Matrisler (21) – Ortonormal Tabanlar ve Nokta Ürünleri – Matrisler Ödev Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Matrisler (21) – Ortonormal Tabanlar ve Nokta Ürünleri – Matrisler Ödev Yaptırma

29 Ağustos 2020 Gram-Schmidt ve Ortogonal Tamamlayıcılar Matrisler (21) – Ortonormal Tabanlar ve Nokta Ürünleri – Matrisler Ödev Yaptırma Ödevcim Online Ortonormal Tabanlar ve Nokta Ürünleri Ortonormal Tabanları İlişkilendirme 0
Matrisler (21) – Ortonormal Tabanlar ve Nokta Ürünleri – Matrisler Ödev Yaptırma

 

Ödevcim Online, Matrisler, Matris Nasıl Hesaplanır, Matrisler ve Doğrusal Dönüşümler, Matris Ödevi, Matris Yaptırma, Matris Ödevi Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Matris danışmanlık, Matris yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Örnek :

T birimdik olduğundan, bunun katsayılarını bulmanın çok kolay bir yolu var.
doğrusal kombinasyon. T’deki vektörlerden herhangi biriyle v’nin iç çarpımını alarak şunu elde ederiz:

= c1u1 ui + ··· + ciui ui + ··· + cnun ui = c1 · 0 + ··· + ci · 1 + ··· + cn · 0
= ci,
= vui
= (v u1) u1 + ··· + (v un) un
= 􏰞 (v ui) ui. ben

Bu, aşağıdaki teoremi kanıtlar.
Teorem : Ortonormal bir temel için {u1,. . . , un}, herhangi bir v vektörü v = 􏰞 (v ui) ui olarak ifade edilebilir.

Ortonormal Tabanlar ve Nokta Ürünleri

Rn’deki vektörlerin uzunluklarını ve açılarını hesaplamak için en yaygın olarak iç çarpımı kullanırız:

(v1 … vn). (w1 … wn): = v w + · · · + v w.

Daha genel vektör uzaylarıyla uğraşırken, iç çarpım bir anlam ifade etmez ve bunun yerine uygun bir iç çarpım seçilmelidir. “Uygun” ile, kişinin çözmeye çalıştığı probleme çok uygun bir iç ürünü kastediyoruz. İncelenen V vektör uzayının ortonormal temeli O = (u1, …, un) yani ⟨ui, uj⟩ = δij,olur.

⟨·, ·⟩ iç çarpım nerede, bunun bir iç çarpımla ilişkili olup olmadığını sorabilirsiniz? Bu sorunun cevabı evet ve anlaşılması oldukça kolaydır:

Ortonormal bir temel verildiğinde, V’deki iki v ve v ′ vektörlerinin bilgisi sütun vektörlerinde kodlanabilir.

Bu iki sütun vektörünün iç çarpımı,

Bu, v ve v ′’nin iç çarpımı ile tam olarak uyumludur çünkü

Yukarıdaki hesaplama biraz ürkütücü görünüyor, ancak yalnızca iç çarpımların doğrusallık özelliği ve ⟨ui, uj⟩’nin sıfıra veya bire eşit olabileceği gerçeği kullanıldı. İç çarpımlar, bir ortonormal taban kullanıldığında iç çarpımlara dönüştüğü için, iç çarpımı gerçekten yazması gereken durumlarda, iç çarpım gösterimini sık sık kullanacağız. Tersine, nokta ürün hesaplamaları, gerekirse bir iç çarpım açısından her zaman yeniden yazılabilir.

Örnek :

V = span {1, x} ile verilen polinomların uzayını ⟨p, p x = 􏰝 1 p (x) p ′ (x) dx iç çarpımı ile düşünün. Kullanılması açık bir temel B = (1, x) ‘dir, ancak bunun birimdik olmadığını kontrol etmek 0 zor değildir, bunun yerine O = 􏰋1, 2√3 􏰁x – 1 􏰂􏰌 alırız.

Bu, birimdik bir temeldir, çünkü örneğin:

  

Ve gelişigüzel bir v = a + bx vektörü ortonormal O tabanı cinsinden verilir.  

Dolayısıyla, iç çarpımı kullanarak a + bx ve a ′ + b′x’in iç çarpımını tahmin edebiliriz:

Ortonormal Tabanları İlişkilendirme

= {U1, …, un} ve R = {w1, …, wn} ‘nin Rn için iki birimdik baz olduğunu varsayalım. Sonra

w1 = (w1 u1) u1 + ··· + (w1 un) un.
wn = (wn u1) u1 + ··· + (wn un) un ⇒wi = 􏰞uj (uj wi)

Böylece, bazın T’den R’ye değişmesi için matris P = (pji) = (uj wi) ile verilir.

PPT ürününü hesaplamak istiyoruz. Bunun için önce nokta ürünler için kirli bir numara geliştiriyoruz:

(u v) (w z) = (uTv) (wTz) = uT (vwT) z.

Artık matris ürünü P P T’nin bileşenlerini hesaplamaya hazırız.

Eşitlik (∗) aşağıda açıklanmıştır. (∗) ‘nin geçerli olduğunu varsayarsak, bunu gösterdik

PPT = In, bu demektir ki
PT = P − 1.

(∗) doğrusundaki eşitlik, 􏰛i wiwiT = In olduğunu söyler. Bunu görmek için, rastgele bir v vektörü için 􏰁􏰛i wiwiT 􏰂 v’yi inceleyeceğiz. V = 􏰛j cjwj olacak şekilde cj sabitleri bulabiliriz, böylece;

Böylece, doğrusal bir dönüşüm olarak, 􏰛i wiwiT = In her vektörü sabitler ve dolayısıyla In özdeşliği olmalıdır.

Tanım: Bir matris P, eğer P is1 = P T ise ortogonaldir. Sonra özetlemek gerekirse,

Teorem. İki ortonormal tabanı ilişkilendiren P taban matrisindeki bir değişiklik bir ortogonal matristir. Yani, P − 1 = PT olur.

Örnek :

Sıralı birimdik tabana sahip R3’ü düşünün

E, standart temel olsun (e1, e2, e3). Standart temelden yeni bir temele geçtiğimiz için, temel matris değişiminin sütunları tam olarak yeni temel vektörlerdir. Daha sonra temel matrisin E’den S’ye değişimi ile verilir. Teoremimizden şunu gözlemliyoruz, P T P = I olduğunu uzun bir hesaplama ile kontrol edebiliriz veya daha basitçe şunu fark ederiz

Yukarıda, kullanıcı arayüzünün ortonormalliğini ve matris çarpımının satırlar ve sütunlar arasında nokta çarpımları almak anlamına geldiği gerçeğini kullanıyoruz. Ortogonal bir matrisin sütunlarının bir ortonormal vektörler kümesinden yapıldığını anlamak da çok önemlidir.

Taban ve Köşegen Matrislerin Ortonormal Değişimi. D’nin köşegen bir matris olduğunu ve yeni bir temele geçmek için ortogonal bir P matrisini kullanabileceğimizi varsayalım. Yeni temelde D matrisi M:

M = P DP −1 = P DP T. Şimdi M’nin devrikini hesaplıyoruz.
MT = (PDPT) T
= (PT) TDTPT
= PDPT = M

M = PDPT matrisi simetriktir!

Gram-Schmidt ve Ortogonal Tamamlayıcılar

Bir v vektörü ve yayılma alanında olmayan başka bir u vektörü {v} verildiğinde, yeni vektörü oluşturabiliriz

v⊥: = v − u · vu.

Bu yeni v vektörü u’ya diktir çünkü

u v⊥ = u v − u · vu u = 0.

Dolayısıyla, {u, v⊥}, {u, v} aralığı için ortogonal bir temeldir. V, u’ya paralel olmadığında, v⊥ ̸ = 0 olduğunda ve bu vektörleri normalleştirdiğimizde, u, v⊥ 􏰥, vektör uzay aralığı {u, v} için ortonormal bir taban elde ederiz. Bazen v = v⊥ + v∥ yazıyoruz, burada:

v⊥ = v − u · vu u · u
v∥ = u · v u. u · u

Buna ortogonal ayrışma denir çünkü v’yi bir ortogonal vektörlerin toplamına ayırdık. Bu ayrışma u’ya bağlıdır; u’nun yönünü değiştirirsek v⊥ ve v∥’yi değiştiririz.

Eğer u, v, R3’te doğrusal olarak bağımsız vektörlerse, {u, v⊥, u × v⊥} kümesi, R3 için ortogonal bir temel olacaktır. Bu küme daha sonra her vektörün uzunluğuna bölünerek ortonormal bir temel elde edilerek normalleştirilebilir.

Bununla birlikte, çoğu zaman 3’ten büyük boyutlu vektör uzaylarıyla ilgilendiğimiz ve ortogonal bir temel elde etmek için çapraz ürünlerden daha zanaatkar araçlara başvurmamız gerektiği sık sık ortaya çıkar.


Ödevcim Online, Matrisler, Matris Nasıl Hesaplanır, Matrisler ve Doğrusal Dönüşümler, Matris Ödevi, Matris Yaptırma, Matris Ödevi Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Matris danışmanlık, Matris yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir