İnternet Topolojisinin Özellikleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İnternet Topolojisinin Özellikleri

28 Mayıs 2023 Ağ topolojileri Nedir Ağ topolojisi nasıl çizilir 0
Çevrimiçi Kullanıcı Olmak 

İnternet Topolojisinin Özellikleri

İnternet topolojisinin yapısını zamanın üç farklı noktasında analiz etti ve özellikle özel metriklerin büyümesini analiz etti. Çok bariz ölçütlerden bazıları, örneğin, bir tepe noktasının sıralaması, yani, tepe noktasının azalan düzende sıralanmış tepe dereceleri listesindeki konumu ve bir tepe derecesinin sıklığı, yani k derecesinin ne sıklıkta olduğudur. tüm köşeler arasında gerçekleşir.

İki köşe arasındaki minimum mesafeyi, yani iki köşe arasındaki bir yoldaki minimum kenar sayısını kullanarak, h’den fazla olmayan bir mesafeyle ayrılan P (h) köşe çiftlerinin sayısı belirlenebilir. Bu tanımı alarak, kendi kendine çiftlerin P(h)’ye dahil edilmesi ve diğer tüm çiftlerin iki kez sayılması özelliğine açıkça sahibiz. Ortaya çıkan bir metrik, en fazla h atlama mesafesinde bulunan ortalama köşe noktası sayısıdır.

İnternette değerlendirilmeye değer iki seviye vardır. Alanlar arası tüm bağlantıları saklayan Border Gateway Protocols (BGP) tarafından toplanan veriler değerlendirilir. Orada yazarlar zaman içinde üç özel noktaya baktılar. 

Bu bilgileri değerlendirerek ve yukarıda belirtilen ölçütler için güç yasalarını arayarak aşağıdaki sonuçları çıkarırlar. İlk sonuç, bir v tepe noktasının d(v) derecesinin, bir R sabitinin gücüne yükseltilen tepe noktasının rankı rv ile orantılı olduğudur.

Bu, d(v) ∝ rvR formunun kuvvet yasasını verir. R, log-log çiziminde d(v)’yi v’nin sırasına ((d(v; v’nin sırası) olarak gösterilir) eşleyen fonksiyonun grafiğindeki eğim olarak tanımlanır. İkinci bir gözlem, O sabiti ile k: fk ∝ kO köşe derecesinin fk frekansı hakkındadır.

O sabiti, bir log-log ölçeği ile (fk;k) grafiğinin eğimi belirlenerek belirlenebilir. P(h) köşe çiftlerinin toplam sayısı için kuvvet yasasını yalnızca P(h) ∝ hH formuna yaklaştırabilirler, burada H sözde atlama grafiği üssüdür ve sabittir. Bu durumda H sabiti, (P(h);h) grafiğinin log-log ölçeğindeki bir grafiğin eğimi ile tanımlanır.

İnternet Topoloji Oluşturucu

Bu model odaklı topoloji oluşturucu, derece dağılımında analiz edilen güç yasasından daha fazlasını uygulamaya çalışır. Faloutsos ve ark. üstel yasalarla sonuçlanır. Gözlemledikleri ve kesin bir biçim belirledikleri ilk üstel yasa, belirli derecelerin frekansıdır.

Burada fk, k derecesinin frekansıdır. a, b, O bilinen sabitlerdir ve t, Kasım 1997’den bu yana ay cinsinden süredir. Bu denkleme sahip olarak, gelecekte bir ay için bir derece k’nin sıklığını da tahmin edebiliriz. Buldukları ikinci bir üstel yasa, derece büyümesiydi.

Belirli bir r mertebesindeki k derecesi de zaman içinde katlanarak büyür. Burada p, q, R bilinen sabitlerdir ve t yine Kasım 1997’den bu yana geçen ay sayısıdır. Bu yasa bize İnternet’in i’inci en büyük derecesinin değerinin katlanarak büyüdüğünü söyler. Bu, her AS’nin derecesinin zamanla katlanarak arttığı anlamına gelmez, çünkü belirli bir AS’nin sıralaması, AS’lerin sayısı arttıkça değişebilir.


Halka topolojisi
Ağ topolojisi nasıl çizilir
topolojileri Nedir
Yıldız topolojisi özellikleri
Kablo maliyeti ve karmaşıklığının en fazla olduğu ağ topolojisi hangisidir
Mantıksal topoloji çeşitleri
Halka topolojisi Nedir
Ağaç topolojisi Avantaj ve Dezavantajları


Diğer iki üstel yasa, çift boyutundaki büyüme ve bunun sonucunda ortaya çıkan komşuluk boyutundaki büyümedir. h atlama içindeki çift boyutu, P(h), P0(h) faktörü ile üssel olarak büyür, yani 0 zamanında h atlama içindeki çift boyutudur. h atlama içindeki komşuluk boyutu, A(h), aşağıdaki gibi üssel olarak büyür.

Burada A0(h), 0 zamanındaki komşuluk boyutudur. t değeri, her zaman olduğu gibi, 0 zamanından bu yana geçen ayların sayısıdır. INET topoloji üreteci, şimdi gözlemlenen ve analiz edilen üstel kanunları, çok benzeyen bir ağ oluşturmak için kullanır. 

İlk adımda, kullanıcının köşe sayısını girmesi gerekir. Birinci dereceye sahip köşe sayısının p kesri. İnternetteki AS sayısının katlanarak arttığını varsayarak, oluşturucu t’nin değerini hesaplar.

O zaman derece frekans ve sıra dağılımlarını da hesaplamak kolaydır. İkinci kuvvet yasası köşelerin yalnızca %98’ini kapsadığından, sıra dağılımını (13.19) kullanarak köşelerin en üstteki %2’lik kısmına derece atamamız gerekir. köşelerin p yüzdesi birinci dereceye atanır.

Kalan köşe noktaları, frekans derecesi dağılımını takiben derecelere atanır. Kenarlar, aşağıdaki kurallara göre oluşturulacak ilk G grafiğine eklenir. İlk olarak, bir yayılma ağaç, derecesi kesinlikle birden büyük olan köşeler arasında inşa edilmiştir. Bu, art arda, geçerli ağaç G’de olmayan bir dereceden kesinlikle daha büyük olan bir tepe noktasını rastgele rastgele seçerek ve onu k ile orantılı olasılıkla G’deki bir tepe noktasına bağlayarak yapılır.

Burada k, G’deki tepe noktasının derecesidir ve K, G’de halihazırda en az bir doldurulmamış dereceye sahip olan tüm köşelerin derecelerinin toplamıdır. Bir sonraki adımda, p|V | birinci dereceye sahip köşeler, G’deki köşelere yukarıdaki gibi orantılı olasılıkla bağlanır.

Son bir adımda, G’de kalan dereceler, atanan en büyük dereceye sahip tepe noktasından başlayarak, yine orantısal olasılık kullanılarak rastgele seçilmiş serbest dereceli köşelere bağlanır. Grafiğin bağlanabilirliği, kenarları fiilen yerleştirmeden önce bir fizibilite testi ile test edilir.

Birkaç tane daha topoloji üreteci mevcuttur. GT-ITM üreteci farklı topolojiler oluşturabilir. Bunlardan biri, iyi tanımlanmış bir hiyerarşik yapıya sahip bir transit-stub ağıdır.

Katman oluşturucu, Geniş Alan Ağlarını (WAN), Metropolitan Alan Ağlarını (MAN) ve Yerel Alan Ağlarını (LAN) temsil eden üç seviyeli bir hiyerarşi sağlamak üzere tasarlanmıştır. BRITE oluşturucu ayrıca topolojiler oluşturmak için çeşitli mekanizmalar içerir.

Barab́asi ve Albert’in yönlendirici ve AS seviyesinde iyi bilinen temel modelini ve her iki tür için de Waxman modelini içerir. Ayrıca, INET ve GT-ITM üreteçleri tarafından yapılan ağları ve Ulusal Uygulamalı Ağ Araştırması Laboratuvarı yönlendirme verisinden elde edilen verileri gösterebilir ve değerlendirebilir.

İnternette gözlenen söz konusu güç yasalarını kullanarak, böyle bir jeneratörün temsil edilebilirliğini belirlemek artık çok kolay. Farklı türde topolojiler oluşturmak için yukarıda belirtilen topoloji üreteçlerini kullandı ve ardından bunları güç yasalarının varlığına göre değerlendirdi.

Sonuç olarak, dereceye karşı sıra ve köşe sayısına karşı derece kuvveti yasalarının tüm topolojilerde gözlemlenmediğini söyleyebilirler. Bu şekilde varlığı, bir üretecin doğruluğunu doğrulamak için kullanılabilir. Komşuluk büyüklüğü ve özdeğerlerle ilgili kuvvet yasaları, üretilen tüm topolojilerde bulundu, ancak üs değerleri farklıydı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir