İmmünofloresan – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İmmünofloresan – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Mayıs 2021 İmmünfloresan boyama nedir İmmünfloresan Nedir İmmünfloresan yöntemi nedir İmmunohistokimya 0
Uygulamalı Biyosistemler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Hücre Kültürlerinin Örnek İşlenmesi ve Aşılanması

Numunelerle birlikte gelen talep formları, uygun araştırmaların yapılabilmesi için mevcut hastalığın niteliğini, başlangıç ​​tarihini, numunenin doğasını ve alındığı yeri ve hastanın yaşını açıkça belirtmelidir.

Hücre kültürlerinin aşılanması ve / veya hücrelerin immünofloresan boyama için hazırlanması için örnek işleme, örneğin doğasına göre genellikle standart bir prosedürdür.

Aşılamadan sonraki ilk 5 gün boyunca her gün sitopatik etki (CPE: virüs replikasyonundan kaynaklanan hücrelerde morfolojik değişiklik) açısından kültürler incelenmelidir, böylece daha sonra tüplerin ‘okunması’ gerekir. alternatif günler genellikle CMV ve birçok adenovirüs gibi daha yavaş büyüyen virüslerin daha kademeli değişikliklerini yakalamak için yeterlidir.

Virüs Enfeksiyonlarının Hızlı Teşhisi İçin Gereklilik

Rutin hücre kültüründe 3 günden daha kısa bir sürede çok az virüs tanımlanabilir – herpes simpleks virüsü tek normal virüsdür. Klinik yönetim, hastane servislerinde enfeksiyonun kontrolü ve mevcut olduğu durumlarda spesifik antiviral tedavi için, klinik bir tanının en erken doğrulanması veya şüphelenilmeyen bir enfeksiyonun belirlenmesi önemlidir.

Bu amaçla, uygun örnekler doğrudan spesifik virüslerin kanıtı için incelenir  enfekte hücrelerin kolayca elde edilebildiği solunum, deri ve diğer enfeksiyonlar için immünofloresan (IF) mikroskobu ile yapılır. Solunum salgıları, slaytlar üzerinde birikebilecek solunum epitel hücrelerini (mukus içermeyen) hazırlamak için önce tamponlu salin içinde seyreltilmeli ve yıkanmalıdır.

Genellikle birkaç nokta veya kuyu kullanılır, ancak bir hücre santrifüj hazırlığı, grip salgını veya RSV sezonunda olduğu gibi, baskın bir virüs için öncelikle test yapılacaksa yararlı ve hızlıdır. Havayla kurutulduktan sonra slaytlar, 10 dakika süreyle soğuk asetona daldırılarak sabitlenir. Bu, hücrelerin slayt üzerinde kalmasını, anti-genisiteyi korumasını ve antikora geçirgen olmasını sağlar, ancak çoğu durumda artık enfeksiyona sahip değildir.

İmmünfloresan Nedir
İmmünfloresan yöntemi nedir
İmmunohistokimya
İmmünfloresan boyama nedir

İmmünofloresan

1980’lerde ve 1990’larda virüs teşhis laboratuvarları, özellikle viral enfeksiyonların hızlı teşhisine yardımcı olmak için mikroskopi kullanımlarını genişletti. Monoklonal antikor formundaki yüksek kaliteli reaktiflerin ticari olarak temin edilebilirliği, geniş bir viral antijen yelpazesi için immünofloresan (IF) uygulamasını destekler.

Bir florokrom boyaya konjüge edilmiş spesifik antikor (veya bir antikor havuzu), hedef antijen için bir doğrudan immünofloresans testinde (DIF) bir hücre preparasyonuna uygulanabilir.

Bu, ışık mikroskobu ile hızlı teşhis için en yaygın kullanılan yöntemdir, özellikle geldiklerinde tek numuneler için uygundur, ancak aynı zamanda bir virüs laboratuarının çalışmasının büyük bir bölümünü oluşturan bebeklerden ve çocuklardan solunum salgılarının günlük akışına da uygulanır. yıllık solunum yolu hastalığı salgını sırasında bir çocuk birimine hizmet vermektedir.

Aynı reaktifler, kültür onayı ve HSV durumunda tipleme için hücre kültürlerinden hücreleri boyamak için veya antijenlerin erken (CPE öncesi) tespiti için tarama için, özellikle daha yavaş büyüyen virüsler için yararlı olabilir. CMV ve adenovirüsler olarak. Aralık ve uygulama örnekleri aşağıda da verilmiştir.

Viral antikorlar için bazı serolojik testler hala dolaylı immünofloresana dayanmaktadır, genellikle Epstein – Barr virüsüne, insan parvovirüsüne (eritrovirüs B19) veya insan herpesvirüs 6’ya (HHV6) karşı antikorlar içindir.

Virolojide en yaygın kullanılan florokrom boya, parlak elma yeşili floresan veren floresein izotiyosiyanattır (FITC). Karşıt boyanın eklenmesi yararlıdır, böylece karşıt negatif arka plan hücreleri de görülebilir (Evans’ın mavi boyası kullanılırsa donuk kırmızı boyanır).

İncelenecek hücreleri taşıyan kuyuya veya slayta uygun antikor uygulanır; doğrudan bir hastadan, bir kültürden alınan hücreler veya bir kabuk flakon lamelinden alınan bir smear veya hücre birikimi. Nemli bir odada bir inkübasyon süresi (ortalama 15-30 dakika), antikorun hücrelerdeki herhangi bir virüse özgü antijenle reaksiyona girmesine de izin verir.

Bağlanmamış fazla antikor, lam hava ile kurutulmadan önce tamponlu salin içinde yıkanarak uzaklaştırılır ve bir UV ışığı kaynağı ile özel bir mikroskopta görüntülenmek üzere monte edilir.

Montaj sıvısı, flüoresanı en üst düzeye çıkarmak için pH optimum 8.6 olan fosfat tamponlu salin içinde analitik sınıf gliserolden (% 50) oluşur. UV ışınlarına maruz kalındığında floresan hızla solar, bu nedenle uzun süreli görüntüleme tavsiye edilmez ve gerektiğinde fotografik kayıtlar hemen alınmalıdır.

Solunum Virüsleri

Doğrudan immünofloresan, antijenlerin hızlı tespiti için teşhis virolojisinde şu anda en yaygın IF prosedürüdür ve çocuklarda RSV enfeksiyonunu teşhis etmek için kullanılan tek test olabilir, deneyimli ellerde o kadar güvenilir hale gelir ki paralel virüs izolasyonu artık gerekli de görülmez.

Bebeklerin çoğu ilk kış mevsiminde RSV ile enfekte olur ve her 100 bebekten biri bronşiyolitin endişe verici durumunu geliştirerek hastaneye kaldırılır. Yıllık kış salgın mevsiminde RSV, bebeklerde ve çocuklarda açık ara en yaygın solunum yolu patojeni olduğundan, RSV için hızlı bir test en önemli önceliktir.

Böyle bir bebekten salgılanan solunum hücrelerinde RSV için pozitif bir DIF testinin karakteristik görünümü (elma yeşili boyayan hücre içi globüller) Şekil 17.2’de gösterilmektedir. Özel ciddi hastalık riski taşıyanlarda RSV enfeksiyonu için spesifik antiviral tedavi vardır ve DIF testi (veya eşdeğer bir enzim etiketli) genellikle acil veya çağrı üzerine prosedür olarak da gereklidir.

Deri veya Mukokutanöz Hücre Preparatları

Veziküler deri lezyonlarının tabanından kazınan hücreler sıklıkla HSV-1, HSV-2 veya VZV’ye özgü antikorlarla (klinik olarak hangi enfeksiyonun mevcut olduğu açık değilse) DIF tarafından incelenir. Spesifik antiviral tedavi mevcut olduğundan ve bağışıklığı baskılanmış konakçılarda herpes enfeksiyonları ciddi olduğundan, hızlı tanı önemlidir.

Etkili olabilmeleri için, antiviral ilaçların mümkün olan en kısa sürede verilmesi gerekir ve dozaj, hangi virüsün tedavi edileceğine göre değişir. VZV’nin bulaşıcı doğası da enfeksiyonun kontrolü için bir sorundur – genç yetişkinlerin yaklaşık% 10’u suçiçeği geçirmemiştir ve VZV’ye maruz kalırsa da risk altındadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir