Matlab’da Çizim İşaretleyicisi – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Matlab’da Çizim İşaretleyicisi – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

3 Temmuz 2020 Grafikteki işaretçiler İş analizi Matlab Çizim İşaretleyici Örnekleri Matlab Çizim İşaretleyicisine Giriş Matlab Markerinin Grafiklerde Çalışması Matlab'da plot Matlab'daki işaretleyici Matlab'daki Marker Endeksleri MATLAB’ın temel işlemleri Ödevcim Online RGB üçlüsü değeri 0
Matlab'da Çizim İşaretleyicisi – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

 

Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Matlab Çizim İşaretleyicisine Giriş

MATLAB’ın temelleri, MATLAB yazılımının arayüzü ve MATLAB’ın temel işlemleri, yardım ve dokümantasyon özellikleri ile ilgili konular ve Matlab’ın  alt alanıyla ilgili bir çok yazıyı daha önce ele alınmıştık. Eğer ilgilendiğiniz bir alansa önceki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Bu yazımız, Çizim İşaretleyicisi nedir, nasıl kullanılır gibi ayrıntılı bilgiler içererek  bir kılavuz ortaya koyar. Burada, Çizim İşaretleyicisi’nin nasıl çalıştığını, örneklerle ve görsel ifadelerle ortaya koyduk ve tartıştık. Siz de Matlab’ın alt alanlarını ele aldığımız bu yazı dizimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için sonraki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Grafikler, değişkenlerin performansı hakkında herhangi bir arka plan bilgisine sahip olmadan belirli bir konuda bilgi sahibi olmak için kullanılır. Bilgilendirilmemiş kitleye karar vermek için çok yardımcı olurlar. İş gereksinimlerine bağlı olarak kullanılan birçok arsa türü vardır. Bunlar bir çubuk grafik, çizgi grafik, saçılma grafik, vb. Olabilir. İşaretler, çizgiler arasındaki farklılıkları tanımlamak veya ilgili alandaki analiz sırasında gerekli olan çizgideki ilgili noktaların bazılarını vurgulamak için kullanılır.

Matlab Markerinin Grafiklerde Çalışması

Grafikteki işaretçiler, analiz için gereken bazı önemli noktaları vurgulamak veya farklı noktaları birbirinden ayırmak, böylece farklı baskı ve desenlerle çizmek gibi birçok nedenden dolayı kullanılabilir. Bu özelliği, farklı işaretleyici özelliklerini kullanarak giriş bağımsız değişkeninde bahsederken kullanabiliriz.

Açıklama

(Y) grafiği, Y gerçek bir sayı ise Y sütunlarını dizinlerine göre çizer. Y karmaşıksa, (Y) çizimi, (gerçek (Y), görüntü (Y)) grafiğine eşdeğerdir. Çizimin diğer tüm kullanımlarında, hayali bileşen göz ardı edilir.

grafik (X1, Y1, …) Xn tarafından tanımlanan tüm satırları Yn çiftlerine göre çizer. Yalnızca Xn veya Yn bir matris ise, vektörün satır veya sütun boyutunun matriste eşleşmesine bağlı olarak vektör, matrisin satırlarına veya sütunlarına karşı çizilir.

Plot (X1, Y1, LineSpec, …), Xn, Yn, LineSpec üçlüleri tarafından tanımlanan tüm çizgileri çizer; burada LineSpec, çizilen çizgilerin çizgi türünü, işaretçi sembolünü ve rengini belirleyen bir çizgi özelliğidir. Xn, Yn, LineSpec üçlüleri Xn, Yn çiftleriyle karıştırabilirsiniz: çizim (X1, Y1, X2, Y2, LineSpec, X3, Y3).

Plot (…, ‘PropertyName’, PropertyValue, …) özellikleri, çizim tarafından oluşturulan tüm çizgi grafik nesneleri için belirtilen özellik değerlerine ayarlar. (Örnekler için “Örnekler” bölümüne bakın.)

h = plot (…) çizgi grafik nesnelerine tutamaçlardan oluşan sütun vektörünü, her satıra bir tutamaç döndürür.

Sözdizimi:

arsa (a, b, “mülkün adı”, “değer”)

Burada a ve b, herhangi bir grafiği çizerken belirttiğimiz girdilerdir. Genel olarak, Matlab’da plot () işlevini kullanarak grafiği çizebileceğimiz bir ad-değer çifti kullanarak çizgi grafiklerini çizmek için Marker’ı kullanırız.

Matlab Çizim İşaretleyici Örnekleri

Aşağıda matlab çizim işaretleyicisinin örnekleri verilmiştir:

Örnek 1
a = boşluk (0,5,10);
b = a * 2 + günah (2 * a);
komplo (a, b, ’- o’)

Çıktı:

Bu, genellikle daire işaretleri olarak bilinen tüm noktaların daire biçiminde işaretlenmiş bir çizgi grafiğini çizer. Komutta hiçbir satır belirtmezsek, çıkış noktaları bağlamak için gereken herhangi bir satır gösterilmeden, yalnızca işaretler biçiminde olur.

Örnek 2
a = boşluk (0,5,10);
b = a * 2 + günah (2 * a);
çizim (a, b, ’o’);

Çıktı:

İşaretçilerin yerleşimini göstermek için işaretçi boyutunu ve rengini de belirtebiliriz. Bu özellikleri, işaretçinin özelliğini ve ilgili özelliğin gerekli değerini gösteren ad – değer çiftlerini kullanarak değiştirebiliriz. İşaret Boyutu, noktaların boyutunu belirtmek için kullanılan özelliktir ve her zaman pozitif bir değerdir. İşaretçi kenarı rengi, grafiğin dış çizgisini işaretlemek istediğimiz rengi belirtmek için kullanılan özelliktir. Her rengin kendi bağımsız RGB üçlü değeri vardır ve bu argümanda da belirtilebilir.

Grafikteki değişiklikler için girdi bağımsız değişkenindeki renk adından da bahsedebiliriz. İşaretleyici Yüz Rengi, çizimde vermek istediğimiz iç renk için kullanılır. Bu özellik, renk bağımsız değişkenini veya RGB üçlüsü değerini kullanarak giriş bağımsız değişkeninde de belirtilebilir. İşaret renkleri kırmızı, mavi, yeşil, camgöbeği, Macenta, Sarı, Siyah ve Beyaz olabilir. Ayrıca, işaretçi işareti veya şekli ile birlikte gerekli sembolü belirterek, çizginin özelliğini varsayılan çizgi olan düz çizgi, ‘-‘ kesik çizgi, ‘:’ noktalı çizgi olarak görebiliriz. ve ‘-.’ Kesikli noktalı çizgidir.

Örnek 3
a = boşluk (0,5,10);
b = a * 2 + günah (2 x x);
çizim (a, b, ‘- s’, ‘MarkerSize’, 5, …
‘MarkerEdgeColor’, ‘mavi’, …
‘MarkerFaceColor’, [1,4. 4])

Çıktı:

Yukarıdaki örnekte, yukarıdaki paragrafta tartıştığımız her üç özelliği de kullandık. 5 olarak verdiğimiz işaretleyici boyutu, İşaretçi kenar rengi mavi olarak ve RGB üçlüsü değerini kullanarak belirlediğimiz son özellik İşaretleyici Yüz rengi. İstediğimiz yoğunluklara dayanarak, RGB üçlüsü değerine karar verebilir ve istenen sonuçların komutunda bundan bahsedebiliriz.

İşaretleyicileri, gereksinimlere bağlı olarak yerleşimini de kontrol edebiliriz, böylece işaretleyicileri yalnızca giriş argümanında belirtildiği gibi belirli veri noktalarında görüntüleyebiliriz. Bu, Matlab’daki işaretleyicilerin ilgili veri noktalarında dağıtılmasına yardımcı olan İşaretçi Endeksleri özelliği kullanılarak elde edilebilir. Örneğin: İşaretçiyi ilk veri noktasından başlayan her 5. veri noktasında görüntülemek istiyorsak, işaretleyiciyi yalnızca ilgili konumda gösterecek olan komuta girdi olarak verebiliriz. Ayrıca, çizgi grafiğinde maksimum ve minimum noktaları İşaret İşaretleri özelliğinde belirterek görüntüleyebiliriz. Lütfen yukarıdaki özelliği açıklayan aşağıdaki örneği bulun.

Yukarıdaki örnekte, bir işlevi olan girişte minimum ve maksimum değeri bulmak için işlev bulmak için başvurduk ve daha sonra yalnızca maksimum ve minimum noktaları belirtmek için Marker Endeksleri özelliğinde bu değişkenleri uyguladık. Herhangi bir değişikliği geri almak istiyorsak, işaretçinin konumunu varsayılan konumuna da değiştirebiliriz. Bu, grafiğin başlangıç ​​noktasından kullanılan değişkenin uzunluğunu tanımlayarak Matlab’daki Marker Endeksleri özelliği kullanılarak da elde edilebilir.

Çizgi grafiklerini çizerken kullanılan ve Matlab’da ‘o’ gibi desteklenen farklı İşaretçi Sembolleri vardır, daire işaretlerini belirtmek için kullanılır, ‘*’ yıldız işareti olarak bilinir, ‘.’ Nokta işareti olarak bilinir, ‘+ ‘artı işareti olarak bilinir,’ x ‘çapraz işareti olarak bilinir,’ s ‘kare işareti olarak bilinir,’ d ‘elmas işareti olarak bilinir,’ ^ ‘yukarı üçgen işaretçisi olarak bilinir,’ v ‘aşağı doğrudur üçgen, ‘>’ üçgen sağa işaret eder, ‘<‘ üçgen sol işaret eder, ‘p’ beş köşeli yıldıza sahip pentagram piyasasıdır, ‘h’ altı köşeli yıldıza sahip heksagram piyasasıdır ve Hiçbiri işaretleme noktası için değildir.

Sonuç

Matlab’da çizgi grafiklerini ve saçılma grafiklerini çeşitli koşullarda çeşitli veri noktalarını ayırt etmemize yardımcı olan işaret grafikleri kullanılır. İş analizinde verilerin yayılmasını anlamak veya değişkenlerle veri noktaları ile ilgili çeşitli özellikleri anlamak için kullanılırlar.


Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir