Radyal Hız – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Radyal Hız – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi (4) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi - Kimya Mühendisliği - Ayırma Teknolojisi Ödevleri - Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma - Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Hidrolik Makinalar hız üçgenleri Türbin hız üçgenleri Turbo Makineler çözümlü SORULAR Turbo makineler PDF Türbomakinalar Soru 0
Radyal Hız – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Radyal Hız

Katı ve sıvı radyal hızları, besleme akımına göre taşmada sıvı: katı oranında ve tersi akışta sıvı: katı oranında bir artış olması için büyük ölçüde farklı olmalıdır. İçeriye doğru olan net sıvı hızı, bilinen boyutlardaki bir alan içinden içeri doğru düzgün bir akış olduğu varsayılarak, taşmaya net akış bilgisiyle tahmin edilebilir.

Dışa doğru net katı akışı, merkezkaç alanı ve sıvı çekme kuvvetleri arasındaki bir kuvvet dengesi vasıtasıyla hidrosiklonun her noktasında tahmin edilebilir. Böyle bir yaklaşım, daha sonra detaylı olarak tartışılacak olan denge yörüngesini belirlemek için kullanılır. Hem sıvı hem de katı hızların maksimum değerleri hidrosiklon duvarında bulunur ve hava çekirdeğinde sıfıra düşer. Deneysel ölçümler, hidrosiklonun silindirik bölümünde radyal sıvı hızının ihmal edilebilir olduğunu göstermektedir.

Eksenel Hız

Net katı ve sıvı akışları, radyal akıştan farklı olarak aynı yöndedir, ancak hidrosiklonun içinde, farklı yönlerde ağ hızları olan iki farklı bölge vardır. İkincil vorteks, vorteks h d e r içine döner ve bu nedenle, malzemeyi taşma içine alır. Bu nedenle ikincil girdaptaki net akış yukarı doğrudur. Birincil girdapta net akış aşağıya, alt akışa doğrudur.

Zıt yönlerde iki hız bölgesinin varlığının önemli bir sonucu, bu iki bölge arasında sınır görevi gören hiçbir net dikey hareketin olmadığı bir konumun var olması gerektiğidir. Bu sınır, hidrosiklonun silindirik ve konik kısımları boyunca aşağı doğru uzanan üç boyutludur ve merkezi eksen etrafında döndürülmelidir. Böyle bir dönüş, sıfır dikey hızda (LZW) bir yüzey veya lokus sağlayacaktır.

Yerin bir silindirden bir koniye dönüştüğü konum bazı tartışmalara tabidir. Yüzeysel olarak, değişiklik hidrosiklonun geometrisini takip ediyormuş gibi düşünülebilir, ancak aşağıda tartışıldığı gibi siklindrikseksiyonun koninin içine doğru uzandığını gösteren deneysel kanıtlar vardır.

Sıfır Dikey Hız ve Manto Odağı

Deneysel kanıtlar, sıfır dikey hız (LZW) lokusunun tepesinde, radyal hızın da sıfır pradley olduğu bir bölge olduğunu göstermektedir ve Pulling, 19591. Boya izleyici deneyleri, boyanın bu bölgede toplanarak boşluk oluşturan girdap bulucu etrafında silindir. Bu durgun sıvı yüzeyine ve dolayısıyla yüzeyde hapsolmuş parçacıklara manto denir.

Radyal akışlı LZW’nin, konik bölümün çapının siklon çapının 0,7’si olduğu bir yükseklikten başlayarak ve siklon Eels  19521’in altına kadar uzanan bir yükseklikte başlayarak, şekil olarak konik olduğu bulunmuştur. Mantonun hidrosiklonun konik kısmının değerine kadar uzanacağını gösteren çok az kanıt 0.7 D, tüm geometriler içindir.

Turbo Makineler çözümlü SORULAR
Turbo makine Nedir
Turbo Makineler Ders notu
Turbo makineler PDF
Hız üçgenleri
Türbin hız üçgenleri
Türbomakinalar Soru
Hidrolik Makinalar hız üçgenleri

 Denge Yörünge Teorisi

Denge yörünge teorisinin arkasındaki ilke, sıvının hidrosiklonun merkezine radyal akışının neden olduğu bir parçacık üzerindeki sıvı sürüklenmesini, parçacığın merkezkaç kuvveti ile eşitlemektir. Eğer bu iki kuvvet dengesizse, parçacık içe veya dışa doğru hareket etmeyecektir. Radyal konumu için uygun teğetsel hız ile yörüngede dönecektir.

Radyal konum L Z W’ye karşılık gelirse, parçacık taşma veya alt akışa transfer için herhangi bir tercih göstermeyecektir, yani, L Z W’ye karşılık gelen yarıçapta yörüngede dönen bir parçacığın çapı, hidrosiklon ayırma boyutu x50 olacaktır. Denge yörünge teorisini kullanmak için L Z W’nin yarıçapının sabitlenmesi gerekir, bu genellikle taşmaya giden hacim akışı bölünmesi dikkate alınarak ve bunun hidrosiklon içindeki hacimsel akış bölünmesine eşit olduğu varsayılarak elde edilir.

Radyal sıvı akışı daha sonra taşmaya giren hacim akış hızına ve L Z W’nin yüzey alanına dayalı olarak hesaplanabilir. L Z W’nin sadece mantonun altında kalan kısmı kullanılırsa, manto hakkında ayrıntılı bilgi gereklidir. Alternatif olarak, L ZW’nin 111 yüzey alanı kullanılabilir, bu durumda teori, ölçülenden daha ince bir kesik yüzeyi tahmin edecektir.

Stokes yasası genellikle bu düzlemdeki sıvı sürüklemesini merkezkaç alan kuvvetiyle eşitlemek için kullanılır. Bu teoriye yapılan iyileştirmeler, Bölüm 8.2.4’te gösterildiği gibi, alternatif sıvı sürükleme denklemlerinin kullanımını ve engelli çökelme etkilerini hesaba katmak için engelleme terimlerinin eklenmesini içermektedir. Aşağıda gösterilen geliştirme, açıklama amacıyla fdl LVZZ’yi kullanacaktır.

Hidrosiklonun Şekil 8.21’de gösterildiği gibi bir silindir ve koniden oluşan bir L Z W’ye sahip olduğunu düşünün. Bir silindirin ve koninin hacmi nr2Z’dir ve taşmaya ayrılan 113 d akış 1-Rf’dir.

Burada R ve r, sırasıyla denge yörüngesi ve hidrosiklon yarıçaplarıdır. Hidrosiklondaki bir parçacığın merkezkaç ivmesi:

  • a = r, o2

uydurma, teğetsel oranla değiştirilebilen açısal hızdıryarıçapa göre hız: yani taşma hacmi akış hızı, silindirin ve / veya koninin yüzey alanına bölünür. Denge yörüngesinde vR teğetsel hız Denklemden gelir.

Burada girişteki teğetsel hız, yani giriş hacmi akış hızının giriş borusunun enine kesit alanına bölümüdür. Böylece Denklem (8.30), akış bölünmesi ve hidrosiklon geometrisi biliniyorsa, bir R değeri sağlayacak şekilde yeniden düzenlenebilir. Denklem (8.33) veya (8.34), hacim akış oranları ve n biliniyorsa, u ve Denklem (8.35) bir v ~ değeri sağlar ve Denklem (8.32), katı ve sıvının fiziksel özellikleri bilinendir.

Şekil 8.22, aşağıda açıklanan çalışma koşulları için kesme boyutunun besleme akış hızı ile nasıl değişeceğini tahmin etmek için denge yörünge teorisinin nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Şekilde ayrıca deneysel olarak ölçülen noktalar ve ölçülen basınç düşüşü de dahildir.

Denge yörünge teorisi, akış hızı ile hidrosiklon kesim boyutu arasındaki ilişkiyi ilişkilendirmek ve açıklamak için kullanışlı bir araçtır. Modelde gerekli olan birkaç parametrenin belirlenmesi için testlerin yapılması gerektiğinden, tahmin aracı olarak kullanımı sınırlıdır; özellikle akış bölünmesi ve siklondaki yarıçap üzerindeki üs. Ayırmanın gerçekleştirilmesi için gereken basınç düşüşü veya kesimin keskinliği hakkında herhangi bir bilgi sağlamaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir