Streptokoklar – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Streptokoklar – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

26 Mart 2021 B grubu streptokok Beta hemolitik streptokoklar Gama Hemoliz Streptococcus pyogenes 0
Laboratuvar Dışı Yarı Nicel Testler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Amaç

Kültürde streptokokları izole etmek ve tanımlamak için;

Malzemeler
Koyun kanlı agar plakası
Akut tonsillitli 2 yaşındaki bir çocuktan simüle edilmiş boğaz kültürü
Alfa hemolitik, beta hemolitik ve hemolitik olmayanları gösteren gösteri kan agar plakası, streptokok suşları
İki beta-hemolitik streptokok suşunun basitrasine tepkisini gösteren gösteri plakası diskler (A diskler)
Beta-hemolitik Streptococcus’un ekstrakte edilmiş antijeni ile çözelti (eğitmen tarafından hazırlanmıştır) Serolojik tipleme için lateks test kiti

Prosedürler

1. Simüle edilmiş klinik örnekle bir kan agar plağını inoküle edin ve sürme yöntemi ile ekin. En ağır inokülum alanında agarda birkaç bıçak yapın. Agar orta katmanının dibine saplamamaya çalışın.
2. Plakayı 35 ° C’de 24 saat inkübe edin.
3. Gösteri plakalarını inceleyin (ancak gözetimsiz olarak açmayın).
4. Üreticinin talimatlarını izleyerek, beta-hemolitik izolatı serolojik olarak tanımlamak için tipleme kitini kullanın. Karıştır grup A ve grup B lateks reaktiflerinin her birinden bir damla ile antijen ekstresi ekleyin.
5. Aglütinasyon kanıtı için her iki süspansiyonu da gözlemleyin.
6. Gözlemlerinizi Sonuçlar altına kaydedin.

Sonuçlar
1. Grim lekelerini yaptıktan sonra, aşağıdaki tablodaki “hastanın boğaz kültürü sonuçlarını tanımlayın.
2. Agar yüzeyinde büyüyen koloniler ve agarı bıçakladığınız yüzeyin altına itilen koloniler etrafında hemoliz yoğunluğundaki her türlü farklılığı tanımlayın.
3. Kültür sonuçlarını doktora nasıl bildirirsiniz?
4.Farklı hemoliz tiplerini gösteren gösterim levhası: gözlemlerinizi açıklayın.
5. A diskleri ile gösterim plakası: disklerin, büyüme alanlarının ve hemoliz tipinin birikimini gösteren gözlemlerinizi şema.
6. Basitrasin disk sonuçlarını yorumunuzu belirtin.
7. Hangi lateks reaktifi ile pozitif sonuç elde ettiniz?

Beta hemolitik streptokoklar
Streptokoklar pdf
Viridans streptokoklar
Gama Hemoliz
Alfa hemoliz
Streptococcus pyogenes
A grubu streptokok
B grubu streptokok

DENEY : Grup B Streptokoklar için CAMP Testi

Grup B streptokoklar, CAMP faktörü olarak adlandırılan bir madde üretmeleri ile diğer beta-hemolitik streptokoklardan ayırt edilebilir. Bu terim, faktörü ilk tanımlayan araştırmacıların isimlerinin kısaltmasıdır.

Bu madde, bazı Staphylococcus aureus suşları tarafından üretilen beta-hemolizin ile birlikte hareket eden ve ikincisinin koyun kanlı agar plakası üzerindeki etkisini artıran bir peptiddir. Bu etkiye bazen sinerjik hemoliz adı verilir.

Amaç
Grup B’yi grup A streptokoklardan B grubu CAMP faktörünün etkisiyle ve serolojik bir yöntemle ayırmak için

Malzemeler
Staphylococcus aureus, B grubu streptokoklar ve A grubu streptokoklar ile ayrı noktalara çizilen koyun kanlı agar plakasının gösterimi

Beta-hemolitik Streptococcus’un ekstrakte edilmiş antijeni ile çözelti (eğitmen tarafından hazırlanmıştır) Serolojik tipleme için lateks test kiti

Prosedürler (1-4 arası adımlar eğitmen tarafından izlenecek)

1. Aşılama özesi ile kanlı agar plağının ortasından aşağıya bir S. aureus sürün. (ATCC 25923 veya beta-hemolizin ürettiği bilinen başka bir suş kullanılır;% 5 koyun kanlı agara ihtiyaç vardır.)
2. Plakanın bir tarafında, S. aureus’tan 5 mm uzakta başlayarak ve agarın kenarına dışarıya doğru uzanan 90 ° ‘lik bir açıyla bir çizgi oluşturarak B grubu Streptococcus suşunu inoküle edin.
3. Plakanın diğer tarafında, Aureus’tan 90 ° açıyla, grubun AStreptococcus’unu inoküle edin. 2. Bu çizgi, B grubu inokulumunun tam karşısında olmamalıdır (diyagrama bakınız).
4. Plakayı aerobik olarak 35 ° C’de 18 ila 24 saat inkübe edin.
5. Öğrenci, izolatın kimliğini serolojik testle doğrulamalıdır. Ekstrakte edilmiş antijen solüsyonunu kullanın.

Sonuçlar

1. Aureus çizgisini çevreleyen hemoliz arasını gözlemleyin. Bstreptokok grubunun son noktasının yanındaki noktada, CAMP faktörü üretimini gösteren ok başı şeklinde bir hemoliz alanı görmelisiniz (renk plakası 30’u inceleyin). Suşların çoğu CAMP faktörünü üretmeyen grup A streptokokların çizgisine bitişik hemolitik bölgede değişiklik olmamalıdır.

2. A grubu streptokokların çoğu negatif bir CAMP testi vermesine rağmen, özellikle test plağı aerobik yerine anaerobik olarak inkübe edildiğinde bazılarının pozitif olduğu bildirilmiştir. Basitrasin disk testi, ikincisini B grubu streptokoklardan ayırt etmede faydalı olabilir.

Bununla birlikte, bunun tersine, ara sıra B grubu streptokok suşları basitrasine duyarlı olabilir. Bu gibi durumlarda, nihai tanımlama için bir serolojik gruplama yöntemi gerekebilir. Aşağıdaki şemayı, bu testlerin sonuçlarını rapor eden teşhis laboratuarları izleyebilir.

3. Hangi lateks reaktifi ile pozitif sonuç elde ettiniz?

DENEY : Pnömokokların Tanımlanması

Pnömokoklar, bakteriyel pnömoninin en önemli etkenleri arasındadır. Staphylococci, Haemophilus influenzae ve Klebsiella pneumoniae gibi diğer mikroorganizmalar da ciddi akciğer hastalığı ile ilişkilendirilebilir.

Bakteriyel pnömoni ajanları, bronşiyal ve / veya alveolar membranlarda akut bir enflamasyona neden olur. Alveoller dahil olduğunda, ince zarları alveolar kılcal damarların kanaması ve birçok beyaz kan hücresi içeren iltihaplı eksüda (irin) koleksiyonları ile bozulabilir.

Laboratuvar teşhisi genellikle etken ajanın kültür için gönderilen balgamdan izole edilmesiyle yapılır. Bununla birlikte, balgam numuneleri, balgam çıkarılırken orofarinksten geçtiği için, normal boğaz florasının kirletici üyeleri, patojeni aşırı çoğaltarak kültür sonuçlarına müdahale edebilir.

Sebep olan organizma genellikle enfeksiyonun erken evrelerinde kan dolaşımında bulunur ve bu nedenle hasta kanı da kültürlenmelidir. Bazı hastalarda organizmalar kan dolaşımından merkezi sinir sistemine yayılarak menenjite neden olur. Pnömokoklar daha sonra hastanın beyin omurilik sıvısından da izole edilebilir.

Pnömokoklar, Streptococcus cinsinde pneumoniae türü olarak sınıflandırılır. Bunlar, karakteristik olarak çiftler halinde (diplococci) veya kısa zincirlerde görülen gram pozitif, neşter şekilli koklardır.

Diğer streptokoklar gibi, büyüleyici mikroorganizmalardır ve birincil izolasyon için kanla zenginleştirilmiş besiyerine ve mikroaerofilik koşullara ihtiyaç duyarlar. Alfa hemolitiktirler ve genellikle kolonilerinin etrafında yeşil kanlı agar üretirler.

Streptococcus pneumoniae, diğer alfa-hemolitik streptokoklardan ayırt edilebilir çünkü safra tuzları ve optokin olarak bilinen biri de dahil olmak üzere diğer yüzey aktif maddeler tarafından parçalanır.

Pnömokokların bir diğer ayırt edici özelliği, viskoz bir polisakkaritten oluşan bir kapsüle sahip olmalarıdır. Bu sümüksü kapsül, onları sindirmek için vücudun her yerindeki enfeksiyon bölgelerinde toplanan fagositler tarafından tahrip edilmekten korur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir