Matlab’da Histogram – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Matlab’da Histogram – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

3 Temmuz 2020 Ebeveyn / Çocuk Etkileşim Geri Arama Yürütme Denetimi Geri aramalar Gösterge Kategoriler Matlab'da Histogram – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık Matlab'da Histogram'a Giriş Matlab'da Histogramın Özellikleri Matlab'daki Histogram Örnekleri Ödevcim Online Renk ve Şekillendirme Sözdizimi Tanımlayıcılar Veri 0
Matlab'da Histogram – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

 

Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Matlab’da Histogram’a Giriş

MATLAB’ın temelleri, MATLAB yazılımının arayüzü ve MATLAB’ın temel işlemleri, yardım ve dokümantasyon özellikleri ile ilgili konular ve Matlab’ın  alt alanıyla ilgili bir çok yazıyı daha önce ele alınmıştık. 

Bu yazımız, Matlab’da Histogram nedir, nasıl kullanılır gibi ayrıntılı bilgiler içererek  bir kılavuz ortaya koyar. Burada, Matlab’da Histogram’ın nasıl çalıştığını, örneklerle ve görsel ifadelerle ortaya koyduk ve tartıştık. Siz de Matlab’ın alt alanlarını ele aldığımız bu yazı dizimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için sonraki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Histogram, veri öğelerinin sıklığını art arda aralıklarla gösteren herhangi bir istatistiksel bilginin temsilidir. MATLAB, kullanıcının herhangi bir vektör veya matris için bir çubuk grafik oluşturmasını ve verileri otomatik bir bintasyon algoritması kullanarak kutulara gruplamasını sağlayan histogram özelliğini çizmeyi destekler. Her bölme için alan, yüksekliği değil verinin görülme sıklığını temsil eder. Histogram sunumunda özelleştirmeyi destekler.

Söz dizimi:

Önceki sürümlerde, histogram grafikleri oluşturmak için hist () ve histc () kullanılmıştır. Daha sonraki sürümlerde bu işlevler, gelişmiş özelliklere sahip yeni işlevlerle değiştirilir, yani histogram (), histcounts () ve discretize ().

Yukarıda önerilen işlevlerin sözdizimi aşağıdaki gibidir:

histogram (X, a1, a2,… .., an)
tarihler (X, a1, a2,… .., an)
ayrıklaştırmak (X, a1, a2,… .., an)
Burada X: Vektör veya matris biçiminde veri girişi.

a1, a2,… .., an: Özellik değerleri (isteğe bağlı)

Matlab’da Histogram Oluşturma: MATLAB, herhangi bir veri için histogram oluşturmayı tek bir tıklama eylemi haline getirir. Dahili fonksiyon histogramı () kullanılarak bir histogram oluşturulabilir.

Misal:

Aşağıdaki kod 100 rasgele sayı üretmek için yazılır ve oluşturulan veri için bir histogram çizmek için histogram () kullanılır.

Kod:

veri = randn (100,1);
h = histogram (veri)

Çıktı:

Herhangi bir histogram nesnesi oluşturulduktan sonra, özellik değerlerini değiştirerek değiştirilebilir, bu da bölmelerin özelliklerinde ve dolayısıyla ekranda değişiklikler yapar.

Matlab’da Histogramın Özellikleri

MATLAB’da histogram için öne çıkan çeşitli özellikler şunlardır:

          Parametre         Açıklama

 • NumBins / üretilecek kutu sayısına karar verme
 • BinWidth / her bölmenin genişliğine karar verme
 • BinEdges / vektörün ilk öğesinin, ilk bölmenin kenarını belirlediği ve son öğenin histogramın son bölmesinin kenarlarına karar verdiği bir vektör
 • Binlimits / girdi vektörü / matris değerleri için sınırları belirler
 • BinLimitModes / limitleri ayarlama moduna karar verme
 • BinMethod / bin genişliğini yapılandırmak için algoritmayı seçme

2. Kategoriler

Bu özellik, girdi kategorisi dizisinde tanımlanan her kategori için histogram çizmeyi sağlar. Bin sayısı belirtilirse, kategoriler grafikteki ilişkili kategori açıklamalarını ayarlar.

Bu özellik aşağıda belirtildiği gibi parametreler içerir:

              Parametre    Açıklama

 • DisplayOrder / yüksekliğe göre çubukların sırasına karar verme
 • NumDisplayBins / görüntülenecek kategori sayısına karar verme
 • ShowOthers /  seçili kategorilerin hariç tutulan öğelerini içeren ek çubuğun görünürlüğüne karar verme

3. Veri

Bu değer, kutular arasındaki bir histogram grafiğine dağıtılır. Bu özellik aşağıdaki gibi farklı parametrelerden oluşur:

             Parametre   Açıklama

 • Değerler / Belirli bir bölmeye eklenecek veri öğelerinin sayısına karar verme
 • Normalleştirme / Verilere sayım, olasılık, dayanıklık, pdf, cumcount vb. gibi belirli bir normalleştirme türü uygulama
 • BinCounts / bölme sayısını histogram veri bölmesi yerine harici bir bölme hesaplama yönteminden girdi olarak kabul etme
 • BinCountsMode / bin sayılarına karar verme modunu temsil etme

4. Renk ve Şekillendirme

               Parametre    Açıklama

 • DisplayStyle histogram ekranına uygulanacak stile karar verir.
 • Yön Çubukların çubuk grafik üzerinde dikey veya yatay olarak yönlendirilmesine karar verir.
 • BarGenişliği kategorik çubukların ayrılmasını düzenler.
 • FaceColor çubukların rengini ayarlar.
 • EdgeColor kenarların rengini ayarlar.
 • FaceAlpha çubukların şeffaflığına karar verir.
 • EdgeAlpha kenarların saydamlığına karar verir.
 • LineStyle çubuk anahatlarının stilini ayarlar.
 • LineWidth çubuk anahatlarının genişliğini ayarlar.

5. Gösterge

MATLAB içindeki bu özellik, grafiklere açıklayıcı etiketler ekler. Şunları içerir:

            Parametre    Açıklama

 • DisplayName eksenlerin açıklamasına eklenecek metni ayarlar.
 • Detaylandırma nesnelerin bir göstergeye dahil edilmesini kontrol eder ve hariç tutulan nesneleri bir açıklama nesnesi olarak ayarlar.

6. Etkileşim

              Parametre    Açıklama

 • Görünür Bir nesnenin görünürlüğünü ayarlar.
 • DataTipTemplate Veri ipucunda görünen içeriğe karar verir.
 • UIContextMenu Nesnenin üzerinde sağ tıklandığında görüntülenen bir nesnenin içerik menüsünü ayarlar.
 • Seçili Nesnenin seçim modunu yönetir.
 • SelectionHighlight Bir nesnenin çevresindeki seçim işleyicilerinin görünürlüğüne karar verir.

7. Geri aramalar

            Parametre    Açıklama

 • ButtonDownFcn bir işlevi, bir nesne tıklatıldığında yürütülecek bir değer olarak kabul eder.
 • CreateFcn bir işlevi, bir nesne oluşturulduğunda yürütülecek bir değer olarak kabul eder.
 • DeleteFcn bir işlevi, bir nesne silindiğinde yürütülecek bir değer olarak kabul eder.

8. Geri Arama Yürütme Denetimi

             Parametre    Açıklama

 • Kesilebilir geri arama işlevinin kesilip kesilemeyeceğini belirler.
 • BusyAction geri arama işlevindeki kesintinin nasıl ele alınacağını belirler.
 • PickableParts nesnenin üzerinde sağ tıklandığında görüntülenen bir nesne için bağlam menüsünü ayarlar.
 • Seçili Fare tıklamalarını yakalamayı etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için kullanılır.
 • HitTest Histogram grafiğinde yakalanan fare tıklamalarına yanıt verir.
 • BeingDeleted DeleteFcn geri aramasının yürütme durumunu kaydetmek için kullanılır.

9. Ebeveyn / Çocuk

              Parametre   Açıklama

 • Üst Eksenler, Kutup eksenleri, Dönüştürme nesneleri veya Grup nesneleri bir üst öğe olarak belirtilir.
 • Çocuk Bu özellik, histogramda çizilen veri ipuçlarının listesini görüntülemek için kullanılan salt okunur bir öğedir.
 • HandleVisibility bir işlevi bir nesne silindiğinde yürütülecek bir değer olarak kabul eder.

10. Tanımlayıcılar

            Parametre    Açıklama

 • Tür Grafik nesnesinin türünü temsil eder.
 • Etiket bir nesne tanımlayıcı görevi görür.
 • UserData bir nesne üzerinde rasgele veri depolar.

Matlab’daki Histogram Örnekleri

Aşağıda verilen çeşitli örneklere atıfta bulunan farklı özelliklerin kullanımını anlayalım:

Örnek 1 – Kutu Sayılarını Değiştirme
Kod:

veri = randn (100,1);
nbins = 10;
h = histogram (veri, nbins)

Çıktı:

Örnek 2 – Kutu Genişliğini Değiştirme
Kod:

veri = randn (100,1);
Histogram (veriler, ‘BinWidth’, 2)

Çıktı:

Örnek 3 – Normalleştirme Türünü Değiştirme
Kod:

veri = randn (100,1);
h = histogram (veri, ‘Normalleştirme’, ‘karşıtlık’)

Çıktı:

Örnek 4 – Ekran Stilini Değiştirme
Kod:

veri = randn (100,1);
h = histogram (veri, ‘DisplayStyle’, ‘merdivenler’)

Çıktı:

Örnek 5 – Çubukların Rengini Değiştirme
Kod:

veri = randn (100,1);
h = histogram (veri, ‘FaceColor’, ‘# A2142F’)

Çıktı:

Histogram grafiği, frekans dağılımı altında sürekli veri kümesini anlamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Bir çubuk grafik üzerinde avantajlıdır, çünkü verileri, gerektiğinde belirli bir veri kategorisi üzerinde denetim yapılmasına yardımcı olan kutular açısından sınıflara ayırır.

Ayrıca:

  • Histogram () işlevi, içinde değiştirilebilir özelliklere sahip bir histogram nesnesi oluşturur.
  • Histogram () ve histcount (), ortak yerleşik seçeneklere, otomatik binning ve normalleştirme özelliklerine sahiptir.
  • Histogram için birincil hesaplama işlevi, yani histcounts () tutarlı davranış gösterir.
  • Discretize (), her öğe için bölmenin yerleşimlerine karar verme konusunda genişletilmiş bir özelliğe sahiptir.

Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir