İş Değeri Yaratımı – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İş Değeri Yaratımı – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

14 Temmuz 2022 Değer PAZARLAMASI örnekleri Müşteri için değer yaratma Müşteriye değer yaratan faaliyetler nelerdir 0
 Pertürbasyon Teorisi

İş Değeri Yaratımı için Çıkarımlar

Ağ Etkisi, Uzun Kuyruk Etkisi ve Çok Taraflı Platformlara Kaydırılan Talep Tarafı Değer Yaratma Mantığı

Ağ Etkisi

Aşağı yönde, dijital güçlerin fiziksel otomobil endüstrisi değer zincirine yakınsaması daha yeni başladı. Bu dönüşüm, fiziksel değer zinciri ile sanal değer zincirinin birleştirilmesine yol açar. Sanal değer zinciri genellikle fiziksel olanın yapısını yansıtır, ancak farklı değer yaratma mantığı ile ağ etkisi de vardır.

Ağ etkisi, bir ürün ve hizmetin değerinin, onu kullanan diğer kişilerin sayısına göre arttığını gösterir. Kullanıcı ağlarının ölçekleme etkisini güçlendirir. Hızlı ölçeklendirme, pozitif geri besleme döngülerinin birikmesini gerektirdiğinden, ilk hareket edenin avantajlarını vurgular.

Uzun Kuyruk Etkisi

Değer yaratma için ikinci zihniyet değişikliği uzun kuyruk etkisidir. Geleneksel olarak, birçok tüketici pazarına Pareto ilkesini yansıtan birkaç en çok satanlar hakimdir. Ürün seçimindeki artış ve internette daha düşük arama maliyetleri nedeniyle, bu tür satış yoğunluğu, niş ürünlerin satışlarının daha geniş bir dağıtımına indirgenmiştir.

Uzun kuyruk etkisi kullanıcı merkezlidir. Geleneksel otomotiv değer zincirleri üretici odaklıdır. Büyük otomobil markaları ürün inovasyonuna ve stratejilerine öncülük ediyor. ICV’ler için artık durum böyle değil. Uzun kuyruk etkisi, kullanıcı tercihlerine ve veri analitiğine dayalı olarak kişiselleştirilmiş isteğe bağlı hizmet yelpazesini genişletir. Bu nedenle, kullanıcı merkezli ve veri odaklıdır.

Üçüncü oyun değiştirici platform zihniyetidir. Araçlar, talep üzerine gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş hizmetlerin platformu haline geldiğinde, artık sadece fiziksel ürünler değil, aynı zamanda dijital kaynaklarla bağlantı kurulacak platformlar haline geliyor. Bu, on yıl önce cep telefonu endüstrisinde gerçekleşti. Hatta, günümüzün mobil cihaz platformundaki Android/iOS oligopolünde olduğu gibi, geleceğin otomobil liderlerinin araç platformuna hakim olması bile söz konusu olabilir.

Çok Taraflı Platformlar

Platform zihniyeti, üreticiler için değer yaratma mantığını değiştirir. Ekonomik teorilere göre, geleneksel olarak üreticiler üç türden biridir: dikey olarak bütünleşmiş firmalar, yeniden satıcılar veya girdi tedarikçileri. Platform ekonomisi, çok taraflı platform (MSP) iş modelini tanıtır.

MSP, platforma bağlı iki veya daha fazla farklı taraf arasında doğrudan etkileşime olanak tanır. Bu nedenle, MSP işlemin doğasını değiştirir ve ardından organizasyonlar arası sınırları yeniden tanımlar. MSP’nin, kendi kararlarını kendi özel bilgilerine uyarlayabildikleri için, çeşitli aktörler tarafından motive edici gözlemlenemeyen çabaları en iyi şekilde gerçekleştirebileceğini öne sürmektedir.

MSP’ler, e-selamlama, araç paylaşımı ve uygulamalar, uzak hizmetler ve yazılım yükseltmeleri dahil olmak üzere veri bağlantısı hizmetleri gibi yinelenen değer yaratma üretir. Bu nedenle, otomobil üreticileri rollerini ürün geliştiricilerinden sistem ve hizmet entegratörlerine kaydırıyor. Örneğin Shelly, son teknoloji yazılımlar geliştirmenin ve otomobili Akıllı Telefon ekosistemiyle entegre etmenin otomotiv liderleri için stratejik farklılaşma faktörleri sağlayacağını öne sürdü.


Müşteriye değer yaratan faaliyetler nelerdir
Müşteri için değer yaratma
Değer PAZARLAMASI örnekleri
Değer yaratmak nedir
Çekirdek müşteri değeri
Müşteriye sunulan değer formülü
Müşterinin algıladığı değer nedir
Müşteri değeri Örnekleri


Yatay Entegrasyon Ekleme Arz Yönlü Değer Yaratma Mantığı

Geleneksel otomotiv endüstrisindeki Ar-Ge faaliyetleri, dikey entegrasyonun bir ders kitabı örneğini temsil etmektedir. İş modeli tasarımındaki dikey entegrasyon, Ar-Ge birimlerini ortak mülkiyet altında bir araya getirme eğilimindedir. Bir örnek, Geely auto’nun 2010’da Ford’dan Volvo’yu satın almasıdır. Daha sonra, inovasyon yükseltmesi için stratejik bir varlık oluşturma olarak kabul edilen ortak bir Ar-Ge merkezi olan China Europe Vehicle Technology (CEVT) oluşturuldu.

Temel yeteneğin dijital alana kayması, otomobil üreticilerinin Ar-Ge faaliyetlerinde yatay entegrasyonu zorlayan teknoloji inovasyonu için daha açık bir geliştirme ortamına uyum sağlamasını gerektiriyor. OEM’ler yalnızca teknoloji geliştirmek için tüm bilgi, yetkinlik ve know-how’a sahip olamazlar, aynı zamanda geleneksel endüstri sınırları içindeki veya dışındaki kaynaklarla, örneğin uzman hizmet sağlayıcılar, veri analitiği, sistem entegratörleri ve ağ hizmeti sağlayıcıları ile işbirliği yapmak için de sahip olamazlar.

Geleneksel OEM’ler, geleneksel OEM’ler ve yeni OEM’ler veya teknoloji şirketleri arasında stratejik ortaklıklar kurulabilir. En yeni akıllı araç işletim sistemlerini, sürücüsüz teknolojileri ve araç içi bilgi-eğlence sistemlerini kodlarlar. Örnekler arasında, Google’ın kendi kendine sürüş teknolojisini 100 Chrysler minivanla test etmek için büyük bir otomobil üreticisiyle yaptığı ilk ortaklık; Audi, BMW ve Daimler’in Here’s dijital haritalama hizmetlerini 3 milyar dolarlık satın alması; ve kendi kendine sürüş sistemleri geliştirmek için Intel ve BMW arasındaki ortak girişimdir.

Yeniliklere Açık Olmak

Yatay entegrasyonun değer yaratması, açık inovasyona ve inovasyon ekosistemi oluşturmaya dayanır. Açık inovasyon, harici fikirlerin yanı sıra dahili fikirlerin ve pazara giden dahili ve harici yolların kullanımını teşvik eden bir dijital çağ zihniyetidir. Silolar olarak çalışan geleneksel kapalı kapı araştırma birimlerine karşı çıkıyor. Açık inovasyon uygulamaları, işlemselden işbirlikçiye kadar değişebilir.

Dört tür açık inovasyon stratejisi önerilir:

1) Geleneksel fikri mülkiyet sözleşmesi: tipik olarak tek bir sahip belirli bir ihtiyaç duyulan teknolojiyi kontrol ettiğinde kullanılan bir piyasa işlemidir.
2) Açık inovasyon ortaklığı: projeler kötü yapılandırıldığında ve karmaşık olduğunda ancak iyi bilinen teknolojik çözüm alanlarıyla (örneğin Huawei, IoT ve HP/DreamWorks) ilgili olduğunda kullanılan ikili bir ilişki.
3) Açık inovasyon platformu/yarışması: Bir sorun, çözüm bilgisinin uzun vadeli etkisine erişim gerektirdiğinde kullanılan bir yarışma (örn. Bosch teknoloji yarışması ve Samsung ARTIK yarışması).
4) Açık inovasyon topluluğu: Gerçekten şaşırtıcı sorunların üstesinden gelmek için ortak problem çözme gerektiğinde kullanılan farklı taraflar arasında bir işbirliği (örneğin, Ford OpenXC).

İnovasyon Ekosistemleri

Açık inovasyon, firmaların Ar-Ge faaliyetlerine odaklanırken, inovasyon ekosistemi inşası, üretim ağının yönetişim yapısını değiştiren bir şirket stratejisidir. Küresel değer zinciri teorisine göre, üretim ağlarının yönetim yapısının beş türü vardır (sıkıdan gevşeğe doğru): (1) hiyerarşi, (2) tutsak, (3) ilişkisel, (4) modüler ve (5) ) pazar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir