İktisat Politikası – İktisat Ödevleri – İktisat Ödev Hazırlatma – İktisat Alanında Tez Yazdırma – İktisat Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli İktisat Ödevi Yaptırma 

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İktisat Politikası – İktisat Ödevleri – İktisat Ödev Hazırlatma – İktisat Alanında Tez Yazdırma – İktisat Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli İktisat Ödevi Yaptırma 

8 Ağustos 2022 İktisat politikası araçları İktisat politikası Nedir Milli iktisat politikası 0
Yerel Prob Cihazları

İktisat Politikası

Bir ekonomi politikası yürütürken devletin genellikle birbiriyle çelişen iki amacı olacaktır. Bir yandan topluma en az zararla politikayı uygulamayı amaçlayacaktır. Politika kullanımı, uygulama sürecinde kullanılan kaynaklar ve politikanın yaratacağı ekonomik bozulmalardan dolayı bir kayba neden olacaktır. Bu kayıpları en aza indirmek, politika tasarımının verimlilik yönüdür.

Tersine, devlet, ekonominin kaynaklarının daha adil bir şekilde dağılımını sağlamak için ekonomiye müdahale etmenin arzu edilir olduğunu da hissedebilir. Buna genellikle, ekonomik faaliyetin toplam düzeyine yönelik endişe derecesinde karşılık gelen bir azalma eşlik eder. Bu motivasyon, politika tasarımının eşitlik tarafını temsil eder.

Farklı yapıları nedeniyle, eşitlik ve verimlilik amaçlarının sürekli olarak çelişmesi kaçınılmazdır. Adil politika ekonomiye önemli çarpıklıklar ve caydırıcı unsurlar getirirken, verimli politikanın son derece adaletsiz olduğu sıklıkla görülen bir durumdur. Bu gerçek göz önüne alındığında, optimal politikanın tasarımı, eşitlik ve verimlilik hedefleri arasındaki doğru dengeye ulaşma süreci olarak görülebilir.

Bu optimum ödünleşim, politika yapıcının hedeflerinde ifade edilen eşitlik kaygısına bağlı olacaktır. Politika sorunlarının birçok analizinde, eşitlik ve verimlilik arasındaki ödünleşimin çözümü, politikanın bazı yönleri birine veya diğerine atfedilebilir olan, sonuçta ortaya çıkan politika programının ana belirleyicisidir.

Bu ayrım, genellikle optimallik problemleri ve çözümleri hakkında düşünmek için yararlı bir yoldur. Eşitlik ve verimlilik arasındaki çatışmanın her zaman ortaya çıkmadığını vurgulamakta fayda var. Örneğin, tartışılan sosyal sigortanın sağlanması gibi bazı belirsizlik durumlarında, etkinlik ve hakkaniyetin iki amacı rekabet etmeyebilir.

Bu tartışmayı açıklamak için, emtiaların optimal vergilendirilmesinde eşitlik ve verimlilik arasındaki çatışmanın basit bir örneği bulunabilir. Daha sonra açıklanacak olan varsayımlar altında, iyi bilinen ters esneklik kuralının gösterdiği gibi, düşük talep esnekliğine sahip malları vergilendirmek etkilidir, çünkü bu, talep modelinde en az bozulmaya neden olur.

Bununla birlikte, talep esnekliği düşük olan mallar, daha az varlıklı haneler tarafından orantısız olarak tüketilen ihtiyaçlar olma eğilimindedir. Bu malları yüksek oranda vergilendirmek, yoksul hanelerin refahında orantılı olarak daha büyük bir azalmaya neden olacaktır.

Önerilen vergi programı bu nedenle son derece adaletsizdir ve eşitlik kriterleri vergileri daha yüksek gelir grupları tarafından tüketilen mallara kaydıracaktır. Geliştirilen vergi kuralı, etkinlik ve eşitlik arasındaki bu çelişkinin nasıl çözüldüğünü gösterir. Bu bağlamda, modelleme teknikleriyle ilgili son bir not eklemekte fayda var.

Bu kitapta çeşitli vesilelerle kullanılacak olan standart bir basitleştirme, tek-tüketicili ekonomilerle ya da aynı tüketicilerden oluşan bir nüfustan oluşan ekonomilerle çalışmaktır. Bu tür ekonomilerde dağıtım sorunları olamaz, bu nedenle ortaya çıkan politika önerileri yalnızca verimlilik değerlendirmelerine dayanmaktadır.


İktisat politikası Nedir
Ekonomi politikası
Milli iktisat politikası
İktisat Politikası Ders Notları
İktisat politikası araçları
İktisat politikası amaçları
Ekonomi politikası PDF
Milli iktisat politikası burjuvazi


Bu, genellikle, bir konu ilk kez analiz edildiğinde önemli ölçüde yardımcı olan eşitlik hususlarının mevcut olması durumunda mümkün olandan çok daha açık ve kesin olarak ifade edilebilecek sonuçlara yol açar. Bu tür sonuçların pratik değeri göz önünde bulundurulurken, hakkaniyete ilişkin mülahazaların getirilmesinin sonuçları her zaman akılda tutulmalıdır.

Bilginin rolü kamu ekonomisinin merkezindedir. Bilginin özel kuruluşlara açık olması, politika müdahalesi olmaksızın dengenin doğasını belirler ve hükümetin bilgi seti, uygulanabilir politika araçlarını belirler. Bilgi eksiklikleri, özellikle ekonomideki birimler arasındaki asimetrik bilgi, piyasa sonucunun verimsiz olmasına yol açıyorsa, devlet ancak aynı bilgi sınırlamalarına tabi değilse sonucu iyileştirebilir.

Açıklığa kavuşturulacağı gibi, eğer devlet, ekonomideki ajanların ekonomik olarak ilgili tüm özelliklerine bağlı olan toplu vergiler koyarsa, ilk en iyi sonuç sürdürülebilirdi. Doğal olarak, bu özelliklerden bazıları özel bilgi olacak ve bu nedenle devlet tarafından doğrudan gözlemlenemeyecektir.

Devlet, temsilcilerini bu özellikleri doğru bir şekilde ortaya koymaya ikna edemezse, birinci en iyiyi destekleyen götürü vergi sistemi uygulanamaz. Politika tasarımı daha sonra mevcut bilgilerin optimal kullanımını içerir. Elde edilen sonuç mutlaka ikinci en iyi olacaktır. Bu basit örnek, bilgi kısıtlamalarının temel sonuçlarını gösterir ve çalışma boyunca tekrarlanacak temaları yakalar.

Daha fazla örnek kolayca bulunabilir. Mal vergilendirmesi bağlamında, sınırlı bilgi, mal vergilerinin tüketiciler arasında ayrım yapılmasını engeller. Aynı zamanda, gözlemlenemeyen kazanç potansiyelleri üzerinden bir yetenek vergisi yerine, hanelerin gözlemlenebilir gelirleri üzerinden alınan bir gelir vergisinin kullanılmasıyla sonuçlanır. Kamu mallarının optimal temini, hükümetin tüketicilerin bu tür mallar için ödeme yapma istekliliğini gözlemleyemediği gerçeğiyle de engellenir. Bu vakaların her birinin sonucu ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

Bilgi asimetrileri, aşağıdaki analizlerin çoğunun merkezinde yer alsa da, bunların doğası nadiren açıklığa kavuşturulacaktır. Bunun yerine, bilginin doğası, kullanılan ekonomilerin yapısını ve uygulanabilir politika araçlarına getirilen kısıtlamaları tanımlayan varsayımlarda zımnen olacaktır. Aşağıda elde edilen sonuçları değerlendirirken, ilgili bilgi kısıtlamalarının doğası ve bunların gevşetilmesi veya güçlendirilmesinin sonuçları üzerinde düşünmek her zaman avantajlı olacaktır.

Metodoloji

Burada benimsenen analiz yöntemi, politikayı her zaman ekonominin genel bir denge temsili bağlamında ele almaktır.  Kullanılan örtüşen nesiller ekonomisi, genel formülasyonun belirli bir sonsuz ufuk versiyonudur.

Genel denge perspektifi, mümkün olan her yerde korunur. Bu amaca, mevcut literatürde yalnızca kısmi denge tedavilerinin mevcut olduğu veya genel bir denge tedavisinin yalnızca ana konuları karartacağı durumlarda ulaşılamaz.

Bir genel denge ekonomisi, bir politikanın tüm yansımalarının yakalanmasının tek yolu olduğu için, benimsenmesi gereken en uygun çerçevedir. Buna karşılık, kısmi denge üzerinde yoğunlaşma, özellikle analizin odağını oluşturanlar dışındaki piyasalarda önemli ayarlamalar varsa, politikanın gözden kaçırılmasının önemli sonuçlarına yol açabilir.

Bununla birlikte, kısmi denge analizi, genellikle bir soruna ilişkin ön bilgiler edinmenin bir aracı olarak yararlıdır, ancak sınırlamaları asla hafife alınmamalıdır. Literatürdeki dikkatlerin çoğu rekabetçi ekonomilere odaklanmış olsa da, piyasa kusurları artık yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu tür ekonomilerdeki politika analizleri de dikkate alınacaktır.


odevcim.onlineİktisat Ödev Yaptırma,İktisat Tez Yaptırma,İktisat Makale Yaptırma,İktisat BLog Yaptırma,İktisat Proje Yaptırma,İktisat BLog Yazdırmak İstiyorum,İktisat Essay Yaptırma alanlarında hizmet vermektedir.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir