Endüstri Değer Zinciri – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Endüstri Değer Zinciri – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

14 Temmuz 2022 Değer zinciri analiz Değer zinciri analizi Örnekler Değer zinciri analizleri 0
Üretim Sistemi – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Endüstri Değer Zinciri Perspektifi

Bu yeni gerçekliğe uyum sağlayamayan yerleşikler, pazarları bozan yeni girenlere ve iş modellerine yönelik rekabet avantajlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, OEM’ler ve tedarikçiler, araç çağırma firmaları ve teknoloji şirketleri, gelecekteki mobilite konusunda dijital üstünlük için bir savaşla karşı karşıyadır.

Artan beklentilere rağmen, bu tür radikal değişim şimdiye kadar iş dünyası ve inovasyon uzmanları tarafından derinlemesine araştırılmamıştır. Bir açıklama, pazarın yeni yeni ortaya çıkmaya başlamasıdır. Örneğin, Uber, 2018’in dördüncü çeyreğinde hala 1,1 milyar dolarlık net gelir kaybına sahipti.

Otonom sürüş ve blok zinciri gibi yutturmaca yaratan yıkıcı teknolojiler henüz kitlesel olarak benimsenmedi. Ancak, bu yeni iş arenasında öncü yatırımlardan ve girişimlerden fikir edinmek imkansız değil. Bir endüstri değer zinciri perspektifi, potansiyel iş modellerini tasavvur etmeye yardımcı olabilir, çünkü katma değer dağıtımındaki değişiklikler değer yaratmak için bir katalizör sağlar. Değer yaratma, herhangi bir başarılı iş modelinin önemli bir parçasıdır. Bu bölüm, akıllı bağlantılı araçlar (ICV’ler) için değer yaratma ve stratejiye odaklanmaktadır.

Sunulan ampirik vakalar esas olarak Batı İsveç’tendir. Otomotiv sektörü, 2016 yılında ulusal mal ihracatının yaklaşık %14’lük payıyla İsveç’in en büyük ihracat sektörü olmuştur.

Batı İsveç bölgesi her zaman ülkedeki otomotiv endüstrisinin merkezi olmuştur. Birçok önde gelen OEM’in ve uzmanlaşmış taşeronların ve tedarikçilerin yanı sıra sayıları giderek artan teknoloji start-up’larına ev sahipliği yapmaktadır. Bölge, ülkenin araç geliştirme alanındaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımında en önemli paya ve ulusal otomotiv işgücünün üçte birinden fazlasına sahiptir.

Dijital dönüşüm, son yıllarda bölgenin otomotiv sektörünü bağlantılı araçlar, otonom sürüş ve elektrikli mobilite alanlarında destekledi. Bu nedenle bölge, bu güncel konu için dinamik bir bağlam sunmaktadır.

Dijital teknolojilerin ortaya çıkışı, katma değeri etkiler ve yeni değer noktaları yakalamak için alan yaratır. Bu bölüm, bir endüstri değer zinciri perspektifi uygulayarak, otomotiv endüstrisi değer zincirinin farklı bölümlerine göre değişen, ortaya çıkan iş modeli gelişimine ışık tutmayı; yani, yukarı ve aşağı katma değeri sunmayı hedefler.

Sonuçlar, otomobil üreticilerinin, satış sonrası hizmetlerin arz tarafından talep tarafına ve yeni kullanım modlarına kadar tam bir değer noktaları yelpazesine dayalı olarak dijital inovasyon stratejilerini yeniden düşünmelerine yardımcı olabilir.


Değer zinciri analizi
Değer zinciri Nedir
Değer zinciri analizi Örnekleri
Değer zinciri Yönetimi
Sağlık Kurumlarında değer zinciri
Değer zinciri analizi pdf
Değer zinciri örneği
IKEA değer zinciri Analizi


Çalışma, endüstri değer zinciri perspektifini kullanarak akıllı, bağlantılı araçların iş modeli inovasyonu üzerine araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. ICV’lerin farklı katma değerli noktaları için yeni değer yaratma mantığı ve stratejilerinin analitik bir çerçevesi önerilmiştir. Otomobil sektöründeki dünyanın inovasyon merkezlerinden birinden alınan ampirik vakalar, bu devam eden paradigma değişimine ilişkin zamanında gözlemler ve yansımalar ekliyor.

Çalışma, endüstri dönüşümünün bu belirsiz aşamasında akademik araştırmacılar ve endüstri pratisyenleri için uygun analitik içgörüler sağlıyor.

Bölüm beş bölüme ayrılmıştır. Giriş bölümünün ardından ikinci bölümde, otomotiv endüstrisinde dijital dönüşümün yönlendirdiği endüstri değer zinciri değişimine ilişkin güncel çalışmalar tanıtılmaktadır.

Katma değer dağılımındaki değişikliklere dayalı olarak, üçüncü bölüm, talep ve arz tarafında ICV iş değeri yaratmanın sonuçlarını daha da detaylandırmaktadır. Bu bölümde, ampirik durumlarla ilgili tartışmaları kolaylaştırmak için analitik bir çerçeve önerilmektedir. Yöntem ve veri toplama bölümünden sonra beşinci bölümde ampirik bulgular tartışılmaktadır.

Dijital Dönüşüm, ICV’ler için Sektör Değer Zincirini Nasıl Değiştirir?

Yarının araçları akıllı, bağlantılı ve nihayetinde sürücüsüz. ICV’ler için dijital teknolojiler, ürün ve hizmet tekliflerinin yanı sıra bunları destekleyen süreçlere gömülüdür. Böyle bir geçişe giden yol, endüstri değer zincirindeki teknolojik gelişmelerin ve iş inovasyonunun ortak geliştirilmesi üzerine inşa edilmiştir. Araştırmalar, dijital alanın katma değere hakim olacağını gösteriyor.

Dijital Etki Alanına Temel Katma Değer Kayması

Porter ve Heppelmann, Nesnelerin İnterneti tarafından yönlendirilen yeni teknoloji yığınını gözden geçirdiler ve akıllı, bağlantılı ürünlerin endüstri yapısını değiştirdiği ve değerin nasıl yaratıldığı ve yakalandığı ile ilgili yeni bir dizi stratejik seçenek sunduğu ve dolayısıyla şirketleri yeni, bileşimlere maruz bıraktığı sonucuna vardılar. küçük fırsatlar ve tehditler.

Bu paradigma değişimi şu anda otomotiv endüstrisinde yaşanıyor. Yeni girenler, geleneksel OEM’lerin ve birinci seviye tedarikçilerin hakim olduğu “eski kaleyi” bozarak araç geliştirme ekosistemini şekillendiriyor. Bunlar, Google ve Tesla gibi yeni OEM’leri, teknoloji konusunda bilgili start-up’ları, dijital filo platformlarını, risk sermayedarlarını ve araştırma enstitülerini içerebilir.

Ferràs-Hernández 156 start-up’ı araştırdı ve rekabet savaşının, kritik teknolojileri ve geleceğin kullanıcı arayüzlerini kontrol etmek için dijital arenada olduğu ve bozulmanın dijital alandan yabancılar tarafından yönetildiği sonucuna vardı.

Otomobil endüstrisindeki birleşme ve satın alma anlaşmalarındaki son eğilimler, eğilimlerin konsolidasyondan yeni teknolojilere, yeni hizmetlere ve yeni iş modellerine doğru genişlemeye kaydığını gösteriyor.

Geleneksel OEM’ler, konu araç üretmeye geldiğinde çevrimdışı dünyada uyumsuz. Bu gerçekten küresel bir endüstriyi işaret ediyor. Büyük OEM’ler, pazar üstünlüklerini korumak için ayrıntılı bir küresel üretim ve bilgi ağına ve ayrıca en yüksek Ar-Ge bütçesine sahiptir.

Ancak, özellikle teknoloji şirketlerinin usta olduğu veri işleme ve analitik, sistem entegrasyonu ve güvenliği, dijital platformlar ve hizmetler konusunda dijital dünyada geç kalıyorlar.

Bu arada, teknoloji şirketleri, donanım araçlarını üretme alan bilgisinden yoksundur. Sonuç olarak, otomobil üreticileri satın alma, yatırım ve stratejik ortaklıklar oluşturma yoluyla temel yeteneklerine teknoloji ekliyor.

Daha Derin ve Genişletilmiş Bir “Gülümseme Eğrisi”

ICV değer yaratmanın dijital dönüşümü, katma değer dağılımını etkileyecektir. Kuang, bu değişen şekli daha derin ve genişletilmiş bir “Gülümseme Eğrisi” olarak gösterdi. Yeni katma değer, değer zincirinin iki ucunda en çarpıcı olanıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir