Fazların Hazırlanması – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Fazların Hazırlanması – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Nisan 2021 Faz diyagramı soruları Faz diyagramları Kitabı PDF Faz miktarı hesaplama Faz sayısı nedir Suyun faz diyagramı Suyun serbestlik derecesi 0
Basınçlı Kaplar – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Kimyasal Olarak Bağlı Fazların Hazırlanması

Silika, adsorpsiyon kromatografisi için en popüler destektir çünkü sadece gözenekli değil, aynı zamanda yüksek basınçlara dayanacak kadar serttir. Bu iki özellik, iyi bir kromatografik destek için gereklidir.

Bu nedenlerden ötürü, silika, kimyasal olarak bağlı fazlar için destek olarak kullanılmıştır, ancak organik hidrokarbon polimer teknolojisindeki son gelişmeler, silikaya dayalı olanlara rakip olmak için kimyasal olarak bağlanmış fazlar da sağlamıştır. Büyük moleküller için gerekli olan geniş gözenek boyutu, 1000 psi’den daha büyük kolon basınçlarının nadiren kullanıldığı ve dolayısıyla yarı sert polimerlerin kullanılabileceği anlamına gelmektedir.

Kimyasal olarak bağlı silika fazları

Çeşitli şekilsiz silika biçimleri mevcuttur, ancak hepsinin genel formül Si (OH) olduğu düşünülebilir. Bağlanmış faz malzemelerinin hazırlanması, tipik olarak her 10 nm2 yüzeyde 5 olan silika yüzey hidroksil gruplarının kullanımına dayanır.

Hidroksil gruplarının çoğu, kimyasal reaktiflere sterik olarak erişilemez olduğundan, bağlı faz yüklemeleri genellikle 1 mmol / g’den azdır ve yüzey alanlarının% 25’ini temsil eder. Neyse ki sterik engel, reaksiyona girmemiş bölgelerin sonraki kromatografiye müdahale etmesini önler. Bu risk, küçük bir reaktif molekül ile nihai bir “kapama” reaksiyonu ile en aza indirilebilir.

Silikanın kimyasal modifikasyonu için bir dizi yöntem mevcuttur, ancak en popüler olanı Şekil 10.3’te şematik olarak gösterilmiştir. Pratikte kuru silika, kuru bir inert gaz atmosferi altında toluen veya karbon tetraklorür içindeki bir organosilan (RSX) solüsyonu ile birkaç saat geri akıtılır.

Silika süzülerek geri kazanılır, yıkanır (X = C1 olduğunda su ile hidrolize edilir) ve ardından tepkimeye girmemiş tüm silanol gruplarını trimetilklorosilan veya heksametildisilazan ile maskelemek için kapatılır. Kimyasal olarak bağlanmış silika, iyice yıkanıp kurutulduktan sonra kromatografi için hazırdır.

Faz miktarı hesaplama
Malzeme Bilimi faz diyagramları
Faz diyagramları Kitabı PDF
Gibbs faz kuralı
Faz diyagramı soruları
Suyun serbestlik derecesi
Suyun faz diyagramı
Faz sayısı nedir

Özellikle triklorosilanlar ile kimyasal bağlanma sırasında suyun (silikadan veya çözücüden) varlığı, silisin yüzeyinde hidrolizine ve polimerizasyonuna neden olabilir ve böylece aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi daha kalın bir kaplamaya yol açar. 

Daha yüksek bir karbon yüklemesi bazı durumlarda avantajlı olabilir, ancak çoğu zaman kaplama düzensizdir ve tekrarlanamaz bir çözünürlükle sonuçlanır. Bu problem trietoksisilanlar kullanılarak çözülebilir.

Alternatif bağlı fazlar, ekli grubu kimyasal olarak modifiye ederek veya bağlı faza eklenmeden önce silan reaktifini modifiye ederek üretilebilir.

Bağlı fazların doğru nicel analizleri zordur, ancak en başarılı olanı C, H ve N analizleri ile sağlanmıştır. Karbon yüklemesi, kromatografik gerileme üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceğinden, bu parametrenin bazı göstergelerinin sağlanması önemlidir ve aslında, çoğu ticari sütun tedarikçisinin karbon yüklemesini belirtmesi önemlidir.

Benzer şekilde, serbest hidroksil gruplarının sayısı tutmayı etkileyebildiğinden, özellikle ters fazlı kromatografide, bir kolonun uç kapaklı olup olmadığını bilmek önemlidir.

Sütun Paketleme

Ticari olarak önceden paketlenmiş sütunların maliyeti, sütunların “şirket içinde” paketlenmesiyle büyük mali tasarrufların elde edilebileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, kötü bir şekilde paketlenmiş bir kolonun kullanım sırasında sıkışarak kolon boşluklarının oluşmasına ve kolon performansının bozulmasına neden olabileceği anlaşılmalıdır.

Boşluğun atıl cam boncuklarla veya uygun bir zarla doldurulması gibi düzeltici prosedürler gerçekleştirilebilir (zerrecik halinde malzemeler, çaplarının 20 um’den büyük olması koşuluyla, paketin kurutulması daha kolaydır). Bu prosedürler, bozulmuş kolon salmastralarını çıkarmak için de kullanılabilir (renk bozulmasıyla gözlenir).

Genel olarak, bulamaç paketleme kolonların verimli bir şekilde paketlenmesine izin verir, ancak HPLC pompaları gereken yüksek darbe hızlarını üretme kapasitesine sahip olmadığından, yüksek kapasiteli bir pnömatik amplifikatör pompası gereklidir.

Çoğu ticari ambalaj malzemesi, ambalajlamadan önce çıkarılması gereken para cezaları içerir. Çıkarmayı başarmak için, destek organik bir çözücü içinde süspanse edilmeli, 15 dakika süreyle oturmaya bırakılmalı ve sonra süpernatant boşaltılmalıdır.

Bu prosedür, süpernatan berraklaşana ve cezalardan ari hale gelene kadar tekrarlanmalıdır. Alternatif olarak, malzeme, ince tanelerin geçmesine izin veren ancak paketleme malzemesini tutan bir filtre kağıdı üzerinde yıkanabilir.

Paketleme malzemesi daha sonra kurutulabilir ve paketleme çözücüsü içinde süspanse edilebilir. Bu çözücü, parçacıkların yerçekimi altında çökelmesini önlemek için genellikle yüksek yoğunluktadır (örneğin, halojenlenmiş bir hidrokarbon). Süspansiyon, bulamacın topaklanmasını sınırlamak için beş dakika süreyle sonikasyona tabi tutulmalı ve ardından HPLC kolonuna pompalanmadan önce paketleme rezervuarına dökülmelidir.

Paketleme için yaklaşık 3000 psi önerilir ve daha sonra basıncı kademeli olarak düşürmek için özen gösterilmelidir. Kolona daha sonra uç parçalar takılabilir, uygun bir çözücü ile yıkanabilir ve performans açısından test edilebilir. Alternatif sütun paketleme yöntemlerinin bir incelemesi araştırmalar yapılır.

Sütun Değerlendirmesi

Çoğu üreticinin, yeniden üretilebilir performanslara sahip yüksek kaliteli sütunlar tedarik edeceğine güvenilebilir ve genellikle, belirli koşullar altında bir test karışımının bir kromatogramı ile birlikte bir sütun sağlanır.

Sütun performansı bu testten hesaplanabilir ve garantili bir minimuma eşit veya bunun üzerinde olmalıdır. Kromatograf, bir sütunu alırken belirtilenle özdeş bir numune çalıştırarak bu özellikleri kontrol edebilir.

Daha düşük bir performans, ya kolonun nakliye sırasında hasar gördüğünü ya da kullanıcının ekipmanının ekstra kolon etkilerinin üreticininkini aştığını gösterirdi. Sütun performansını izlemek ve bozulma kanıtı için zaman zaman test örneğini çalıştırmak da yararlıdır.

Sütun performansı bir dizi kriter kullanılarak değerlendirilebilir, en yararlı olanlar şu şekildedir:

(1) Teorik plakaların sayısı (N). Bu, belirli bir ayırma gerçekleştirmede kolonun verimliliğinin bir ölçüsüdür. Sütunları karşılaştırırken bu faktörün test sistemine (yani akış hızı, viskozite, numune vb.) Bağlı olduğunu anlamak önemlidir. Bununla birlikte, tek başına plaka numarası genel performansı belirtmek için yetersizdir.

(2) Tepe simetrisi. Bu faktör, çözünürlük kaybının olmaması için önemlidir. Tepe asimetri faktörü (A,) A, = b / a ile verilir, burada b ve a tepe yüksekliğinin% 10’unda iki tepe yarı genişliğidir (b ön kenara ve a arka kenara). Asimetri faktörü, sıcaklık yükseltilerek veya mobil faz hızı değiştirilerek azaltılabilir.

(3) Sütun seçiciliği: Bu, belirli bir çözelti çifti için belirlenebilir ve sütundan sütuna yeniden üretilebilirliğin bir göstergesini sağlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir