İndeks Verim – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İndeks Verim – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

10 Nisan 2023 INDES Hisse Temettü 2023 INDES Temettü 2022 0
 Durum Bağlantı İstatistikleri

İndeks Verim

İndeks, yoğunluk ölçüsü f ve seyreklik ölçüsü g için önemsiz olmayan iki işlevi birleştirir. Sadece belirli düğüm çiftlerini sayar. Küme içi yoğunluğa karşı kümeler arası seyreklik genel sezgisine göre, belirli bir kümeleme için ‘doğru’ sınıflandırılmış bir düğüm çiftini, aynı kümeye ait olan ve bir kenarla bağlı veya farklı kümelere ait iki düğüm olarak tanımlarız. ve bir kenarla bağlı değil.

Ortaya çıkan endeks performans olarak adlandırılır. Yoğunluk fonksiyonu f, tüm kümelerdeki kenarların sayısını sayarken seyreklik fonksiyonu g, kümeler arasındaki var olmayan kenarların sayısını sayar.

Küme içi iletkenliğin sezgisel kümeleri böldüğü bir durum. Sezgisel kümelemenin α = 3/4’ü varken diğer iki kümenin α = 1’i vardır. Ayrım (b) yalnızca sezgisel kümelemenin geliştirilmiş halidir, (c) ise aynı küme içi iletkenlik değerine sahip bir kümelemeyi gösterir.

Tanım, ilk olarak açıklanan ve uyarlanan Iverson Notasyonunda verilmiştir. Parantez içindeki terim herhangi bir mantıksal ifade olabilir. İfade doğruysa terim 1, yanlışsa terim 0’dır. f +g’nin maksimumunun üst sınırı n·(n-1)’dir çünkü n(n-1) farklı düğüm çifti vardır.

Lütfen döngülerin mevcut olmadığını ve her çiftin sıfır veya bir ile katkıda bulunduğunu hatırlayın. f + g maksimumunun hesaplanması NP-zordur, bu nedenle gerçek maksimum yerine bu sınır kullanılır. Küme içi kenarların sayısı ve kümeler arası kenarların toplamının tüm kenar sayısına eşit olması gibi bazı ikilik yönleri kullanılarak, performans formülü Denklem’de gösterildiği gibi basitleştirilebilir.

Denklemden türetmenin m = m (C) + m (C) eşitliğini uyguladığına ve m (C) /m’nin ağırlıksız durumda sadece γ (C) kapsamı olduğuna dikkat edin. Diğer endekslere benzer şekilde, performansın da bazı dezavantajları vardır. Ana dezavantajı, çok seyrek grafiklerin işlenmesidir.

Bu tür grafikler, gelişigüzel boyut ve yoğunlukta alt grafikler içermez. Bu gibi durumlarda, uygun kenar sayısı (yapıya göre) ile maksimum kenar sayısı (yapıdan bağımsız olarak) arasındaki fark da çok büyüktür.

Örneğin, bir düzlemsel grafik, beş veya daha fazla düğüme sahip herhangi bir tam grafiği içeremez ve grafiğin düzlemsel olması için maksimum kenar sayısı, düğüm sayısında doğrusal iken genel olarak kareseldir. Sonuç olarak, iyi performansa sahip kümelemeler birçok küçük kümeye sahip olma eğilimindedir. Böyle bir örnek verilir.

Performans için alternatif bir motivasyon aşağıda verilmiştir. Bu nedenle, kenarların u∼vif(u,v)∈E ile V×V üzerinde bir ilişkiyi tetiklediğini ve kümelemelerin eşdeğerlik ilişkileri için başka bir kavram olduğunu hatırlayın. Bir kümeleme bulma sorunu, bu bağlamda, kenar kaynaklı ilişkinin düşük maliyetli bir denklik ilişkisine dönüşümünü bulmak olarak resmileştirilebilir.

Başka bir deyişle, yeni kenar kümesinin neden olduğu ilişki bir denklik ilişkisi olacak şekilde kenarlar ekleyin veya silin. Maliyet fonksiyonu olarak, ek ve silinen kenarların sayısı basitçe sayılır. Değişiklik sayısını en aza indirmek yerine, ikili versiyon düşünülebilir: kümeleme kaynaklı ilişki ve kenar-küme ilişkisinin en büyük “kesişmeye” sahip olduğu bir kümeleme bulun.


INDES Hisse Temettü 2023
Bitki indeksi Nedir
INDES hedef fiyat 2023
INDES Temettü 2022
INDES Temettü Tarihi
İnvesting index
İndes Temettü 2023 Ne zaman
INDES Bilanço


Bu sadece maksimize eden f + g’dir. Bu nedenle performans, kapalı kümeleme ile kenar-küme ilişkisinin ‘mesafesi’ ile ilgilidir. Bu maksimumu bulmak NP-zor olduğu için, bu kümeleme varyantını çözmek de NP-zordur.

Problem zor olmasına rağmen çok basit bir tamsayılı doğrusal programa (ILP) sahiptir. ILP’ler de NP-zordur, ancak problemler için kullanılabilir buluşsal yöntemlere veya yaklaşımlara yol açan birçok teknik vardır. ILP, u, v ∈ V ile n2 karar değişkeni Xuv ∈ {0, 1} ve aşağıdaki üç kısıtlama grubu tarafından verilir.

Buradaki fikir, X değişkenlerinin denklik ilişkilerini temsil etmesidir, yani, Xuv = 1 ise iki u,v ∈ V düğümü eşdeğerdir ve amaç fonksiyonu ‘doğru’ sınıflandırılmamış düğüm çiftlerinin sayısını sayar. Sınıflandırma için daha karmaşık modeller kullanan çeşitli performans varyasyonları mevcuttur.

Bununla birlikte, birçok değişiklik büyük ölçüde uygulama arka planlarına bağlıdır. Bunları sunmak yerine, kenar ağırlıklarını içerecek bazı varyasyonlar verilmiştir. Belirtildiği gibi, endeksler iki farklı göreve hizmet eder. Karşılaştırılabilirlik özelliğini korumak için, dikkate alınan tüm kenar ağırlıklarının anlamlı bir maksimum M’ye sahip olduğunu varsayıyoruz.

Bu değer giriş grafiğine bağlı olduğundan, M’yi meydana gelen maksimum kenar ağırlığı ile değiştirmek yeterli değildir. Ayrıca, çok büyük bir M değeri seçmek, indeksin aralık özelliklerini bozduğu için uygun değildir. Anlamlı bir maksimuma sahip bu tür ağırlıklandırmalara bir örnek, M = 1 olan olasılıklardır.

Ağırlık, rastgele bir çekilişte bir kenarın gözlemlenebilme olasılığını temsil eder. Aynı performans sayma şemasını kullanarak, bağlı olmayan düğüm çiftleri için gerçek bir değer atama problemini çözmek gerekir. Anlamlı maksimum M yardımıyla bu problem aşılacaktır.

İlk varyasyon basittir ve Denklem’de verilen ölçü fonksiyonlarına yol açar. Lütfen Formüldeki ağırlıksız tanımla benzerliğe dikkat edin. Ancak, kümeler arası kenarların ağırlığı ihmal edilir. Bu, g değiştirilerek entegre edilebilir.

Ek terim gw (C), kümeler arası kenarların olmaması durumunda sayılacak olan ağırlık farkına ve gerçek kümeler arası kenarlara atanan ağırlığa karşılık gelir. Her iki durumda da maksimum, M · n(n − 1) ile sınırlıdır ve birleşik formül şöyle olacaktır.

Burada θ ∈ [0, 1], kümeler arası kenarların ağırlığının önemini (küme içi kenarların ağırlığına göre) derecelendiren bir ölçeklendirme parametresidir. Bu şekilde, bütün bir ağırlıklı performans endeksleri ailesi vardır.

Alternatif bir varyasyon dualiteye dayanmaktadır. “Doğru” sınıflandırılmış düğüm çiftlerini saymak yerine hataların sayısı/ağırlığı ölçülür. Denklem temel olacaktır.

θ, küme içi kenarların ağırlığının önemini (küme içi kenarların ağırlığına göre) derecelendiren bir ölçeklendirme parametresidir.

Yoğunluk f ̃ ve seyreklik g ̃ fonksiyonları için farklı semboller, bu fonksiyonların aralıklarına göre f ve g standart fonksiyonlarına ters çalıştığını açıklığa kavuşturmak için kullanılır: küçük değerler, büyük değerler yerine daha iyi yapısal davranışı gösterir. Her ikisi de aracılığıyla standart bir dizinde birleştirilebilir.

Versiyonların θ = θ = 1 için aynı olduğuna dikkat edin. Genel olarak bu, diğer θ ve θ seçenekleri için doğru değildir. Her iki ailenin de avantajları ve dezavantajları vardır. Kümelerin ağır olması bekleniyorsa ilk sürüm kullanılmalıdır, diğer sürüm ise homojen olmayan ağırlıklara sahip kümeleri daha iyi ele alır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir