Endüstride Gelişim – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Endüstride Gelişim – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

16 Haziran 2022 Endüstri 1.0 özellikleri Endüstri 3.0 Nedir kısaca Endüstrinin gelişimi 0
Üretim Sistemi – Dijital İş Modelleri – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Endüstride Gelişim

İmalat, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomilerde hayati bir bileşendir. Bununla birlikte, endüstri, iş liderlerine ve politika yapıcılara yeni fırsatlar ve zorluklar getiren hızlı değişim alanları yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor.

Talebi engelleyen şiddetli bir durgunluğun bir sonucu olarak, her iki büyük gelişmekte olan ekonomide de imalat için çalkantılı bir on yıl oldu. Gelişmiş ekonomilerde imalat talebi, üretkenlik ve kârlar düştü, bu da istihdamın hızlı bir şekilde düşmesi için bir katalizör görevi de gördü.

Küresel durgunluğa rağmen, imalat hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor. Sanayileşmiş gelişmekte olan ülkelerde imalat, ekonomiye önemli bir katkının yanı sıra geçimlik bir tarım kültüründen yükselen gelirlere ve yaşam standartlarına giden bir yol da sağlar.

Gelişmekte olan ülkelerde, üretimde yaratılan bir iş, tedarik zincirinde yaratılan iki işe yol açabileceğinden, hayati bir istihdam kaynağı olmaya devam da etmektedir. Ayrıca, gelişmiş sanayi ülkelerinde katma değer, GSYİH’nın yaklaşık %20’sidir, ancak üretim, inovasyona ve rekabet gücüne ilham verdiği için bir ülkenin büyümesine orantısız bir şekilde katkıda bulunur ve bu, akademik ve teknik kurumlara fayda sağlayan araştırma ve geliştirme sponsorluğuna da yol açar. 

Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri’nde imalatın GSYİH’ya katkısı %20’dir, ancak özel sektör araştırma ve geliştirmeye %77 katkıda bulunur. İmalat aynı zamanda %70’lik pay ve %37’lik verimlilik artışı ile ihracata büyük katkı da sağlıyor.

Gelişmekte olan ülkelerde, sanayileşmenin ekonomiler için ne kadar önemli olduğunu ücretler arttıkça ve verimlilik arttıkça görebiliriz. Ancak, istihdam, ücretler ve ilişkisel üretkenlikteki keskin artış, GSYİH’nın yaklaşık %20-30’unda keskin bir düşüş yapmadan önce GSYİH’ye plato yapıyor.

Bu fenomen genellikle, ücretler arttıkça, çalışanların ücretlerini harcamaları için araçlar sağlayan hizmet endüstrilerinin de arttığı inancına atfedilir. Bu nedenle, hizmet endüstrileri ekonomik büyümeden yararlandı ve ardından ulusun ekonomik büyümesinde daha büyük bir rol de oynadı.

Ancak, gerçekte üretimin her geçen yıl daha fazla hizmet yarattığını ve tükettiğini gördüğümüzde, bu, üretim ve hizmetlerin ayrı ayrı ayrı nitelikler olduğunu düşündürür. Lojistik, reklam ve pazarlama gibi bu hizmetler, artan miktarda üretim zamanı ve masrafını da oluşturmaktadır.

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde, üretime harcanan her 1 dolar için hizmetler için 16 sent gerekir. Ayrıca, bazı yüksek teknolojili imalatlarda, Ar-Ge, İK, ofis desteği ve BT gibi imalat dışı rollerde yer alan çalışanların sayısı, çalışanların büyük çoğunluğunu da oluşturmaktadır.


Endüstrinin gelişimi
Endüstri 1.0 örnekleri
Endüstri 3.0 Nedir kısaca
Endüstri 2.0 Nedir
Endüstri Dönemleri
Endüstri 1.0 özellikleri
Endüstri dönemleri slayt
endüstri dönemleri


Endüstri 4.0, üreticilerin kendi değer zincirleri içinde mevcut hizmetleri yaratabilecekleri veya tüketebilecekleri hizmetlerin internetine büyük önem vermektedir. Envanter kontrolü, lojistik ve akıllı ulaşım gibi bu hizmetler maliyetleri düşürecek, verimliliği ve nihayetinde üretkenliği de artıracaktır.

Üreticiler için kritik bir zorluk, dijital üretim çağına daha pragmatik bir şekilde yaklaşmak olacaktır. Kuyumculuk, tekstil ve oyuncak gibi yoğun emek yoğun sektörlerde yer alan üreticiler kesinlikle düşük ücret yolunda kalacaklar. Bununla birlikte, daha otomatikleştirilmiş hatlardaki diğerleri, düşük maliyetli ulaşıma erişim, tüketici içgörülerine veya vasıflı çalışanlara erişim gibi faktörleri de değerlendirmelidir.

Strateji ve üretim yöntemlerindeki bu değişiklik, yeni bir tür küresel üretim şirketi ile sonuçlanabilir. Hizmetleri üreten ve tüketen ağ bağlantılı değer zincirlerini kullanan bir sistemdir.

Ayrıca, müşteri içgörüsü ve piyasa koşullarında değişen küresel koşullara hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vermek için “büyük veri” ve analitiği kullanır. Ek olarak, büyüme, inovasyon ve ihracat için uzun vadeli hedeflerinin modern altyapıya yatırım yapmak gibi kritik teknik olanaklardan geçtiğini kabul eden politika yapıcılar, bu yeni üretici nesline öncülük de edecektir.

Ancak Endüstriyel İnternet ve Endüstri 4.0’ın muazzam fırsatlarını benimsemek ve bunlardan yararlanmak için işletmeler, işlerinin her alanında bazı köklü değişiklikler yapmak zorunda kalacaklar. IIoT veya Industry 4.0’ı benimsemenin ilk ve en önemli ön koşulu, işi dijital bir dünyada sorunsuz çalışacak şekilde dönüştürmektir.

 Bir Yol Haritası

İşletmelerin Endüstriyel İnternet kavramlarına uyum sağlayabilmeleri için, şirketin süreçleri, prosedürleri, felsefesi, stratejisi ve mevcut teknolojileri ile ilgili mevcut konumunu, ulaşmak istedikleri adaptasyon düzeyine göre gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sonra, bu amaca ulaşmak için gerçek araçların çetrefilli meselesi var. Ortak bir soru ortaya çıkıyor, “şimdi olduğumuz yerden olmak istediğimiz yere nasıl gideceğiz”?

Şirketlerin Endüstriyel İnternet ve Endüstri 4.0’ın muazzam fırsatlarını benimsemeleri ve bunlardan yararlanmaları için işlerinin her alanında bazı radikal değişiklikler yapmaları gerekecek. Bir IIoT veya Endüstri 4.0 stratejisini benimsemenin ilk ve en önemli ön koşulu, işi dijital bir dünyada sorunsuz çalışacak şekilde dönüştürmektir.

İşletmelerin dijital dönüşümüne yönelik birçok yaklaşım var, ancak ortak fikir, müşteri deneyimi, operasyonel süreç ve iş modellerinin üç temel alanını ele almayı içerdiği yönündedir.

Dijital Dönüşüm

Performansı artırmak için teknolojinin kullanımı olan dijital dönüşüm kavramı, Endüstriyel İnternet kadar abartılı ve C-suite’de sıcak bir ilgi konusu ve bunun iyi bir nedeni var. Yöneticiler, analitik, mobilite, sosyal medya ve akıllı gömülü cihazlar gibi en son dijital teknolojileri kullanarak tüm sektörlerdeki endüstrilerin dijitalleşmeden yararlandığını da görüyor.

Dijital dönüşüm endüstriden bağımsızdır ve kesinlikle medyanın ilgi odağının çoğunu almış olabilecek teknoloji girişimleriyle sınırlı değildir. Başarılı dijital dönüşüm projeleri, bankacılıktan medyaya ve üretime kadar bir dizi modern ve geleneksel endüstride mevcuttur. Ancak dijital dönüşüm tüm endüstrileri etkileyebileceği gibi, bir işletmenin stratejileri, süreçleri ve prosedürleri gibi tüm temel işlevlerini de içerebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir