İyonik Sıvı Bazlı Sulu İki Fazlı Sistemler (ATPS) – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İyonik Sıvı Bazlı Sulu İki Fazlı Sistemler (ATPS) – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 3 fazlı dengesiz Sistemler 3 fazlı dengesiz sistemlerde güç hesabı 3 fazlı sistemlerde akım hesabı 6 fazlı sistemler Ayırma Teknolojisi Ödevleri İki FAZLI SİSTEMLER farmakoloji Tek fazlı sistemler 0
Temel Mikroskop Tasarımı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

İyonik Sıvı Bazlı Sulu İki Fazlı Sistemler (ATPS)

Sulu iki fazlı sistemler (ATPS) tipik olarak yapısal olarak farklı iki polimerin sulu çözeltilerinin karıştırılmasıyla veya bir polimerin belirli tuzlarla yüksek konsantrasyonda karıştırılmasıyla oluşturulur.

ATPS, genellikle saflaştırma, özütleme ve zenginleştirme için büyük miktarlarda organik çözücülerin önlendiği ve bitki malzemelerinden aktif bileşen izolasyonu için ilginç bir strateji sağlayan çevre dostu ayırma sistemleri olarak kabul edilir.

Hidrofilik iyonik sıvılar, konsantre su yapılandırma tuzları çözeltileri ile temas ettiklerinde sulu iki fazlı sistemler oluşturabilir. 2005 yılında Li ve ark. geleneksel bir Çin tıbbı olan Pericarpium papaveris’ten afyon alkaloidlerinin ekstraksiyonu için bir ([C4mim] Cl) / K2HPO4 sistemi kullandı.

Kodein ve papaverinin sulu [C4mim] Cl solüsyonu ile ekstraksiyonundan sonra, K2HPO4 eklenmiştir çünkü bu, etkili faz ayrılmasına ve afyon alkaloidlerinin belirlenmesine izin veren uygunluğa yol açmıştır.

Daha yüksek sıcaklıklarla, üst fazdaki [C4mim] Cl konsantrasyonu, ekstraksiyon verimini düşürmeden azaldı, böylece kodein ve papaverin ekstraksiyonu için geniş bir sıcaklık aralığı sağladı. Ekstraksiyon verimleri, uçucu olmayan çözücüler kullanılmadan benzer ekstraksiyon verimleri ve daha kısa ekstraksiyon süreleri gösteren sıvı-sıvı ekstraksiyonundan (LLE) elde edilenlerle karşılaştırıldı.

ATPS ayrıca Lin ve ark. 2012’de Apocynum venetum’dan kan basıncını düşürücü ve antiinflamatuvar hiperin ve izokersitrinin mikrodalga yardımlı ekstraksiyonu için. [C4mim] [BF4] / NaH2PO4 sistemi seçildi ve geleneksel ATPS teknolojisi ile karşılaştırıldı. Başlangıçta, [C4mim] BF4 ve [C8mim] BF4 sulu çözeltilerinin özütleme verimliliği araştırıldı ve bu, sulu çözeltinin konsantrasyonu ve sıcaklık üzerinde güçlü bir etkiye işaret etti.

Su, metanol ve etanol-su karışımları ile karşılaştırma, sulu-iyonik sıvı çözeltilerinin daha yüksek ekstraksiyon verimleri verdiğini göstermiştir. Mikrodalgayla otun sulu iyonik sıvı solüsyonla 30 ° C’de 10 dakika ekstraksiyonundan sonra ekstrakt santrifüj edildi ve süpernatan sıvı ayrıldı. ATPS’de ekstrakttan hiperin ve izokersitrinin ön konsantrasyonu [C4mim] BF4 ve NaH2P04 kullanılarak araştırıldı.

Daha fazla iyonik sıvı eklemek ekstraksiyon verimini artırırken, üst fazdaki aktif bileşenlerin ön konsantrasyonunu da düşürdü. Optimal konsantrasyon, izokersitrin için% 65.7 ve hiperin için% 66.4 ön konsantrasyon verimi ile 0.2 g ml􏰰1 ILs sulu çözeltisi idi.

3 fazlı dengesiz Sistemler
3 fazlı sistemler PDF
6 fazlı sistemler
3 fazlı Sistemler ders notu
İki FAZLI SİSTEMLER farmakoloji
Tek fazlı sistemler
3 fazlı dengesiz sistemlerde güç hesabı
3 fazlı sistemlerde akım hesabı

İyonik Sıvı Bazlı Basınçlı Sıvı Ekstraksiyonu (IL-PLE)

Aktif bileşenler rutin ve quercetin, iyonik sıvı bazlı basınçlı sıvı ekstraksiyonu kullanılarak Flos sophorae Immaturus, Crataegus pinnatifida Bunge, Hypericum japonicum Thunb. Ve Folium Mori’den ekstrakte edildi. Kurutulmuş numune, destek malzemesi olarak kizelgur ve 1-alkil-3-metilimidazolyum bazlı iyonik sıvı-sulu çözelti 120 ° C’ye ısıtıldı ve 5 dakika 1500 psi’de basınçlandırıldı.

Elde edilen özütün suyla seyreltilmesinden sonra çözelti süzüldü ve bir alikot, kemilüminesans saptaması ile donatılmış HPLC yoluyla analiz edildi. Geleneksel çözücü ekstraksiyonu veya ultrason destekli stratejilerle karşılaştırıldığında, [C4mim] Cl sulu solüsyonları kullanan bu teknoloji, en kısa sürede en yüksek ekstraksiyon verimliliğini elde etti ve ayrıca su ve metanol gibi geleneksel solventlerden daha iyi performans gösterdi.

Katı Fazlı Ekstraksiyon (SPE) ve Dağıtıcı Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu (DLLE)

Tian vd. likiritin ve glisirizik asidin kloropropil silika ve 2-etil-4-metilimidazolden hazırlanmış iyonik sıvı bazlı bir silika sorbent ile ekstraksiyonu için kullanılan katı faz ekstraksiyonudur (SPE).

Meyan kökü metanol ile özütlendikten sonra, özler, iyonik sıvı tarafından emilmiş silika parçacıklarından oluşan SPE kartuşuna yüklendi, art arda yıkandı ve HPLC analizi için ayrıştırıldı. Geleneksel C18 sorbent ile karşılaştırma, iyonik sıvı ile modifiye edilmiş materyalin iki aktif bileşen için daha yüksek seçicilik sergilediğini gösterdi.

İlgili bir makalede, geleneksel şifalı bitki Salvia miltiorrhiza Bunge’den farklı tanshinonların ekstraksiyonu için iyonik sıvı ile modifiye edilmiş silika materyalleri geliştirilmiştir.

Moleküler baskılı iyonik sıvı modifiye silika, baskı şablonu olarak 9,10-fenantrenkinon ile hazırlandı ve üç bileşiğin yüksek seçiciliğine sahip bitki ekstraktında kriptotansinon, tanshinon I ve tanshinon II A’nın ayrılması için kullanıldı.

Daha sonra bu grup, Salvia miltiorrhiza Bunge’den tanshinonların ekstraksiyonu için iyonik sıvı ile modifiye edilmiş gözenekli polimerler de kullandı. Şablon olarak yine 9,10-fenantrenkinon ile basılmış iyonik sıvı ile modifiye edilmiş polimerlerin hazırlanmasında farklı yan zincir işlevselleştirilmiş imidazolyum bazlı iyonik sıvılar kullanıldı.

Elde edilen polimerler daha sonra bir metanol bitki özünden tanshinonlar için sorbent olarak uygulandı. İyonik sıvı ile modifiye edilmiş moleküler baskılı polimerlerin, tanshinonlar için iyi emiciler sağladığı ve yan zincirde karboksilik asit fonksiyonelliklerine sahip sorbentin, hedef bileşikler için en yüksek seçiciliği gösterdiği gösterilmiştir.

Aktif bileşen izolasyonu için dağıtıcı sıvı-sıvı mikro ekstraksiyonu Rezaee ve ark. ve dağıtıcı çözücü, özütleme çözücüsü ve bir analist içeren sulu numuneden oluşan üçlü bileşen çözücü sistemine dayanmaktadır.

Radix et Rhizoma Rhei, antifungal, antiviral, antioksidan, antikanser ve antimutajenik aktivitelere sahip ana aktif bileşikler olarak kabul edilen antrakinon türevleri olan emodin, krizofanol, rhein, aloe-emodin, fıskion ve bunların glukozitlerinden oluşur.

Ekstraksiyon çözücüsü olarak geleneksel organik çözücülerin yerini almak için hidrofobik iyonik sıvılar, örneğin [C6mim] PF6 kullanıldı ve aktif bileşenler, sıcaklık yardımı ile sulu çözeltiden iyonik sıvı faza aktarıldı.

Chamaecyparis obtusa’dan antihipertansif, anti-enflamatuar ve antiviral aktivitelerle flavonoidler myricetin, quercitrin ve amentoflavone’un ayrılması ve nicelendirilmesi için moleküler baskılı anyon fonksiyonlu poli (iyonik sıvılar) da kullanıldı.

Poli (iyonik sıvı) bazlı sorbentler, anyon metatezi yoluyla farklı anyonlarla, örneğin BF4p, PF6p, N (Tf) 2p, laktat veya sülfonat ile işlevselleştirildi ve çok fazlı dispersif ekstraksiyon (MPDE) için sorbent olarak uygulandı. Bitki tozu ve moleküler baskılı anyon işlevli poli (iyonik sıvılar), boş bir kartuşa yerleştirildi, durulandı ve sonunda C. obtusa’daki flavonoid içeriğini analiz etmek için ayrıştırıldı.

Benzer şekilde Bi ve ark. ayrıca, Chamaecyparis obtuse’den flavonoid mirriketin ve amentoflavonun ekstraksiyonu, ayrılması ve miktarının belirlenmesi için MPDE için iyonik sıvı solüsyonla kombinasyon halinde hibrid poli (iyonik sıvı) -bağlı silika uygulayabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir