İzolasyon, Ölçek Arttırma ve Geri Dönüşüm Stratejileri – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İzolasyon, Ölçek Arttırma ve Geri Dönüşüm Stratejileri – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Alüminyum geri dönüşüm pdf Ayırma Teknolojisi Proje Yaptırma Çelik geri dönüşüm Çelik üretimi sırasında ortaya çıkan yan ürünler nelerdir Cüruf geri kazanım tesisi Demir cüruf geri dönüşüm Demir geri dönüşüm tesisleri Endüstriyel atıkların geri dönüşümü Metal geri dönüşüm 0
Çökeltme Testleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İzolasyon, Ölçek Arttırma ve Geri Dönüşüm Stratejileri

Pek çok iyonik sıvı, biyokütleyi kolaylıkla çözebilir ve bu nedenle aktif bileşenleri verimli bir şekilde çıkarabilirken, önceki bölüm, analitik bir ölçekte iyonik sıvılar kullanılarak farklı aktif bileşenlerin ekstraksiyonuna odaklandı. Değerli bileşenin ölçeklendirilmiş izolasyonu zorlayıcı olmaya devam etmektedir ve literatürde daha az örnek bulunmaktadır.

Aktif bileşenlerin ölçek büyütülmesi ve izolasyonu, iyonik sıvıyı biyoaktif bileşenden ayırma problemiyle, aynı zamanda endüstriyel ölçekte gelecekteki bir uygulama için zorunlu olabilecek iyonik sıvının geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi sorunuyla karşı karşıyadır.

Aktif bileşenin ayrılması ve iyonik sıvının geri kazanılması için tipik olarak aktif bileşenin yardımcı çözücülerle ekstraksiyonuna veya çökeltilmesine dayanan farklı stratejiler geliştirilmiştir.

Diğer teknolojiler arasında, aktif bileşenin adsorpsiyonu ve ayrılması için iyon değişim reçineleri, makro gözenekli reçineler veya silika ile sınırlı iyonik sıvıların kullanılması yer alır. İyonik sıvı tipik olarak suda veya su / etanol karışımlarında çözelti olarak geri kazanılır ve uçucu ortak çözücülerin buharlaştırılması yoluyla izole edilmesi gerekir.

Aktif Bileşenin Kristalizasyonu / Çökelmesi

Daha 2008 yılında, Bioniqs Ltd. artemisinin için Artemisia annua’dan bir izolasyon stratejisi geliştirdi. Yaklaşık ağırlıkça% 10 kolin asetat / biyokütle solüsyonu oda sıcaklığında karıştırıldı. Ekstraksiyon verimliliği geçiş başına artemisininin% 71’i olmuştur ve bu su ilavesiyle çökeltilebilir.

Ayrıca, artemisinin bu çökeltiden% 97 oranında izole edilebilir, bu da% 69’luk bir toplam verim anlamına gelir. Suyun uzaklaştırılmasıyla çözücü geri dönüştürülebilir. Konvansiyonel izolasyon, birçok katışkı ortak ekstraksiyonundan muzdarip olan geri akış koşullarında heksan kullanılarak gerçekleştirilir.

Heksanla geleneksel ekstraksiyona kıyasla, iyonik sıvı işlemi, tamamen biyolojik olarak parçalanabilir bir iyonik sıvı ile daha güvenli, daha yüksek verimli bir işlemi temsil eder.

Betulin, huş ağacı kabuğunda, aynı zamanda bazı dişbudak ağaçlarının köklerinde veya yapraklarında bulunan bir acı bakla iskeletine sahip doğal olarak oluşan bir triterpen alkoldür. Lupane ailesinin pek çok üyesi gibi, betulin de antitümör, anti-HIV, antiviral, antibakteriyel, antiinflamatuvar ve antimalaryal özellikler dahil olmak üzere çok yönlü farmasötik aktivite sergiler.

Mevcut endüstriyel izolasyon işlemlerinde, betulin yüksek kaynama noktalı hidrokarbon çözücüler, klorlu çözücüler veya alkollerin su azeotropları ile ekstrakte edilir. Bu sadece% 10-20 gibi sınırlı bir verime sahip oldukça zaman alıcı bir işlem değildir, aynı zamanda birçok safsızlığın birlikte ekstraksiyonundan muzdariptir, dolayısıyla farmasötik saflıkta betulin elde etmek için birkaç meşakkatli saflaştırma aşamasını gerektirir.

Huş ağacı kabuğundan farmasötik olarak aktif steroid betulinin ekstraksiyonu için organik çözücüler ve iyonik sıvıların karşılaştırılması, çeşitli iyonik sıvılar için önemli ölçüde iyileştirilmiş ekstraksiyon verimi gösterdi.

Basit ve ölçeklenebilir bir izolasyon prosedürü, betulinin% 98’e varan mükemmel saflıklarda izole edilmesini ve iyonik sıvının geri kazanılmasını sağladı. Yüksek saflık ve izolasyon verimine dayanan bu strateji, betulin izolasyonu için tek adımlı, daha yüksek verimli ve verimli bir strateji sağlar.

Demir cüruf geri dönüşüm
Çelik üretimi sırasında ortaya çıkan yan ürünler nelerdir
Çelik geri dönüşüm
Alüminyum geri dönüşüm pdf
Cüruf geri kazanım tesisi
Demir geri dönüşüm tesisleri
Metal geri dönüşüm
Endüstriyel atıkların geri dönüşümü

Bir Ortak Çözücü ile Aktif Bileşenin Ekstraksiyonu

2009’da Zhao ve ark. artemisininin sulu [C2mim] X (XDBr, Cl, I) solüsyonları ve ultrasonik ışınlama kullanılarak Artemisia annua’dan izole edilmesini açıklayan bir patent icat etti. Ekstrakt ayrıca artemisinin elde etmek için organik çözücülerle işlemden geçirildi ve iyonik sıvı geri kazanılırken kolon kromatografisi ve yeniden kristalleştirme yoluyla saflaştırıldı.

Mevcut üretim sürecinde, TamifluTM sentezi, shikimik asit etil ester oluşumunu ve ardından nihai ilaca daha da aktarılan bir ketal ara maddesinin oluşumunu içerir.

Endüstriyel işlemdeki ilk adım tipik olarak katalizör olarak susuz hidroklorik asit üretimi için stokiyometrik miktarlarda toksik ve aşındırıcı tiyonil klorür kullanılarak yapılır.

Hidrolizasyondan sonra tiyonil klorürün toksisitesi ve sera gazlarının oluşumu, yalnızca ciddi güvenlik ve çevre endişelerini ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda daha kapsamlı bir üretim süreci gerektirir.

Bica ve ark. Çözücü olarak farklı Brønsted asidik iyonik sıvılar ve önemli farmasötik ara ürünlerin izolasyonuna yönelik reaksiyon ortamı kullanarak yıldız anason tohumlarının reaktif çözünmesi için iyonik sıvı bazlı bir strateji geliştirdi. Brønsted asidik iyonik sıvılara dayanan bu prosedür, anti-influenza ilacı TamifluTM sentezine yönelik tek adımlı, daha yüksek verimli ve çevreye zarar vermeyen bir strateji sağlar.

Farmasötik olarak aktif senkyunolide I, senkyunolide H ve Z-ligustilide olan laktonlar, Ligusticum chuanxiong Hort’dan ekstrakte edilmiştir. Yansheng ve çalışma arkadaşları tarafından iki protik IL, N, N-dimetil-N- (2-hidroksietoksietil) amonyum propiyonat (DMHEEAP) ve N, N-dimetil (siyanoetil) amonyum propiyonat (DMCEAP) kullanarak yapılır.

Ham bitki materyalinin 1-5 dakika süreyle iyonik sıvılarla mikrodalga ışınlamasından sonra, numune metanol ile seyreltildi ve metanol fazı süzüldü ve HPLC ile analiz edildi.

DMHEEAP geri kazanımı, aşağıdaki prosedüre göre gerçekleştirildi: Reaksiyon karışımı, metanol ile seyreltildi ve süzüldü. Metanol buharlaştırıldı ve geri kazanılan IL yeniden kullanıldı. Üçüncü döngüden sonra, kirletici maddelerin ve ortak ürünlerin birlikte çıkarılmasının neden olduğu yüksek viskozite nedeniyle ekstraksiyon verimi önemli ölçüde azaldı.

İyonik sıvının n-heksan ile ilave bir geri ekstraksiyonu, senkyunolid I ve senkyunolid H konsantrasyonunu iyileştirebilir, ancak Z-ligustilide konsantrasyonu yine de% 39.7 oranında azalmıştır.

2013 yılında Claudio ve ark. klorür, asetat ve tosilat anyonları ile birleştirilmiş imidazolyum veya piridinyum katyonlarına dayalı sulu iyonik sıvı çözeltileri kullanılarak guaraná tohumlarından geliştirilmiş ve seçici bir kafein ekstraksiyonu bildirdi.

Bir yanıt yüzey metodolojisi, iyonik sıvı konsantrasyonu, temas süresi, katı-sıvı oranı ve sıcaklık gibi özütleme işlemi için optimal koşulların belirlenmesine izin verdi. Olağanüstü ekstraksiyon verimleri (guaraná kuru ağırlık başına ağırlıkça% 9’a kadar kafein), orta sıcaklıkta ve kısa sürede elde edildi, böylece iyonik sıvıların sulu çözeltilerinin, kafeinin katı-sıvı ekstraksiyonu için üstün alternatifler olduğunu gösterdi. 

İyonik sıvıların geri dönüştürülebilirliği ve yeniden kullanılabilirliği, geri ekstraksiyon geleneksel çözücüler yoluyla gerçekleştirildi; bununla birlikte, toksik organik çözücü kloroform, iyonik sıvı-sulu çözeltiden kafeinin tamamen çıkarılması için kullanılmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir