Model Algoritmik Kontrol – Endüstride Model- Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Model Algoritmik Kontrol – Endüstride Model- Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

9 Mayıs 2022 Algoritma Nasıl Yapılır Algoritma Nedir Algoritma örneği 0
Enerji Akışlarının Dengesi – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Bazı MPC Algoritmalarının Gözden Geçirilmesi

En popüler yöntemlerden bazıları, en seçkin özelliklerini göstermek için şimdi gözden geçirilecektir. Karşılaştırmalı çalışmalar bulunabilir. En temsili olduğu düşünülen yöntemler, DMC, MAC, EPSAC ve EHAC, kısaca ele alınacak, yöntem, Dürtü Tepkisi ve GPC’ye ve türevlerine dayalı olarak, daha ayrıntılı olarak çalışılacak olan aşağıdaki bölümlerde bırakılacaktır.

Dinamik Matris Kontrolü

Süreci modellemek için adım yanıtını (2.2) kullanır, yalnızca N tane birinci terimi hesaba katar, bu nedenle sürecin kararlı ve entegratörler olmadan olduğunu varsayar. N’nin bu değeri aynı zamanda bir kontrol ufku Nu :$ N kullanan tahmin ufkudur. Bozulmalarla ilgili olarak, değerlerinin tüm ufuk boyunca t anında aynı olduğu, yani şuna eşit olduğu kabul edilecektir. çıktının ölçülen değeri (Ym), model tarafından öngörülen değerden daha azdır.

İlk terimin hesaplanacak gelecekteki kontrol eylemlerini içerdiği yerde, ikincisi kontrol eylemlerinin geçmiş değerlerini içerir ve bu nedenle bilinir ve sonuncusu bozulmaları temsil eder. Maliyet işlevi yalnızca gelecekteki hataları dikkate alabilir veya kontrol çabasını içerebilir, bu durumda genel formu (2.5) sunar. Bu yöntemi endüstride çok popüler yapan özelliklerinden biri, formun denklemlerini sağlayacak şekilde kısıtlamaların eklenmesidir.

Minimize eklenmelidir. Optimizasyon (kısıtlamaların varlığından dolayı sayısal) her örnekleme anında gerçekleştirilir ve normalde tüm MPC yöntemlerinde yapıldığı gibi u(t)’nin değeri sürece gönderilir. Bu yöntemin sakıncaları bir yandan problemin boyutu (büyük bir hesaplama yükü içerir) ve diğer yandan kararsız süreçlerle çalışamamasıdır.

Model Algoritmik Kontrol

Yazılımı IDCOM (Identification-Command) olarak adlandırılan Model Tahmini Sezgisel Kontrol olarak da bilinir, birkaç farkla önceki yönteme çok benzer. İlk olarak, sadece kararlı süreçler için geçerli olan ve L1u(t) yerine u(t) değerinin göründüğü bir dürtü yanıt modeli (2.1) kullanır. Ayrıca, kontrol ufku konseptini kullanmaz, böylece hesaplamalarda gelecekteki çıktılar kadar çok kontrol sinyali görünür.

(2.6) ifadesini takiben, belirlenen bir zaman sabitine göre gerçek çıktıdan ayar noktasına gelişen birinci dereceden bir sistem olarak bir referans yörünge sunar. Bu yörünge ve çıktı arasındaki hatanın varyansı, amaç fonksiyonunda en aza indirilmeye çalışılan şeydir. Bozulmalar DMC’deki gibi ele alınabilir veya tahminleri aşağıdaki özyinelemeli ifade ile gerçekleştirilebilir.

n(t I t) = 0 y 0 ~ a < 1. ile a, tepki süresi, bant genişliği ve kapalı döngü sisteminin sağlamlığı ile yakından ilgili ayarlanabilir bir parametredir. Ayrıca aktüatörlerdeki ve dahili değişkenlerdeki veya ikincil çıktılardaki kısıtlamaları da hesaba katar. Kısıtlamaların varlığında optimizasyon için başlangıçta Richalet ve diğerleri tarafından sunulanlardan çeşitli algoritmalar kullanılabilir. Gösterilen diğerlerine dürtü yanıtını belirlemek için de kullanılabilir.

Genişletilmiş Tahmin Kendinden Uyarlamalı Kontrol

EPSAC’ın uygulanması, önceki yöntemlerden farklıdır. Tahmin için, süreç transfer fonksiyonu ile modellenir.

Burada d gecikme ve v(t) bozulmadır. Model, bir D(z-l)d(t) terimi ile genişletilebilir, d(t) ileri besleme etkisini dahil etmek için ölçülebilir bir bozulmadır. Bu yöntemi kullanarak tahmin gösterildiği gibi elde edilir.

Yöntemin bir özelliği, kontrol sinyalinin t anından, yani k > O için L1u(t + k) = 0’dan itibaren sabit kalacağını düşünmeye indirgendiğinden, kontrol yasası yapısının çok basit olmasıdır. kısa: kontrol ufku 1’e düşürülür ve bu nedenle hesaplama tek bir değere indirgenir: u(t). Bu değeri elde etmek için formun bir maliyet fonksiyonu kullanılır.

P(z-l) birim statik kazançlı ve faktörlü bir tasarım polinomudur,(k) (2.5)’te görünenlere benzer bir ağırlıklandırma dizisidir. Kontrol sinyali, formda analitik olarak hesaplanabilir (bu, önceki yöntemlere göre bir avantajdır).


Algoritma Nasıl Yapılır
Algoritma Nedir
Yazılımda algoritma Nedir
Algoritma nedir Örnekleri
Algoritma örneği
Matematikte Algoritma Nedir
Algoritmayı kim Buldu
Algoritma akış şeması


Genişletilmiş Ufuk Uyarlamalı Kontrol

Bu formülasyon, bozulmaların bir modelini hesaba katmadan transfer fonksiyonu tarafından modellenen süreci dikkate alır. t+N: y(t+Nit)- w(t+N),withN ~ d anında model ile referans arasındaki farkı en aza indirmeyi amaçlar. Bu sorunun çözümü benzersiz değildir (N = d olmadığı sürece); olası bir strateji, kontrol ufkunun 1 olduğunu düşünmektir.

ak, tahmin denkleminde L.u(t +k)’ye karşılık gelen katsayıdır. Bu nedenle, kontrol yasası yalnızca proses parametrelerine bağlıdır ve bu nedenle, çevrimiçi bir tanımlayıcıya sahipse kolaylıkla kendi kendine ayarlama yapılabilir.

Görülebileceği gibi, ayarlamanın tek parametresi, kullanımını basitleştiren ancak tasarım için çok az özgürlük sağlayan N tahmininin ufkudur. Hata sadece bir anda (t+N) dikkate alındığından referans yörüngenin kullanılamadığı görülür, ayrıca her noktada kontrol çabalarını düşünmek de mümkün değildir, bu nedenle performanstaki belirli frekanslar ortadan kaldırılamaz.

Dürtü Tepkisine Dayalı MPC

Tahmine Dayalı Kontrolün belki de en basit ve sezgisel formülasyonu,Richaletetal’in temel fikirlerine dayalı olandır.

Sürecin yanıt vermesini sağlar ve kısıtlamaların yokluğunda basit ve açık bir çözüm sağlar. Bu yöntem, uygulayıcılar tarafından açıkça kabul edilmiştir ve başarısının çoğunun kullanılan süreç modelinden kaynaklandığı birçok kontrol uygulamasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Model sıralamasında bir uyumsuzluk olduğunda transfer fonksiyonu modellerinin büyük hatalarla sonuç verebileceği bilinmektedir. Endüstriyel bir ortamda, süreç yapısı, model parametrelerinin sürekli güncellenmesini gerektiren, ölçülebilir değişkenlerden ziyade bozulmalardan daha sık etkilenir. Öte yandan, dürtü yanıtlarının tanımlanması nispeten basit olduğundan, dürtü yanıtı temsili iyi bir seçimdir.

Süreç Modeli ve Tahmin

t anında sistem çıkışı, aşağıdaki gibi darbe yanıtının katsayıları ile girişlerle ilgilidir. Öyle ki BT, gelecekteki sıfır kontrol eylemi varsayıldığında y(t+j)’nin beklenen değeri olan serbest yanıtı temsil eder ve 10 zorunlu yanıt, yani önerilen gelecekteki kontrol eylemleri kümesi nedeniyle çıktı yanıtının ek bileşenidir. 

Şimdi, bozulmaların gelecekte anlık ile aynı değerle sabit kalacağı varsayılmaktadır, yani ölçülen çıktı eksi nominal model tarafından tahmin edilen çıktı olan n(t +kit) =n(t It).

M, önerilen kontrol eylemlerinin ufuk ve u+ vektörü ise, geçmiş kontrol eylemlerinin u_, tahmin edilen çıktılar, n bozulmalar ve referans vektörü w, gerçek ayar noktasına yumuşak bir yaklaşımdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir