Normal Eritropoez – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Normal Eritropoez – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

2 Haziran 2021 Eritropoez Aşamaları Eritropoez Nedir Eritropoezi etkileyen faktörler Eritrosit gelişim evreleri Kan FİZYOLOJİSİ PDF Polikromatofilik eritrosit Proeritroblast 0
Prob Tasarımı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Normal Eritropoez

En erken tanınabilir eritroid öncüsü olan pronormoblast, ilerleyici olarak gelişir ve normal eritrosit olarak farklılaşır. Bu süreçte artan bir hemoglobin içeriği kazanır ve yavaş yavaş sitoplazmik bazofili ve çekirdeğini kaybeder. Tüm bu süreç keyfi olarak üç aşamaya bölünmüştür: erken normoblast, orta normoblast ve geç normoblast.

Geç normoblastlar bölünmezler ancak ekstrüzyonla çekirdeklerini kaybederler ve bir kemik iliği retikülositine yol açarlar. Bunlar, kırmızı hücre popülasyonunun %1’inden daha azını oluşturdukları periferik kana girmeden önce kemik iliğinde 2 güne kadar kalırlar.

Retikülositler, karakteristik bir mavimsi-gri boyama özelliğine sahiptir ve en iyi şekilde supravital boyama kullanılarak gösterilir ve sayılır. Olgun kırmızı hücreler, retikülo-endotelyal sistemde yıkımdan yaklaşık 120 gün önce hayatta kalır. Normal eritropoez ve hematopoez, Diyagram B’de gösterilmiştir.

Esas Olarak Eritropoezi Etkileyen Bazı Yaygın Bozukluklar

Megaloblastik Anemi

Bu, B12 vitamini veya folik asit eksikliğinden kaynaklanır. Esas olarak kusurlu timidilat oluşumu nedeniyle, hücre döngüsünün S fazındaki DNA sentezi yavaşlar. Nükleer bölünme bu nedenle geciktirilir ve gelişimdeki nükleer sitoplazmik senkronizasyon etkilenir.

Eritroblastlardan ayrı olarak, bağırsak mukozası, granülositler ve trombosit öncüleri dahil olmak üzere çoğalan hücrelerin çoğu etkilenir. Megaloblastik kemik iliği hiperselülerdir. Eritropoez, hücre boyutundaki artış ve nükleer kromatin ağ sisteminin açılması ile sola kaydırılır.

Nükleer sitoplazmik gelişimsel senkronizasyon kaybıyla birlikte erken hemoglobinizasyon yaygındır (megaloblastik özellikler). Granülosit öncülerindeki paralel değişiklikler, dev miyelositlerin veya metamiyelositlerin ve çok loblu nötrofillerin (sağa kayma) varlığını da içerir.

Megakaryositler ayrıca nükleer hipersegmentasyon gösterir. Periferik kan, makrositlerin ve sağa kaydırılmış nötrofillerin varlığını da gösterir.

Eritropoez Aşamaları
İnefektif eritropoez
Eritropoezi etkileyen faktörler
Kan FİZYOLOJİSİ PDF
Eritropoez Nedir
Proeritroblast
Eritrosit gelişim evreleri
Polikromatofilik eritrosit

Hemolitik Anemiler

Herhangi bir nedene bağlı hemolitik anemiler (kırmızı hücrelerin aşırı yıkımı), telafi edici kemik iliği eritroid hiperplazisi de gösterir. Normoblastik hiperplazi ve yağ boşluklarının obliterasyonu ile M:E oranı azalır.

Bu ortak ortak özelliğin yanı sıra, daha fazla yardımcı tanısal ipucu en iyi şekilde periferik kırmızı hücre morfolojisinden ve hemoliz için uygun tamamlayıcı laboratuvar araştırmalarından da elde edilir.

Aplastik ve Hipoplastik Durumlar

Bu bozukluklar genellikle anemi, lökopeni ve trombositopeni ile kendini gösterir, örn. pansitopeni. Nedenler değişken olabilir, ancak genellikle idiyopatiktir. Pansitopeni bazı durumlarda giderek şiddetli hale gelebilir.

Anemi, periferik kanda saptanamayan retikülositler ile sıklıkla normokrom ve normositiktir. Kemik iliği, yağ boşluklarının baskın olduğu zayıf hücreseldir. Nispeten daha yüksek oranda lenfositler ve plazma hücreleri de bulunabilir.

İlik aspiratı aselülerdir ve kesin tanı en iyi trepan biyopsisi ile konur. Hipoplazi, kırmızı hücre dizisi baskın olarak değiştiğinde saf kırmızı hücre aplazisinde olduğu gibi yalnızca bir soyu etkileyebilir.

Miyelodisplastik Sendromlar

Bu, bir veya daha fazla hemopoietik hücre soyunun anormal proliferasyonuna ve düzensiz olgunlaşmasına yol açan, edinilmiş bir miyeloid kök hücre bozukluğunun sonucu olan bir morfolojik olarak heterojen koşullar grubudur.

Periferik kan sitopenisine ve lösemik dönüşüm eğilimine neden olan etkisiz hematopoez ile karakterizedir. FAB (Fransız, Amerikan ve İngiliz) sınıflandırması, miyelodisplazi sendromlarını birkaç alt gruba da ayırır.

Morfolojik olarak, kemik iliği üç soyu da etkileyen displastik özellikler gösterir. Eritroid displazi, düzensiz hemoglobinizasyon, anormal ve düzensiz nükleer morfoloji ve sitoplastik köprüleme ile kendini gösterir. Sideroblastik anemi olarak bilinen bir alt grupta, kırmızı hücre öncüleri, eritroblast çekirdeği etrafında halka şeklinde düzenlenmiş anormal siderotik granüllerin (Prusya mavisi lekesi) varlığını da gösterir.

Yaygın periferik kırmızı hücre değişiklikleri arasında anizositoz, poikilositoz, makrositoz ve sıklıkla hipokromi veya dimorfik kan resminin varlığı bulunur. Beyaz hücre serilerindeki karşılık gelen değişiklikler arasında nötropeni ve periferik kanda psödo-Pelger değişiklikleriyle hipogranüler nötrofillerin varlığı da yer alır. Benzer anormallikler kemik iliğindeki granülosit öncülerinde de saptanabilir.

Polisitemi

Primer proliferatif polisitemi (PRV veya PPP) klinik olarak yüksek hemoglobin, yüksek hematokrit, yüksek kırmızı hücre sayısı ve kitle ile karakterizedir. Beyaz hücre ve trombosit sayıları sıklıkla yükselir ve splenomegali yaygındır. Kemik iliği, trilinaj hiperplazisi ile yağ boşluklarının obliterasyonunu gösterir. Kromozom değişiklikleri de meydana da gelebilir.

Vakaların %15-20’sinde miyelofibrotik duruma geçiş meydana gelebilir. Bu olduğunda trepan, artan retikülin ve kemik iliği fibrozu gösterir. Periferik kanda “gözyaşı damlası” poikilositleri ve lökoeritroblastik özellikler görülür. Akut miyeloid lösemiye veya miyelodisplastik duruma terminal dönüşüm de meydana gelebilir.

Sekonder polisitemi, lökositoz veya trombositoz göstermeden sadece eritrosit serilerini etkileyen de bir durumdur. Bu çoğunlukla kronik kardiyovasküler veya pulmoner hastalıklarda olur ve oksijen satürasyonunun azalmasına neden olur ve bu da kompansatuar polisitemiye neden olur. Morfolojik olarak, eritroid hiperplazi, diğer soylarda paralel bir artış olmaksızın daha baskındır.

Kan kaybı ve demir eksikliği anemisi

Kronik kan kaybı demir eksikliği anemisine neden olabilir. Periferik kırmızı hücreler, kalem hücreleri ile hipokromi ve mikrositoz gösterir. Kemik iliğinde eritropoez hiperplastiktir. Eritroblastlar genellikle küçüktür ve düzensiz ve düzensiz dış hatlarla (mikronormoblastlar) zayıf hemoglobinizedir.

Prusya mavisi lekesi herhangi bir depolama demiri de göstermiyor. Kronik hastalık anemisi (iltihap veya kronik enfeksiyondan kaynaklanan) adı verilen bir durum, benzer bir kan tablosu verebilir. Bu koşullarda kemik iliği, depo demirinde bir artış gösterir. Bununla birlikte, eritroid içi demir depoları da azalır.

Eritrolösemi

Bu, eritroid soyunun ağırlıklı olarak etkilendiği bir akut miyeloid lösemi şeklidir. Eritroid öncülleri genellikle tuhaf nükleer lobülasyon ile belirgin anormaldir. Eritropoez ayrıca megaloblastik veya sideroblastik olabilir. Periferik kanda, dolaşımdaki birçok çekirdekli kırmızı hücre de dahil olmak üzere, belirgin kırmızı hücre anormalliği de bulunabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir