MALİYETLİ TEKNOLOJİK DEĞİŞİM – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 MALİYETLİ TEKNOLOJİK DEĞİŞİM – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

28 Ekim 2022 Bilim ve teknolojinin toplumsal değişim Teknolojinin Toplum üzerindeki etkisi 0
Çözünürlük Sistemleri

 MALİYETLİ TEKNOLOJİK DEĞİŞİM

TFP’nin teknolojik değişimi ölçmemesine rağmen, ideal olarak olağanüstü kârları, dışsallıkları ve bu tür değişikliklerle bağlantılı diğer bazı “bedava öğle yemekleri”ni ölçtüğünü savunuyoruz.

Hemen hemen tüm teknolojik değişimler şu ya da bu biçimde, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerde, yeni ya da geliştirilmiş sermaye mallarında ya da diğer üretim teknolojilerinde ve finansta, yönetimde ya da atölyede yeni örgütlenme biçimlerinde vücut bulur. Burada, herhangi bir somutlaştırılmış teknolojiyi kapsayacak şekilde sermaye malları terimini kullanıyoruz.

Pek çok teori, bu teknolojik değişiklikler kendiliğinden ortaya çıkıyormuş gibi ilerlese de, çoğu kaynak kullanan faaliyetlerin sonucudur. Teknolojik değişiklikler yaratmanın içerdiği maliyetler, geleneksel Ar-Ge maliyetlerinden daha fazladır.

Bunlar, kurulum maliyetlerini, yeni ekipmanın üretimi ve işletimi hakkında örtük bilginin edinilmesini, ürünü yaparken yaparak öğrenmeyi ve onu kullanarak öğrenmeyi ve ayrıca geliştirme maliyetlerine yatırılan fonların normal getirisini içerir. Bunların toplamına “geliştirme maliyetleri” diyoruz.

TFV’nin yalnızca geliştirme maliyetlerinin üzerindeki çıktı kazanımlarını ölçeceğini ve dolayısıyla TFV’nin yeni teknolojinin tam katkısını değil, yalnızca dışsallıklar veya ‘ olarak adlandırdıkları şeyi ölçeceğini belirtmenin önemli katkısı oldu. teknolojik değişimle ilişkili ücretsiz öğle yemekleri.

Daha sonra, bu kazanımların düzgün bir şekilde ölçüldüğünde sıfıra yakın olacağını savundular. Talihsiz sonuç, müteakip tartışmanın, önlemin sıfıra yaklaşması gerekip gerekmediğine odaklanmasıydı, bu da TFP’nin yeni teknolojinin tam katkısını ölçmediği konusundaki gerçekten önemli noktayı gizledi.

Düşünce Deneyi

TFP’nin standart muamelesi ile temas kurmak için, risk koşulları altında son durum tam rekabeti varsayıyoruz. Amaçlarımız açısından önemli olan sonuç, hem mevcut teknolojilerin yeni sermaye mallarına dahil edilmesinde hem de Ar-Ge yoluyla yeni teknolojilerin geliştirilmesinde tüm yatırım dallarında tahakkuk eden beklenen marjinal getirilerde eşitliktir.

Ne zaman yeni bir teknolojinin geliştirilmesine bir yatırım yapıldığında, yatırımcılar, somutluk açısından fiziksel bir sermaye malı olduğunu varsaydığımız o teknolojiyi içeren her şeyin satış fiyatında geliştirme maliyetlerinin en azından tamamını geri kazanmayı beklemelidir. Bu, malın fiyatının ve dolayısıyla kullanıcıların onu satın almak için yapması gereken yatırımın tüm geliştirme maliyetlerini aktifleştireceği anlamına gelir.

Mevcut bir makinenin, aynı iş üzerinde öncekinden daha fazla iş yapacak şekilde iyileştirildiği bir örnek kullanıyoruz ve sermaye malını içeren sermaye malını geliştirme, satma ve satın alma ile ilgili olanlar dışında aracıları etkileyen herhangi bir yayılma yok. yeni teknoloji. İlk önce bu durumu genel hatlarıyla ele alıyoruz ve daha sonraki bir bölümde belirli bir üretim fonksiyonuna yerleştirerek daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Tam mükemmelleştirilmiş yeni makinenin kullanıcı endüstrisindeki marjinal ürününün değeri v olsun. Bu, kullanıcıların her yeni makine için ödemeye razı olacakları maksimum fiyattır. Beklenen satışlar göz önüne alındığında, yeni makinenin birim başına geliştirme maliyeti w olsun.

Pahalı teknolojik gelişme için dikkate alınması gereken üç durum vardır:

1. w > v, mükemmel öngörülü firmaların teknolojiye yatırım yapmayacağını ima eder. Olsaydı, TFV değişikliği olumsuz olurdu.
2. w 1⁄4 v, TFP değişikliğinin sıfır olduğu anlamına gelir, çünkü yeni makinenin maliyeti, çıktıya net ilavesine eşittir.
3. w < v, TFP değişikliğinin pozitif olduğu anlamına gelir.


Teknolojinin toplumsal değişime etkisi
Bilim ve teknolojinin toplumsal değişime etkisi
Bilim, Teknoloji ve Toplum ilişkisi
Küreselleşme nedir
Teknoloji ve toplum ilişkisi
Teknoloji toplumu nasıl değiştirdi
Teknolojinin Toplum üzerindeki etkisi
Teknoloji ve Toplum


Tüm yatırım hatlarının getirileri, risk ile karakterize edilen (ve belirsizlik olmayan) rekabetçi dengede eşit olması gerektiğinden, dengede sadece 2. durum mümkündür. Bu durumda, tam geliştirme maliyetlerinin henüz karşılandığı durumlarda, yeni teknolojiye yatırım yapmanın getirileri, mevcut teknolojilere yatırım yapmanın getirilerine eşittir.

1. durumda, eğer sonuç önceden tahmin edilmiş olsaydı, yeni teknoloji geliştirilmeyecekti. 3. durumda, yeniliği yaratan geliştirme maliyetlerini geri kazanmak için gerekenin üzerinde bir getiri vardır. Tam rekabetçi, yalnızca risk içeren bir ekonomide bu ekstra getiri, beklenmeyen getiriler olmalıdır. Sermaye malları üreticileri ve kullanıcıları arasında, malın satıldığı piyasanın türüne bağlı olacak bir oranda paylaşılacaktır.

Daha da önemlisi, her üç durumda da teknolojik değişim var, dışsallık olmadığı varsayımımız altında, sadece 3. durumda TFV’de olumlu bir değişiklik var (Gerçekleşen dışsallıklar olsaydı, TFV her durumda bu miktarda artacaktı. )

Dolayısıyla, TFP’deki değişiklikler, teknolojik değişimin yalnızca tam geliştirme maliyetlerini aşan (veya negatif TFP değişiklikleri durumunda daha düşük) getiri sağlayan kısmını yakalar. Dolayısıyla TFV’de sıfır değişiklik, sıfır teknolojik değişiklik anlamına gelmez.

Bu sadece, Ar-Ge’ye yatırım yapmanın gelir üzerinde mevcut teknolojilere yatırım yapmakla aynı marjinal etkiye sahip olduğu (teknolojik değişiklik olmayan yatırım) ve girdilerde karşılık gelen artışlar olmaksızın başka yerlerde artan çıktıda ortaya çıkan hiçbir dışsallık olmadığı anlamına gelir.

Olağanüstü Faydalar

Yukarıda belirtildiği gibi, öngörülü bireylerin risk koşulları altında yeni teknolojilere yatırım yaptığı tam rekabetçi bir son durum dengesinde, tüm harcama alanlarından beklenen getiriler eşittir. Bu nedenle, yeni bir teknolojiye yatırım yapmanın beklenen getirisi, yalnızca tam gelişiminin fırsat maliyetini karşılayacaktır ve mevcut teknolojileri bünyesinde barındıran yeni sermayeye yatırımın getirisine eşit olacaktır.

Bu koşullar altında, ek getiriler yalnızca dışsallıklar (veya tam denge ile tutarlı olmayan beklenmedik olaylar) nedeniyle ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, Jorgensen ve Griliches ve onları takip eden diğerleri, TFP’yi dışsallıkların ‘bedava öğle yemeği’ ile ilişkilendirdiler.

Buna karşılık, Şövalye belirsizliği koşulları altında yeni teknolojilerin geliştirildiği teknolojik değişimin gerçek dünyasını karakterize eden yola bağlı süreç rekabeti altında, yeni teknolojilere yapılan yatırımlar, devam eden getiri oranının çok üzerinde getiri sağlayabilir ve çoğu zaman yapar. 

Bu ekstra getirinin çoğu, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, kanıtlanması ve uygulanmasıyla ilgili birçok belirsizliği üstlenmenin bir ödülüdür. Tartışıldığı gibi, bu iadeler bedava öğle yemeği değildir. Bunun yerine, girişimcileri son derece belirsiz ve genellikle kaprisli ortamlarda teknolojik ilerlemeyi denemeye ikna etmek için gereken teşviklerdir.

Bedava öğle yemeği kavramı daha sonra dışsallıklar ve başkalarına tahakkuk eden diğer ödenmemiş faydalarla ilişkilendirilebilir. GPT’ler söz konusu olduğunda, bu faydalar tipik olarak tüm ekonominin çoğuna ve uzun sürelere yayılır, çünkü GPT’ler bunları yeni süreçlere ve yeni ürünlere sayısız şekilde uygulamak için bir araştırma gündemi sunar.

Bu avantajlar gerçek ücretsiz öğle yemekleridir. Temsilcilerin genellikle ödemek zorunda olmadığı yeni fırsatlar açısından kazanımlar sağlarlar. (Örneğin, yeni bir ürün veya sürecin tasarımına elektriği veya bir bilgisayar çipini dahil etme fırsatı için hiç kimse ödeme yapmak zorunda değildir.)

Bu ekstra geri dönüşün yanı sıra gerçek ücretsiz öğle yemeği dışsallıklarına izin vermek için, teknolojik değişimle ilişkili ‘olağanüstü faydaları’, ekonomideki herhangi birinin tahakkuk eden tüm ilgili çıktı artışlarının ve maliyet düşüşlerinin toplamı ile yeni teknolojinin geliştirme maliyetlerinin çıkarılması olarak tanımlıyoruz. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir