FLAGELLA VE KAPSÜL LEKELERİ – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

FLAGELLA VE KAPSÜL LEKELERİ – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Mart 2021 Bakterilerde Flagella Endospor nedir Fimbria Flagella nedir Flagella yapısı Pilus Nedir 0
Parazitler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

FLAGELLA VE KAPSÜL LEKELERİ

Amaç
Çeşitli yöntemlerle boyanmış mikroorganizmaları, kamçı ve kapsüllerini göstermek için incelemek;

Malzemeler
Hazırlanan slaytlar ortaya çıkarmak için boya:
Bakteriyel kamçı (monotrichous, lophotrichous ve peritrichous veya diğer düzenleme modelleri)
Bakteriyel kapsüller (doğrudan veya negatif boyama)

Prosedürler

1. Hazırlanan slaytları inceleyin ve gözlemlerinizin çizimlerini yapın.
2. Atanan okumayı gözden geçirin ve bakterilerin morfolojik sınıflandırmasını tartışmaya hazır olun.

Sorular

1. Bakteriyel kapsülleri, kamçıyı ve endosporları görselleştirmek için neden özel lekeler kullanılmalıdır?
2. Bakteriyel hücrelerin kapsüller, flagella veya endosporlara sahip olup olmadığını bilmek neden önemlidir?
3. Endospor boyalarının Ziehl-Neelsen aside dirençli boyayla ortak yönü nedir?
4. Bakteriyel sporlaşma bir üreme süreci midir? 
5. Endosporun bakteri hücresi içindeki yerini belirlemek neden önemlidir?
6. Endospor boyamayı hastanede veya diğer ortamlarda endospor sağkalımı ile ilişkilendirebilir misiniz?
7. Negatif leke nedir?
8. Bir flagella lekesini tanımlayın ve etki prensibini açıklayın.
9. Flagella lekesinin kullanışlılığını, asılı damla veya ıslak montaj preparatının kullanışlılığıyla karşılaştırın.
10. Söndürme reaksiyonu nedir? Belirli bakterileri doğrudan klinik örneklerde hızlı bir şekilde tanımlamak için nasıl kullanılabilir?
11. Bir mikroorganizma için kapsülün değeri nedir?

Flagella nedir
Bakteri kapsül görevi
Peptidoglikan nedir
Bakterilerde Flagella
Endospor nedir
Flagella yapısı
Fimbria
Pilus Nedir

Mikroorganizmaların Yetiştirilmesi

Kültür Ortamı

Klinik bir numunede bulunan bir mikroorganizmanın mikroskobik morfolojisi ve boyama özellikleri bilindiğinde, mikrobiyolog, nasıl yetiştirileceği ve tam olarak tanımlamak için hangi biyolojik özelliklerin gösterilmesi gerektiği konusunda uygun kararlar verebilir.

Öncelikle uygun bir kültür ortamı sağlanmalı ve incelenecek mikroorganizmanın büyümesi için gerekli besinleri içermelidir. Mikroorganizmaların ilk büyümesi ve izolasyonu için tasarlanan ortamların çoğu, hayvan etlerinden elde edilen protein bileşenleri bakımından zengindir.

Pek çok bakteri, proteinleri kullanılabilir formlara parçalayamaz ve ekstrakte edilmiş veya kısmen bozulmuş protein materyalleri (peptitler, proteozlar, peptonlar, amino asitler) ile sağlanmalıdır. Et özleri veya kısmen pişmiş etler, birçok kültür ortamının temel besin maddeleridir.

Bazı karbonhidrat ve mineral tuzları da eklenir. Bu tür bazal ortamlar daha sonra kan, serum, vitaminler, diğer karbonhidratlar ve mineral tuzları veya belirli amino asitler ile gerektiği veya endike olduğu şekilde desteklenebilir veya zenginleştirilebilir.

Bu alıştırmada, su dışında gerekli tüm bileşenleri içeren ticari olarak temin edilebilen susuz stok karışımlarından temel bir besiyer ortamı ve ayrıca bir besleyici agar hazırlayacağız. Besin suyu (veya agar) terimi, özellikle birkaç başka temel bileşenle birlikte et özlerinden hazırlanan, ancak özel zenginleştirme içermeyen bazal besiyerini ifade eder.

Sıvı ve agar ortamının kullanımdan önce sterilizasyon için şişelere, şişelere veya tüplere nasıl uygun şekilde dağıtıldığını ve daha sonra steril bir agar ortamının aseptik olarak petri kaplarına nasıl döküldüğünü de göreceğiz.

Amaç
Kültür ortamının mikrobiyoloji laboratuvarında kullanıma nasıl hazırlandığını öğrenmek;

Malzemeler
Susuz besleyici agar
Susuz besin suyu
Bir terazi ve tartım kağıtları
1 litrelik bir Erlenmeyer şişesi, pamuk tıkalı veya vidalı kapaklı 1 litrelik bir cam beher
1 litrelik dereceli silindir
Cam karıştırma çubukları (en az 10 cm uzunluğunda)
10 ml pipetler (pamuk tıkalı)
Test tüpleri (vidalı kapaklı veya pamuk tıkalı)
Petri kapları
Pipetleme için aspirasyon cihazı

Prosedürler

1. Bir şişe susuz besleyici agar üzerindeki etiketi okuyun. 1 litre (1.000 ml) ortam yapmak için gereken kurutulmuş toz miktarını belirtir. 1/2 litre için gereken miktarı hesaplayın ve bu miktarı tartın.
2. 500 ml distile suyu bir Erlenmeyer şişesine koyun. Topaklanmayı önlemek için bir cam çubukla karıştırırken tartılmış, susuz agarı ekleyin.
3. Şişeyi bir asbest matının üzerindeki bir tripoda yerleştirin. Bunsen alevi kullanarak rehidrate agarı yavaşça kaynatın. Sık sık karıştırın. Bunsen ocağı yerine elektrikli bir sıcak plaka kullanılabilir.
4. Agar karışımı tamamen çözüldüğünde, şişeyi alev veya sıcak plakadan çıkarın, pamuklu tıpa veya kapakla kapatın ve otoklavda sterilize edilmesi için eğitmene verin.
5. Agar şişesi sterilize edilirken, 500 ml besleyici et suyu hazırlayın, tartılmış dehidre edilmiş tozu sulandırmak ve çözündürmek için bir beher içindeki suya ekleyin.
6. Oluşturulmuş brotoaboili yavaşça getirin. Tamamen çözüldüğünde alevli elektrikli brülörü çıkarın ve biraz soğumaya bırakın.
7. Eğitmen pipetleme cihazının kullanımını gösterecektir. Ağızla pipetleme yapmayın. Bir pipet kullanarak, et suyunun 5 ml’lik kısımlarını test tüplerine dağıtın (tıkalı veya kapaklı). Eğitmen tüpleri toplayacak ve sterilize edecektir.
8. Sterilize edilmiş agar şişesi size iade edildiğinde, yaklaşık 50 ° C’ye kadar soğumasını bekleyin (agar ılık ve erimiş olmalı, ancak kendi şişesi içinde tutulamayacak kadar sıcak olmamalıdır). Sağ elinizin küçük parmağıyla tıpayı veya kapağı çıkarın ve şişeye geri döndürülmesi gerekmeyeceğinden emin olana kadar tutmaya devam edin. Eritilmiş, steril agarı hızla bir dizi petri kabına dökün. Petri kapları sol el ile kaldırılır ve alt kısımlar erimiş agar ile yaklaşık üçte bir kapasiteye kadar doldurulur. Tabak dökülürken her bir petri kabının üstünü değiştirin. Plakalar soğuduğunda (agar katılaştığında), yoğunlaşan nemin agar yüzeylerinde birikmesini önlemek için bunları ters çevirin.
9. Ters çevrilmiş agar plakalarını ve sterilize edilmiş besleyici broth tüplerini (size döndükten sonra soğutulmuş) 35 ° C’lik inkübatör içine yerleştirin. Kullanmadan önce steril olduklarından (kontamine edici bakteri içermediğinden) emin olmak için en az 24 saat inkübe edilmelidirler.

Sorular

  • 1. Bir kültür ortamı tanımlayın.
  • 2. Bir kültür ortamının bileşiminde ve hazırlanmasında yer alan bazı fiziksel ve kimyasal faktörleri tartışın.
  • 3. Agar hangi sıcaklıkta katılaşır?
  • 4. Çok sıcak olan agar ile dökülen tabaklara ne olur?
  • 5. Çok soğuk olan agar ile dökülen tabaklara ne olur?
  • 6. Kültür ortamı neden kullanılmadan önce sterilize edilir?
  • 7. Karışık kültürlerden bakterileri izole etmede et suyu ve agar besiyerinin göreli değerini tartışın.
  • 8. Hazırladığınız besleyici brothlar ve agarlar, insanlar için patojen olan tüm mikroorganizmaların büyümesini desteklemek için uygun mu?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir