Protrombin Zamanı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Protrombin Zamanı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Haziran 2021 Gebelikte Protrombin zamanı yüksekliği INR yüksekliği Koagülometre nedir protrombin zamanı (koagülometre) Protrombin zamanı nedir 0
Hidroliz Probları – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Hemostaz Laboratuvar Araştırması

İn vivo pıhtılaşma, pıhtı oluşumu için ayrılmaz bir bileşen olarak hem kalsiyum hem de fosfolipid yüzeyleri gerektirir. Pıhtılaşma faktörleri, uygun uyarılar altında aktif enzimlere ve ko-faktörlere dönüştürülen, trombin üretimi ve ardından fibrinojenin fibrine dönüşümü ile aktif olmayan öncüler olarak dolaşır.

Pıhtılaşma aktivasyonundaki ilk adımlar, vasküler olmayan hücre membran yüzeylerinde eksprese edilen, faktör VII ila VIIa’nın aktivasyonu için bir kofaktör olarak görev yapan doku faktörünü, ardından faktör X ve IX’un aktivasyonunu ve nihai trombin oluşumunu içerir.

Bununla birlikte, pıhtılaşma faktörleri arasında, farklı faktörlerin farklı koşullarda hem antikoagülan hem de prokoagülan faktörler olarak hareket etmesini sağlayan çok sayıda hemostatik etkileşim vardır.

Geleneksel olarak, in vitro pıhtılaşma testleri, uygun bir şekilde içsel veya dışsal bir yolun aktivasyonuna ayrılmıştır. Fizyolojik olmayan içsel yol aktivasyonu, yabancı bir yüzeyle temas üzerine, faktör XII, yüksek moleküler ağırlıklı kininojen ve ardından faktör XI, IX, X ve protrombin yoluyla pıhtılaşma faktörlerinin aktivasyonu ile sonuçlanır.

Bununla birlikte, in vivo olarak, ekstrinsik yolun aktivasyonunu takiben küçük miktarlarda trombin üretimi, faktör XI’nin aktivasyonu yoluyla hemostazın amplifikasyonu ile sonuçlanacaktır.

Protrombin Zamanı

Protrombin zamanı, tromboplastin (doku faktörü) ve kalsiyumun plazmaya eklendiği ve pıhtı oluşumuna kadar geçen sürenin ölçüldüğü dışsal yol aktivitesinin bir ölçüsü olarak kullanılır.

Uzamış bir protrombin zamanı şunlardan kaynaklanabilir:

  • Oral antikoagülanlar.
    Kalıtsal veya edinilmiş olabilen faktör I, II, V, VII veya X eksikliği, örn. karaciğer hastalığında veya yaygın damar içi pıhtılaşmada.
  • Yüksek heparin seviyeleri.
  • Lupus inhibitörü dahil olmak üzere spesifik pıhtılaşma faktörlerinin inhibitörleri.
  • Uzamış bir protrombin zamanının daha fazla araştırılması, düzeltme çalışmalarını veya pıhtılaşma faktörlerinin tahlillerini içerebilir.

Normal plazma varlığında uzamış bir protrombin zamanı düzeltilebilir. Düzeltme modeli, eksik olan faktörü veya faktörleri tanımlayabilir. Düzeltme çalışmalarında geleneksel olarak çeşitli reaktifler kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu testler, büyük ölçüde, bireysel pıhtılaşma faktörlerinin tahlilleri ile değiştirilmiştir.

protrombin zamanı (koagülometre)
Protrombin zamanı nedir
Aptt nedir
Pt nedir
Gebelikte Protrombin zamanı yüksekliği
Pıhtılaşma zamanı kaç dakikadır
INR yüksekliği
Koagülometre nedir

Oral antikoagülan kontrolü

Uluslararası normalleştirilmiş oran (INR), antikoagülan kontrolü için protrombin zamanı sonuçlarını raporlamak için önerilen yöntemdir. INR sistemi, protrombin zaman tahlillerindeki ana tutarsızlık kaynağını, yani, telafi etmek için geliştirilmiştir.

Varfarin tarafından indüklenen K vitaminine bağlı pıhtılaşma faktörlerindeki değişikliklere farklı tromboplastin reaktiflerinin tepkisindeki değişkenlik. Oral antikoagülan tedavi gerektiren artan sayıda hasta (Birleşik Krallık’ta 80 kişiden 1’i) ve INR’nin düzenli olarak izlenmesi ihtiyacı ile bu, büyük bir iş yükünü temsil etmektedir.

Oral antikoagülasyonun prensibi, trombotik sorunları önlemek için bir antikoagülasyon seviyesi sağlamak, ancak aşırı antikoagülasyondan kaynaklanan kanama problemlerini önlemektir. Çoğu venöz trombotik problem için 2-3 INR aralığı tatmin edicidir.

Mekanik kalp kapağı olan hastalarda, kapak pıhtısı oluşumunu önlemek için daha yüksek bir antikoagülasyon seviyesi, INR aralığı 2.5–3.5 gereklidir.

ISI, tromboplastin reaktifinin Uluslararası Duyarlılık İndeksi ve GMNPT, geometrik ortalama normal protrombin zamanı olduğunda.
INR ölçümünde önemli hata kaynakları kalır ve protrombin zamanı, ISI veya GMNPT ölçümündeki sorunlardan kaynaklanabilir.

Protrombin Hataları

Protrombin zamanı tahminindeki hatalar, numune toplama, antikoagülan konsantrasyonu ve kullanılan toplama tüpünün tipi ile ilgili sorunlardan kaynaklanabilir. Ayrıca, manuel ve otomatik yöntemler arasındaki farklar tanınır ve ikincisi daha kısa protrombin süreleri üretir.

Üreticilerin her bir tromboplastin reaktifi partisi için bir ISI değeri üretmeleri gerekirken, tromboplastin reaktiflerinin yerel laboratuvar veya üreticiler tarafından yanlış kalibrasyonu bir sorundur. Bir tromboplastinin kalibrasyonu için, 20 normal yetişkinden ve varfarin kullanan 60 hastadan alınan bir plazma numune havuzu önerilir.

Ayrıca farklı türlere ait farklı uluslararası referans preparatlar ISI farklılıklarına neden olabilir. Geometrik ortalama normal protrombin zamanı, 20 normal yetişkin plazma örneğinden oluşan bir havuzdan türetilmeli ve geometrik ortalama bundan hesaplanmalıdır.

Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT)

Bu test, pıhtılaşmanın içsel yolunu ölçer. Kaolin gibi bir aktivatör, temas faktörlerini aktive ederek yolu tetikler. Kalsiyum iyonları ve fosfolipid varlığında bu, trombin oluşumu ve nihayetinde fibrin pıhtı oluşumu ile sonuçlanır.

APTT ayrıca heparin tedavisinin izlenmesinde de kullanılır. Kanama diyatezi öyküsü olan bir hastada uzun süreli APTT, özellikle hemofili A veya B’yi dışlamak için daha fazla araştırma gerektirir.

Uzamış bir APTT, yaygın damar içi pıhtılaşmada olduğu gibi karaciğer hastalığı veya tüketimi nedeniyle kalıtsal veya edinilebilen faktör I, II, V, VIII, IX, X, XI veya XII’nin eksikliğinden kaynaklanabilir. Heparin tedavisi, spesifik pıhtılaşma faktörlerinin inhibitörleri, lupus antikoagülanının varlığı veya yüksek FDP seviyeleri (fibrinojen bozunma ürünleri) de uzun süreli APTT üretebilir.

Uzamış bir APTT’nin nedenini daha fazla araştırmak için düzeltme çalışmaları da kullanılabilir. Karıştırma çalışmaları APTT’nin düzeltmesini gösteriyorsa, eksik faktörü belirlemek için spesifik faktör testleri yapılır. Düzeltmedeki başarısızlık, daha fazla spesifik inhibitör veya lupus antikoagülanı dışlamak için daha fazla araştırma gerektirecektir.

APTT’nin en sık kullanımı, Tablo 35.3’te gösterildiği gibi heparin tedavisini izlemek ve infüzyon programını ayarlamaktır.

Trombin Zamanı

Trombin zamanı, fibrinojen anormallikleri için hızlı bir tarama olarak ve uzamış APTT’nin nedeninin heparin olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Sitratlı plazmaya trombin eklenir ve fibrin oluşumu için geçen süre ile ölçülür.

Uzamış bir trombin zamanı şunlardan kaynaklanabilir:

  • Değişmiş fonksiyonel özelliklere sahip yapısal olarak anormal fibrinojen molekülü ile kalıtsal veya edinsel olabilen disfibrinojenemiler.
  • Düşük fibrinojen seviyesi (<lg/L).
  • Yükseltilmiş fibrinojen bozunma ürünleri (FDP) seviyeleri. Heparin tedavisi.

Bir numunede heparinin varlığı, antikoagülan aktiviteyi nötralize eden protamin sülfat ile trombin süresinin düzeltilmesiyle de doğrulanır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir