Matrisler (25) – Çekirdek, Aralık, Geçersizlik, Sıra – Matrisler Ödev Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Matrisler (25) – Çekirdek, Aralık, Geçersizlik, Sıra – Matrisler Ödev Yaptırma

31 Ağustos 2020 CREF'de sıfır sütunları ECO'larla bir aralığı hesaplama matrisin aralığı Ödevcim Online Sıra Sıra – Matrisler Ödev Yaptırma vektörler kümesinin aralığı 0
Matrisler (25) – Çekirdek, Aralık, Geçersizlik, Sıra – Matrisler Ödev Yaptırma

 

Ödevcim Online, Matrisler, Matris Nasıl Hesaplanır, Matrisler ve Doğrusal Dönüşümler, Matris Ödevi, Matris Yaptırma, Matris Ödevi Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Matris danışmanlık, Matris yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Sorunları İncele

  • Okuma Problemleri
  • Simetrik bir matrisin köşegenleştirilmesi

1. (Özdeğerlerin Gerçekliği Üzerine)

√ (a) Varsayım = x + iywherex, y∈R, i = −1 vez = x − iy.
X ve y cinsinden zz ve zz’yi hesaplayın. Zz ve zz ne tür sayılardır? (Karmaşık sayı z, z’nin karmaşık eşleniği olarak adlandırılır).
(b) λ = x + iy’in x, y ∈ R ile karmaşık bir sayı olduğunu ve λ = λ olduğunu varsayalım. Bu x veya y’nin değerini belirler mi? Λ ne tür bir sayı olmalıdır?
(c) Letx = (z1..z2) ∈C. Letx = z1 ··· zn ∈C (a1 × n zn
karmaşık matris veya satır vektörü). X † x hesaplayın. Bölüm 1a’nın sonucunu kullanarak x † x sayısı hakkında ne söyleyebilirsiniz? (Örneğin, gerçek mi, hayali mi, pozitif mi, negatif mi vb.)
(d) M = M T’nin gerçek girdileri olan n × n simetrik bir matris olduğunu varsayalım. Λ, özvektör x ile M’nin bir özdeğeri olsun, yani Mx = λx. Hesapla:
x † Mx x † x
(e) Diyelim ki Λ 1 × 1 bir matris. ΛT nedir?
(f) x † Mx matrisinin boyutu nedir?
(g) Herhangi bir matris (veya vektör) N için, N’nin her girişine karmaşık konjugasyon uygulayarak N’yi hesaplayabiliriz. Hesaplama (x †) T. Sonra (x † Mx) T hesaplayın. AB + C = AB + C matrisleri için.
(h) λ = λ olduğunu gösterin. Bu problemin önceki bir kısmının sonucunu kullanarak, bu λ hakkında ne söylüyor?

2. x1 = (a, b, c), burada a2 + b2 + c2 = 1. x2 ve x3 vektörlerini bulun, öyle ki {x1, x2, x3}, R3 için ortonormal bir temel olur. Sütunları bulduğunuz x1, x2 ve x3 vektörleri olan P matrisi hakkında ne söyleyebilirsiniz?

3. LetV ∋v̸ = 0 beavectorspace, dimV = nandL: V −−− → V.
(a) Vektör listesinin (v, Lv, L2v, …, Lnv) neden doğrusal olduğunu açıklayın
bağımlı.
(b) α0v + α1Lv + α2L2v + · · · + αnLnv = 0 olacak şekilde tümü sıfır olmayan αi skalerlerinin neden var olduğunu açıklayın.
(c) m, αm ̸ = 0 ve p (z) = α0 + α1z + α2z2 + ··· + αmzn olacak şekilde en büyük tam sayı olsun. P (z) polinomunun neden şu şekilde yazılabileceğini açıklayın:
p (z) = αm (z – λ1) (z – λ2). . . (z – λm). [Bazı köklerin λi karmaşık olabileceğini unutmayın.]
(d) Aşağıdaki denklem neden geçerli?
(L – λ1) (L – λ2). . . (L – λm) v = 0?
(e) L’nin tüm sayılardan i (1≤i≤m) şıra özdeğerini açıklayın.

4. (Özuzayların Boyutları)

(a) A = (4 0 0, 0 2 -1, 0 -2 2) olsun
(b) A’nın her bir özuzayı için bir temel bulunuz.
A’nın öz uzaylarının A. boyutlarının tüm özdeğerlerini bulun.
(c) Önceki bölüme verdiğiniz cevaba dayanarak, gerçek bir n × n simetrik matrisin öz uzaylarının boyutlarının toplamı için bir formül tahmin edin. Formülünüzün neden herhangi bir gerçek n × n simetrik matris için çalışması gerektiğini açıklayın.

5. M kare değilse simetrik olamaz. Bununla birlikte, MMT ve M T M simetriktir ve bu nedenle köşegenleştirilebilir.
(a) MMT’nin tüm özdeğerlerinin de MTM’nin özdeğerleri olması gerektiği bir durum mu?
(b) MMT’nin bir özvektörü verildiğinde, MTM’nin özvektörünü nasıl elde edebilirsiniz?
(c) M = (1 3 2, 2 3 1) olsun, hem MMT hem de M T M için özvektörlerin ortonormal tabanını hesaplayın. Bu iki matrisin özdeğerlerinden herhangi biri aynı fikirde ise, onlar için bir sıra seçin ve bunu birimlik tabanlarınızı sıralamak için kullanın. Son olarak, matris M için girdi ve çıktı tabanlarını bu sıralı birimdik tabanlara değiştirin. Bulduklarınıza yorum yapın. (İpucu: Sonuç, Tekil Değer Ayrıştırma Teoremi olarak adlandırılır.)

 

Çekirdek, Aralık, Geçersizlik, Sıra

Doğrusal bir dönüşüm verildiğinde

L: V → W,
Genellikle bunun tersi olup olmadığını bilmek isteriz, yani, doğrusal bir geçiş varsa
oluşum
M: W → V öyle ki herhangi bir v ∈ V vektörü için,
M Lv = v ve herhangi bir w ∈ W vektörü için elimizde
LM w = w.

Doğrusal dönüşüm, bir vektör uzayından diğerine özel bir işlev türüdür. Öyleyse, hangi doğrusal dönüşümlerin tersi olduğunu tartışmadan önce, önce keyfi fonksiyonların tersini tartışalım. Daha sonra doğrusal dönüşümlerde uzmanlaştığımızda, alt uzaylar oluşturmanın bazı güzel yollarını da bulacağız.

F: S → T, S kümesinden T kümesine bir fonksiyon olsun. S’nin f’nin etki alanı, T’nin f’nin ortak etki alanı veya hedefi olarak adlandırıldığını hatırlayın. Şimdi, daha önceki birçok dersten size tanıdık gelecek bir terimi resmi olarak tanıtıyoruz.

Tanım Bir f: S → T fonksiyonunun aralığı, koşulan (f) kümesidir: = {f (s) | s ∈ S} ⊂ T.
Bu, f fonksiyonunun eşleştiği öğelerden oluşan eş etki alanının alt kümesidir, yani T’de S’den başlayıp f’yi uygulayarak ulaşabileceğiniz şeyler.

Bir matrisin aralığını bulmak çok kolaydır; bir matrisin aralığı, sütunlarının aralığıdır. Bu nedenle, bir matrisin aralığının hesaplanması son aşamaya kadar çok kolaydır: basitleştirme. Vektör uzayını doğrusal olarak bağımsız bir kümenin aralığı olarak yazarak hesaplamayı bitirmek gerekir.

Örnek :

Bir matrisin aralığını hesaplama;

Yani, ikinci ve dördüncü sütunlar (pivot olmayan sütunlardır), sollarındaki sütunların doğrusal kombinasyonları olarak ifade edilebilir. Daha sonra aralıkta setten çıkarılabilirler.

Son örnekteki 3 × 4 matris aralığının 3 × 2 matris aralığı olarak ifade edilebileceği aklınıza gelebilir;

Gerçekten de, bir vektörler kümesinin aralığı, vektörleri ters çevrilebilir bir işlem aracılığıyla başka bir kümeyle değiştirdiğimizde değişmediğinden, aralıkları, Temel Sütun İşlemleri, ECO’lar ile biten, matris aralıklarının eşitlik dizileri aracılığıyla hesaplayabiliriz. Sütun Azaltılmış Aşamalı Form, CREF’de sıfır sütunları silinmiş bir matris aralığı.

Örnek :

ECO’larla bir aralığı hesaplama;

Bu, bir matrisin aralığını hesaplamanın ve kodlamanın etkili bir yoludur.

Tanım : f: S → T fonksiyonunun S etki alanının herhangi bir U alt kümesi için U’nun görüntüsü
f (U) = ImU: = {f (x) | x ∈ U}. Örnek 145 Matris ile çarpma altındaki küpün görüntüsü paralel yüzlüdür.


Ödevcim Online, Matrisler, Matris Nasıl Hesaplanır, Matrisler ve Doğrusal Dönüşümler, Matris Ödevi, Matris Yaptırma, Matris Ödevi Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Matris danışmanlık, Matris yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir