Matlab’da Fminsearch – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Matlab’da Fminsearch – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

12 Temmuz 2020 Matlab Ödevi Nedir Matlab Ödevi Yapılır Matlab'da Fminsearch Çalışması Matlab'da Fminsearch Örnekleri Matlab'da Fminsearch'e Giriş Matlab’da Fminsearch Ödevcim Online Odevcim.com şikayet 0
Matlab’da Fminsearch – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

 

Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Matlab’da Fminsearch’e Giriş

MATLAB’ın temelleri, MATLAB yazılımının arayüzü ve MATLAB’ın temel işlemleri, yardım ve dokümantasyon özellikleri ile ilgili konular ve Matlab’da Matris nedir, nasıl kullanılır gibi ayrıntılı bilgiler içererek, Matlab’da Matris’e girişi önceki yazılarımızda ele alınmıştır. 

Bu yazımız, Matlab’da fminsearch’in nedir, nasıl kullanılır gibi ayrıntılı bilgiler içererek  bir kılavuz ortaya koyar. Burada, Matlab’da fminsearch’in Matlab’da nasıl çalıştığını ve örneklerle ve görsel ifadelerle ortaya koyduk ve tartıştık. Siz de Matlab’ın alt alanlarını ele aldığımız bu yazı dizimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için sonraki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Fminsearch işlevi, Matlab’da işlevin minimum değerini bulmak için kullanılan en önemli işlevlerden biridir ve sağlanan girdilerin matris veya vektör şeklinde olabileceği bir skaler değer döndürür. Başlangıçta belirli bir noktada başlar ve daha sonra giriş argümanında belirtilen objektif işlev için minimum işlevi yürütür. Nelder-Mead simpleks algoritma yaklaşımını izler. Kullanılan algoritma doğrudan bir arama yöntemidir ve içinde karmaşık bir analitik gradyan kullanmaz.

Matlab’da Fminsearch Çalışması

Matlab’da fminsearch işlevi, sözdiziminin giriş argümanında belirtildiği gibi kısıtsız fonksiyonun minimumunu bulmak için türev içermeyen bir metodoloji kullanır. F (x) ile belirtilir; burada f (x), x’in vektör veya matris tipinde olabildiği bir işlevdir ve skaler bir miktar döndürür.

Sözdizimi:

a = fminsearch (işlev, a0)

Bu, giriş argümanında belirtilen fonksiyonun (fonksiyonun) yerel minimum değerini hesaplamak için bir başlangıç ​​noktasında (a0) başlayan minimum değeri bulmak için kullanılır.
a = fminsearch (işlev, a0, seçenekler)

Bu, yapı seçeneklerinde belirtilen optimizasyon seçeneklerini en aza indirmek için kullanılır. Giriş argümanı “seçenekler” optimset ile ayarlanabilir.
a = fminsearch (sorun)

Bu, sözdiziminde bahsedilen sorunun bir yapı olduğu asgari problemi bulmak için kullanılır.
[a, fval] = fminsearch (__)

Bu, belirli bir noktada verilen fonksiyonun değerindeki değeri bulmak için kullanılır.
[a fval, exitflag koşulu] = fminsearch (__)

Bu çıkış çıkışında bir değer döndüren herhangi bir çıkış koşulu vermek istediğimizde kullanılır.
[a fval, exitflag koşulu, çıktı] = fminsearch (__)

Bu, optimizasyon işlemi hakkında bilgi içeren yapı çıktısını döndürmek için kullanılır.
Matlab’da fminsearch işlevini kullanmadan önce girdi ve çıktı bağımsız değişkenleri belirli ölçüt ve koşulları izlemelidir. Girdi bağımsız değişkeni “function”, işlev tanıtıcısı türü veya herhangi bir işlev adı olabilir. Girdileri bir skaler miktar döndüren dizinin bir vektörü olarak kabul edebilir. Kabul edilebilecek veri türleri char, string ve function_handle’dır. Girdi bağımsız değişkeni “a0”, girdileri gerçek vektör veya gerçek dizi olarak alabilen başlangıç ​​noktasına karar verir. A0 ile kabul edilebilecek veri tipi çift olmalıdır. Girdi bağımsız değişkeni seçeneği, optimset tarafından döndürülen tür yapısından belirtilir. Bunu, ilgili yapıdaki alanı ayarlayarak giriş değerlerini değiştirmek için kullanabiliriz.

Açıklama

fminsearch, ilk tahminden başlayarak çeşitli değişkenlerin skaler fonksiyonunun minimumunu bulur. Bu genellikle kısıtsız doğrusal olmayan optimizasyon olarak adlandırılır.

x = fminsearch (eğlence, x0) x0 noktasında başlar ve eğlence içinde açıklanan işlevin yerel minimum x değerini bulur. x0 bir skaler, vektör veya matris olabilir.

x = fminsearch (eğlence, x0, seçenekler) yapı seçeneklerinde belirtilen optimizasyon parametreleriyle en aza indirilir. Bu parametreleri optimset işlevini kullanarak tanımlayabilirsiniz. fminsearch bu seçenekler yapı alanlarını kullanır:

 • Görüntüle
 • Ekran seviyesi. ‘kapalı’ çıktı göstermez; ‘iter’ her yinelemede çıktı görüntüler; ‘final’ sadece nihai çıktıyı görüntüler; ‘notify’ (varsayılan), yalnızca işlev yakınsamadığında çıkışı durdurur
 • MaxFunEvals
 • İzin verilen maksimum işlev değerlendirmesi sayısı.
 • MaxIter
 • İzin verilen maksimum yineleme sayısı.
 • TolX
 • X üzerinde sonlandırma toleransı.

x = fminsearch (eğlence, x0, seçenekler, P1, P2, …) probleme bağımlı parametreleri P1, P2, vb. doğrudan işlev eğlencesine iletir. Hiçbir seçenek ayarlanmamışsa, yer tutucu olarak options = [] kullanın.

[x, fval] = fminsearch (…), x çözümünde objektif fonksiyon eğlencesinin değerini fval olarak döndürür.

[x, fval, exitflag] = fminsearch (…), fminsearch’ün çıkış koşullarını açıklayan bir exitflag değeri döndürür:

> 0
Fonksiyonun bir çözüm x’e dönüştürüldüğünü gösterir.
0
Maksimum işlev değerlendirme sayısının aşıldığını gösterir.
<0
İşlevin bir çözüme yaklaşmadığını gösterir.

[x, fval, exitflag, output] = fminsearch (…), optimizasyon hakkında bilgi içeren bir yapı çıktısı döndürür:

 • output.algorithm
 • Kullanılan algoritma
 • output.funcCount
 • Fonksiyon değerlendirme sayısı
 • output.iterations
 • Alınan yineleme sayısı

Matlab’da kullanılan Set seçenekleri aşağıda verilmiştir:

1. Ekran Seçeneği: Farklı ekran seviyeleri vardır:

Bildir, belirtilen işlev yakınsama yapmazsa çıktıyı göstermesi gereken varsayılan düzeydir.
Son seviye son veya son çıkışı gösterir.
Kapalı seçeneği çıktı vermez.
Iter, herhangi bir yineleme varsa çıktıyı göstermek içindir.

2. FunValCheck Seçeneği: İşlev değerlerinin geçerli olup olmadığını kontrol eder. “Açık” ise, sonuç işlevinin değeri karmaşık veya NaN olduğunda bir hata vardır. Benzer şekilde, eğer ‘kapalı’ ise, hata yoktur.

3. MaxFunEvals Seçeneği: Bu, izin verilebilecek maksimum değerlendirme sayısını verir ve her zaman pozitif olmalıdır.

4. MaxIter: İzin verilen maksimum yineleme sayısını vermek için kullanılır ve her zaman pozitif olmalıdır.

5. PlotFcns: Değerleri grafiksel olarak çizmek için kullanılır. Sonuçları çizmek için varsayılan işlevleri kullanabilir veya özel çizim işlevi yazabiliriz.

 • @optimplotx: Yürütülmekte olan geçerli grafiği çizmek için kullanılır.
 • @optimplotfunccount: Bu, işlevin sayısını çizmek için kullanılır.
 • @optimplotfval: Bu, işlevin değerini çizmek içindir.

Başka bir “argüman” giriş argümanı, aşağıdaki alanlarla “yapı” olarak belirtilebilir:

 • Alan adı “objektif” ise, giriş objektif bir fonksiyondur.
 • Alan adı “a0” ise, giriş x değeri için başlangıç ​​noktasıdır.
 • Alan adı “çözücü” ise, giriş fminsearch işlevidir.
 • Alan adı “seçenekler” ise, giriş bir seçenekler yapısıdır.
 • İlgili giriş argümanı tarafından kabul edilen veri türü, tür yapısına sahiptir.

Çıktı argümanı a, gerçek bir dizi veya gerçek bir vektör olabilen çözümdür. a ve a0 boyutları aynı olmalıdır. Exitflag, bize fminsearch algoritmasının durma nedenini veren başka bir çıktı bağımsız değişkenidir. -1,0 ve 1 gibi tamsayı değerlerini alabilir. Değer -1 ise, belirtilen işlev yakınsaktır. Değer 0 ise, yineleme sayısı aşılırsa, MaxIter’da belirtilen değerler veya değerlendirme sayısı MaxFunEvals Seçeneğinde belirtilen değerleri aşar. Değer 0 ise, çıkış işlevi tarafından durduruldu.

Matlab’da Fminsearch Örnekleri

Matlab’da fminsearch işlevinin kullanımını gösteren aşağıdaki örnekleri bulabilirsiniz:

Örnek 1
Aşağıdaki hedef işlev için fminsearch işlevini kullanmak için:

f = @ (a) 200 * (a (1) – a (1) ^ 2) ^ 2 + (1 – a (1)) ^ 2;
a0 = [-1,1];
a = fminsearch (f, a0)

Çıktı:

Örnek 2
Ek parametrelerle aşağıdaki hedef işlev için fminsearch işlevini kullanmak için:

f = @ (b, a) 200 * (b (2) – b (1) ^ 2) ^ 2 + (a-b (1)) ^ 2;
a = 2;
fu = @ (b) f (b, a);
b0 = [-1,2];
b = fminsearch (fu, b0)

Çıktı:

Örnek 3
Fminsearch kullanarak aşağıdaki hedef işlev için minimum yeri ve değerini bulmak için:

a0 = [3,4,5];
fu = @ (a) -norm (a + a0) ^ 2 * exp (-norm (a-a0) ^ 2 + toplam (a));
[a, fval] = fminsearch (fu, a0)

Çıktı:

Sonuç

Fminsearch, Matlab’da yaygın olarak kullanılmaktadır, bu yüzden çalıştığını anlamak önemlidir. Fminsearch gibi sadece gerçek sayılar varsa, en aza indirilmesi gibi göz önünde bulundurulması gereken bazı şeyler vardır. Giriş karmaşık bir değere sahipse, fminsearch işlevini kullanmadan önce gerçek ve hayali bileşenlere böler.


Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir