Firmanın Doğası – Endüstride Model- Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Firmanın Doğası – Endüstride Model- Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

25 Mayıs 2022 Coase Teoremi Örnekleri Firma Teorisi Firma teorisi iktisat 0
Öklid Mesafesi – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Firmanın Doğası

Firmanın Doğası sadece firmayla ilgili en önemli makale değil, aynı zamanda genel olarak iktisat teorisi tarihindeki en önemli makalelerden biridir.

Örgütsel ekonomi alanındaki literatürü şekillendiren Coase’un önde gelen başarısı, “fiyat mekanizmasını kullanma maliyetleri”nin rolüne dikkat çekiyor. Ona göre, bu tür maliyetlerin ortaya çıkması, diğerlerinin yanı sıra şu anlama gelir: fiyatları (teklifleri) keşfetme, sözleşme şartlarını müzakere etme veya her işlem için ayrı sözleşmeler imzalama ihtiyacı.

Öncelikle Coase, bu ücretleri pazarlama maliyetleri olarak adlandırdı, ancak zamanla bu kavram evrensel olarak işlem maliyetleri olarak adlandırıldı. Ayrı sınıflandırmaları, neden “firmalar” gibi ayrı varlıkların olduğunu açıklamanın temeli haline geldi.

Görünüşe göre, işlem maliyetleri, yani teklifleri inceleme ve arama, sözleşmeleri müzakere etme ve satın alma koşullarının bireysel düzenlemeleriyle ilgili olanlar, dış pazara güvenmek yerine iç pazar gibi bir şey yaratmak daha iyi olabilir. Sonuç olarak, genel maliyetleri azaltacak şekilde belirli bir ürün bileşenini uygulama yükünü üstlenecek olan organizasyonda bir departman kurmak mümkün olabilir.

Hibrit bir otomobil yaratmaya karar veren bir Alman otomobil şirketini örnek alın. Bunun için bir akü, farklı bir motor, tahrik sistemi ve frenlerin yapılması gerekmektedir.

Bu şirketin bu segmentte deneyimi olmadığını ve bu nedenle Alman şirketine gerekli teknoloji ve bileşenleri sağlayacak deneyimli bir Japon şirketi ile resmi işbirliği kurmaya karar verdiğini söyleyelim.

Bu durumda piyasada işbirliği yapan iki şirketin varlığını ele alacağız. Biri hibrit otomobil projesiyle ilgilenecek, diğeri ise üretimin daha erken aşamalarında olan gerekli bileşenleri sağlayacaktı.

Yine de, nihai ürünü tedarik eden şirketin, işbirliğinin iyi gitmediği sonucuna vardığını varsayalım. Sözleşmeler kesin değildir, müzakereler uzar, sözleşmedeki belirli düzenlemeler pratikte uygulanamaz ve her iki taraftaki beklentiler nadiren karşılanır.

Coase, bu durumda işlem maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyebilir. Bu nedenle Alman firması hibrit unsurları kendi organizasyon birimi içinde üretmeye karar verir. Bu sayede işlem maliyetlerinden kurtulur.

Hibrit motor, tahrik, vites kutusu ve fren sistemi üretimi için gerekli malzeme ve makineleri sipariş etmeye başlar. Bu segmentte mühendisler ve uzmanlar istihdam etme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Amaç, Japon kuruluşu ile işbirliği ile ilişkili yüksek işlem maliyetlerini azaltmak gerekir.


Coase Teoremi Örnekleri
Firma teorisi iktisat
Coase Teoremi Nedir
Firma Teorisi
Say Kanunu Nedir


Coase, üretim süreçlerini içselleştirerek işlem maliyetlerini düşürme olasılığına ilişkin bu akıl yürütmenin ardından doğal bir soruyu gündeme getiriyor: neden tüm taşeronların görevlerini üstlenmiyorsunuz? Bu işlem maliyetlerinden kaçınmaya yardımcı olmaz mı? Cevap “hayır” çünkü şirket içinde (dışarıdan değil) görev yapmak, Coase’in organizasyonel maliyetler olarak tanımladığı ek maliyetler yaratır.

İç faaliyeti genişlettikten sonra, doğrudan taşeronla sözleşmeleri müzakere etmek zorunda olmadığımız doğrudur, ancak o zaman tüm süreci kontrol etmeliyiz (ve daha geniş bir kapsamda izlemeliyiz). Tüm bunlar, tüm prosedürü yönetmenin maliyetlerini yükseltir.

Bir yandan işlem maliyetleri şirket içindeki faaliyet kapsamının genişlemesini teşvik etmek, diğer yandan Moloch’un artan faaliyetinin organizasyonel maliyetleri genişlemeye karşı caydırıcı bir güç oluşturmak içindir. işlem maliyetlerine karşı maliyetlerin, firmaların varlığının dinamiklerini (en azından kısmen) açıklamaktır.

Coase’un çalışması çok anlamlı görünüyor, özel gücü argümanın zekice netliği. Ancak (neredeyse her olağanüstü orijinal başarı gibi) bazı önemli eksiklikleri vardır.

En önemli dördü şunlardır: (1) organizasyon ve işlem maliyetlerinin aşırı dikotomisi (ve piyasanın karşıtı varlıklar olarak firmalar), (2) oluşumlarını açıklamada firmaların heterojenliğinin hafife alınması, (3) kavramı tanımlayan problemler firma ve (4) zincir entegrasyonuna aşırı odaklanma yoluyla firmaların varlığını açıklayan problemlerdir.

İşlem ve organizasyon maliyetleri arasındaki aşırı ikilik, bazı maliyetlerin diğerleriyle karşılaştırıldığı bir örneğin daha dikkatli bir analizinden sonra görülebilir. Bahsedilen hibrit otomobil söz konusu olduğunda, Alman şirketi kendi bünyesinde parça üretmeye karar verirse, sadece “işlem maliyetlerinin” bir kısmından kurtuluyor.

Bu örnekte, elbette, Japon şirketi ile sipariş ve sözleşme şartnamesi ile ilgilidir. Bununla birlikte, aynı zamanda, işbirliği sona erdiğinde, şirket yalnızca süreci kendi yapıları içinde organize etmenin ek maliyetlerini değil, aynı zamanda hibrit motorların üretimi için piyasada gerekli aracıları edinme maliyetini de üstlenir: işçiler, gerekli makine ve malzemelerin satın alınması.

Piyasada gerçekleştirilen tüm bu faaliyetler aynı zamanda işlem maliyetleri (sözleşme imzalama, şartların müzakere edilmesi vb.) ile yüklenir. Bu maliyetler ortadan kalkmaz, başka bir birimde ortaya çıkar. Daha önce Japon şirketinde göründüler, şimdi Alman şirketinde görünecekler. Bu, bir tür işlem maliyetinin diğerine dönüştürülmesi ve mutlaka azaltılması değil anlamına gelir.

Organizasyonel maliyetler durumunda da durum farklı değildir. Ne de olsa, Alman şirketinde görünmelerine rağmen (motor, fren vb. üretim sorumluluğunu üstlenerek), bu, süreçleri organize eden Japon birimine daha önce yük olan maliyetlerin iç yapıya kaydırılması anlamına geliyor.

Sonuç olarak, sadece Coasian perspektifinde, firmanın büyüklüğünün genişlemesinin, işlem maliyetlerinin organizasyonel maliyetlerle iki dikotomik grup olarak karşılaştırılmasıyla şartlanmadığını görebiliriz.

Bu karar, alt tedarikçinin, yani kurum dışı işlem ve organizasyon maliyetlerinin aksine, şirket içi, kurum içi işlem ve organizasyon maliyetlerinin karşılaştırılmasıyla belirlenir. Başka bir deyişle, dış kaynak kullanımına güvenip güvenmeme kararı, iki maliyet paketinin karşılaştırılmasıyla belirlenir. Her biri farklı bir eylem formülü ile ilgilidir.

Bu iki maliyet paketi iç içe geçer. Örneğin, Alman şirketi hibrit bileşenleri kendi başına gerçekleştiriyorsa, dahili organizasyon ve işlem maliyetlerini içerir. Şirket, gerekli üretim faktörlerinin sahipleri ile sözleşmeleri müzakere etmesi gereken projeden sorumlu proje yöneticilerini istihdam eder.

Bu iki kategori birbirinden ayrılamaz çünkü lityum satın alan bir yönetici bir yanda düzenleyici, diğer yanda işlemden sorumlu kişidir.

Buna karşılık, bu faaliyetler Japon taşeron firmasında yapılıyorsa, benzer organizasyon ve işlem maliyetleri ile uğraşıyoruz. Bu noktada ikinci konuya geçiyoruz, yani piyasada var olan tüm firmaların heterojenliğini hafife almak. Firmalar birbirinden farklıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir