Maddi Zorluklara Teknolojik Çözümler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Maddi Zorluklara Teknolojik Çözümler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

20 Ekim 2022 İşletme sorunları ve çözümleri İşletmelerde dijital dönüşüm dersi İşletmelerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 0
Dengeli Kesim Esnekliği

Maddi Zorluklara Teknolojik Çözümler

Şimdi, az önce tartışılan insan evriminin kanıtlarıyla tutarlı olan temel bir varsayımı tanıtıyoruz.

Varsayım: İnsanlar yaratıcı yaratıklardır. Durumlarını daha da kötüleştirmekle tehdit eden bir zorlukla karşı karşıya kalan veya durumu iyileştirme fırsatını algılayanlar, genellikle buluş ve yenilik içeren çözümler arayacaklardır.

İnsanların yaratıcı ve yenilikçi hayvanlar olduğu varsayımı iki şekilde olabilir. Bu faaliyetlerin kendi ödülleri olduğunu varsayabiliriz; insanlar bunları zevkli ve tatmin edici oldukları için yaparlar. Bu tür davranışların bazen var olduğunu inkar etmeden, özellikle mucitler arasında farklı bir varsayımda bulunuyoruz.

Varsayım: Buluş ve yenilik riskli ve maliyetlidir; insanlar, ancak beklenen kişisel maliyeti aşan bir kazanç öngördüklerinde bu faaliyetlere katılacaklardır.

Bu nedenle, kişisel kazanç arayışıyla motive olmadan devam eden buluş ve inovasyon miktarını, kazanç güdümlü yaratıcı ve yenilikçi faaliyetlerin gerçekleştiği bir arka plan sağlayan rastgele davranış olarak görüyoruz.

Beklenen kazancın tamamen parasal olabileceği veya prestij ve diğer parasal olmayan ödül türleri gibi şeyleri de içerebileceği de belirtilmelidir. (Yukarıdaki tartışmada buluş ve yenilikten bahsetmek gerekliydi. Buradan itibaren, ayrımın gerekli olduğu durumlar dışında hem icat hem de yeniliği kapsayacak şekilde yenilik terimini kullanma prosedürümüze dönüyoruz.)

YENİLİKÇİ VE YENİLİKÇİ OLMAYAN DAVRANIŞ

İnovasyon kararı, beklenen maliyetlere ve faydalara bağlıdır. Faydalar, insanların algıladığı fırsatlara ve beklenen ödüle bağlıdır. Algılanan fırsatlar, dış çevreye ve bu çevreyi yorumladıkları ‘dünya görüşüne’ bağlıdır.

Çevre birçok fırsat sağlayabilir veya sağlamayabilir ve insanlar orada olanları algılayabilir veya görmeyebilir. Ödül, mülkiyet hakları, vergiler, piyasa değerleri ve sosyal onay gibi birçok şeye bağlıdır.

Ödüllerin yenilikçi davranışı teşvik etmeye yeterli olması için, yenilikçinin inovasyonunun tüm sosyal değerini alması gerekmez. Gerekli olan, inovasyonun fırsat maliyeti üzerinde bir miktar getiri marjı olmasıdır.20 Fırsat maliyetleri, alternatif faaliyetlerin net faydalarına ve söz konusu faaliyetin herhangi bir sosyal onaylanmamasına bağlıdır.

Genel varsayımımız, yaratıcı ve yenilikçi davranışın varlığını açıklamamıza gerek olmadığı anlamına gelir. Açıklama gerektiren şey, bunun neden bazen bulunmadığı ve mevcut olduğunda neden bazen teknolojide büyüme yaratan kümülatif gelişmelere yol açamadığıdır.

Bu konuyu üç yerde ele alıyoruz. Bir sonraki alt bölümde, yenilikçi olmayan toplumlar konusuyla ilgili bazı geniş değerlendirmelerden bahsedeceğiz. Aşağıdaki alt bölümde, çok yenilikçi toplumlarda bile neden yenilikçi olmayan davranışlar gördüğümüz konusunu gündeme getiriyoruz. İçinde, bazı önemli tarihsel bağlamlarda yenilikçi ve yenilikçi olmayan toplumların sorunlarıyla ilgileniyoruz.


İşletmelerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
İşletmelerde dijital dönüşüm dersi
İşletmelerin güncel sorunları
İşletme sorunları ve çözümleri
İşletmelerde dijital dönüşüm Ders notları
Teknolojinin ekonomiye Zararları
Üretimde karşılaşılan sorunlar
İŞLETMELERDE dijitalleşme


Yenilik Fırsatları

Yenilikçi fırsatlar birçok yönden ortaya çıkar. Bunun bir yolu, kötüleşen hava, bazı doğal kaynakların tükenmesi veya yeni bir düşman gibi çevredeki olumsuz değişikliklere meydan okumaktır. Bu istenmeyen fenomenler, problemin etrafında yenilik yapmak için bir yenilikle bunların üstesinden gelmek için fırsatlar sunabilir.

Fırsatlar, iklimsel ısınma (örneğin son buzul çağının sonu), çevreyi kullanmanın yeni teknikleri (örneğin bronzun keşfi) veya ekonomik olmayan bir değişiklik gibi çevrede bazı avantajlı değişikliklerle de sunulabilir. (örneğin, Batı Roma İmparatorluğu’nu yok eden barbarların düşmanca istilalarının sona ermesi).

Başka bir yol, bazı yeni teorik bilgilerin buluşlar için yeni fırsatlar yaratmasıdır. Örneğin, Crick ve Watson tarafından çift sarmalın keşfini takip eden genetik anlayışı, kısa sürede biyoteknoloji alanında faydalı buluşlar için birçok fırsat sundu.

Benzer şekilde, yeni bir GPT, bu GPT’ye dayalı geliştirmeler için bir dizi yeni fırsat sunar. Bilgisayar birçok yeni ürün ve süreç geliştirme hattı açtı. Minyatür hale getirildiğinde, kulak içi işitme cihazları, otomobillerdeki navigasyon sistemleri ve birçok ev aletinin otomatik kontrolü dahil olmak üzere yeni bir dizi fırsat ortaya çıktı.

Yeni fırsatlar, açık bir neden olmaksızın, birisi yeni bir şey yapma, muhtemelen yeni bir ürün yapma veya eski bir ürünü yeni bir şekilde yapma fırsatını algıladığında da ortaya çıkabilir. Kamu politikası ayrıca yenilik için birçok fırsat yaratabilir. Bazen bu, hükümetlerin ticari uygulamalara sahip olacakları umuduyla süper iletkenlik gibi yeni temel ilerlemelerin geliştirilmesine yardımcı olduğu zaman bilinçli olarak yapılır.

Diğer zamanlarda, fırsatlar, başka nedenlerle ortaya konan politikaların istenmeyen yan ürünleridir. Örneğin, birçok çevre koruma kanunu, firmalar için daha sonra geniş bir pazara sahip olduğu ortaya çıkan yeni uyumlu teknolojiler geliştirmeleri için teşvik yaratmıştır.

Az önce ana hatlarıyla belirtilen çeşitli teşviklerin, yenilik için olumlu ödüllerin “havuçlarını” ve yenilik yapmamanın cezalarının “çubuklarını” sağlamak olarak düşünülebilir. ABD gibi risk almayı teşvik eden sosyal sistemlerdeki ajanlar, Japonya ve Almanya gibi iş başarısızlığını ciddi bir sosyal başarısızlık olarak gören toplumlardaki ajanlardan daha etkili bir teşvik olarak hareket etmek için daha küçük potansiyel ödüllere ihtiyaç duyacaktır.

Elbette risk almak çok boyutlu bir kavramdır. Örneğin, bazı ortamlar kısa vadeli risk almayı teşvik ederken, diğerleri daha uzun vadeli riski teşvik eder. Risk almayı ve değişimi caydıran toplumlarda, insanlar komşuları kadar iyi yapmaktan memnun olabilirler ve verimsizliği bol olabilir.

Düşük düzeyde bir meydan okuma, alışılmış tatmin edici davranışı da tetikleyebilirken, çok fazla meydan okuma bireyleri veya tüm toplumları işlevsiz hale getirebilir. Bu geniş noktaların birçoğunu, yeniliklerin teşvik edildiği veya bastırıldığı belirli tarihsel durumlar bağlamında örneklendiriyoruz.

Yukarıdaki tartışma, bir meydan okuma-tepki inovasyon teorisi gibi gelebilir. Bu terim, zorluklara yanıt olarak birçok yeniliğin yapıldığını ima ediyorsa, bunu kabul ediyoruz. Hepsinin bu nedenle yapıldığını ima etmek isteniyorsa, reddediyoruz. Yeniliklerin en önemlisi olan GPT’lerin bile bazen oldukça net belirli zorluklara yanıt olarak geliştirildiğini ve diğer zamanlarda belirli bir zorluk tanımlanamadığında ortaya çıktığını gösteriyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir