Kule Enerji Santralleri – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kule Enerji Santralleri – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

14 Aralık 2022 Kule tipi güneş Enerjisi Santrali Kule tipi santral mersin 0
Çift Taraflı Güneş Pilleri – Enerji Mühendisliği Ödevleri – Enerji Mühendisliği Ödev Hazırlatma – Enerji Mühendisliği Alanında Tez Yazdırma – Enerji Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Kule Enerji Santralleri

Manzanares’teki pilot tesisin boyutları ile öngörülen 200 MW’lık santraller arasındaki büyük farklılıklara rağmen, termodinamik parametreler oldukça benzerdir: Örneğin, sıcaklık artışı ve kollektör içindeki akış hızı alındığında, Manzanares santralinin bir sıcaklığı vardır. 17 K’a kadar yükselme ve 12 m/s’ye kadar hız, 200 MW’lık bir santral için hesaplanan ortalama değerler 18 K’dır.

Belirgin mevsimlere sahip bir saha için 200 MW’lık böyle bir tesisin simülasyon hesaplamasının sonuçlarını göstermektedir. Her mevsim için dört günlük bir süreyi gösterir. Bu tesis, özellikle kış aylarında, gece boyunca çıkış gücü azaltılsa da, ek ısı depolaması olmaksızın gece gündüz çalışır.

Çeşitli büyük güneş yukarı çekişli kule elektrik santrali projeleri geliştirilmiş olmasına rağmen, örn. Hindistan ve Avustralya’da bugüne kadar hiçbir ticari tesis inşa edilmedi.

Ekonomik ve Çevresel Analiz

Aşağıdaki hususlar, güneş enerjili kule elektrik santrallerinin ekonomik ve çevresel parametrelere göre değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Güneş yukarı çekişli kule elektrik santralleri için elektrik üretim maliyetleri de bu kitap boyunca uygulanan yönteme uygun olarak hesaplanmıştır. Bunu takiben, inşaat ve işletme maliyetleri belirlenir ve santralin teknik ömrü boyunca yıllık ödemeler şeklinde dağıtılır.

Elektrik üretim maliyetleri bu amortismanlar ve üretilen elektrik enerjisi baz alınarak hesaplanmaktadır. Bu amaçla 25 yıllık teknik ömür ve %4,5 faiz oranı varsayılmıştır. Uygulamada, güneş yukarı çekişli kuleler daha uzun teknik ömürler için tasarlanır (örneğin, 60 yıllık kule).

Bu tür tesisler yalnızca küresel radyasyon payının yüksek olduğu alanlara kurulduğundan, bu amaçla da, yatay düzlemde yıllık toplam küresel radyasyonun 2.300 kWh/m2 olduğu bir referans saha varsayılmıştır.

Bir güneş yukarı çekişli kule enerji santralinin enerji çıkışı, küresel radyasyon, toplayıcı yüzeyi ve kule yüksekliği ile orantılıdır. Bu bakımdan fiziksel bir optimum yoktur; bu nedenle boyutları bileşen maliyetlerine (toplayıcı, kule, türbin) ve arazi maliyetlerine göre optimize etmek gerekir.

Bu nedenle, çeşitli alanlarda yerel koşullara uyacak şekilde farklı boyutlarda tesisler en düşük maliyetlerle inşa edilebilir. Kollektör yüzeyi ucuz ve betonarme pahalı ise, o zaman büyük bir kollektör ve nispeten küçük bir kule inşa edilecektir.

Ancak kollektör pahalı ise daha küçük kollektör ve daha büyük kule yapılacaktır. Güneş yukarı çekişli kule elektrik santrallerinin tipik boyutları hakkında genel bir bakış sağlar. Belirtilen rakamlar, uluslararası yaygın malzeme ve inşaat maliyetlerine dayanmaktadır.

Yatırımlar

Yatırım maliyetleri, belirtilen spesifik maliyetler ve boyutlar temelinde belirlenir. Buna göre yatırımlar mevcut bilgi durumuna göre 43 milyon ile 43 milyon arasında değişmektedir. € ve 634 Mio içinde tanımlanan teknik verilere göre 5 MW’lık bir tesis için. 200 MW’lık bir tesis için €.

Ancak bu tür santrallerin yatırımlarının, örneğin konvansiyonel santrallere göre çok daha fazla belirsizlikle karşı karşıya olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor, çünkü bugüne kadar bu büyüklükte bir santral yapılmadı.


Güneş kulesi
Kule tipi santral mersin
Heliostat nedir
Kule tipi güneş Enerjisi Santrali Mersin
Güneş bacası
Heliostat güneş sistemi
Güneş tarlası
Mersin Akkuyu Nükleer Santrali


Operasyon Maliyetleri

Yıllık işletme maliyetleri, küresel olarak yatırım maliyetlerinin %0,5’i kadar götürü olarak tahmin edilmektedir. Hidroelektrik santrallere benzer şekilde, türbinler tek hareketli bileşen olduğundan, işletme maliyetleri nispeten düşüktür. Yüksek basınca veya sıcaklığa maruz kalan hiçbir bileşen yoktur. Santral bileşenlerinin çoğu oldukça dayanıklıdır.

Elektrik üretim maliyetleri. Simülasyon modelleri ile belirlenen yıllık elektrik verimlerinden yola çıkılarak elektrik üretim maliyetleri hesaplanabilmekte; belirtilen aralık içindedirler.

Bunu takiben, 5 MW’lık güneş enerjisi kulesi santrali için 0,18 €/kWh ile 200 MW’lık santral için 0,06 €/kWh arasında değişmektedir. Böylece artan tesis büyüklüğü ile elektrik üretim maliyetleri önemli ölçüde azalmaktadır.

Duyarlılık analizi, bir güneş kulesi tesisi için yapılan analize benzer sonuçlar göstermektedir.

Çevre analizi

Güneş yukarı çekişli kule enerji santrallerinin çevresel etkileri, güneş kulesi enerji santrallerininkine çok benzer. Bu nedenle bunlar, güneş enerjisi kulesi santrallerine ilişkin kapsamında ele alınmaktadır.

Güneş Enerjisi Santralleri

Güneş havuzları, toplayıcı için temel olarak su tabakalaşmasının etkisini kullanan enerji santralleridir. Tuzlu su (yani su/tuz karışımı) ile dolu bir leğen, toplayıcı ve ısı depolama işlevi görür. Güneş havuzunun dibindeki su, ısının çekildiği birincil ısı deposu görevi görür.

Daha derin su katmanları ve güneş havuzunun tabanı, çarpan doğrudan ve dağınık güneş radyasyonu için soğurucu görevi görür. Havza tabanına doğru artan tuz konsantrasyonunun havza içindeki dağılımı nedeniyle, doğal taşınım ve buna bağlı olarak buharlaşma, taşınım ve radyasyon nedeniyle yüzeyde meydana gelen ısı kaybı en aza indirilir.

Bu nedenle alttan yaklaşık 80 ila 90 °C sıcaklıkta (yaklaşık durgunluk sıcaklığı 100 °C) ısı çekilebilir. Uygun termodinamik döngüler (örn. ORC işlemi) sayesinde ısı, güç üretimi için kullanılabilir.

Teknik Açıklama

Aşağıda, ilgili tüm bileşenleri içeren güneş havuzlu elektrik santrallerinin teknolojisi açıklanmaktadır.

Sistem bileşenleri

Aşağıda bir güneş havuzu enerji santralinin ana sistem bileşenleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Gölet toplayıcı

Gölet toplayıcılar, tabakalaşma nedeniyle su katmanlarının farklı tuz içerikleri nedeniyle düz plaka toplayıcı görevi gören doğal veya yapay göller, göletler veya havzalardır. Nispeten düşük tuz içeriğine sahip üst su katmanları, dalgaları engellemek için genellikle plastik örtülerle sağlanır.

Bu tür havuz kollektörlerinin bu üst karışım bölgesi genellikle yaklaşık 0,5 m kalınlıktadır. Bitişik geçiş bölgesi 1 ila 2 m, alt depolama bölgesi ise 1,5 ila 5 m kalınlıktadır.

Ortak bir göletin veya gölün daha derin katmanları güneş tarafından ısıtılırsa, ılık suyun yoğunluğu soğuk sudan daha düşük olduğu için ısınan su yüzeye çıkar. Güneş tarafından sağlanan ısı, su yüzeyinde atmosfere geri döner.

Çoğu durumda ortalama su sıcaklığının yaklaşık olarak ortam sıcaklığına eşit olmasının nedeni budur. Bir güneş havuzunda atmosfere ısı iletimi daha derin katmanlarda çözünen tuz tarafından engellenir, çünkü tuz nedeniyle havuzun dibindeki su yoğunluğu o kadar yüksektir ki su yüzeye çıksa bile yüzeye çıkamaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir