Hukuki Kesinlik ve Veri Koruma – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hukuki Kesinlik ve Veri Koruma – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

28 Haziran 2022 Kişisel verilerin KORUNMASI Kanunu Kişisel verilerin KORUNMASI Kanunu? Özel nitelikli kişisel veri örnekleri 0
 Pertürbasyon Teorisi

Hukuki Kesinlik ve Veri Koruma

Hukuki kesinlik veya yokluğu, kavramı hizmetlerin farklı paydaşlar arasında dağıtımına dayanması nedeniyle Endüstri 4.0’ın amaçlarını karmaşıklaştıran bir konudur.

Bu nedenle, yasal kesinlik ve veri koruma yasalarının veya yasal bağlamdaki ihlallerin müteakip uygulanması, sistemin tasarlanması sırasında yasal gereksinimlerin dikkate alınıp alınmadığına bağlıdır. Aksi takdirde, yasal çerçevenin baştan oluşturulamaması, Sanayide endüstriyel gelişmeye ölümcül zarar verebilecek belirsizliklere ve sayısız risklere neden olabilir.

4.0. Birçok yasal zorluktan, akıllı ve hizmet odaklı platformlarda kullanılan yasal çerçevenin belirsizliği ana sorundur. Örneğin, olay günlüklerinin oluşturulması kaçınılmazdır, ancak çoğu sistem bunları paylaşmak için yasal çerçeveden yoksundur ve bu nedenle, kullanımlarını ve alınan bilgilerin paylaşılma kapsamını sınırlamak zorlaşır. Endüstriyel geliştirme platformlarında kullanılan yasal çerçevelerin belirsizliği göz önüne alındığında, üretilen verilerin yasal olarak nasıl korunacağı ve savunulacağı da belirsizdir.

Veriye Dayalı Siber Güvenlik

Endüstri 4.0’a yönelik tehditlerin sayısı artıyor ve bunun önüne geçmenin yollarından biri de dijital güvenlik tehditlerini izlemek, analiz etmek ve belirlemek için siber istihbarat tekniklerini uygulamak. Veri hesaplama yaklaşımlarından yararlanacak güvenliğin bazı yönleri, makine öğrenimi algoritmalarına dayalı kimlik doğrulama ve güvenli analitiği içerir.

Ortaya çıkan kimlik doğrulama alanlarından biri, erişime izin vermek ve bu tür erişimlerin kayıtlarını tutmak için biyometrik verileri kullanan genetik algoritmaların kullanılmasıdır. İleriye dönük olarak, IoT tabanlı üretim ve Endüstri 4.0 teknolojilerinin, bir güvenlik önlemi olarak siber profiller ve doğrulama protokolleri geliştirmek için biyometrik siber tabanlı ölçümlere dayanması ihtiyatlı olacaktır.

Ayrıca, imalat endüstrisi bulut tabanlı uygulamalarını ve İnternet üzerinden iletişim kuran diğer tüm sistemleri korumalıdır ve makine öğrenimindeki gelişmelerle birlikte, kötü niyetli erişim faaliyetlerini belirlemek için kullanıcı davranış kalıplarına dayanan teknikleri uygulamak mantıklı olacaktır.

Veri bilimi ve Endüstri 4.0 arasında, özellikle de uygulama söz konusu olduğunda, bir boşluk olmasına rağmen, veri bilimindeki ilerlemelerle, veriye dayalı siber güvenlik bu zorlukların çoğunu hafifletecektir.

Endüstri 4.0 için Güvenlik Önerileri

Aşağıdaki noktalar, Endüstri 4.0 veya onun altında yatan teknolojilerden birinde güvenlik endişelerini ele alan Endüstri 4.0 için genel güvenlik önerileridir:

• Endüstri 4.0’da yazılım tanımlı ağların (SDN) kullanımı güvenlik risklerini azaltabilir ve güvenlik politikalarını daha kontrol edilebilir hale getirebilir.
• Küçük ölçekli endüstri 4.0 çözümleri, maliyeti azaltmak ve güvenliği artırmak için merkezi güvenlik çözümlerinden yararlanabilir.
• Güvenlik çerçevelerini ve kontrollerini tanımlayan standartların benimsenmesi çok faydalı olabilir. ISO2700X, SANS kritik güvenlik kontrolleri, Alman IT-Grundschutz ve NIST’in kritik altyapı siber güvenliğini geliştirmeye yönelik ünlü çerçevesi gibi standartlar.
• Tüm sistemleri yamalı ve güncel tutun. Bu, sistemlerinizi birçok sıfır gün saldırısından koruyabilir.
• Daima uygun politikalar belirleyin. Güvenlik politikaları ve sistemlerin kullanımını yöneten diğer politikalar.
• Gelişmiş IoT ağ geçitlerinin kullanılması, güvenlik risklerini önemli ölçüde azaltabilir. Akıllı kartları kullanırken, güvenliği kanıtlanmış akıllı kartlar kullanın ve uygun kriptografik algoritmaları uygulayın.
• Uzun zaman önce inşa edilen endüstriyel sistemler, zaman içinde kesinlikle birçok saldırının hedefi olmuştur. Bu, kuruluşları daha yeni teknolojileri veya en azından çok iyi test edilmiş eski teknolojileri benimsemeye teşvik etmelidir.
• Hoeller ve Toegl tarafından (2018), endüstri 4.0 akıllı ortamında güvenliği artırmak için güvenilir platform modüllerinin kullanılması önerisinde bulunulmuştur. Bunun güvenilirlik üzerinde etkisi olmasına rağmen, bu yön umut verici görünüyor.
• Akıllı endüstriyel ortamlarda uç noktaların korunması, merkezi sistemlerin korunması kadar önemlidir.
• Siber güvenliğe yatırım, kuruluşun hayatta kalması için hayati önem taşır.
• Kuruluş, teknolojik kaynaklarını koruma kapasitesini göstermelidir. Bu, müşterilerinize daha fazla güven verir.
• Güvenlikteki yeni zorluklara eski çözümleri uygulamayın. Hızla ortaya çıkan yeni tehditlerle birlikte, eski güvenlik kontrollerine ayak uydurmak ve güvenmemek önemlidir.


Kişisel verilerin KORUNMASI Kanunu
Kişisel verilerin KORUNMASI Kanunu Kimleri Kapsıyor
Özel nitelikli kişisel veri
KVKK
KVKK Yönetmelik
hangisi kişisel verilerin korunması kanunu madde 28 uyarınca sayılan istisnalar arasında değildir?
6698 sayılı Kanun
Özel nitelikli kişisel veri örnekleri


Siber Güvenlikte Geleceğin Zorluklarını Karşılamak

Ardından, yapay zeka (AI), akıllı ortamlar, Nesnelerin İnterneti (IoT), kuantum hesaplama ve büyük veri gibi konuları kapsayan, gelişen siber ortamın ortaya çıkaracağı hem sosyolojik hem de teknolojik konulara bakacak ve daha fazla benimsenmeleri ile artacak karmaşıklık sorunlarıdır.

Gelecekteki siber ortamın güvenlik sorunlarını ele almak için benimsenebilecek hem teknik hem de teknik olmayan bir dizi potansiyel çözüm ve azaltma önlemi incelenerek tamamlanacaktır.

Ortaya Çıkan Tehdit Ortamı

Yaklaşık yirmi yıldır teorize edilen Siber Savaş kavramı, geçtiğimiz birkaç yılda gerçeğe dönüştü. Siber Savaşı tanımlamak birkaç nedenden dolayı zordur. Birincisi, bölgeye ve millete göre farklı şeyler olarak algılanmasıdır. Batılı ülkeler terimin anlamı üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya varırken, Rusya ve Çin, terimin (veya eşdeğerinin) ne anlama geldiği konusunda önemli ölçüde farklı görüşlere sahiptir.

Bunu daha da zorlaştırmak için, bilgi savaşı, Siber Savaş, siber savaş, siber savaş ve siber operasyonlar terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bununla birlikte, gerçekte, bilgi savaşı terimi yaygın olarak “siber”den daha geniş bir ortamı tanımlamak için kullanılır. ABD Ulusal Savunma Üniversitesi’nden Dan Kuehl, bilgi savaşını “bilgi ortamında iki veya daha fazla grup arasındaki çatışma veya mücadele” olarak tanımladı.

Rusya’da, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov, 2013 yılında haftalık Rus ticaret gazetesi Military-Industrial Kurier’de yayınlanan bir makalede “Gerasimov Doktrini”ni detaylandırdı.

Bu makale, Rusya’nın siyaseti ve savaşı aynı faaliyet yelpazesine sokan bir topyekûn savaş vizyonu olan modern stratejisini gösterdi. Öne sürülen yaklaşım, operasyonların her cephede çok çeşitli aktörler ve araçlarla yürütülmesidir. 

Bunlar, bilgisayar korsanlarını, medyayı, sızıntıların ve sahte haberlerin (dezenformasyon) kullanımını ve ayrıca geleneksel ve asimetrik askeri araçları içerebilir. Gerasimov Doktrini bu yeni araçlar için bir çerçeve geliştirir ve askeri olmayan taktiklerin güç kullanımına yardımcı olmadığını, tercih edilen kazanma yolu olduğunu ve aslında gerçek savaş olduğunu ilan eder.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir