Matlab’da Polinom ve Ismart – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Matlab’da Polinom ve Ismart – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

5 Temmuz 2020 ISMART Matlab'a Giriş Matlab'da Polinom Çözme Adımları Matlab'da Polinom nasıl çalışır? Matlab'da Polinom nedir? Matlab'da Polinom ve Ismart – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık MATLAB'da Üye Fonksiyon Örnekleri Matlab'de Ismember İşlevi Ödevcim Online Polinomda Sözdizimi 0
Matlab'da Polinom ve Ismart – Matlab Ödev Yaptırma Fiyatları – Matlab Bitirme Tezi – Matlab Danışmanlık

 

Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Matlab’da Polinom nedir?

Polinomlar matematikte katsayıları ve üs değerleri olan genel denklemlerdir. Polinomlarda üs değerleri asla negatif tamsayı değildir ve yalnızca bir bilinmeyen değişkeni vardır. Matlab polinomu bir matrisin yanı sıra vektörler olarak da temsil edildi. Poli, poli, polifit, kalıntı, kökler, polival, polivalm, dönş, dekonv, poliint ve polimer gibi operasyonlarda kullanılan polinomların çeşitli fonksiyonları vardır. Tüm bu fonksiyonlar denklemler üzerinde çeşitli işlemler yapmak için kullanılır.

Polinomda Sözdizimi

Matlab’daki Polinom sözdizimi aşağıdadır:

1. Polyval (a, 4)

polyval (işlev adı, değişken değer)

2. Polyvalm (a, x)

polyvalm (işlev adı, değişken matris)

3. R ​​= kökler (a)

değişken adı = kökler (işlev adı)

4. Op = polimer (a)

çıkış değişkeni = çoklayıcı (giriş değişkeni adı)

5. Op = polivin (a)

çıktı değişkeni = polyint (girdi değişkeni adı)

6. Op = dönş. (A, b)

çıkış değişkeni = dönş (polinom1, polinom2)

7. Op = dconv (a, b)

çıkış değişkeni = dönş (polinom1, polinom2)

Matlab’da Polinom nasıl çalışır?

Polinomun Matlab’da değerlendirmek için çeşitli formları vardır. Bu “poli” terimi genel polinom denklemini temsil eder. “Polyeig”, Özdeğer polinomlarını temsil etmek için kullanılır. “Polifit”, eğri uyumunu temsil etmek için kullanılır. “Kalıntı” kısmi fraksiyon genişlemesinin köklerini temsil etmek için kullanılır. “Kökler” polinom köklerini bulmak için kullanılır. ‘Polyval’ polinomu değerlendirmek için kullanılır. “Polyvalm” matris değişkeni problemlerini değerlendirmek için kullanılır. “Conv”, polinomların evrişimini ve çoğalmasını bulmak için kullanılır. “Dekonv”, polinomların bölünmesini ve dekonvolüsyonunu gerçekleştirmek için kullanılır. “Poliint” entegrasyon için ve “polimer” polinomların farklılaşması için kullanılır.

Matlab’da Polinom Çözme Adımları:

Adım 1: Polinom Vektörü kabul edin.

Adım 2: Değişken Değerli İşlev Kullan: Polyval (işlev Adı, Değişken Değer): Polyvalm (İşlev Adı, Değişken Matris)

Adım 3: Sonucu Görüntüle.

Matlab’da Polinom Uygulama Örnekleri
Matlab’daki Polinom’da uygulanacak örnekler aşağıdadır:

Örnek 1
Bir polinomu düşünün a (x) = 3 x ^ 2 + 4x + 5

Kod:

hepsini temizle ;
a = [3 4 5] polival (a, 4)

Çıktı:

Örnek 2
Polinom denklemini düşünün b (x) = 2 9 x ^ 4 + 45 x ^ 3 + 3 x ^ 2 + 21 x + 1
Kod:

hepsini temizle ;
b = [29 45 3 21 1] polival (b, 2)

Çıktı:

Örnek 3
Polinom denklemini c (x) = 2x ^ 2 + 3x + 4 olarak düşünün

Matris biçimindeki x değerleri,

X = 3 4 2

4 6 2

2 4 3

Kod:

hepsini temizle ;
c = [2 3 4] x = [3442; 4 6 2; 2 4 3] polivalm (c, x)

Çıktı:

Örnek 4 –
Bir örneği ele alalım b (x) = 2 9 x ^ 4 + 45 x ^ 3 + 3 x ^ 2 + 21 x + 1

Polinomların değerlendirilmesinin yanı sıra, polinomların köklerini de bulabiliriz:

Kod:

hepsini temizle ;
b = [29 45 3 21 1] polival (b, 2)
r = kökler (b)

Çıktı:

Örnek 5 –
Polinomu 2x ^ 3 + 3x ^ 2 + 5x + 2 olarak düşünün

Bu örnekte, polinomun türevlerini ve entegrasyonunu nasıl bulacağımızı göreceğiz.

Kod:

hepsini temizle;
eq1 = [2 3 5 2] op1 = polimer (eq1)
op2 = poliint (eq1)

Çıktı:

Örnek 6
İki polinomu eq1 = 3x ^ 3 + 4x ^ 2 + 2x + 5 ve eq2 = 4 x ^ 2 + 2x + 2 olarak düşünün

Bu örnek, iki polinomun konvolüsyonunu ve dekonvolüsyonunu göstermektedir:

Kod:

hepsini temizle ;
eq1 = [3 4 2 5] eq2 = [4 2 2] op1 = dönş. (eq1, eq2)
op2 = dekonv (eq1, eq2)

Çıktı:

Sonuç 

Yukarıdaki bölümlerde, polinomların nasıl değerlendirileceğini ve polinomların köklerinin nasıl bulunacağını gördük. Matematiksel olarak uzun polinomları çözmek çok zordur, ancak Matlab’da denklemleri kolayca değerlendirebilir ve çarpma, bölme, evrişim, dekonvolüsyon, entegrasyon ve türevler gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz.

ISMART Matlab’a Giriş

Bu yazıda, ISMART MATLAB ile ilgili bir taslak göreceğiz. Diziler, belirli bir veri türüne ait öğeleri depolamak için kullanılır. Matlab’da, dizideki öğeler satır ve sütunlar biçiminde saklanır. Örneğin: dizide 3 satır ve 2 sütun varsa, 3’e 2 dizi olarak bilinir. Öğeler ilgili bellek konumlarında saklanır. Matlab’da, hücre dizileri olarak bilinen farklı tür ve boyutlardaki öğeleri de depolayabilen çeşitli diziler vardır. Matlab’da dizi ile ilişkili çeşitli işlevler vardır.

Matlab’de Ismember İşlevi

Matlab’da, ismember () işlevini kullanarak belirli bir öğenin bir diziye ait olup olmadığını kontrol edebiliriz. Sonuç mantıksal 1 (Doğru) veya mantıksal 0 (Yanlış) şeklindedir. Lütfen üye fonksiyonunu göz önünde bulundurarak Matlab’da kullanılan aşağıdaki sözdizimlerini bulun:

Lx = ismember (X, Y): X’deki öğelerin Y’de olup olmadığını kontrol eder. Öğeler varsa, 1 (True) değerini döndürür, aksi takdirde 0 (False) değerini döndürür. X ve Y tablolar veya zaman çizelgeleri biçimindeyse, mevcut her satır için mantıksal değeri döndürür ve X ve Y zaman çizelgeleri biçimindeyse, satır süreleri dikkate alınır. Nihai değer Lx, bir kolon vektörüdür.
Lx = ismember (X, Y, satırlar): Bu sözdizimi, X ve Y satırlarını tek varlıklar olarak değerlendirir ve 1 ve 0 biçimindeki mantıksal değerleri belirler. Değerler varsa, mantıksal 1 ( Doğru) yoksa mantıksal 0 (Yanlış) döndürür. Giriş dizisi kategorik veya datetime dizisi olması koşuluyla, hücre dizileri kullanılırsa satır seçeneği geçerli değildir.
[Lx, LocationY] = ismember (____): Burada LocationY, X’te bulunan değerler Y’nin bir üyesiyse Y’de bulunan en düşük dizin değerlerini bulmak için kullanılır. Değer 0 ise, o zaman içinde bulunan öğelerin X, Y’nin bir parçası değildir. Sözdiziminde belirtilen satır seçeneği varsa, X’deki satırların Y’deki satırların bir parçası olması koşuluyla LocationY, Y’nin en düşük dizinini içerir. Değer 0 ise, X, X ve Y tablolar veya zaman çizelgeleri biçimindeyse, X’deki satırların Y’deki satırların bir parçası olması koşuluyla LocationY, Y’nin en düşük dizinini içerir. Değer 0 ise, o zaman X, Y sırasında değildir.
[Lx, LocationY] = ismember (____, ”eski seçenek”): Sözdiziminde eski seçenek belirtilmişse, ismember işlevinin özellikleri ve davranışı R2012b sürümlerinde ve önceki sürümlerde dikkate alınır. Dizi türleri kategorik, tarih, süre, zaman çizelgeleri veya tablolarsa eski seçenek desteklenmez.

MATLAB’da Üye Fonksiyon Örnekleri

Aşağıdaki örnekler Matlab’daki üye fonksiyonu kavramını açıklamaktadır:

Örnek 1
X öğelerinin Y’de olup olmadığını kontrol etmek.

Kod:

X = [4 6 3 2];
Y = [1 2 4 5 3 8];
LX = üye (X, Y)

Çıktı:

Yukarıdaki örnekte, üye fonksiyonu X’de bulunan öğelerin de Y’de mevcut olup olmadığını kontrol eder ve mantıksal değerleri 1 ve 0 biçiminde döndürür. X’in ilk değeri yani 4, Y’de bulunur, bu nedenle sonuçtaki LX 1’dir. Benzer şekilde, 3. ve 4. konumlardaki değerler de Y’de bulunur, bu nedenle sonuçtaki değerler 1’dir. 2. pozisyondaki değer, yani 6, Y’de mevcut olmadığından, sonuçtaki değer 0’dır.

Örnek 2
Y dizisinde bulunan değerlerin karşılık gelen konumunu belirlemek için.

Kod:

X = [4 6 3 2];
Y = [1 2 4 5 3 8];
[LX, LocY] = üye (X, Y)

Çıktı:

Yukarıdaki örnekte, ismember işlevi ilk olarak X’de bulunan değerlerin de Y’nin bir parçası olup olmadığını kontrol eder. Bunu kontrol ettikten sonra, ortaya çıkan değerleri LX için görülebilen 1 ve 0 biçiminde döndürür. Bundan sonra, Y’de bulunan X değerlerinin en düşük endeksini belirlemek için sözdiziminde başka bir değişken verdik. Bu nedenle, X ie4’ün ilk elemanı Y’de sadece 3 konumunda bulunur, bu yüzden 3 döndürür. Y’de mevcut olan ikinci eleman 3’tür ve ilgili pozisyon 5, 2’dir. Y’deki 2. konumda bulunur. Değerler Y’de mevcut değilse, konum değeri 0 olacaktır.

Giriş dizileri mantıksal, sayısal, karakter, dize, datetime, kategorik, tablolar, zaman çizelgeleri, süre vb. Olabilir. Sözdiziminde satırlar seçeneği belirtilmişse, giriş dizileri aynı sayıda sütuna sahip olmalıdır. Giriş dizilerinin sınıfı, bazı istisnalar dışında aynı olmalıdır:

  • Dizilerden biri çift tipteyse, char, mantıksal ve sayısal sınıflarla birleştirilebilir.
  • Karakter veya dize dizileri, karakter vektörlerinden oluşuyorsa hücre dizileriyle birleştirilebilir.
  • Dizi kategorik tipteyse, dize, karakter veya hücre dizileriyle dahil edilebilir.
  • Diziler kategorik türdeyse, kategorilerin türü ve değer sırası aynı olmalıdır.
  • Y, tablo veya zaman çizelgesindeyse, değişken adları X ile aynı olmalıdır. Giriş dizisi datetime türündeyse tutarlı olmalıdır.
  • Matlab’daki ismember işleviyle uğraşmadan önce dikkate alınması gereken başka istisnalar da vardır.

Örnek 3
Üye fonksiyonunu kullanarak satırların olup olmadığını kontrol etmek.

Kod:

X = [1 2 4 7; 3 4 5 9];
Y = [13 4 5 9; 0 3 8 7; 3 4 5 9];
[LX, LocY] = üye (X, Y, ‘satırlar’)

Çıktı:


Ödevcim Online, parayla matlab ödevi yaptırma, matlab ödev örnekleri, matlab hazır ödev, ödev yaptırma fiyatları, mühendislik ödev yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde matlab ödev yaptırma veya matlab danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir