Matlab Çizim Fonksiyonu – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Matlab Çizim Fonksiyonu – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

3 Temmuz 2020 Çizim İşlevi Çizim İşlevinin Sözdizimi Matlab Çizim Fonksiyonu – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık MATLAB Çizim Fonksiyonuna Giriş MATLAB kullanıcı MATLAB nerede kullanılabilir? Ödevcim Online temel veri öğesi 0
Matlab Çizim Fonksiyonu – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

 

Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


MATLAB Çizim Fonksiyonuna Giriş

MATLAB’ın temelleri, MATLAB yazılımının arayüzü ve MATLAB’ın temel işlemleri, yardım ve dokümantasyon özellikleri ile ilgili konular ve Matlab’da Matris nedir, nasıl kullanılır gibi ayrıntılı bilgiler içererek, Matlab’da Matris’e girişi, Matlab’da 3D Matris ve Matlab’da Dizileri önceki yazılarımızda ele alınmıştır. Eğer adı geçen konularda bilgi edinmek istiyorsanız önceki yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Bu yazımız, Çizim Fonksiyonu nedir, nasıl kullanılır gibi ayrıntılı bilgiler içererek  bir kılavuz ortaya koyar. Burada, Çizim Fonksiyonunun Matlab’da nasıl çalıştığını ve örneklerle ve görsel ifadelerle ortaya koyduk ve tartıştık. Siz de Matlab’ın alt alanlarını ele aldığımız bu yazı dizimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için sonraki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

MATLAB veya Matrix Laboratuvarı, MathWorks tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Bu güçlü dil, teknik bilgi işlemdeki faydasını bulur. MATLAB, matris üzerinde manipülasyonlar, veri ve işlevlerin çizilmesi, algoritmaların uygulanması, kullanıcı arabirimleri oluşturulması vb. gibi görevleri entegre etmek için kullanılabilecek kullanışlı bir ortam sağlar. MATLAB, kullanıcılarına kolayca ulaşabileceği formdaki çözümleri verdiği için de uygundur. Çözümleri anlamlı görüntülemek için matematiksel gösterimleri kullanır.

MATLAB nerede kullanılabilir?

MATLAB’ı kullanabileceğimiz birkaç alan aşağıdadır:

 • Hesaplama
 • Algoritmaların Gelişimi
 • Modelleme
 • Simülasyon
 • Prototip
 • Verilerin analizi ve görselleştirilmesi
 • Bilimsel grafikler
 • Mühendislik grafikleri
 • Uygulama geliştirme

MATLAB, yukarıda belirtilen kullanımları gerçekleştirmek için bir takım teknikler içerir. Bu yazının amacı MATLAB’da çizim fonksiyonları işlevlerini tam olarak anlamaktır. Adından da anlaşılacağı gibi, çizim fonksiyonunun amacı MATLAB içindeki bir fonksiyonun grafiğini çizmektir. Verilerimizin grafik temsilini oluşturmak için bir çizim fonksiyonu kullanırız. Sadece ham rakamlara bakmakla kıyaslandığında, verilerdeki eğilimi görselleştirmek basit ve kolaydır.

Çizim İşlevi

Matlab’daki çizim fonksiyonu, bazı verilerin grafik temsilini oluşturmak için kullanılır. Çizildiğinde verilerdeki bir eğilimi “görmek” genellikle çok kolaydır ve sadece ham sayılara bakarken çok zordur.

Plot işlevi genellikle iki argüman alır (ancak bir argüman alabilir). Birincisi çizilecek noktaların X değerleri, ikincisi çizilecek noktaların Y değeridir. Matlab’da “çizim” işlevini kullanmak için, ilk olarak kullanmaya çalıştığınız matrislerin / vektörlerin eşit boyutlarda olduğundan emin olmalısınız.  Aşağıda, X kareli grafiğin değerlerini -10 ile +10 arasında oluşturma ve çizme örneği verilmiştir. 

Örneğin, X = [3 9 27] vektörünü zamanla çizmek istersem, zaman vektörümün de 1×3 vektörü olması gerekir (yani t = [1 2 3]).

Çizim İşlevinin Sözdizimi

Aşağıda Çizim İşlevinin sözdizimi verilmiştir:

fplot (f)
fplot (f, xinterval)
fplot (funx, funy)
fplot (___, LineSpec)
fplot (___, Ad, Değer)
fp = fplot (___)

Şimdi yukarıda belirtilen tüm fonksiyonları tek tek anlayalım:

1. fplot (f)
Bu, y = f (x) işlevi tarafından tanımlanan grafiği çizer. Çizim varsayılan aralık [-5, 5] üzerinde oluşturulur.

Bu işlevi bir örnek yardımıyla anlayalım:

fplot (@ (x) x ^ 2)

Burada çizmemiz gereken kare fonksiyonunu aldık. Örneğimizin çıktısı aşağıda gösterildiği gibi olacaktır:

2. fplot (f, xinterval)

Yukarıdaki örnekte aralık varsayılandı, ancak eğer seçim aralığımıza ihtiyacımız olursa fplot (f, xinterval) kullanabiliriz. Aralığı, 2 elemanlı bir vektör olarak [xmin xmax] şeklinde belirtmemiz gerekir.

Bunu bir örnek yardımıyla açıkça anlayalım:

fplot (@ (x) x ^ 2, [0 3])

Burada yukarıdaki örnekle aynı işlevi aldık. Bu örnek için 0 ila 3 aralığını alacağız. Örneğimizin çıktısı aşağıda gösterildiği gibi olacaktır:

3. fplot (funx, funy)

Bu işlev, bağımsız değişken olarak iletilen 2 işlevi çizer. Burada “at” ve “bt” olmak üzere 2 işlevi şu şekilde tanımlıyoruz:

at = @ (t) cos (2xt);
bt = @ (t) günah (1 x t);

Son fonksiyon fplotunun (at, bt) çıkışı

4. fplot (___, LineSpec)

Bu işlev, kullanıcı seçimine göre çizim çizgisinin işaretçi sembolünü, çizgi stilini veya rengini elde etmek için kullanılır. yani kullanıcı nihai çıktıyı nasıl görselleştirmek istediğine karar verebilir.

Örneğin, kırmızı renkli bir grafik çizmemiz gerekirse, yukarıda açıklanan işlevlerin herhangi birinde argüman olarak “r” yi geçiririz.

İşte bunu anlamak için bir örnek:

Misal:

fplot (@ (x) x ^ 2, ‘r’)

Burada alacağımız çıktı, kare fonksiyonun kırmızı renk grafiği olacaktır:

Benzer şekilde, mavi renk için “b” ve sarı renk için “y” kullanabilirsiniz.

5. fplot (__; ad; değer)

Bu işlev, bağımsız değişkende iletilen ad-değer çiftine göre grafikteki çizginin özelliklerini tanımlamak için kullanılır. Örneğin, yukarıdaki örneklerden herhangi birinde argüman olarak ‘Linewidth’i (3) geçersek, 3 genişlikli bir grafik elde ederiz.

İşte bunu anlamak için bir örnek:

6. fp = fplot (___)

Bu işlev varolan bir grafiğin özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Böylece, bu işlevi kullanarak, önceden oluşturulmuş bir çizimin özelliklerini değiştirebiliriz.

Önce fp = fplot (@ (x) sin (x)) fonksiyonunu kullanarak değer dalgası için grafik çizelim

Şimdi fp’den elde edilen çizimimizin özelliklerini değiştirebileceğimiz çeşitli yolları anlayalım:

Çizimin satırını iki nokta üst üste işaretiyle değiştirmek için fp.LineStyle = ‘:’;
Çizginin rengini değiştirmek için fp.Color = ‘r’;
Grafikte işaretleyici noktaları almak için fp.Marker = ‘x’;
İşaretçilerin istediğiniz rengini elde etmek için fp.MarkerEdgeColor = ‘b’;

Yukarıdaki işlevleri uyguladıktan sonra, nihai çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır:

Aşağıdaki fonksiyonlar, çıktıyı daha okunaklı hale getirmek için çizim ile neredeyse her zaman bir arada kullanılır.

 • Xlabel, ylabel: Grafik ekseni için bir etiketleme sağlar.
 • Başlık: Grafik için bir başlık girmeyi sağlar.
 • Açıklama: Birden çok grafik satırının ne anlama geldiğini anlatan bir açıklama sağlar.
 • Izgara: Grafiğin üzerine damalı bir ızgara koymak değerlere daha kolay satırlar eklemeyi sağlar.
 • Eksen: Grafiğin ne kadar büyük bir alan göstermesi gerektiğini söyler.

Sonuç

MATLAB, temel veri öğesi herhangi bir boyutlandırma gerektirmeyen bir dizisi olan bir sistemdir. Bu, bilişim problemlerini, özellikle matris ve vektör formülasyonlarıyla ilgili problemleri çözmemizi sağlar. Bilgi işlem güçlerine ek olarak, MATLAB kullanıcılarına daha iyi anlama ve çizim çıkarımları için veri çizme ve görselleştirme yeteneği de sağlar.

Bütün bunlar, C gibi skaler ve etkileşimli olmayan bir dilde bir program yazmakla karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha az bir sürede yapılır.


Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir