Saf Kültür – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Saf Kültür – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Mart 2021 Bakteri identifikasyonunda kullanılan biyokimyasal testler Bakteri stok kültürü Mikrobiyoloji ekim Yöntemleri nelerdir Mikrobiyoloji kültür Çeşitleri Saf kültür elde ETME yöntemleri Saf kültür nedir 0
G6PD Eksikliği – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Saf Kültürler Elde Etmek İçin Çizgi Çizme Tekniği

İnsan vücudunun deri ve birçok mukozal yüzeyi, normal veya yerli florayı oluşturan çok sayıda mikroorganizmayı destekler. Bu yüzeylerden klinik örnekler toplandığında ve kültürlendiğinde, aranan patojenik mikroorganizmalar diğer zararsız organizmalar arasında tanınmalı ve onlardan izole edilmelidir.
Patojenik türlerin kolonileri, karışık kültürden seçilmeli ve izole edilmiş saf kültürde büyütülmelidir. Mikrobiyolog daha sonra izole edilmiş organizmayı biyokimyasal ve immünolojik özelliklerini inceleyerek belirleyebilir. Saf kültür tekniği, mikroorganizmaların başarılı ve doğru bir şekilde tanımlanması için çok önemlidir.
Amaç
A.Karışık flora içeren bir örnekten saf kültürleri izole etmek için
B.Ağızın normal florasını kültürlemek ve incelemek
Malzemeler
Besleyici agar plakaları 
Kanlı agar plakaları
Steril bezler
Aşağıdakileri içeren bir karışık et suyu kültürü
Serratia marcescens (pigmentli), Escherichia coli ve
Staphylococcus epidermidis
İyi sürme yöntemi ile izole edilmiş kolonileri gösteren, bu et suyundan yapılmış bir gösteri plakası kültürü
Cam slaytlar
Gram boyama reaktifleri
Saf kültür nedir
Saf kültür nedir Mikrobiyoloji
Bakteri identifikasyonunda kullanılan biyokimyasal testler
Saf kültür izolasyonu
Mikrobiyoloji ekim Yöntemleri nelerdir
Saf kültür elde ETME yöntemleri
Bakteri stok kültürü
Mikrobiyoloji kültür Çeşitleri
Prosedürler

A. Koloni İzolasyonu İçin Karışık Kültürü Sürerek Ekleme

1. Kültür tüpünün içeriğinin eşit şekilde karıştırıldığından emin olun.
2. Besin maddesinin yüzeyinde, besleyici tabakanın yüzeyinde, besleyici tabakanın yüzeyine yakın bir yerde, besleyici bir kültür yerleştirin.Loopflat ile agar yüzeyine karşı, aşıyı plak alanının yaklaşık sekizde biri boyunca hafifçe ileri ve geri sürün; agarı kazmayın.
3. Döngüyü sterilize edin ve havada soğumaya bırakın.
4. Sol elinizdeki açık plakayı döndürün, böylece her biri içinden geçen bir dizi dört çizgi ileri ve geri çekebilirsiniz.
inokülum ve plağın bir tarafı boyunca uzanır.
5. Döngüyü tekrar sterilize edin ve havada soğumaya bırakın.
6. Plakayı döndürün ve her biri son dört çizginin sonunu geçen ve enine uzanan dört çizgiden oluşan başka bir seri çizin.
plakanın bitişik tarafı.
7. Plakayı döndürün ve bu paralel çizgiyi bir kez daha tekrarlayın.
8. Son olarak, plakanın el değmemiş merkezinde birkaç çizgi yapın. Orijinal aşıya dokunmayın.
9. Plakayı (ters çevrilmiş olarak) 35 ° C’de inkübe edin.

B. Ağızdan Kültür Almak

1. Dilinizin ve diş etlerinizin yüzeyi üzerinde steril bir pamuklu çubuk döndürün.
2. Eküvyonu bir kan agar plağının yüzeyinin 112 cm2’lik küçük bir karesi üzerinde yuvarlayın, bir kenara yakın fakat dokunmadan. Eküvyonu bu alanda tamamen döndürün.
3. Eküvyonu bir dezenfektan kabına atın.
4. Bir inokülasyon özesi kullanarak plağı şekil 9.1’deki gibi sürme yöntemi ile ekin.
5. Plakayı (ters çevrilmiş) 35 ° C’de inkübe edin.
Sonuçlar

A.Karışık  Kültürden Çizilen Plakaların İncelenmesi

1. İnkübe edilmiş besleyici agar plağını dikkatlice inceleyin. Çizginizi şekil 9.2a ve b’de gösterilenle karşılaştırın. Eklenen her alandaki büyüme yoğunluğunu gösteren bir çizim yapın.

2. Ayırt edebileceğiniz her farklı koloni türünü tanımlayın.
3. Mevcut her türden izole bir koloninin Gram boyasını yapın. Ayrıca, ilk inokülümün yerleştirildiği alandaki gelişimin bir Gram boyasını hazırlayın. (Not: Bir agar besiyerinde kolonilerden bir leke yapılacaksa, önce slayt üzerine bir öze dolusu steril su veya salin koyun ve sonra bu damlada toplanan büyümeyi emülsiyon haline getirin. metanol ve leke.)
4. Gözlemlerinizi sağlanan tabloya kaydedin.

B.Kan Agar Plakasında Ağız Kültürünün İncelenmesi

1. Kanlı agar plakasında kaç farklı koloni türü bulabilirsiniz? Her birini tanımlayın.
2. Üç farklı koloninin her birinden bir Gram boyama yapın. Her birinin Gram reaksiyonunu kaydedin ve mikroskobik morfolojisini daireler halinde çizin.
3. Kanlı agar plağını “KİRLENMİŞ”  işaretlenmiş bir kaba atın.

Sorular

1. Bir agar plağı inoküle edildiğinde, ilk inokülum takıldıktan sonra öze neden sterilize edilir?
2. Saf bir kültür, karma bir kültür tanımlayın.
3. Bir bakteri kolonisi tanımlayın. Bakteri kolonilerinin ayırt edilebileceği dört özelliği listeleyin.
4. Bir petri kabı neden uzun bir süre açık bırakılmamalıdır?
5. Plaklarınızı aşılamak için kullandığınız sürme yöntemi neden izole koloniler oluşturuyor?
6. Bireysel kolonileri karışık bir büyümeden izole etmek neden gereklidir?
7. Neden ağzınızdaki kültür için besleyici bir agar yerine kanlı bir agar plakası kullanıldı?
8. Ağızda bulunan çok sayıda mikroorganizma endişe kaynağı mıdır? Açıklamak.
9. Mikroorganizmalar ağza nasıl girerler?

Dökme Plak  ve Alt Kültür Teknikleri

İzole koloniler elde etmek için, yüzeylerine sürme yöntemi ile ekim yapmak dışında agar plakaları kullanmanın alternatif bir yöntemi, bir “dökme plakası” hazırlamaktır. Bu durumda, kültürlenecek numunenin bir alikotu boş, steril bir petri kabının dibine yerleştirilir, ardından eritilir, soğutulmuş agar üzerine dökülür.

Agar soğumadan hızla, aşıyı dağıtmak için plak yavaşça sallanır. Agar çökeldiğinde ve plaka inkübe edildiğinde, örnekte bulunan herhangi bir bakteri, agar tabakası içine gömülü veya yüzeyinde lokalize olmuş her yerde büyüyecektir.

Kolonileri izole edilecek ve aşılama döngüsü veya düz bir tel agara yerleştirilerek yüzey altı konumlarından çıkarılabilir. Dökme plakalarını hazırlamak için inokülum sıvı bir örnek veya kültür olmalıdır. Değilse, petri kabına yerleştirilmeden önce steril sıvı içinde süspanse edilmelidir.

Bir dökme plakası hazırlamak için başka bir yöntem, numuneyi veya kültürü doğrudan eritilmiş, soğutulmuş, ancak henüz katılaşmamış agar tüpüne inoküle etmektir. Her iki elin uzatılmış parmakları arasında ileri geri yuvarlayarak karıştırın ve aşılanmış agarı steril bir petri kabına dökün. Agar sertleşmek için yeterince soğumadan önce bu adımlar hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Birincil izolasyon plakları uygun şekilde döküldüğünde veya sürme yöntemi ile ekildiğinde, tek tek koloniler bir inokülasyon özesi veya düz tel üzerinde alınabilir ve taze agar veya broth besiyerine inoküle edilebilir. İzole edilmiş organizmaların bu yeni saf kültürlerine alt kültürler denir.

Gerçekten saflarsa ve farklı türlerin karışımlarını içermiyorlarsa, sonraki alıştırmalarda göreceğiniz gibi aşamalı prosedürlerde tanımlanabilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir