Python – Python Yerleşik İşlevler – Python Dize Yöntemleri – Python MongoDB DANIŞMANLIK

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Python – Python Yerleşik İşlevler – Python Dize Yöntemleri – Python MongoDB DANIŞMANLIK

9 Ağustos 2020 Fonksiyon  / Tanımlama Ödevcim Online Python – Python Yerleşik İşlevler - Python Dize Yöntemleri - Python MongoDB DANIŞMANLIK Python Yerleşik İşlevler Yöntem / Açıklama 0
Python – Python Yerleşik İşlevler - Python Dize Yöntemleri - Python MongoDB DANIŞMANLIK

 

Ödevcim Online, Python, Python örnekleri, Python ödev yaptırma, Python MySQL, Python danışmanlık, Python MySQL Tablo, Python proje yaptırma, Python tez yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Python danışmanlık, Python yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Python Yerleşik İşlevler

Python’da bir dizi yerleşik işlev vardır.

Fonksiyon / Tanımlama

abs () Bir sayının mutlak değerini verir
all () Yinelenebilir bir nesnedeki tüm öğeler doğruysa True döndürür
any () Yinelenebilir nesnedeki herhangi bir öğe doğruysa True döndürür
ascii () Bir nesnenin okunabilir bir sürümünü döndürür. Ascii olmayan karakterleri çıkış karakteriyle değiştirir
bin () Bir sayının ikili sürümünü döndürür
bool () Belirtilen nesnenin boole değerini döndürür
bytearray () Bir bayt dizisi döndürür
bytes () Bir bayt nesnesi döndürür
callable () Belirtilen nesne çağrılabilirse True döndürür, aksi takdirde False
chr () Belirtilen Unicode kodundan bir karakter döndürür.
classmethod () Bir yöntemi bir sınıf yöntemine dönüştürür
compile () Belirtilen kaynağı, yürütülmeye hazır bir nesne olarak döndürür
complex () Karmaşık bir sayı verir
delattr () Belirtilen özniteliği (özellik veya yöntem) belirtilen nesneden siler
dict () Bir sözlük verir (Dizi)
dir () Belirtilen nesnenin özelliklerinin ve yöntemlerinin bir listesini döndürür
divmod () Bağımsız değişken1, bağımsız değişken2’ye bölündüğünde bölümü ve kalanı verir
enumerate () Bir koleksiyon alır (örneğin bir demet) ve onu bir numaralandırma nesnesi olarak döndürür
eval () Bir ifadeyi değerlendirir ve yürütür
exec () Belirtilen kodu (veya nesneyi) yürütür
filter () Yinelenebilir bir nesnedeki öğeleri hariç tutmak için bir filtre işlevi kullanın
float () Bir kayan nokta numarası verir
format () Belirtilen bir değeri biçimlendirir
frozenset () Bir frozenset nesnesi döndürür
getattr () Belirtilen özniteliğin (özellik veya yöntem) değerini döndürür
globals () Geçerli genel sembol tablosunu sözlük olarak döndürür
hasattr () Belirtilen nesne belirtilen özniteliğe (özellik / yöntem) sahipse True döndürür
hash () Belirtilen bir nesnenin karma değerini döndürür
help () Yerleşik yardım sistemini yürütür
hex () Bir sayıyı onaltılık bir değere dönüştürür
id () Bir nesnenin kimliğini verir
input () Kullanıcı girişine izin verme
int () Bir tamsayı döndürür
isinstance () Belirtilen nesne, belirtilen nesnenin bir örneğiyse True döndürür
issubclass () Belirtilen bir sınıf, belirtilen bir nesnenin alt sınıfı ise True döndürür
iter () Bir yineleyici nesnesi döndürür
len () Bir nesnenin uzunluğunu döndürür
list () Bir liste döndürür
locals () Geçerli yerel sembol tablosunun güncellenmiş bir sözlüğünü döndürür
map () Belirtilen yineleyiciyi, her öğeye uygulanan belirtilen işlevle döndürür
max () Bir yinelenebilirdeki en büyük öğeyi döndürür
memoryview () Bir bellek görünümü nesnesi döndürür
min () Yinelemeli en küçük öğeyi döndürür
next () Sonraki öğeyi yinelenebilir şekilde döndürür
object () Yeni bir nesne döndürür
oct () Bir sayıyı sekizlik tabana çevirir
open () Bir dosya açar ve bir dosya nesnesi döndürür
ord () Belirtilen karakterin Unicode’unu temsil eden bir tamsayıyı dönüştürür
pow () x’in değerini y’nin üssüne döndürür
print () Standart çıktı aygıtına yazdırır
property () Bir özelliği alır, ayarlar, siler
range () 0’dan başlayıp 1 artırarak bir sayı dizisi döndürür (varsayılan olarak)
repr () Bir nesnenin okunabilir bir sürümünü döndürür
reversed () Tersine çevrilmiş bir yineleyici verir
round () Bir sayı yuvarlar
set () Yeni bir set nesnesi döndürür
setattr () Bir nesnenin niteliğini (özelliği / yöntemi) ayarlar
slice () Bir dilim nesnesi döndürür
sıralanmış () Sıralanmış bir liste döndürür
@staticmethod () Bir yöntemi statik bir yönteme dönüştürür
str () Bir dizge nesnesi döndürür
sum () Bir yineleyicinin öğelerini toplar
super () Üst sınıfı temsil eden bir nesne döndürür
tuple () Bir demet verir
type () Bir nesnenin türünü döndürür
vars () Bir nesnenin __dict__ özelliğini döndürür
zip () İki veya daha fazla yineleyiciden bir yineleyici döndürür

Python Dize Yöntemleri

Python, dizelerde kullanabileceğiniz bir dizi yerleşik yönteme sahiptir.

Not: Tüm dize yöntemleri yeni değerler döndürür. Orijinal dizeyi değiştirmezler.

Yöntem / Açıklama

capitalize () İlk karakteri büyük harfe dönüştürür
casefold () dizeyi küçük harfe dönüştürür
center () Ortalanmış bir dize döndürür
count () Bir dizede belirtilen bir değerin kaç kez geçtiğini döndürür
encode () Dizenin kodlanmış bir sürümünü döndürür
endswith () Dize belirtilen değerle biterse doğru döndürür
expandtabs () Dizenin sekme boyutunu ayarlar
find () Dizede belirtilen bir değeri arar ve bulunduğu yerin konumunu döndürür
format () Bir dizede belirtilen değerleri biçimler
format_map () Bir dizede belirtilen değerleri biçimler
index () Dizede belirtilen bir değeri arar ve bulunduğu yerin konumunu döndürür
isalnum () Dizedeki tüm karakterler alfasayısal ise True döndürür
isalpha () Dizedeki tüm karakterler alfabedeyse True döndürür
isdecimal () Dizedeki tüm karakterler ondalık ise True döndürür
isdigit () Dizedeki tüm karakterler rakamsa True döndürür
isidentifier () Dize bir tanımlayıcıysa True döndürür
islower () Dizedeki tüm karakterler küçük harf ise True döndürür
isnumeric () Dizedeki tüm karakterler sayısal ise True döndürür
isprintable () Dizedeki tüm karakterler yazdırılabilirse True döndürür
isspace () Dizedeki tüm karakterler boşluksa True döndürür
istitle () Dize, bir başlığın kurallarına uyuyorsa True döndürür
isupper () Dizedeki tüm karakterler büyük harf ise True döndürür
join () Bir yinelenebilir öğenin öğelerini dizenin sonuna kadar birleştirir
ljust () Dizenin sola yaslanmış halini döndürür
lower () Bir dizeyi küçük harfe dönüştürür
lstrip () Dizenin sol kırpma sürümünü döndürür
maketrans () Çevirilerde kullanılacak bir çeviri tablosu döndürür
partition () Dizenin üç parçaya bölündüğü bir demet döndürür
replace () Belirtilen bir değerin belirtilen bir değerle değiştirildiği bir dize döndürür
rfind () Dizede belirtilen bir değeri arar ve bulunduğu yerin son konumunu döndürür
rindex () Dizede belirtilen bir değeri arar ve bulunduğu yerin son konumunu döndürür
rjust () Dizenin sağa yaslanmış halini döndürür
rpartition () Dizenin üç parçaya bölündüğü bir demet döndürür
rsplit () Dizeyi belirtilen ayırıcıda böler ve bir liste döndürür
rstrip () Dizenin doğru kırpma sürümünü döndürür
split () Dizeyi belirtilen ayırıcıda böler ve bir liste döndürür
splitlines () Dizeyi satır sonlarında böler ve bir liste döndürür
startswith () Dize belirtilen değerle başlıyorsa doğru döndürür
strip () Dizenin kırpılmış halini döndürür
swapcase () Büyük / küçük harfleri değiştirir, küçük harf büyük harf olur ve tam tersi
title () Her sözcüğün ilk karakterini büyük harfe dönüştürür
translate () Çevrilmiş bir dize döndürür
Upper () Bir dizeyi büyük harfe dönüştürür
zfill () Dizeyi başında belirtilen sayıda 0 değerle doldurur

Not: Tüm dize yöntemleri yeni değerler döndürür. Orijinal dizeyi değiştirmezler.


Ödevcim Online, Python, Python örnekleri, Python ödev yaptırma, Python MySQL, Python danışmanlık, Python MySQL Tablo, Python proje yaptırma, Python tez yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Python danışmanlık, Python yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir