İnovasyon Gelişmeleri – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 İnovasyon Gelişmeleri – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

24 Ekim 2022 Finansal inovasyon nedir Organizasyonel inovasyon Örnekleri Yapılmamış ürün inovasyonu 0
Fermi Dağılımı

 İnovasyon Gelişmeleri

Yeniliği baskılamayan toplumlarda neden mevcut fırsatlar sıklıkla kullanılmaz? Bu soru bizi başka bir soruya yöneltiyor: Gündelik sorunlarla uğraşırken ve sorunlarına özel yenilikçi çözümler ararken, temsilciler nasıl hareket ediyor?

Ajanların, eylemlerinin sonuçları hakkında tam bilgiye sahip rasyonel maksimize edici olmamalarının birkaç nedeni vardır. Bunlardan ikisini ele alıyoruz: belirsizlik ve karmaşıklık.

İlk olarak, tartışıldığı gibi, yenilik belirsizlik altında gerçekleşir. Bu nedenle ajanlar genellikle eylemlerinin sonuçlarını önce hareket ederek ve sonra ne olduğunu gözlemleyerek öğrenebilirler.

Bu, birçok yenilikçi durumda, aracıların beklenen sonuçlarla ilgili varsayımlara dayalı kararlar aldıklarını, karlar için el yordamıyla ve ilerledikçe öğrenmeye çalıştıklarını ima eder. Bu davranış, deneyimlerin zamanla biriktikçe sırayla öğrenildiği yola bağımlı dünyamızın doğası tarafından dayatılır.

İkincisi, davranışı maksimize etmenin mümkün olduğu durumları mümkün olmadığı durumlardan ayıran bir “karmaşıklık sınırı” denen şey düşünülebilir. Engelin uygulanabilir tarafında, ajanlar tümdengelim mantığına göre davranabilir. Olası eylemlerin tüm sonuçlarını sıralayabilir ve ardından en iyi alternatif eylem planını rasyonel olarak hesaplayabilirler.

Bununla birlikte, orta derecede karmaşık durumlarda bile, böyle bir prosedür, belirsizlik olmadığında bile, çok sayıda olasılık tarafından imkansız hale getirilir. (Örneğin, mükemmel bir satranç oyununun optimal hamlelerini çıkarmak için tümdengelim sürecini kullanamazsınız.) Sınırın mümkün olmayan tarafında, problemler tam olarak tanımlanmamıştır; çözümlere el yordamıyla bakan ajanlar optimalin altında hareket etmiyorlar çünkü bu gibi durumlarda optimallik tanımlanmış bir kavram değil.

Peki, ajanlar sürekli olarak meydana gelen kötü tanımlanmış durumlarda nasıl kararlar alır? Buradaki kilit nokta, insanların sadece bilgi parçalarını depolamamasıdır; onları temsili şemalara uydurarak kategorize ederler.

Bilgi edinmek sadece gerçekleri elde etmek değildir; algıları organize edecek ve depolayacak kategoriler bulmaktır. Seri üretim zihniyeti gibi bazı modası geçmiş kategorilerin kullanıldığını gördüğümüzde bunun davranışı nasıl etkilediğini görüyoruz.

General Motors’un 1980’lerde Japon yalın üretimini yanlış anlaması ve bunun tam otomatik bir fabrikada birkaç milyar doları boşa harcamasına yol açması, yanlış temsil şemasına uydukları için gözlemlere anlam verememenin bir örneğidir.

Geçmişte farklı deneyimlere maruz kalan ve oluşturdukları kavramsal temsil stokunda farklılıklara neden olan iki ajanın aynı veriler üzerinde farklı şekilde hareket edebileceği sonucu çıkar. Bu tür öğrenme, daha önce tartıştığımız yol bağımlılığının bir nedenidir.

Biz açıkça akıl yürütür, analiz eder ve sonuç çıkarırız. Ama bunu yapabilmek için öncelikle kategoriler, temsiller ve modeller inşa etmiş olmamız gerekir. Ayrıca, tam olarak tanımlanmamış problemlerde veya Satranç gibi karmaşık problemlerde, saf tümdengelimli akıl yürütme ya mümkün değildir ya da yeteneklerimizin ötesindedir ve karar sürecinin sadece bir kısmına uygulanır. Ve böylece başka, farklı yollarla akıl yürütürüz.


Finansal inovasyon nedir
Yapılmamış ürün inovasyonu
Tarihteki ilk ürün inovasyonu
Teknoloji Haberleri
Televizyon inovasyon örnekleri
Organizasyonel inovasyon Örnekleri
Sürekli inovasyon Nedir
Gözlük inovasyonu


Dahili modelleri formüle ediyoruz; analojiler arar ve kullanırız; kalıpları tanırız; diğer benzer durumlardan deneyim aktarıyoruz. Bu yöntemleri, tabiri caizse anlayışımızdaki boşlukları doldurmak, parça bilgisinden bütüne çıkarsama yapmamıza izin vermek, özelden genele tahminde bulunmak için kullanırız.

Başka bir deyişle, toplamada ve anlamada ‘bilme’ ve ‘öğrenme’de yoğun olarak tümevarım modunda çalışırız. Herhangi bir özel problemde, elbette, yapabileceğimiz tümdengelimi önemli miktarda tümevarımla birleştiririz.

Karmaşıklık engelini aştığımızda, akıllı davranış, eksik bilgiden bir çözüme akıl yürütmek için öznel varsayımları ve geçici hipotezleri kullanmaya zorlanır. Daha sonra tümevarımsal akıl yürütme devreye girer, çünkü insanlar bilgiyi görür ve dizileri veya diğer kalıpları arar ve bunlardan genelleme yapar. Tümevarımsal akıl yürütmenin yaygın kullanımı, insanların açıkça yanlış şeylere inanmakta inatla ısrar etmelerinin de ana nedenlerinden biridir.

Ajanların yenilikler hakkında karar verdiği durumların çoğu, hem varsayılan sonuçların sonuçlarının tahmin edilemeyecek kadar karmaşık olması hem de Ar-Ge’nin sonuçlarının büyük ölçüde tahmin edilemez olması ve birçok belirsizliğe maruz kalması nedeniyle karmaşıklık bariyerinin ötesindedir. Dolayısıyla, aracıları, kâr odaklı bir şekilde el yordamıyla uğraşan ve ara sıra ampirik gözlemlerini oldukça uygunsuz şekillerde yorumlayan kişiler olarak tasavvur etmeliyiz.

Rutin Davranışlar

Belirsizlik ve karmaşıklıkla karşı karşıya kalan çoğu temsilci, karar vermedeki belirsizliğin derecesini azaltmak için bir dereceye kadar “rutinler” dediği şeylere güvenir. Rutinler birkaç şey yapar. Temsilcinin hafızası olarak hareket ederler. Ajan, rutinleri ve becerileri sık sık kullanmayı gerektiren ‘yaparak hatırlar’.

Rutin, kısmen insan hafızasında, belirli bireylerin rutinleri yürütmek için gereken becerilere ve kısmen de firmaların ve diğer organizasyonların iletişim yapılarına sahip olmalarıdır; bu, BİT devriminin firmaların iç organizasyonunda bu kadar büyük değişikliklere neden olmasının bir nedenidir.

Rutinler ayrıca, herhangi bir kuruluş içindeki çatışan baskıları ve çıkarları uzlaştıran ve düşmanlıklarla ilişkili maliyetleri azaltan istikrarlı bir ateşkes görevi görür. Dışarıdan biri için bariz ve kolay görünen yeniliklerin benimsenmesi, organizasyonun iç politik dengesini bozabileceği için göz ardı edilebilir. “Ateşkesi bozma korkusunun, genel olarak, örgütleri nispeten esnek olmayan rutin bir yolda tutma eğiliminde olan güçlü bir güç olduğunu söylemek güvenli görünüyor”.

Rutinler ayrıca davranış üzerinde kontrol görevi görür. Önemli bir kişinin veya bir grup kişinin kaybı veya yeni bir ürün veya radikal olarak yeni bir üretim yöntemi gibi rutinleri bozan şeyler mutasyon olarak düşünülebilir. Firmalar bunlara karşı kontrol etmek için mücadele ediyor. Tabii ki, bazıları avantajlıdır, ancak çoğu üzücü ve daha iyi bastırılmıştır.

Rutinler teorisi, firmaların görünen maksimize etmeyen davranışlarının sadece yüksek dahili işlem maliyetleri karşısında davranışı maksimize etmek olduğunu söyleyerek maksimize eden teori ile uzlaştırılabilir. Ancak bu tür bir maksimizasyon teorisi savunması, onu hemen hemen her olası firma davranışı gözlemiyle tutarlı kılar ve dolayısıyla onu ampirik olarak boş kılar.

Bu çizgiyi alsak bile, firmanın basit maksimizasyon teorisinin kaçınmayı amaçladığı bir prosedür olan içsel yapısının bir sonucu olarak davranışını anlamak için firmanın kara kutusunu kırmak hala gereklidir.

Buna maksimize etmeyen rutin davranış veya yoğun dahili işlem maliyetleri altındaki davranışı maksimize etme adı verilen her ne ise, ajanların karşılaştıkları karmaşıklık ve belirsizliklerle başa çıkmak için kullandıkları bir teknik sağlar. Teori daha sonra basit maksimizasyon teorisi için anomaliler yaratan bir dizi fenomeni açıklar. Bir sonraki yazımızda, teknolojik değişimi anlamak için en alakalı olanlardan birkaçından bahsedeceğiz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir