ÇOK DEĞİŞKENLİ GPC – Endüstride Model- Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÇOK DEĞİŞKENLİ GPC – Endüstride Model- Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

12 Mayıs 2022 GPC Analiz Ücretleri Jel Geçirgenlik Kromatografisi Jel Geçirgenlik kromatografisi çalışma prensibi 0
İzomorfik Grafik   – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Kazançta Belirsizlik

Bu durumda, nominal süreç G’nin bir Ge kazancı vardır, gerçek sürecinki ise “fGe h” birimden daha büyük veya daha küçük olabilir. Bu faktör, her iki işlemin de aynı faza ancak farklı modüllere sahip olmasına neden olacaktır. Şimdiye kadar kullanılan yapılandırılmamış belirsizlikler için, her w için diskin yarıçapı, sürecin kazanımları ile nominalin arasındaki fark olacaktır.

a = 0,8, m = 1 ve d =5 parametreleriyle nominal bir işlem için ailedeki işlemlerin kazançlarından daha büyük olan işlemlerin kararlılık sınırını gösterir. Gölgeli bölge içindeki herhangi bir işlem, nominal işlem için tasarlanmış kontrolör ile kararlı olacaktır.

Görüldüğü gibi, ‘Y = 1,6 olan bir işlem her zaman güvenli bölge içinde bulunurken, ‘Y = 1.8 ise işlem belirli w değerleri için kararlı bandı terk eder ve bu nedenle kapalı döngü kararsız olacaktır.

a = 0.9, m = 1 ve d = 10 gibi başka bir durumu incelemek, 4.28’de gösterilen sonuçları elde eder. Burada “I = 1.5” olan işlemin kararlı bölgede kaldığını, “I 1.6 değerine yükseltilirse, onu terk ettiğini görür. Sayısal olarak (4.12) ifadesinden limitin “I =1.52.

Belirlenen durumlar için elde edilen bu sonuçlar önceki bölümlerde sunulanlarla karşılaştırılabilir. Böylece, şekil 4.5’e bakıldığında, a = 0.8 ve gecikme 5 için süreç “I =1.6 için kararlıdır, ancak” I =1.8 için değildir. Aynı şekilden, a =0.9 ve gecikme 10 için stabilitenin “I =1.5” için korunduğu, ancak “I =1.6 için korunmadığı da görülebilir. Sonuçların beklendiği gibi benzer olduğunu göstermek için başka herhangi bir değer kullanılabilir.

Gecikmede Belirsizlik

Gecikmedeki belirsizlik, tesis transfer fonksiyonunda z-d±l:.d için z-d terimi değiştirilerek modellenebileceğinden, yapılandırılmış bir belirsizlik olarak ele alınabilir. Kazanca benzer şekilde, daha önce belirtilen sağlamlık kriterini uygulamak için yapılandırılmamış olarak kabul edilecektir.

İyi bilindiği gibi, herhangi bir işlemin gecikmesindeki bir değişiklik, modülü değiştirmeden bırakarak, yalnızca fazının davranışını etkiler. Bu gerçek belirli bir frekans için yansıtılır. Diskin yarıçapı la, aynı ailedeki işlemler arasında izin verilen maksimum faz değişim katsayısını belirler.

Sınırın, Ia > 2 IGI olacak şekilde olduğu frekanslar için, herhangi bir faz değişikliğine izin verildiğine ve bu nedenle gecikmedeki herhangi bir değişikliğin, süreci kararlılık bölgesi (söz konusu frekanslar için) içinde tutacağına dikkat edin.

ÇOK DEĞİŞKENLİ GPC

Çoğu endüstriyel tesis, kontrol edilmesi gereken birçok değişkene (çıktılar) ve tesisi kontrol etmek için kullanılan birçok manipüle edilmiş değişkene veya değişkene (girdiler) sahiptir. Belirli durumlarda, manipüle edilen değişkenlerden birindeki bir değişiklik, esas olarak karşılık gelen kontrol edilen değişkeni etkiler ve giriş-çıkış çiftlerinin her biri, tek girişli tek çıkışlı (SISO) bir tesis olarak kabul edilebilir ve bağımsız döngüler tarafından kontrol edilebilir.

Çoğu durumda, manipüle edilen değişkenlerden biri değiştirildiğinde, yalnızca ilgili kontrollü değişkeni etkilemekle kalmaz, aynı zamanda diğer kontrollü değişkenleri de bozar. Süreç değişkenleri arasındaki bu etkileşimler, kontrol sürecinin zayıf performansına ve hatta kararsızlığa neden olabilir.


Jel Geçirgenlik Kromatografisi
Jel Geçirgenlik kromatografisi çalışma prensibi
GPC analizi
Gpc Nedir
Jel geçirgenlik kromatografisi pdf
GPC cihazı
Gpc Üyesi nedir
GPC Analiz Ücretleri


Etkileşimler ihmal edilebilir olmadığında, tesis, bir dizi SISO süreci yerine, birden çok girdi ve çıktıya (MIMo) sahip bir süreç olarak düşünülmelidir. MIMO süreçlerinin kontrolü literatürde kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır; MIMO süreçlerini kontrol etmenin belki de en popüler yolu, etkileşimleri bastırmak veya azaltmak için ayrıştırıcı dengeleyiciler tasarlamak ve ardından birden fazla SISO denetleyicisi tasarlamaktır.

Bu öncelikle girdi ve çıktı değişkenlerinin nasıl eşleştirileceğini, yani çıktı değişkenlerinin her birini kontrol etmek için hangi manipüle edilmiş değişkenin kullanılacağını ve ayrıca tesisin aynı sayıda manipüle edilmiş ve kontrol edilen değişkene sahip olmasını gerektirir. Karmaşık dinamikleri olan veya ölü zamanlar sergileyen süreçler için toplam ayrıştırma elde etmek çok zordur.

Model Öngörülü Kontrolün avantajlarından biri, çok değişkenli süreçlerin basit bir şekilde ele alınabilmesidir. Bu bölüm, GPC’nin MIMO süreçlerinde nasıl uygulanabileceğini göstermeye ayrılmıştır.

Çok Değişkenli GPC’nin Türetilmesi

Operatör 6, 6 = 1 – r l olarak tanımlanır. y(t), u(t) ve e(t) değişkenleri, t zamanında n x 1 çıktı vektörü, Tn x 1 giriş vektörü ve n x 1 gürültü vektörüdür. Gürültü vektörünün sıfır ortalamalı beyaz bir gürültü olduğu varsayılır.

y(t + .1 I t), t zamanına kadar olan veriler üzerinde sistem çıktısının optimum .1-adım ileri tahmini olduğu durumda; yani, geçmiş girdi ve çıktı vektörleri ve gelecekteki kontrol dizisi biliniyorsa, t zamanında çıktı vektörünün beklenen değeri. N1 ve N2, minimum ve maksimum tahmin ufuklarıdır ve w(t +.1), çıktı vektörü için gelecekteki bir ayar noktası veya referans dizisidir. Rand Qare pozitif kesin ağırlık matrisleridir.

Beyaz Gürültü Kılıfı

İlk önce, matris C(z-l) = I nxn olduğunda en olağan durumu ele alacağız. Bunun nedeni, özellikle çok değişkenli durumda renklendirme polinomlarının pratikte yeterli doğrulukla tahmin edilmesinin çok zor olmasıdır. Aslında, birçok tahmine dayalı kontrolör, tasarım parametreleri olarak renklendirme polinomlarını kullanır. Çıkış vektörü için optimal tahmin, aşağıdaki gibi tek değişkenli durumda olduğu gibi üretilebilir.

(5.9) denkleminin sağ tarafındaki son iki terimin, proses çıktısı ve girdi değişkenlerinin geçmiş değerlerine bağlı olduğuna ve kontrol sinyalleri sabit tutulduğunda ele alınan prosesin serbest yanıtına karşılık geldiğine ve sadece ilk terimin sadece ilk terime karşılık geldiğine dikkat edin. kontrol sinyalinin gelecekteki değerlerine bağlıdır ve zorunlu yanıt olarak yorumlanabilir. Yani j = 0,1··· için başlangıç ​​koşulları sıfır olduğunda elde edilen yanıttır.

beklenen çıktı dizisi [y(t + I)T, y(t + 2)T, … ,y(t + N)TlT, G matrisinin ilk satırına veya Go, Gt matrislerinin ilk satırlarına eşittir ,···, GN – I. Yani, G matrisinin ilk satırı, ilk kontrol sinyaline bir birim adım uygulandığında tesisin adım yanıtı olarak hesaplanabilir. Satır i, i-girişine bir birim adım uygulanarak benzer şekilde elde edilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir