İndeksleme ve Alma – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İndeksleme ve Alma – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Mart 2021 Google indexleme nedir İndeks nedir İndeksleme Ne demek İndexlemek SQL index sorgulama 0
Koşullu Bildirim – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Başka durumlar da vardır, ör. Toprak veya mahsul örneklerinin test öğesi ve metabolitlerinin içeriği açısından analiz edilmesi gereken saha çalışmalarında. Bu bileşiklerin bazıları, en optimal saklama koşulları altında bile nispeten kısa ömürlü olabilir ve bu durumlarda, mevcut analitlerin en kararsız olanının yok olması, bu durumda, bu numunelerin yararlı ömrünü veya saklama süresini sınırlayacaktır.

Bu tür numuneler, analitik kimyagerin değerlendirmesinin ardından, orijinal sonuçları doğrulamak için artık bir yeniden analiz kullanılamaz hale gelmez atılabilir.

Benzer şekilde açık olan başka bir durum olarak, kandaki hücresel parametrelerin belirlenmesi düşünülebilir: Beyaz kan hücreleri parçalanır, spesifik formlarını veya boyanabilirliklerini kaybeder ve bu nedenle tam kan, kısa bir süre sonra asıl amaç için kullanılamaz hale gelebilir. Bu durumda da, hematolojik değerlendirmeden sonra kalan kan numunesi, çalışma kalitesini tehlikeye atmadan verilerin doğrulanmasından sonra atılabilir.

Gerçekte ham veri olarak kabul edilmesi gereken veya ilgili çalışmanın bitiminden sonra bile bir süre yeniden analizin mümkün olabileceği örnekler ve numuneler için problemin daha zor hale geldiği düşünülebilir.

Ancak diğer yandan, bu arşivlenmiş materyallerin yararlılığının sonunu belirlemek için açık kriterler olabilir. GLP kapsamında arşivlenmesi zorunlu olan test öğesi örneğinin durumunu ele alalım. Aralıklarla, bu numune analiz edilebilir ve bir noktada analitik kimyager, numunenin analitik amaçları için artık yararlı olmadığını belirleyecektir.

Numune amacını aşmış olacağından, bu değerlendirme kesinlikle gerekli saklama süresinin sonunu işaret edecektir. Bu durumda, ilgili analitik veriler göz önüne alındığında, test öğesi numunesinin elden çıkarılması için gerekli neden açıktır ve kararın dokümantasyonu çok basit olabilir.

İndexleme Nedir
İndeksleme Ne demek
SQL Index örnekleri
İndex Nedir
SQL index sorgulama
İndeks nedir
İndexlemek
Google indexleme nedir

Aynısı diğer numuneler veya numuneler için de söylenebilir, ör. Histopatoloğun, korunan materyalden artık değerlendirilebilir slaytların yapılamayacağı sonucuna varabileceği bir toksisite çalışmasından elde edilen ıslak dokular. Saha çalışmalarından kaynaklanan toprak veya mahsul örnekleri için benzer durumlar yapılabilir, burada bertaraf kararı da rasyonel argümanlara dayanabilir.

GLP İlkeleri örneklerin ve örneklerin imha edilmesine izin verse de, durumları daha anlamlı bir değerlendirmeyi imkansız kılarsa, arşivlerden sorumlu kişi, İlkelerin karşı maddesine, yani saklama koşullarının gerekliliğine de dikkat etmelidir. zamansız bozulmayı engellemelidir.

Örneğin, korunmuş dokuları içeren kavanozlar, koruyucunun yavaşça buharlaşması için yeterince kapatılamıyorsa, bu kavanozları periyodik olarak kontrol etmek ve gerekirse ilgili koruyucuyla yeniden doldurmak arşivcinin sorumluluğundadır. Sonuç olarak, bu tür örnekler kurumaya bırakılırsa ve bozulan örnekler imha edilirse, bu GLP İlkelerinin ihlali olarak kabul edilecektir.

Depolamanın bir başka yönü ve sonlandırılması, Kalite Güvencesinin katılımıyla ilgilidir. GLP İlkeleri tarafından verilen hükümlerin doğru uygulanmasını sağlamak için, bu farklı durumlarla başa çıkmanın GLP uyumlu yolunun belirlenmesine yardımcı olmak için Kalite Güvencesi çağrılmalıdır.

Bu nedenle, Kalite Güvencesi, arşivlenmiş materyallerin kaldırılması ve bertarafı ile ilgili herhangi bir karara, bu materyallerin durumunu ve dolayısıyla nihai bertaraf nedenlerini doğrulayarak dahil edilmelidir.

Özetle, herhangi bir numunenin veya numunenin kullanım sonunu belirleyecek uzman uzman olacak, ancak aynı zamanda muayene ve doğrulama yoluyla, bertaraf prosedürlerinin GLP’ye uygunluğunu onaylaması gerekecek olan Kalite Güvencesi olacaktır. genel olarak ve özellikle çalışmayla ilgili materyalin atılmasına ilişkin tek işlem ve örnekler yer alır.

Arşiv, tüm materyalleri, kayıtları ve
özel olarak bireysel çalışmalarla ve genel olarak test tesisiyle ilgili diğer belgeler. Bu bağlamda GLP, bu tür materyallerin sürekli kullanılabilirliğini ve değerlendirilebilirliğini sağlamak için arşivlerin çalıştırılması gereken genel koşulları belirler.

GLP, farklı ülkelerde depolama uzunluğu için farklı yasal gerekliliklere sahip olduğundan ve bu nedenle GLP belirli bir depolama süresi sağlamaz ve bu nedenle GLP sadece bu ulusal kurallara atıfta bulunur. Araştırma veya değerlendirme için artık kullanılamayan materyalleri saklamaya devam etmenin bir anlamı olmadığı için, GLP, tam izlenebilirlik için belgesel gerekliliklerini yeniden karşılaması gereken erken bertaraf olasılığını sağlar.

İndeksleme ve Alma

Arşivlemenin ikinci yönü, organizasyonunun biridir. Bir arşiv, yalnızca içerdiği belirli bir malzeme parçası makul bir süre içinde bulunup geri alınabildiği sürece kullanışlıdır.

Tek tek çalışmalar ve bunlarla ilgili belgeler açısından sorunlu olarak görülmese de – bir çalışmanın ve onunla hemen ilgili tüm belgelerin ve materyallerin tek ve benzersiz bir kimlik taşıması gerektiğini unutmayın – bu kadar kolay olmayabilir. Gözlemlenmesi gereken birkaç ek nokta olduğundan ilk bakışa bakar.

Bu nedenle, GLP İlkeleri, “arşivlerde tutulan materyalin, düzenli depolama ve erişimi kolaylaştırmak için indekslenmesini” gerektirir.

Öncelikle, çeşitli çalışma materyallerinin fiziksel konumu, arşiv olanaklarıyla ilgili bölümde anlatıldığı gibi farklı olabilir ve bu, arşivin indeksleme ve erişim sistemine yansıtılmalıdır. Bu nedenle, belirli bir çalışmanın kimlik etiketine bakıldığında, bu çalışmayla ilgili ve “arşivlenecek materyaller” olarak tanımlanan çeşitli belgelerin ve materyallerin tümünün bulunduğu yere götürüleceğinden emin olunmalıdır. 

İkinci olarak, etüt planı, ham veriler ve çalışma raporu gibi tek bir çalışmayla doğrudan ilgili olan sadece dokümanlar değil, aynı zamanda çalışmanın geçerliliğinin değerlendirilmesiyle ilgili olabilecek genel veriler ve ortak bilgiler de vardır. çevresel durum kayıtları, cihazların kalibrasyonu ve bakımı ile ilgili belgeler, dondurucuların sıcaklık kayıtları veya hayvan odalarının temizlik ve dekontaminasyon / sanitasyon kayıtları gibi ve fiziksel / kimyasal test sistemleri ve bilgisayarlı sistemlerle ilgili doğrulama ve yeterlilik belgelerini unutmamak. Çalışmayla ilgili bir şekilde saklanmaktansa, kronolojik bir temelde arşivlenecekler ve bu şekilde geri alınabilmelidirler.

Üçüncü durumda, yalnızca tek bir çalışmaya ait olmayan tüm belgeleri bulup geri alabilmek, ancak tüm çalışmaları ve belirli bir test öğesine ilişkin ilgili belgeleri bulmak arzu edilebilir veya gerekli olabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir