Değiştirme Konsepti – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Değiştirme Konsepti – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

10 Nisan 2023 İç mekan konsept Fikirleri İç mimarlık konsept örnekleri 0
Özvektör Açılımları

Açgözlü Kavramlar

Açgözlü yöntemlerin çoğu şu çerçeveye uyar: Önemsiz ve uygulanabilir bir çözümle başlayın ve daha fazla optimizasyon mümkün olmayana kadar maliyetlerini yinelemeli olarak düşürmek için güncelleme işlemlerini kullanın. Açgözlü bir yaklaşım için bu şema, Algoritma 19’da gösterilmiştir; burada c (L), L çözümünün maliyetini ve Ng (L), L çözümüyle başlayan bir güncelleme işlemiyle elde edilebilecek tüm çözümlerin kümesini gösterir.

Bu yinelemeli şema, hiyerarşiler yoluyla kümelemeler için de ifade edilebilir. Bir hiyerarşi yinelemeli bir iyileştirmeyi (veya kabalaştırma) süreci gerektirir. Güncellemeler olarak birleştirme veya bölme işlemlerini kullanan açgözlü yöntemler, bir hiyerarşiyi doğal bir şekilde tanımlar.

Bu işlemlerden birine kısıtlama, kümelemelerin karşılaştırılabilirliğini garanti eder ve böylece bir hiyerarşiye yol açar. Bu iki kavram kısaca resmileştirilecek, ondan önce hiyerarşilerin bazı gerçeklerinden kısaca bahsedilecektir.

Hiyerarşiler, kümelemeler üzerinde ek bir serbestlik derecesi sağlar: küme sayısı sabit değildir. Böylece, tanecikli yapısından bağımsız olarak grup yapısını temsil ederler.

Bununla birlikte, bir hiyerarşi, birleştirme işlemlerini temsil eden, dendrogram olarak da adlandırılan bir ağaç tarafından dolaylı olarak temsil edilebilmesine rağmen, bu özellik genellikle alan gereksinimini artırır. Algoritmalar onu açıkça oluşturma eğilimindedir. Bu nedenle, alan tüketimleri genellikle ikinci dereceden veya daha büyüktür. Birkaç özel durum için bu maliyetler veri yapılarının yardımıyla azaltılabilir.

Bağlantı süreci (Aglomerasyon), 1-kümelemeye ulaşılana kadar iki kümeyi birleştirerek belirli bir kümelemeyi yinelemeli olarak kabalaştırır. Resmi açıklama gösterilir.

Tanım çok resmi olmasına rağmen, temel fikir en ucuz bir birleştirme işlemi gerçekleştirmektir. Böyle bir operasyonun maliyeti iki farklı bakış açısıyla değerlendirilebilir. Yerel sürüm ücretleri, yalnızca ilgili iki kümeye bağlı olarak yalnızca kendi kendini birleştirir. Karşıt görüş, birleştirme işleminin etkisini dikkate alan genel bir versiyondur.

Bu iki kavram, aynı zamanda kullanılan maliyet fonksiyonlarını da ima eder, yani, global bir maliyet fonksiyonu etki alanı olarak kümeleme kümesine sahipken, yerel maliyet fonksiyonu bağımsız değişken olarak bir çift düğüm altkümesi kullanır. Bir bağlantı örneği verilmiştir. Bağlantı süreci tersine çevrilebilir ve iki kümeyi birleştirmek yerine bir küme iki parçaya bölünür. Bu ikili işleme Bölme (Diversion) denir.

Bağlantı işlemine benzer şekilde, tanım oldukça tekniktir ancak temel fikir, en ucuz bölme işlemini gerçekleştirmektir. Bağlantı yönteminin aksine, maliyet modeli ek bir serbestlik derecesine sahiptir çünkü kümeler çeşitli şekillerde kesilebilir. Yine, sırasıyla bölünmenin etkisini ve bölünmenin kendisini yükleyen bir küresel ve bir yerel versiyon var.

Her ikisi de Bağlantı sürecindeki görünümlere karşılık gelir. Bununla birlikte, kümelerin önemsiz olmayan olası her kesimini derecelendirmek çok zaman alıcıdır ve genellikle dahil olan maliyet fonksiyonları hakkında gelişmiş bilgi gerektirir. Olası bölmeler kümesini azaltmanın bir yolu, ek bir Slocal kesme işlevi eklemektir. Bölme işlemleri için yararlı adaylar üretmek için bir ‘oracle’ görevi görür.

Yarı küresel ve yarı yerel sürümler, küresel ve yerel sürümle aynı ilkelere sahiptir, ancak aday kümeleri önemli ölçüde azalır. Bu nedenle, genellikle oldukça verimli bir şekilde hesaplanabilirler ve maliyet fonksiyonu hakkında karmaşık bilgi gerekmez. Bununla birlikte, kesme işlevinin seçimi genellikle kalite üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.


Tasarım konsept isimleri
İç mekan konsept isimleri
İç mekan konsept Fikirleri
Mimari konsept isimleri
İç mimarlık konsept örnekleri
Konsept mekan Nedir
Konsept sanatçısı maaşı
Konsept sanatçısı nedir


Hem Bağlantı hem de Bölme süreci, birkaç nedenden dolayı açgözlü olarak kabul edilir. Biri ardışık kümelemelerin oluşturulmasıdır, yani bir güncelleme işlemi her zaman en ucuz kümelemeyi seçer. Bunlar, toplam veya tam hiyerarşileri oldukça kolay bir şekilde üretebilir. Toplam hiyerarşiler, ortaya çıkan hiyerarşiye basitçe önemsiz kümelemeler eklenerek elde edilebilir.

Diğer tüm kümelemelerle karşılaştırılabilirler, bu nedenle hiyerarşi özelliğini korurlar. Tam hiyerarşilerin, her k ∈ tamsayısı için k kümeli bir kümelemenin dahil edildiği hiyerarşiler olduğunu hatırlayın. Her iki süreç de önemsiz kümelemelerle, yani Bağlantı için tekil tonlarla ve Bölme için 1-kümelemeyle başlatıldığında tam bir hiyerarşiye yol açar.

Ayırma işlemi söz konusu olduğunda, kesme işlevlerinin uygun olmasının çok önemli olduğunu unutmayın. Bu nedenle, her küme yalnızca bir düğüm içerene kadar her kümenin bölüneceği garanti edilir. Maliyet, sonuca veya operasyonun kendisine göre ölçülebilse de, öngörü veya bilginin geleceğe yansıtılması, yani daha sonraki bir fayda için anlık olarak daha yüksek maliyeti kabul etmek asla mümkün değildir.

Basit yapıları nedeniyle, özellikle yerel versiyonlarda, her iki kavram da sıklıkla kullanılır ve genel olarak kümeleme algoritmalarının temelini oluşturur. Genel yerel sürümler çok verimli bir şekilde uygulanabilir.

Bağlantı işlemi için, tüm küme çiftlerini ve bunların birleştirme maliyetlerini içeren bir matris saklanır. Bir güncelleme işlemi gerçekleştiğinde, yalnızca ortaya çıkan yeni kümeyi başka bir kümeyle birleştirmenin maliyeti yeniden hesaplanır. Belirli maliyet fonksiyonları için bu şema, ikinci dereceden alandan daha az alan ve çalışma zamanı tüketimi ile bile uygulanabilir.

Ayırma işlemi durumunda, her küme için yalnızca kesim bilgilerinin saklanması gerekir. Bir küme bölündüğünde, kesim bilgisinin yalnızca iki yeni parça için yeniden hesaplanması gerekir. Bu, genel olarak herhangi bir küresel sürüm için geçerli değildir. Bununla birlikte, çok sınırlı birkaç maliyet ve kesim işlevi, global sürümlerde de verimli bir şekilde ele alınabilir.

Değiştirme Konsepti

Önceki açgözlü stratejilerin küresel eyleminin aksine, değişen yaklaşımlar daha yerel olarak çalışır. Bir ilk kümeleme seçerler ve bunu yerel bir optimum bulunana kadar yinelemeli olarak değiştirirler. Genellikle üç işleme izin verilir: birincisi, bir düğüm bir kümeden mevcut başka bir kümeye hareket eder, ikincisi, bir düğüm yeni bir küme oluşturmak için bir kümeden hareket eder ve üçüncü olarak, iki düğüm küme atamalarını değiştirir.

Bazen bir kümenin anında kaldırılması ve düğümlerin mevcut kümelere yeniden atanması gibi daha karmaşık işlemlere izin verilir. Bununla birlikte, bu karmaşık işlemler genellikle yalnızca hızlandırma veya yapay durumlardan kaçınmak için kullanılır, bu nedenle burada ele alınmayacaktır.

Tipik olarak bir dizi basit işlemle bunların simüle edilebileceğini unutmayın. Algoritmik yönlerle ilgili olarak, değişen kavramlar açgözlü olanlara nispeten yakındır.

Algoritma 20, Ns’nin (L) kümeleme L’ye değişiklikler uygulanarak elde edilebilecek tüm kümelemelerin kümesini gösterdiği genel prosedürü gösterir. Adım 1, maliyet veya potansiyel fonksiyonlara, rasgele seçime veya uygulamaya dayalı olabilir. arka plan. Vites değiştirme kavramının teknik tanımı verilir ve seçim kriteri olarak bir potansiyel fonksiyon kullanılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir