiz ile belirlenebilir, örn. izo-elektrik odaklama (IEF) veya HPLC. Bazı nadir vakalar, moleküler düzeyde kesin mutasyonun tanımlanmasını gerektirebilir.

Orak Çözünürlük

Orak çözünürlük testi, HbS’nin varlığı için basit ve hızlı bir taramadır. Pozitif bir ekran, homozigotlar ve heterozigotlar arasında ayrım yapmaz ve yaklaşık %20 HbS konsantrasyonuna kadar bir duyarlılığa sahip olmalıdır. Bu test en çok hızlı bir ekranın gerekli olduğu durumlarda kullanışlıdır, örn. hemoglobinopati durumu bilinmeyen ‘risk altındaki’ etnik gruptan bir hastada genel anesteziden önce kullanılır.

HbS’nin tespiti, oksijeni giderildiğinde göreceli olarak çözünmezliğine ve ardından RBC zarının klasik orak şekline deformasyonuna dayanır. Test tüpünde, eser miktarda saponin eklenmiş sodyum ditiyonit tarafından deoksijenasyon indüklenir. HbS varsa, o zaman deoksi formu, klasik taktoid kristalleri oluşturmak üzere polimerleşir.

Pozitif bir test opak bir görünümü korur (süspansiyondaki oraklanmış RBC’ler nedeniyle), negatif numunelerdeki deoksihemoglobin ise berrak bir hemoglobin solüsyonu verir. Oraklama özelliklerine de sahip olan altı nadir varyant daha vardır, bu nedenle bu tarama HbS için değil, daha çok “oraklama” hemoglobinleri için benzersizdir.

Kimlik her zaman elektroforez ile doğrulanmalıdır. Tersine, HbS konumunda göç eden bir değişken bant her zaman bir orak çözünürlük testi ile doğrulanmalıdır.

Bu ekran, yenidoğanlarda bulunanlar gibi çok düşük HbS seviyelerine karşı duyarsızdır ve bu nedenle yenidoğan taramasının bir parçası olarak kullanışlı değildir. Bununla birlikte, elektroforezin birinci basamak araştırma olarak mevcut olmadığı bireylerde HbS genini saptamak için kullanılabilir, örn. üçüncü dünya ülkeleridir.

İzoelektrik Odaklama (IEF)

İzoelektrik odaklama, son derece hassas ve çok daha karmaşık bir elektroforez şeklidir ve hemoglobinlerin izoelektrik noktalarına göre ayrılmasına dayanır. Bir dizi izoelektrik noktaya sahip düşük moleküler ağırlıklı taşıyıcı amfolitler, bir pH gradyanı oluşturmak için poliakrilamid jel veya agar içine dahil edilir.

Hb ayırma amacıyla 5.5-8.5 pH aralığı kullanılır. Hemoglobinler gradyan boyunca göç ederken, izoelektrik noktalarında (pI) nötr hale gelirler ve göç etmeyi bırakırlar, yani kendi pI’lerine odaklanırlar. pI, bir molekül üzerindeki yüzey yüküne özgü olduğundan, çok küçük bir diferansiyel yüke sahip hemoglobinler bile ayrı ayrı ayrılacaktır.

Prekast jellerde, hemoglobinler aynı yerde tekrarlanabilir şekilde odaklanır, böylece tek bir ayırmada çok daha fazla kesinlik sağlar. IEF’nin artan duyarlılığı nedeniyle, çok küçük konsantrasyonlarda bulunan varyantlar bile çözümlenebilir, örn. Sabit Yay, A2 varyantları, H, Bart’s. Dolayısıyla bu teknik, yenidoğanların kordon kanı taraması için de uygundur.

Kantitatif

Hb fraksiyonlarının miktar tayini, esas olarak RBC mikrositozlu ve normal demir durumu olan kişilerde ve talasemi özelliklerinin ayrımında kullanılır.

Aynı zamanda: (a) bazı değişkenlerin daha ileri karakterizasyonu, örn. -zincir varyantları, HbE; (b) bileşik hemoglobinopati sendromlarının teşhisi; (c) fetal Hb (HPFH) bozukluklarının kalıtsal kalıcılığının teşhisi; ve (d) orak hücre bozukluklarında transfüzyon rejimlerinin izlenmesi.

Hb fraksiyonlarının tahmini, varyantın elektroforez ve ardından elüsyon, mikrokolon kromatografisi, HPLC, radyal immünodifüzyon ve ELISA ile ayrılması dahil olmak üzere çeşitli tekniklerle elde edilebilir.

Mikrokolon Kromatografisi

Mikrokolon kromatografisi esas olarak saptama için HbA2 yüzdesini belirlemek için kullanılır.

Daha sonra elüattaki reçineden yıkanır. Fraksiyonun yüzde konsantrasyonunun tahmini, daha sonra optik dansitometri ile seyreltilmiş bir toplama karşı ölçülür. DEAE (dietilaminoetil) selüloz, bir glisin-KCN veya Tris-HCI tamponu, pH 8.3 ile eşleştirilmiş bir anyon değişim reçinesidir.

HbA2 için normal aralık %1,8-3,5’tir ve yüksek seviyeler (yaklaşık %7,5’e kadar) -talasemi özelliğini gösterir. Normalliği veya hafif (+) talasemiyi doğrulamak için sınırda seviyeler (%3,3-3,7) dikkatli yoruma ve muhtemelen DNA analizine ihtiyaç duyar. -Talasemi özelliğinde, HbA2 seviyesi normal veya düşük olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir