FİYAT KONTROLLERİ – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

FİYAT KONTROLLERİ – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

29 Eylül 2022 Taban fiyat Uygulaması örnekleri Taban fiyat uygulaması sonuçları Tüketiciyi korumak için devletin belirlediği fiyat 0
Veri Sürümleri

ARZ, TALEP VE DEVLET POLİTİKALARI

Ekonomistlerin iki rolü vardır. Bilim adamları olarak çevrelerindeki dünyayı açıklamak için teoriler geliştirir ve test ederler. Politika danışmanları olarak, teorilerini dünyayı daha iyi hale getirmek için değiştirmeye yardımcı olmak için kullanırlar. Önceki iki bölümün odak noktası bilimsel olmuştur.

Arz ve talebin bir malın fiyatını ve satılan malın miktarını nasıl belirlediğini gördük. Çeşitli olayların arz ve talebi nasıl değiştirdiğini ve böylece denge fiyatını ve miktarını nasıl değiştirdiğini de gördük.

Bu bölüm politikaya ilk bakışımızı sunuyor. Burada, yalnızca arz ve talep araçlarını kullanarak çeşitli hükümet politikası türlerini analiz ediyoruz. Göreceğiniz gibi, analiz bazı şaşırtıcı içgörüler sağlıyor. Politikaların genellikle mimarlarının amaçlamadığı veya öngörmediği etkileri vardır.

Fiyatları doğrudan kontrol eden politikaları dikkate alarak başlıyoruz. Örneğin, kira kontrol yasaları, ev sahiplerinin kiracılardan talep edebileceği maksimum bir kirayı belirler. Asgari ücret yasaları, firmaların işçilere ödeyebileceği en düşük ücreti belirler. Fiyat kontrolleri genellikle politika yapıcılar, bir mal veya hizmetin piyasa fiyatının alıcılar veya satıcılar için adil olmadığına inandığında yürürlüğe girer. Ancak, göreceğimiz gibi, bu politikalar kendi eşitsizliklerini üretebilir.

Fiyat kontrollerini tartıştıktan sonra, vergilerin etkisini ele alacağız. Politika yapıcılar vergileri hem piyasa sonuçlarını etkilemek hem de kamu amaçları doğrultusunda geliri artırmak için kullanırlar.

Vergilerin ekonomimizde ne kadar yaygın olduğu aşikar olsa da etkileri öyle değildir. Örneğin, devlet firmaların çalışanlarına ödediği miktar üzerinden vergi aldığında, verginin yükünü firmalar mı yoksa işçiler mi üstleniyor? Arz ve talebin güçlü araçlarını uygulayana kadar cevap hiç de net değil.

FİYAT KONTROLLERİ

Fiyat kontrollerinin piyasa sonuçlarını nasıl etkilediğini görmek için dondurma piyasasına bir kez daha bakalım. Gördüğümüz gibi, eğer dondurma hükümet düzenlemelerinin olmadığı rekabetçi bir piyasada satılıyorsa, dondurmanın fiyatı arz ve talebi dengeleyecek şekilde ayarlanır: Denge fiyatında, alıcıların satın almak istedikleri dondurma miktarı tam olarak şuna eşittir: satıcıların satmak istediği miktar. Somut olmak gerekirse, denge fiyatının koni başına 3 dolar olduğunu varsayalım.

Herkes bu serbest piyasa sürecinin sonucundan memnun olmayabilir. Diyelim ki Amerikan Dondurma Yiyenler Derneği, herkesin günde bir külahın tadını çıkarması için 3 dolarlık fiyatın çok yüksek olduğundan şikayet ediyor (önerilen diyetleri).

Bu arada Ulusal Dondurmacılar Örgütü, “acımasız rekabet” sonucunda ortaya çıkan 3 dolarlık fiyatın, üyelerinin gelirlerini aşağı çekmesinden şikayet ediyor. Bu grupların her biri, fiyatları doğrudan kontrol ederek piyasa sonucunu değiştiren yasaları geçirmesi için hükümete lobi yapıyor.

Elbette, herhangi bir malın alıcıları her zaman daha düşük bir fiyat isterken satıcılar daha yüksek bir fiyat istediğinden, iki grubun çıkarları çatışır. Dondurma Yiyenler lobicilikte başarılı olurlarsa, hükümet dondurmanın satılabileceği fiyata yasal bir maksimum tutar.

Fiyatın bu seviyenin üzerine çıkmasına izin verilmediğinden, yasal olarak belirlenen maksimum değere tavan fiyat denir. Buna karşılık, Dondurmacılar başarılı olursa, hükümet fiyata yasal bir asgari tutar. Fiyat bu seviyenin altına düşemeyeceğinden, yasal olarak belirlenen minimum değer taban fiyat olarak adlandırılır. Şimdi sırasıyla bu politikaların etkilerini ele alalım.


Tüketiciyi korumak için devletin belirlediği fiyat
Taban fiyat uygulaması sonuçları
Taban fiyat uygulaması sorunları
Karaborsa fiyatı hesaplama
Devletin piyasaya müdahale yöntemleri
Taban fiyat Uygulaması örnekleri
Tavan fiyat uygulaması
Taban fiyat nedir


FİYAT TAVANLARI PİYASA SONUÇLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Dondurma Yiyenler’in şikayetleri üzerine harekete geçen hükümet, dondurma pazarına bir tavan fiyat uyguladığında iki sonuç mümkündür. Panel (a)’da hükümet koni başına 4$’lık bir tavan fiyat uygulamaktadır. Bu durumda arz ve talebi dengeleyen fiyat (3$) tavanın altında olduğu için tavan fiyat bağlayıcı değildir. Piyasa güçleri doğal olarak ekonomiyi dengeye getirir ve fiyat tavanının hiçbir etkisi yoktur.

Panel (b) daha ilginç olan diğer olasılığı gösterir. Bu durumda, hükümet koni başına 2 $’lık bir tavan fiyat uygular. 3$’lık denge fiyatı tavan fiyatın üzerinde olduğu için, tavan piyasada bağlayıcı bir kısıtlamadır.

Arz ve talep güçleri, fiyatı denge fiyatına doğru hareket ettirme eğilimindedir, ancak piyasa fiyatı tavana ulaştığında daha fazla yükselemez. Böylece, piyasa fiyatı, fiyat tavanına eşittir. Bu fiyatta, talep edilen dondurma miktarı (şekilde 125 külah) arz edilen miktarı (75 külah) aşmaktadır. Dondurma sıkıntısı var, bu nedenle mevcut fiyata dondurma almak isteyen bazı kişiler yapamıyor.

Bu tavan fiyat nedeniyle dondurma kıtlığı ortaya çıktığında, dondurmanın karneye verilmesi için bir mekanizma doğal olarak gelişecektir. Mekanizma uzun hatlar olabilir: Erken gelip sırada beklemek isteyen alıcılar bir külah alırken, beklemek istemeyenler almaz.

Alternatif olarak, satıcılar dondurmayı kendi kişisel önyargılarına göre paylaştırabilir ve bunu yalnızca arkadaşlarına, akrabalarına veya kendi ırksal veya etnik gruplarının üyelerine satabilir.

Fiyat tavanının, dondurma alıcılarına yardım etme arzusuyla motive edilmiş olmasına rağmen, tüm alıcıların politikadan yararlanmadığına dikkat edin. Bazı alıcılar daha düşük bir fiyat ödeyebilir, ancak bunun için sırada beklemeleri gerekebilir, ancak diğer alıcılar hiç dondurma alamazlar.

Dondurma piyasasındaki bu örnek genel bir sonucu göstermektedir: Hükümet rekabetçi bir piyasada bağlayıcı bir fiyat tavanı uyguladığında, malda bir kıtlık ortaya çıkar ve satıcılar kıt malları çok sayıda potansiyel alıcı arasında paylaştırmak zorundadır.

Tavan fiyat altında gelişen tayınlama mekanizmaları nadiren arzu edilir. Uzun hatlar verimsizdir çünkü alıcıların zamanını harcarlar. Satıcı yanlılığına göre ayrımcılık hem verimsizdir (çünkü mal, ona en çok değer veren alıcıya gitmez) ve potansiyel olarak haksızdır.

Buna karşılık, serbest, rekabetçi bir piyasada paylaştırma mekanizması hem etkin hem de kişisel değildir. Dondurma piyasası dengeye ulaştığında, piyasa fiyatını ödemek isteyen herkes bir külah alabilir. Serbest piyasa malları fiyatlarıyla tayın eder.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir