Python – Python Listesi / Dizi Yöntemleri – Python Sözlük Yöntemleri – Python Tuple Yöntemleri – Python Set Yöntemleri – Python Dosya Yöntemleri – Python Anahtar Kelimeleri – Python MongoDB DANIŞMANLIK

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Python – Python Listesi / Dizi Yöntemleri – Python Sözlük Yöntemleri – Python Tuple Yöntemleri – Python Set Yöntemleri – Python Dosya Yöntemleri – Python Anahtar Kelimeleri – Python MongoDB DANIŞMANLIK

11 Ağustos 2020 İstisna Açıklaması Kelime / Açıklama Ödevcim Online Python Anahtar Kelimeleri Python Dosya Yöntemleri Python Listesi / Dizi Yöntemleri Python Set Yöntemleri Python Sözlük Yöntemleri Python Tuple Yöntemleri Python Yerleşik İstisnaları Yerleşik İstisnalar 0
Python – Python Listesi Dizi Yöntemleri - Python Sözlük Yöntemleri - Python Tuple Yöntemleri - Python Set Yöntemleri - Python Dosya Yöntemleri - Python Anahtar Kelimeleri – Python MongoDB DANIŞMANLIK

 

Ödevcim Online, Python, Python örnekleri, Python ödev yaptırma, Python MySQL, Python danışmanlık, Python MySQL Tablo, Python proje yaptırma, Python tez yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Python danışmanlık, Python yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Python Listesi / Dizi Yöntemleri

Python, listeler / diziler üzerinde kullanabileceğiniz bir dizi yerleşik yönteme sahiptir.

Yöntem / Açıklama

append () Listenin sonuna bir öğe ekler
clear () Listedeki tüm öğeleri kaldırır
copy () Listenin bir kopyasını verir
count () Belirtilen değere sahip elemanların sayısını verir
Extend () Bir listenin (veya yinelenebilir) öğelerini mevcut listenin sonuna ekle
index () Belirtilen değere sahip ilk elemanın dizinini verir
insert () Belirtilen konuma bir eleman ekler
pop () Öğeyi belirtilen konumdan kaldırır
remove () Belirtilen değere sahip ilk öğeyi kaldırır
reverse () Listenin sırasını tersine çevirir
sort () Listeyi sıralar

Not: Python, Diziler için yerleşik desteğe sahip değildir, ancak bunun yerine Python Listeleri kullanılabilir.

Python Sözlük Yöntemleri

Python, sözlüklerde kullanabileceğiniz bir dizi yerleşik yönteme sahiptir.

Yöntem / Açıklama

clear () Sözlükten tüm öğeleri kaldırır
copy () Sözlüğün bir kopyasını verir
fromkeys () Belirtilen anahtarlara ve değere sahip bir sözlük döndürür
get () Belirtilen anahtarın değerini döndürür
items () Her anahtar-değer çifti için bir demet içeren bir liste döndürür
anahtarlar () Sözlüğün anahtarlarını içeren bir liste verir
pop () Belirtilen anahtara sahip öğeyi kaldırır
popitem () Son eklenen anahtar / değer çiftini kaldırır
setdefault () Belirtilen anahtarın değerini döndürür. Anahtar yoksa: anahtarı belirtilen değerle girin
update () Sözlüğü belirtilen anahtar / değer çiftleriyle günceller
değerler () Sözlükteki tüm değerlerin bir listesini verir

Python Tuple Yöntemleri

Python, tuplelar üzerinde kullanabileceğiniz iki yerleşik yönteme sahiptir.

Yöntem / Açıklama

count () Bir dizide belirtilen bir değerin kaç kez ortaya çıktığını döndürür
index () demeti belirli bir değer için arar ve bulunduğu yerin konumunu döndürür

Python Set Yöntemleri

Python, setler üzerinde kullanabileceğiniz bir dizi yerleşik yönteme sahiptir.

Yöntem / Açıklama

add () Sete bir öğe ekler
clear () Setteki tüm öğeleri kaldırır
copy () Setin bir kopyasını verir
fark () İki veya daha fazla küme arasındaki farkı içeren bir küme verir
fark_update () Bu kümedeki, belirtilen başka bir kümede de bulunan öğeleri kaldırır
at () Belirtilen öğeyi kaldır
intersection () Diğer iki kümenin kesişim noktası olan bir küme döndürür
intersection_update () Bu kümedeki diğer, belirtilen kümelerde bulunmayan öğeleri kaldırır
isdisjoint () İki kümede kesişme olup olmadığını döndürür
issubset () Başka bir kümenin bu kümeyi içerip içermediğini döndürür
issuperset () Bu kümenin başka bir küme içerip içermediğini döndürür
pop () Setten bir öğeyi kaldırır
remove () Belirtilen öğeyi kaldırır
symmetric_difference () İki kümenin simetrik farklarıyla bir küme döndürür
symmetric_difference_update (), bu kümeden ve diğerinden simetrik farkları ekler
union () Kümelerin birleşimini içeren bir küme döndürür
update () Seti bu ve diğerlerinin birleşimiyle güncelleyin

Python Dosya Yöntemleri

Python, dosya nesnesi için kullanılabilen bir dizi yönteme sahiptir.

Yöntem / Açıklama

close () Dosyayı kapatır
detach () Ayrılmış ham akışı tampondan döndürür
fileno () İşletim sisteminin bakış açısından akışı temsil eden bir sayı döndürür
flush () Dahili tamponu temizler
isatty () Dosya akışının etkileşimli olup olmadığını döndürür
read () Dosya içeriğini döndürür
readable () Dosya akışının okunup okunamayacağını döndürür
readline () Dosyadan bir satır döndürür
readlines () Dosyadan satırların bir listesini verir
seek () Dosya konumunu değiştir
seekable () Dosyanın dosya konumunu değiştirmemize izin verip vermediğini döndürür
tell () Geçerli dosya konumunu döndürür
truncate () Dosyayı belirli bir boyuta yeniden boyutlandırır
writeable () Dosyanın yazılıp yazılamayacağını döndürür
write () Belirtilen dizeyi dosyaya yazar
writelines () Dosyaya bir dize listesi yazar

Python Yerleşik İstisnaları

Yerleşik İstisnalar

Aşağıdakiler, genellikle Python’da ortaya çıkan yerleşik istisnaları gösterir:

İstisna Açıklaması

Aritmetik Hata Sayısal hesaplamalarda bir hata oluştuğunda ortaya çıkar.
AssertionError Bir assert ifadesi başarısız olduğunda ortaya çıkar.
AttributeError Öznitelik referansı veya atama başarısız olduğunda yükselir.

Tüm istisnalar için Exception Base sınıfı

EOFError input () yöntemi bir “dosya sonu” durumuna (EOF) ulaştığında ortaya çıkar.
FloatingPointError Bir kayan nokta hesaplaması başarısız olduğunda yükselir.
Bir jeneratör kapatıldığında GeneratorExit Yükseltildi (close () yöntemiyle) ortaya çıkar.
ImportError İçe aktarılan bir modül olmadığında ortaya çıkar.
Girinti hatası indendasyon doğru olmadığında yükselir.
IndexError Bir dizinin dizini olmadığında ortaya çıkar.
Sözlükte bir anahtar olmadığında ortaya çıkan KeyError olur.
Klavye Kesintisi Kullanıcı Ctrl + c, Ctrl + z veya Delete tuşlarına bastığında ortaya çıkar.
Arama Hatası Hatalar ortaya çıktığında ortaya çıkar.
Bellek Hatası Bir program belleği dolduğunda ortaya çıkar.
NameError Değişken olmadığında ortaya çıkar.
NotImplementedError Soyut bir yöntem, yöntemi geçersiz kılmak için miras alınan bir sınıf gerektirdiğinde ortaya çıkar.
OSError Sistemle ilgili bir işlem bir hataya neden olduğunda ortaya çıkar.
Sayısal bir hesaplamanın sonucu çok büyük olduğunda Taşma Hatası Yükseltildi sonucu ortaya çıkar.
ReferenceError Zayıf bir referans nesnesi olmadığında ortaya çıkar.
RuntimeError Belirli bir beklentiye ait olmayan bir hata oluştuğunda ortaya çıkar.
StopIteration Bir yineleyicinin next () yöntemi başka değere sahip olmadığında oluşturulur.
Sözdizimi Hatası Bir sözdizimi hatası oluştuğunda ortaya çıkar.
Girinti sekmelerden veya boşluklardan oluştuğunda TabError yükseltilir.
Sistem Hatası Bir sistem hatası oluştuğunda ortaya çıkar.
SystemExit sys.exit () işlevi çağrıldığında yükseltilir.
TypeError İki farklı tür birleştirildiğinde ortaya çıkar.
UnboundLocalError Atamadan önce yerel bir değişkene başvurulduğunda ortaya çıkar.
UnicodeError Unicode sorunu oluştuğunda ortaya çıkar.
UnicodeEncodeError Unicode kodlama sorunu ortaya çıktığında ortaya çıkar.
UnicodeDecodeError Unicode kod çözme sorunu ortaya çıktığında ortaya çıkar.
UnicodeTranslateError Unicode çeviri sorunu oluştuğunda ortaya çıkar.
ValueError Belirtilen bir veri türünde yanlış bir değer olduğunda ortaya çıkar.
ZeroDivisionError Bir bölümdeki ikinci operatör sıfır olduğunda ortaya çıkar.

Python Anahtar Kelimeleri

Python, değişken adları, işlev adları veya diğer tanımlayıcılar olarak kullanılamayan ayrılmış kelimelerden oluşan bir dizi anahtar kelimeye sahiptir:

Kelime / Açıklama

and mantıksal bir operatör
as takma ad oluşturmak için
assert ayıklama için assert
break Bir döngüden çıkmak için
class Bir sınıf tanımlamak için
devam Bir döngünün sonraki yinelemesine devam etmek için
def  Bir işlev tanımlamak için
del  Bir nesneyi silmek için
elif  Diğer if if gibi koşullu ifadelerde kullanılır
başka koşullu ifadelerde kullanılır
hariç İstisnalarla kullanılır, bir istisna meydana geldiğinde ne yapılmalı
Yanlış Boole değeri, karşılaştırma işlemlerinin sonucu
Sonunda İstisnalarla birlikte kullanılır, istisna olsun veya olmasın yürütülecek bir kod bloğu
for döngüsü oluşturmak için
Bir modülün belirli parçalarını içe aktarmak için
global Global bir değişken bildirmek için
Koşullu bir ifade yapmak için
import Bir modülü içe aktarmak için
Listede, başlıkta vb. bir değer olup olmadığını kontrol etmek için
İki değişkenin eşit olup olmadığını test etmektir
lambda Anonim bir işlev oluşturmak için
Yok Boş bir değeri temsil eder
nonlocal Yerel olmayan bir değişken bildirmek için
mantıksal bir operatör değil
veya Mantıksal bir operatör
boş bir ifade, hiçbir şey yapmayacak bir ifade
bir istisna yaratmak için
return Bir işlevden çıkmak ve bir değer döndürmek için
Gerçek Boole değeri, karşılaştırma işlemlerinin sonucu
while Bir while döngüsü oluşturmak için
istisna işlemeyi basitleştirmek için kullanılır
yield Bir işlevi sonlandırmak için bir oluşturucu döndürür.


Ödevcim Online, Python, Python örnekleri, Python ödev yaptırma, Python MySQL, Python danışmanlık, Python MySQL Tablo, Python proje yaptırma, Python tez yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Python danışmanlık, Python yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir