MATLAB’da Yeniden Şekillendirme – Matlab’da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

MATLAB’da Yeniden Şekillendirme – Matlab’da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

13 Temmuz 2020 MATLAB Yeniden Şekillendirme İşlevi Şeması MATLAB'da Yeniden Şekillendirme – Matlab'da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık Matlab'da Yeniden Şekillendirme İşlevinin Çalışması Matlab'da Yeniden Şekillendirmeye Giriş Ödevcim Online 0
MATLAB'da Yeniden Şekillendirme – Matlab'da Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

 

Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Matlab’da Yeniden Şekillendirmeye Giriş

MATLAB’ın temelleri, MATLAB yazılımının arayüzü ve MATLAB’ın temel işlemleri, yardım ve dokümantasyon özellikleri ile ilgili konular ve Matlab’ın  alt alanıyla ilgili bir çok yazıyı daha önce ele alınmıştık. Eğer ilgilendiğiniz bir alansa önceki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Bu yazımız, Matlab’da Yeniden Şekillendirme nedir, nasıl kullanılır gibi ayrıntılı bilgiler içererek  bir kılavuz ortaya koyar. Burada, Matlab’da Yeniden Şekillendirme’nin nasıl çalıştığını, örneklerle ve görsel ifadelerle ortaya koyduk ve tartıştık. Siz de Matlab’ın alt alanlarını ele aldığımız bu yazı dizimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için sonraki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Yeniden şekillendirme işlevi, diziye belirtilen sayıda satır ve sütun içeren yeni bir şekil vermek için kullanılır. Yeniden şekillendirilen dizi, orijinal dizi ile uyumlu olmalıdır. Dizideki çeşitli işlemleri yürütmek için Python ve Matlab’da kullanılır. Diziyi yeniden şekillendirdikten sonra, bellek ayırmayı buna göre ayarlar. Yeniden şekillendirme, dizinin boyutunu artırma veya azaltma şeklinde olabilir. Bu işlevler veri bilimi veya görüntü değişikliği gibi birçok alanda kullanılır.

Matlab’da Yeniden Şekillendirme İşlevinin Çalışması

Bir boyutlu veya iki boyutlu diziler kullanılarak gerçekleştirilebilecek birçok işlem vardır. Matlab’daki yeniden şekillendirme işlevi, orijinal veya mevcut diziyi farklı boyutlara veya sıralara sahip farklı bir diziye değiştirmek için kullanılır.

Matlab’da kullanılan çeşitli sözdizimi vardır:

R = yeniden şekillendirme (X, boyut)

Bu işlev, X olan orijinal matrisi “vektör” boyutunda tanımlanan boyutla R’ye yeniden şekillendirmek için kullanılır. Vektör içinde en az 2 eleman bulunmalıdır.

Örneğin, eğer yeniden şekillendirilirse (X, [1,3]): X’i 1’e 3 matrisine yeniden şekillendirir.

R = yeniden şekillendirme (X, boyut 1, boyut 2…. Boyut n)

Bu işlev, A’nın boyut1, boyut2’nin mevcut her boyutu gösterdiği belirtilen boyutta yeniden şekillendirilmesi için kullanılır. Boyutu, yeniden şekillendirilen dizide bulunan öğe sayısı giriş dizisindeki toplam öğe sayısıyla eşleşecek şekilde otomatik olarak hesaplayacak olan [] olarak belirtebiliriz. Giriş dizisi yani ‘X’ vektör, matris veya çok boyutlu dizi olabilir ve desteklenen veri türleri tek, çift, int16, int8, int32, int64, birim8, uint16, birim32, birim64, karakter, karakter dizisi, mantıksaldır , tarih saat, süre. Ayrıca karmaşık sayıları da destekler.

Sonuçtaki dizinin boyutu bir tamsayılar vektörü ile belirtilmelidir ve boyut, elemanların sayısı orijinal diziyle aynı olacak şekilde olmalıdır. En az 2 boyut boyutu sağlamalıyız ve en fazla bir boyut varsa, bunlar [] olarak belirtilebilir. Çıktı veya sonuç vektör, matris, çok boyutlu dizi ve hücre dizisi olmalıdır. Yeniden şekillendirilen dizideki veri türleri ve öğe sayısı her zaman orijinal dizininkiyle aynı olmalıdır. Yeniden şekillendirilen dizi tarafından desteklenen veri türleri tek, çift, int16, int8, int32, int64, birim8, uint16, birim32, birim64, karakter, karakter, mantıksal, tarih saati, süredir. Matlab’da bulunan sembolik diziyi de yeniden şekillendirebiliriz.

Bunlar için farklı sözdizimleri vardır:

R = yeniden şekillendirme (X, y1, y2)

Bu, X ile aynı sayıda öğeye sahip y1’e y2 matrisini döndürmek için kullanılır. Sonuçtaki matriste bulunan öğeler, verilen “X” dizisinden sütun bazında alınır.

R = yeniden şekillendirme (X, y1, y2… yn)

Bu, X ile eşit sayıda öğeye sahip y1 x… yn matrisini döndürmek için kullanılır. Ortaya çıkan matriste bulunan elemanlar, verilen ‘X’ dizisinden sütun bazında alınır. Yukarıdaki sözdiziminde, girdi dizisi sembolik bir vektör, sembolik matris veya sembolik çok boyutlu dizi olabilen X’tir. y1 ve y2, virgülle ayrılan yeniden şekillendirilmiş matrisin boyutunu temsil eder ve öğe sayısı orijinal dizininkiyle aynı olmalıdır.

Örneğin, yeniden şekillendirme (X, 2,3) yeniden şekillendirilmiş diziyi 2’ye 3 matris olarak verir. Daha fazla boyut varsa, bunlar aynı şekilde temsil edilir.

Örneğin: yeniden şekillendirme (X, 2,3,3) 2 x 3 x 3 matrisi ile sonuçlanır.

Matlab’daki Yeniden Şekillendirme Örnekleri
Aşağıda Matlab’daki Yeniden Şekillendirme örnekleri verilmiştir:

Örnek 1
11:20 vektörünü 2’ye 5 matrisine yeniden şekillendirmek için

X = 11:20;
R = yeniden şekillendirme (X, [2,5])

Çıktı:

Örnek 2
Matrisi, giriş bağımsız değişkenlerinde belirtilen sayıda sütunla yeniden şekillendirmek için.

X = büyü (6)

Çıktı:

Yukarıdaki matrisi, sütun sayısını 3 olarak belirterek yeniden şekillendirdikten sonra, satır sayısını otomatik olarak hesaplamak için toplam satır sayısı yerine [] verdik. Gerekli işlevi uyguladıktan sonra lütfen aşağıdaki matrisi bulun:

R = yeniden şekillendirme (X, [], 3)

Çıktı:

Yeniden şekillendirilmiş matris, 12 orijinal sıra X, yani 36 ile aynı sayıda elemanı olan 12 satır ve 3 sütundan oluşan 12 x 3 matristir.

Örnek 3
Bir matrisi 3 x 4 matrise yeniden şekillendirmek.

X = [1 2 4 7 6 1; 2 9 4 1 7 3];
R = yeniden şekillendirme (X, 3,4)

Yukarıdaki matrisi 3’e 4 matrise yeniden şekillendirdikten sonra, istenen matrisi elde ederiz ve orijinal dizi ile aynı sayıda elemente sahiptir.

Çıktı:

Örnek 4 
Çok boyutlu dizi ile yeniden şekillendirme işlevini kullanmak ve bunları 4’e 3 matrise dönüştürmek. Giriş dizisi, 2 x 3 x 2 boyutlarında çok boyutlu bir dizidir.

X = sıfırlar (2,3,2);
R = yeniden şekillendirme (X, 4,3)

Çıktı:

MATLAB Yeniden Şekillendirme İşlevi Şeması

Yeniden şekillendirme işlevi n satır ve m sütun içeren yeni bir dizi döndürür (n * m, orijinal dizideki öğe sayısına eşit olmalıdır). Yeni dizi, orijinal ile aynı öğelere sahiptir.

B = yeniden biçimlendirme (A, n, m)

page1image3446434640 page1image3446434896 page1image3446435216 page1image3446435472

 

Yeniden şekillendirme stratejisi: doğrusal gösterimi bulun ve yeniden şekillendirilen dizideki satır sayısına göre yeniden kesin.

Örnek 1: A dizisine yeniden şekillendirme uygulamak için farklı yollar

A = [1, 2, 3; 4, 5, 6];
B = yeniden şekillendirme (A, 3, 2);
C = yeniden şekillendirme (A, 2, 3); A = A(:) =

B = yeniden şekillendirme (A, 3, 2) C = yeniden şekillendirme (A, 2, 3)

B= C= yeniden kesme

page1image3446939088 page1image3446939360 page1image3446939632 page1image3446939904 page1image3446940176 page1image3446940448 page1image3446940720 page1image3446941232 page1image3446941488 page1image3446941744 page1image3446942000

Örnek 2: A dizisine yeniden şekil vermenin iki yolu daha vardır.

page2image3446839088

  A = [1, 2, 3; 4, 5, 6];
  B = yeniden şekillendirme (A, 6, 1);
  C = yeniden şekillendirme (A, 1, 6);

B = yeniden şekillendirme (A, 6, 1) B= yeniden kesme

A =

A(:) = C = yeniden şekillendirme (A, 1, 6)

page2image3443751264 page2image3443751600 page2image3443751872 page2image3443752144 page2image3443752416 page2image3443752736

C= yeniden kesme

page2image3443754352 page2image3443754608 page2image3443754864 page2image3443755120 page2image3443755376 page2image3443732496 page2image3443733024

Örnek 3: Bir satır vektörünü yeniden şekillendirme

page2image3443736784

A = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
B = yeniden şekillendirme (A, 2, 3);
C = yeniden şekillendirme (A, 3, 2);

A=
B = yeniden şekillendirme (A, 2, 3) C = yeniden şekillendirme (A, 3, 2)

page2image3486225936 page2image3486226208 page2image3486226480 page2image3486226752 page2image3486227024

B= C= yeniden kesme

Sonuç

Yeniden şekillendirme işlevi yapay zeka, veri bilimi, görüntü sıkıştırma, görüntü genişletme vb. Sektörlerde kullanılır. Yeniden şekillendirme fonksiyonunun Matlab, R veya Python’da olup olmadığını, iş gereksinimlerine göre istenen dizi büyüklüğünde işlemleri gerçekleştirmenin anlaşılması önemlidir. Çıktı ve girdi dizisindeki eleman sayısının aynı olması şartıyla, dizinin boyutunu ister tek boyutlu ister çok boyutlu olsun, değiştirmek için kullanılırlar.


Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir