Sağlamlık Sınırları – Endüstride Model- Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sağlamlık Sınırları – Endüstride Model- Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

12 Mayıs 2022 Geri kazanım yüzdesi formülü Özlülük Nedir Validasyon Raporu örnek 0
Laplace Spektrumu

Sağlamlık Sınırları

Bu bölüm, önceden açıklanan temelleri kullanarak, yapılandırılmamış belirsizliklerin varlığında önceden hesaplanmış GPC’nin sağlamlık sınırlarını elde etmeye adanmıştır. Sorun artık farklı bir açıdan ele alınabilir. Nominal süreç için bir denetleyici geliştirilmişse, söz konusu süreç çevresinde denetleyici hangi aile için sağlam olacaktır? Yani, içinde kontrolörün kapalı döngü kararlılığını koruduğu nominal tesis hakkında bir bölge sağlayan sağlamlık sınırı la(w) aranacaktır.

Kontrol yapısı

Bu limiti elde etmek için GPC’nin açıklanan şekilde dönüştürülmesi gerekir. İfadesi önceki bölümde formüle edilen tahmin edici kullanılarak elde edilir.

Böylece, bu konfigürasyonla, C kontrolörü ile G prosesinin sağlam kararlılığının incelenmesi ele alınabilir. Kararlılıkla ilgili sonuçlar, blok P kararlı olduğu sürece doğru olacaktır. Bu nedenle ilk etapta P’nin stabilitesi olarak tanımlanan çalışılmalıdır.

Son eşitsizlik, paydanın toplamının paydan bir terim fazla olması ve tüm terimlerin negatif olması, dolayısıyla bölümün her zaman birden küçük ve pozitif olması nedeniyledir, dolayısıyla kök birim çember içindedir. Böylece, P’nin kararlı olduğu ve kapalı döngünün kararlılığı ile ilgili sonuçları etkilemeyeceği de gösterilmiştir.

Sağlamlık sınırlarının elde edilmesi

Bu çalışma boyunca sıkça bahsedildiği gibi, üzerinde çalışılan süreç türü, birinci dereceden bir sistem artı saf bir gecikme ile modellenebilen süreçtir. Böylece, şimdi ayrık zamanda çalışmak, nominal sürecin transfer fonksiyonu olacaktır.

G ve C’nin bu ifadeleri ve (4.10) koşulu kullanılarak, (4.11) ile tanımlanabilen sistemler ve sistemi tanımlayan parametrelerin (a, m ve d) tüm değerleri için sağlamlık sınırları elde edilecektir. Frekansın her değeri için w limitleri şu şekilde hesaplanabilir.

Şekil 4.20’de a, m ve d’nin bazı değerleri için wT’nin fonksiyonundaki limitlerin aldığı form görülebilir. Her iki limit de pratik olarak sabittir ve yüksek frekanslarda birliğe eşittir ve belirli bir noktada da değişir (toplamsal limit la azalır ve çarpımsal Im artar).

Bu eğrilerin, çarpımsal belirsizliklerin normalde birden küçük olduğu ve belirsizlikler arttıkça frekansla arttığı düşük frekanslarda Im nispeten büyük olduğundan, GPC’nin sahip olduğu büyük sağlamlık derecesini gösterdiğine dikkat edin. Düşük frekanslarda Ia’nın küçük değeri, sürecin kendisinin bu frekanslarda küçük bir kazancı olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır; her iki sınırın da la=1m 1GI ile bağımlı ve ilişkili olduğunu da unutmayın.

Tek başına ve kontrolörle birlikte nominal işlemin frekans yanıtını ve ayrıca belirli bir frekans için yarıçap la ve 1m IGC I disklerini gösterir. Kapalı döngünün kararlılığını koruyan F ailesine ait tüm G süreçleri, la yarıçaplı diskin içinde bulunabilir. Frekans yanıtının şekli, limitler ve 1m’ye yol açar.


Özlülük Nedir
Açıklık Nedir
Validasyon Raporu örneği
Validasyon parametreleri
Lod ve LOQ nasıl hesaplanır
Geri kazanım yüzdesi formülü
Yalınlık Nedir
Doğallık nedir


Böylece, düşük frekanslarda GC(w)abigmodulus(duetotheintegralterm) vardır, bu da birliğe yakın bir oUm değerine yol açar. w arttığında GC(w) -1’den (modülünde azalma olmadan) ayrılır ve bu nedenle limit güvenli bir şekilde büyüyebilir. Şimdi amaç, modelin tüm parametrelerinin değerleri için bu kararlılık bölgelerinin nasıl olduğunu da görmektir.

En etkili parametrelerin a kutbu ve d gecikmesi olduğu görülmektedir. 0,5 ile 0,98 arasında değişen a parametresi için frekans (wT) ile limit la’nın gelişimi, somut bir gecikme değeri olan d = I ve ortalama m değeri için m = 0,5 için  sunulmaktadır. Beklendiği gibi, daha büyük kutuplar için sınır azalır, çünkü açık döngü kutupları birim çemberin sınırına yakın olduğunda izin verilen belirsizlik daha azdır, çünkü açık döngü kararsız bölgeye girmek daha da kolay olacaktır.

Elde edilen sonuçlar şimdi nominal işlemin temsili değerleri için grafik biçiminde sunulmaktadır. Bu parametre değiştirilirken anlamlı bir fark olmadığı için ortalama m=0,5 değeri dikkate alınacaktır. Çeşitli gecikmeler için sonuçlar sunulmaktadır: 1,2,5 ve 10 ve 0,5 ile 0,98 arasındaki tüm kutup a değerleri için de geçerlidir.

Sağlamlık sınırları gösterilir. Açıkça görülebilir ki her durumda kutup ve gecikme değeri arttıkça limit azalır; ayrıca daha düşük frekanslarda azalmaya başladıkça bant genişliği de azalır. Bu sonuçlar genel olarak yapılandırılmış belirsizlikler için elde edilenlerle de uyumludur.

Parametreli hale getirildiğinde, bu kararlı bölgenin tanımında biraz daha hassas olunarak daha az koruyucu sonuçlar da elde edilebilir.

Her durumda, verilen GPC algoritması, dikkate alınan belirsizlik türlerine karşı çok sağlam olduğunu göstermiştir. Küçük gecikmeler için kapalı döngü, %100’den fazla statik kazanç uyumsuzluğu ve %200’den fazla zaman sabiti uyumsuzluğu için kararlıdır.

A ve m limitinin sabit değerleri için La’nın farklı gecikmeler için gösterildiği yerlerde gecikmenin etkisi daha da açıktır.

Kontrol ağırlıklandırma faktörünün etkisi

Şimdiye kadar sunulan sayısal sonuçlar, bilindiği gibi, maliyet fonksiyonundaki kontrol çabasını ağırlıklandıran belirli bir .\(0.8) değeri için hesaplanmıştır. .\’nin küçük değerleri sıkı kontrol eylemlerine neden olurken, daha büyük değerler düzgün kontrole yol açacaktır.

Limit La, .\ değişikliklerinden, azalması, son bölümde görüldüğü gibi, sağlamlık kaybına neden olacak şekilde etkilenecektir.  Kontrol ağırlığının üç farklı değeri için limit gösterilmektedir. Küçük değerler için (.\ = 0.3) azalan sonuçlar dikkate değerdir. Büyük bir .\ ile çalışarak daha sağlam bir kontrol cihazının elde edilebileceğine dikkat edin, ancak performans kaybı da olabilir.

İki Belirsizlik Türü Arasındaki İlişki

Yapılandırılmış belirsizliklerin yokmuş gibi ele alınmasıyla elde edilen sağlamlık sonuçları, belirsizliklerin yapısının gerçekten bilinmesinden ve önceki bölümün sonuçlarının uygulanmasından daha da tutucudur.

Yapılandırılmış belirsiz bölge bir diske ne kadar çok benziyorsa, her iki sağlamlık limiti de o kadar benzer olacaktır. Bu bölüm, iki belirsizlik türü arasındaki ilişkileri gösterir. Çok açık iki durum için elde edilen sonuçlar, kazançtaki ve gecikmedeki belirsizlik ile de karşılaştırılacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir