İş Modeli Değerlendirmesi – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İş Modeli Değerlendirmesi – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 Başarılı iş modelleri Girişimci iş modeli Iş modeli Örnekleri 0
Hesaplama Fiziği – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

İş Modeli Değerlendirmesi

Değerlendirme için, dijital/IoT iş modellemesi ve DBM’yi eşleştirmeyi amaçlayan BM çerçeveleri için neyin önemli olduğuna dair varsayımlar olarak altı özellik öneriyoruz:

1) “Olduğu gibi/olduğu gibi” geçişine yardımcı olmak. Birçok DBM, kuruluşların temel işlerinde yıkıcı bir değişikliğe neden olur. Bu nedenle, bir iş modelleme süreci, bir BM’den diğerine bu geçiş hareketini yakalayabilmelidir.

2) IoT mimarisini eşleme. IoT iş modellemesi ve DBM çerçevelerinin IoT mimari öğelerini BM boyutlarına bağlayabilmesi önemlidir. Basitleştirilmiş bir konuda bile, IoT mimarisi, örneğin ekosistem aktörleri veya gelir akışlarıyla eşlenebilmelidir.

İlgili olabilecek diğer unsurlar, farklı katmanlardaki teknoloji seçeneklerinin birleştirilmesine, bunların birlikte çalışabilirliğine ve değiştirme maliyetlerine ilişkin güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesidir.

3) Ekosistem/işbirliği yaklaşımı. DBM ve IoT iş modellemesi için çerçeveler, işi, iş merkezli bir yaklaşımdan ağ merkezli bir BM yaklaşımına giden bir ekosistem perspektifinden görmelidir. Ekosistemdeki herkesin fazlalık içinde tutulması, istikrar, sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı sağlayacak şekilde önerilmektedir.

4) Değer akışı. DBM çerçeveleri ve IoT iş modellemesi, ekosistemdeki değer akışlarını haritalayabilmelidir, çünkü verilerden gelen değer akışları, geleneksel BM çerçevelerinde tespit edilenlerden farklı olarak diğer gelir akışlarını, maliyetleri ve maddi ve maddi olmayan varlıkları içerebilir.

BM çerçevesinin aynı zamanda donanım ve yazılım işbirlikçileri arasında meydana gelen çeşitli değer akışlarını belirleme ve veriden daha fazla gelir akışı elde etmek için değer akışlarını çıkarması ve yakalamasında işletmeye yardımcı olmak için yerleşik bir yeteneğe sahip olması gerekir.

5) Dijitalleşme kalıpları. DBM ve IoT iş modellemesinin somut DBM modellerini içermesi önemlidir. Bu, eklenti, freemium, kullanım başına ödeme, gizli gelir, abonelikler ve beyaz etiket gibi BM kalıplarını içerebilir.

6) Büyük, küçük/zayıf unsurlar düşünün. Son olarak, DBM ve IoT iş modellemesi için çerçevelerin büyük düşünebilmesi ama küçük hareket edebilmesi çok önemlidir. BM aracı, büyük vizyonlara izin verme, ancak bunları daha büyük vizyona doğru gelişmeyi kolaylaştıran daha küçük BM’lere ayırma açısından bu ilkeyi barındırabilmelidir.

Bu, teknik yeterlilikler, yalın başlangıç ​​fikirleri (örneğin, başarısız olma) ve sınırlı patlama yarıçapı açısından öğrenmeyi içerebilir. Taktik ve stratejik iş kararlarının unsurları dikkate alınmalıdır.


Is modeli Örnekleri
Is modeli geliştirme
Girişimci iş modeli
İş modeli ve is planı farkı
Kanvas Is modeli Örnekleri
Başarılı iş modelleri
İs modeli türleri
Is Modeli Kanvası


Altı BM çerçevesinin sunumu, ilk üç BM aracının kullanılabilirlik ve olgunluk açısından yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak önerilen altı DBM/IoT iş modelleme özelliğinde düşük puan alıyorlar. Aksine, yeni nesil BM araçları, DBM/IoT iş modelleme yönlerinde üst sıralarda, kullanılabilirlik ve olgunlukta ise düşük sırada yer alıyor. Bu nedenle bir ön sonuç, DBM/IoT BM araçları için daha fazla olgunluk ve kullanılabilirlik geliştirmek için DBM’de gelecekteki araştırma ve geliştirmeleri gösterebilir.

Yeni nesil DBM çerçevelerinde, bu altı ekstra özellik mevcuttur ve yeni değer ve veri gelir akışlarını ve IoT mimarisini ve ekosistemlerin birbirine bağlanabilirliğini merkez olarak yakalayabilen yeni BM çerçevelerinin benimsenmesi ihtiyacını vurgulamaktadır. Dijital bir ekonomide BM’lerin temel parçalarıdır.

Bu nedenle, bu bölümde, dijitalleşmenin işletmeyi ve toplumu dönüştürmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda büyük gelişmeler göreceğimiz DBM ve IoT iş modellemesindeki bazı yeni araştırma akışlarına ve trendlere ışık tutmaya çalıştık.

Bununla birlikte, çok sayıda araştırmacı, diğer disiplinlere mensup bilim adamları tarafından yürütülen araştırmaları içeren ve rekabet halindeki endişeleri ele alan disiplinler arası çaba olmadan, bu araştırma alanında değerli teorik ilerlemelerin gerçekleşmesinin olası olmadığını vurgulamaktadır.

Bu bölüm DBM’lerin kavramını, tanımını, itici güçlerini ve zorluklarını araştırmış ve altı farklı (D)BM çerçevesini ve bunların DBM’lerin haritalanmasında uygulanabilirliğini incelemektedir. Çok sayıda BM çerçevesi ve aracı mevcuttur ve diğerleri sürekli olarak ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, dijitalleşme, DBM’lerin oluşturulmasında yerleşik ve yeni işletmeler için yeni alanlar, fırsatlar ve zorluklar sağlar; burada bu bölüm, geleneksel BM çerçevelerinin DBM’leri en iyi şekilde yakalayıp keşfedemeyebileceğini vurgulamaktadır.

Bir dizi özellik veya kriter önerilmektedir. Bunu değerlendirirken, dijital/IoT iş modellemesi ve DBM’yi eşleştirmeyi amaçlayan BM çerçeveleri için altı özelliğin önemli olduğunu öneriyoruz. Bu özellikler şunlardır: (1) “olması/olması” geçişine yardımcı olmak, (2) IoT mimarisi, (3) ekosistem/işbirliği yaklaşımı, (4) değer akışı, (5) dijitalleşme kalıpları ve (6 ) büyük düşün küçük/zayıf unsurlar gibi davranır.

Gelecekteki araştırmalar açısından, üç akış tasavvur edilebilir: şirketlerin DBM’leri nasıl organize ettiğini, yönettiğini, işbirliği yaptığını ve ölçtüğünü araştıran operasyonel bir araştırma akışı; DBM’lerin dinamikleri, gelişimi ve evrimine ışık tutacak performans göstergelerini içeren uzunlamasına bir çalışma akışı; ve son olarak, gelecekteki DBM’ler yerleşik sınırlar ve kümelerle sınırlı olmayacağından, perspektif ve araştırma akışı açısından daha büyük bir öngörüyü benimsemenin yanı sıra DBM’lerin ekosistemlerini ve ara bağlantılarını keşfetmektir.

Bu nedenle, DBM’lerin araştırma ve uygulamasında pek çok şey keşfedilmemiş alan olarak kalmaktadır; uluslararası, disiplinler arası, işlevler arası ve sektörler arası araştırmaların tümü bu nedenle DBM’lerin ve dijital işletmelerin/kuruluşların çoklu potansiyellerini, ara bağlantılarını ve zorluklarını (ör. gizlilik, güvenlik) ortaya çıkarmak için gereklidir.

Yirmi birinci yüzyılın ilk on yılının ortalarına kadar, İnternet’e erişim için başlıca cihazlar, insanlar tarafından kontrol edilen ve kullanılan kişisel bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlardı. Bu, sonraki yıllarda hızla değişti. İlk olarak, insanların çevrimiçi hizmetleri tüketme ve hatta dünyayla etkileşim kurma şeklini değiştiren ve hem iş uygulamaları hem de toplum üzerinde derin bir etkiye yol açan akıllı telefonlar geldi.

Diğer bilgi işlem cihazları, başta tüketici elektroniği olmak üzere, aynı zamanda imalat, nakliye ve çiftçilik gibi bağlamlarda önemli ölçüde farklı cihazlar için internete açık olma eğilimini izledi. Cihaz sayısının az çok kullanıcı sayısıyla doğrusal olarak ölçeklendiği ve büyümenin esas olarak pazara giriş ve yeni coğrafi pazarlara erişim tarafından yönlendirildiği bir dönemdi. Neyin internete bağlı olduğunu ve neyin olmadığını söylemek kolaydı.

Yirmi birinci yüzyılın ilk on yılından sonra dramatik bir şey oldu. İnternete bağlantılar, insanlara göre lineer ölçeğin ötesine geçmeye başladı: bağlantılar insanlardan ve makinelerden ayrıldı ve insanlar yanı sıra birbirleriyle iletişim kurarak işler devralmaya başladı. 2017 yılına kadar 30 milyar cihaz internete bağlandı. Bu, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) ortaya çıkışı olarak adlandırılan şeydir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir