Elektrokimyasal Dedektörler – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Elektrokimyasal Dedektörler – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Nisan 2021 Alev iyonizasyon dedektörü FID dedektör çalışma prensibi Gaz kromatografisi çalışma prensibi gc-fid çalışma prensibi 0
Elektrokimyasal Dedektörler – Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Laboratuvar Teknikleri - Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Elektrokimyasal Dedektörler

HPLC ile kombinasyon halinde elektrokimyasal algılama, kolayca oksitlenebilir ve indirgenebilir organik bileşiklerin ölçümü için son on yılda giderek daha popüler hale geldi.

Bu hızlı ilgi genişlemesi, merkezi sinir sisteminden biyojenik aminlerin miktar tayininde kullanımının tanınmasıyla tetiklendi. Daha yaygın kullanım, tekniğin kendine özgü avantajları, bunlar seçicilik, yüksek hassasiyet ve düşük maliyetle desteklenmiştir.

Elektrokimyasal dedektörler iki sınıftır:

(a) Detektör hücresinden akan hacimli sıvının elektrokimyasal özelliğindeki değişiklikleri ölçen yığın özellik detektörleri. Bu sınıftaki en popüler detektörler, hücre boyunca bir potansiyel uygulayan iletkenlik detektörleridir, böylece çözelti içindeki iyonlar, iletkenlikte sonuç olarak bir değişiklikle çekici elektroda doğru hareket eder.

İletkenlik detektörlerinin iki ana dezavantajı, mobil fazda tampon tuzlarının kullanımından genel olarak kaçınılması ve ayrıca sistemin sıcaklığa duyarlı olmasıdır. Bununla birlikte, bu detektörler hem organik hem de inorganik iyonların miktar tayininde bir miktar kullanım bulmuşlardır.

(b) Bir çözünen detektör hücresinden geçerken potansiyel veya akımdaki değişikliği izleyen çözünen özellik detektörleri. Bu dedektörler arasında daha popüler olanı ya kulometrik ya da amperometriktir; ikincisi şu anda daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu dedektörlerin ayrıntılı teorisi bu çalışmanın kapsamı dışındadır ve ilgilenen okuyucu başka bir yerde belirtilmiştir. Bununla birlikte, kısaca, eğer bir çözünen, bir elektron transferi için yeterince yüksek olan sabit bir potansiyelde tutulan bir elektrotun üzerinden geçerse ve bunun sonucunda oksidasyon veya indirgeme meydana gelirse, çözünen konsantrasyonu ile orantılı bir akım üretilecektir.

Gaz kromatografisi
Gaz kromatografisi Dedektörleri
HPLC dedektörleri
DAD dedektör
Gaz kromatografisi çalışma prensibi
gc-fid çalışma prensibi
Alev iyonizasyon dedektörü
FID dedektör çalışma prensibi

Amperometrik detektörlerde detektöre giren ve çıkan çözünen madde konsantrasyonu aynıdır (pratikte% 5’e kadar ürüne dönüştürülebilir). Kulometrik detektörlerde çözünen madde tamamen dönüştürülür (genellikle yaklaşık% 95 dönüşüm).

Kulometrik dedektörler tarafından verilen sinyal açıkça daha büyük olsa da, arka plan akımındaki artış ve buna bağlı olarak sinyal / gürültü oranındaki düşüş bu avantajdan daha ağır basıyor.

Amperometrik dedektörlerle kullanılan çalışma elektrotları, hem HPLC moduna hem de oksidatif veya indirgeyici elektrokimyasal saptamanın kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır. Oksidatif modda, çalışma elektrodu genellikle karbon macunu veya camsı karbondur.

Karbon macunu, grafit ve parafin yağı, silikon gres veya mum gibi atıl bir bağlayıcı malzeme karışımıdır. Bu elektrotların hazırlanması kolaydır, düşük arka plan akımlarına sahiptir ve makul ölçüde yeniden üretilebilir.

Ne yazık ki, bunların kullanımı, organik modifiye edicinin düşük bir konsantrasyonda olduğu mobil fazlarla sınırlıdır (örneğin,% 25’ten (v / v) metanol veya% 5 (v / v) asetonitril). Camsı karbon, kimyasal olarak dirençli, mekanik olarak sert, camsı bir malzemedir. Camsı karbon ve karbon macunu elektrotlarının hassasiyeti benzerdir, ancak ikincisi bazen daha düşük arka plan akımlarına sahiptir.

İndirgeyici elektrokimyasal saptamada kullanılan elektrotların en popüler olanı, altın bir substrat üzerinde ince bir film olarak biriktirilen civadan oluşan bir elektrot kullanır. Bu tasarım, cıva damla elektrotlarının eski tasarımında gözlemlenen titreşim ve mekanik kararsızlık sorunlarının üstesinden gelir.

Elektrokimyasal saptamayla ilgili önemli bir sınırlama, sınırlı mobil faz seçimidir çünkü polar olmayan organik çözücülerin yüksek konsantrasyonları, iletkenliği destekleyemedikleri için kullanılamaz. Tamponlar mobil fazda kullanıldığında, düşük bir arka plan akımını korurken iletkenlik sağlamak için genellikle 0,01-0,1 M aralığındadır.

Aşırı arka plan akımlarını önlemek için mobil fazın bileşenlerinin her zaman en yüksek saflıkta olması gerektiği vurgulanmalıdır. Elektrokimyasal algılamada kullanılan en popüler dedektör hücreleri ince tabakadır ve amperometrik veya kulometrik dedektörlerle kullanılabilir.

En popüler tasarım (Biyoanalitik Sistemler), elektrot yüzeyine paralel mobil faz akışına ve çalışma elektrotunun karşısına yerleştirilmiş, ince katman kanalının referans elektroda bir tuz köprüsü olarak işlev gördüğü bir düzlemsel yardımcı elektrota da sahiptir.

Alternatif bir tasarım, akışın elektrot yüzeyine dik olduğu duvar jeti detektörüdür; bununla birlikte, bu hücre elektrot yüzeyine daha etkili kütle transferi sağlamak üzere tasarlanmış olmasına rağmen, geleneksel hücreler genel olarak üstün performans da sergilemiştir.

Elektrokimyasal dedektörlü uygulamaların çoğunda tek bir elektrot kullanılır; bununla birlikte, karşılıklı olarak konumlandırılmış karşılık gelen bir yardımcı elektrot ve aşağı yönde bir referans elektrot ile paralel olarak iki çalışma elektrotunu kullanan bir çoklu elektrot sistemi tasarlamak nispeten daha da basittir.

Bu düzenleme, akımın iki potansiyelde izlenmesine izin verir ve bu nedenle UV dedektörleri ile iki farklı dalga boyunda izlemeye benzer. Bu yöntem, ayrıştırılan bir çözünen maddenin tanımlanmasına yardımcı olmak için kullanılabilir ve ayrıca, daha yüksek potansiyellerde reaksiyona giren maddelerin varlığında kolayca oksitlenen bir çözünen maddenin miktarını belirlemek için kullanılabilir, böylece ilave algılama hassasiyeti de sağlar.

Elektrokimyasal tespit uygulamalarının kapsamlı bir incelemesi bu kitabın kapsamı dışındadır. Kısaca, en sık araştırılan bileşik sınıfları arasında; aromatik aminler, fenoller, tioller, nitro-bileşikler, kinonlar, fenotiyazinler, pürinler ve semikarbazidler. Ek olarak, hem askorbik asit hem de ürik asit, elektrokimyasal tespit kullanılarak uygun şekilde de izlenebilir.

Hassas tespit elde etmek için kılavuz olarak elektrokimyasal dedektörlere özel olarak uygulanabilen bir dizi ipucu verilebilir:

  • (a) Elektrotun mobil faz ile uyumlu olduğundan ve elektrot yüzeylerinin iyi durumda olduğundan emin olun.
  • (b) İlgili çözünen maddeyi oksitlemek veya azaltmak için gereken minimum potansiyelde çalışın.
  • (c) Dedektörün elektriksel olarak izole edildiğinden ve tüm bileşenlerin aynı ortak toprak bağlantısına topraklandığından emin olun.
  • (d) Dedektör hücresi etrafındaki sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirin.
  • (e) Akış hücresinde hava kabarcığı olmadığını kontrol edin.
  • (f) Mobil fazın tüm bileşenlerinin en yüksek kalitede olmasını sağlayın.
  • (g) HPLC sistemini düzenli olarak pasifleştirin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir