Nesnelerin İnterneti Nedir? – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Nesnelerin İnterneti Nedir? – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 Nesnelerin interneti Ne İşe Yarar Nesnelerin interneti Nedir kısaca Nesnelerin interneti ortaya çıkan teknoloji 0
Üretim Sistemi – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Nesnelerin İnterneti Nedir?

IoT, literatürde çokça tartışılan ve hem dikey hem de yatay endüstrilerde bir büyüme motoru olarak kabul edilen bir terimdir. On sekizinci yüzyılda sanayi devrimini yönlendiren buhar veya bir yüzyıl sonraki elektrik gibi teknolojilere eşdeğer olan büyük bir endüstriyel ve toplumsal paradigma kaymasını beraberinde getirdi. IoT’nin tanımı, hedef kitleye bağlıdır ve IoT’nin farklı kullanımlarını tanımlar.

Literatürde dört ana tanım kategorisi belirlenebilir:

1. Akıllı nesneler. Örneğin, Gubbi algılama ve çalıştırma cihazlarının ara bağlantısını tanımlar, böylece birleşik bir çerçeve aracılığıyla platformlar arasında bilgi paylaşma yeteneği sağlar ve yenilikçi uygulamalara olanak sağlayan ortak bir işletim resmi geliştirir.
2. İnternetin bir uzantısı. Örneğin, ağ bağlantısı ve bilgi işlem yeteneğinin normalde bilgisayar olarak kabul edilmeyen nesnelere, cihazlara, sensörlere ve öğelere genişletilmesini tanımlar.
3. Küresel bir ağ altyapısı. Örneğin, CASAGRAS (2011), veri yakalama ve iletişim yeteneklerinden yararlanarak fiziksel ve sanal nesneleri birbirine bağlayan küresel bir ağ altyapısını tanımlar.
4. Bir bilgi etkileşimi. Örneğin, nesnelere sensörler ekleyen ve gerekli bilgileri gerçek zamanlı olarak değiş tokuş eden teknikler veya ortamlar.

Bu bölüm boyunca IoT, CASAGRAS’a göre veri yakalama ve iletişimin kullanılması yoluyla fiziksel ve sanal nesneleri birbirine bağlayan bir altyapıya dayalı küresel bir ekosistem olarak tanımlanır.

Bu, IoT’nin birbirine “yapıştırıldığında” IoT’yi oluşturan bir dizi teknolojiden daha fazlası olduğunu, aynı zamanda hem teknolojiler hem de iş yapıları aracılığıyla tanımlanabilen IoT’nin bulunduğu tüm ekosistemi içerdiğini açıklığa kavuşturur. Daha geniş bir tanım kümesi için Minerva, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) IoT Girişimi aracılığıyla, IoT’nin bir tanımına yönelik çalışmaya çalışan bir belge yayınladı.

IoT Teknolojileri

CASAGRAS tarafından açıklandığı gibi, IoT sistemleri, fiziksel dünyayı dijital dünya ile sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar, bu da gerçek zamanlı izleme ve fiziksel nesnelerle etkileşimin yanı sıra heterojen IoT cihazları tarafından oluşturulan büyük sensör verilerinden bilgi ve bilgi çıkarımı sağlar. bir IoT teknoloji yığını tarafından etkinleştirilir.

Uçtan uca bir IoT çözümü temel olarak donanım, gömülü yazılım, iletişim ve bağlantı, bulut tabanlı bir platform, bir güvenlik araçları paketi, bir ağ geçidi dahil olmak üzere birden çok katmandan oluşan bir IoT teknoloji yığını üzerine kuruludur. dış veri kaynaklarına ve diğer unsurlara yöneliktir. Şekil 2.1, IoT teknoloji yığınının temel bileşenlerini göstermektedir. Aşağıdaki alt bölümlerde IoT cihazları, IoT bağlanabilirliği ve bulut tabanlı platformları sunacağız.

IoT Cihazları

Küçük implante edilebilir cihazlardan çeşitli giyilebilir cihazlara ve gadget’lara, akıllı sayaçlara, robotlara, araçlara ve hatta uçaklara kadar çok çeşitli IoT cihazları bulunmaktadır. Genellikle donanım ve yazılıma gömülü “şeyler” olarak da adlandırılırlar. Bir IoT cihazının temel donanımı, sensörler/aktüatörler, bir kontrol işlemcisi, bir iletişim alıcı-vericisi ve bir güç kaynağından oluşur.

Geliştiricilerin yeni IoT uygulamaları geliştirmesine açık olan birçok ticari kullanıma hazır gömülü sistem mevcuttur; Birkaç popüler sisteme örnek olarak ESP8266, Ardurio Yun, Raspberry Pi, CloudBit, LoPy, FiPy ve Samsung Artik sayılabilir.

Sensör teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, çok sayıda sensör mevcuttur. Bunlar, örneğin fiziksel (örneğin titreşim, basınç ve nem), kimyasal (örneğin CO2 ve PH değeri), optik (örneğin radyasyon ve ultraviyole), enerji (güç, voltaj) gibi çeşitli gerçek zamanlı parametreleri sürekli veya periyodik olarak ölçebilir. , akım) ve biyometrik (ör. EKG, EEG ve PPG). Benzer şekilde, çeşitli aktüatörler elektrik girdisini fiziksel dünyayla etkileşime geçmek için fiziksel eylemlere dönüştürebilir.

İletişim arayüzü, IoT cihazlarını IoT ağ altyapısına bağlar. Kablolu veya kablosuz olabilir; ancak kablosuz iletişim arayüzleri tercih edilir. Farklı iletişim yeteneklerine sahip bir dizi kablosuz iletişim teknolojisi mevcuttur.


Nesnelerin interneti Nedir kısaca
Nesnelerin interneti Ne İşe Yarar
Nesnelerin interneti örnek
Nesnelerin interneti nedir eodev
Nesnelerin interneti ile ortaya çıkan teknoloji
Nesnelerin interneti Nedir Ne İşe yarar
nesnelerin interneti türkiye’deki örnekleri
IoT Uygulamaları


IoT uygulamalarının ihtiyaçlarına göre iletim aralığı, veri hızı, enerji tüketimi, güvenilirlik, mobilite ve diğerleri dikkate alınarak uygun bir iletişim teknolojisi seçilebilir. IoT cihazlarındaki birincil güç kaynağı pil gücüne dayanır.

Son on yılda, pil kapasitesi gelişimi Moore’un Schlachter yasasına uymadı ve uzun vadeli ve kendi kendini idame ettiren operasyonu desteklemek için IoT’deki en önemli kritik zorluklardan biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle, kablosuz sensör ağları ve IoT için çok sayıda enerji verimli iletişim protokolü ve hesaplama algoritmasının yanı sıra düşük güçlü radyo alıcı-vericileri geliştirilmiştir.

Ayrıca, enerji hasat teknolojisi ile pil ömrünün uzatılabileceği de vaat edilmektedir. Örneğin, enerji, termal, güneş ve titreşim gibi ortamdaki çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Özellikle kablosuz radyo frekansı, iletilen enerji biçiminde yaygın olarak bulunan yeni bir enerji kaynağıdır ve düşük maliyetli ve küçük form faktörlü uygulama avantajlarına sahiptir.

IoT cihazları yazılım olmadan çalışamaz. Bu, gömülü işletim sistemlerini, yerleşik yazılım uygulamalarını ve iletişim protokollerini içerir. Yerleşik yazılım uygulamaları, veri toplama, veri ön işleme (örneğin, zaman alanında toplama, anahat algılama), görev döngüsünün programlanması, zaman senkronizasyonu ve yerelleştirme gibi birçok görevi yerine getirir.

IoT bağlanabilirliği, coğrafi olarak dağıtılmış ve heterojen IoT cihazlarının, daha fazla veri analitiği, görselleştirme, bilgi çıkarma ve değer yaratma için elde edilen sensör verilerini buluta iletmesini sağlayan temel teknolojidir. Çeşitli destekleyici iletişim teknolojileri ve iletişim protokolü yığınındaki üst katman iletişim protokolleri tarafından uygulanabilen IoT altyapısının önemli bir parçasıdır.

IoT bağlantısı, fiili olarak, IoT cihazları arasındaki bağlantıları ve IoT cihazları ile ağ geçitleri, bulut platformları ve hizmet sağlayıcılar arasındaki bağlantıyı içerir. IoT için makineden makineye iletişimin (M2M) altında yatan olası paradigması, iletim aralığı, veri hızı, enerji tüketimi, güvenilirlik, mobilite desteği, dağıtım maliyeti ve diğer birçok alan açısından geniş bir alana sahiptir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir