DEĞERLERDEKİ FARKLILIKLAR – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

DEĞERLERDEKİ FARKLILIKLAR – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

27 Eylül 2022 Ekonomi biliminin temelini ne oluşturur Ekonomide değer kavramı Malın değerini gerçek değerinden yüksek belirlemek ne sayılır 0
 Durum Bağlantı İstatistikleri

DEĞERLERDEKİ FARKLILIKLAR

Diyelim ki Peter ve Paul kasaba kuyusundan aynı miktarda su alıyorlar. Kasaba, kuyunun bakımı için ödeme yapmak için sakinlerinden vergi alıyor. Peter 50.000 dolar gelir elde etti ve 5.000 dolar veya gelirinin yüzde 10’u vergilendirildi. Paul’un 10.000$ geliri var ve 2.000$ veya gelirinin yüzde 20’si oranında vergilendiriliyor.

Bu politika adil mi? Değilse, kim çok fazla ödüyor ve kim çok az ödüyor? Paul’ün düşük gelirinin tıbbi bir engelden mi yoksa oyunculuk kariyerine devam etme kararından mı kaynaklandığı önemli mi? Peter’ın yüksek gelirinin büyük bir mirastan mı yoksa kasvetli bir işte uzun saatler çalışmaya istekli olmasından mı kaynaklandığı önemli mi?

Bunlar, insanların muhtemelen aynı fikirde olmadığı zor sorulardır. Kasaba, kuyuyu ödemek için kasaba sakinlerinden nasıl vergi alması gerektiğini araştırmak için iki uzman tuttuysa, birbiriyle çelişen tavsiyelerde bulunurlarsa şaşırmazdık.

Bu basit örnek, ekonomistlerin neden bazen kamu politikası konusunda anlaşamadıklarını gösteriyor. Normatif ve pozitif analiz tartışmamızda daha önce öğrendiğimiz gibi, politikalar yalnızca bilimsel gerekçelerle değerlendirilemez. Ekonomistler bazen farklı değerlere sahip oldukları için çelişkili tavsiyelerde bulunurlar. Ekonomi bilimini mükemmelleştirmek, bize çok fazla ödeyenin Peter mı yoksa Paul mu olduğunu söylemeyecektir.

ALGIYA KARŞI GERÇEKLİK

Bilimsel yargılardaki farklılıklar ve değerlerdeki farklılıklar nedeniyle, ekonomistler arasında bazı anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Yine de, anlaşmazlık miktarını abartmamak gerekir. Çoğu durumda, ekonomistler birleşik bir görüş sunar.

Ekonomi politikası hakkında on önerme içerir. İş dünyası, hükümet ve akademideki ekonomistlerle yapılan bir ankette, bu önermeler katılımcıların ezici bir çoğunluğu tarafından onaylandı. Bu önermelerin çoğu, genel halk arasında benzer bir fikir birliğine varmakta başarısız olacaktır.

Tablodaki ilk önerme kira denetimiyle ilgilidir. Tartışacağımız nedenlerden dolayı, hemen hemen tüm ekonomistler, kira kontrolünün konutun mevcudiyetini ve kalitesini olumsuz etkilediğine ve toplumun en muhtaç üyelerine yardım etmenin çok maliyetli bir yolu olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte, birçok şehir yönetimi, ekonomistlerin tavsiyelerini görmezden gelmeyi ve ev sahiplerinin kiracılarından talep edebileceği kiralara tavan koymayı seçiyor.

Tablodaki ikinci önerme tarifeler ve ithalat kotaları ile ilgilidir. Tartışacağımız nedenlerden dolayı ve daha tam olarak neredeyse tüm ekonomistler serbest ticaretin önündeki bu tür engellere karşı çıkıyor. Bununla birlikte, yıllar içinde, başkan ve Kongre belirli malların ithalatını kısıtlamayı seçmiştir.

1993’te Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasındaki ticaretin önündeki engelleri azaltan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) Kongre’den geçti, ancak ekonomistlerin ezici desteğine rağmen sadece dar bir farkla. Bu durumda, ekonomistler ortak bir tavsiyede bulundular, ancak birçok Kongre üyesi bunu görmezden gelmeyi seçti.

Uzmanlar muhalefette birleşiyorsa, kira kontrolü ve ithalat kotaları gibi politikalar neden devam ediyor? Bunun nedeni, ekonomistlerin henüz kamuoyunu bu politikaların istenmediğine ikna etmemiş olmaları olabilir. Bu yazının bir amacı, ekonomistin bu ve diğer konular hakkındaki görüşünü anlamanızı sağlamak ve belki de sizi bunun doğru olduğuna ikna etmektir.


Ekonomide değer kavramı
Ekonomide değeri belirleyen unsurlar
Malın değerini gerçek değerinden yüksek belirlemek ne sayılır
Bir malın değerini ne belirler
Değeri belirleyen unsurlar
Ekonomi biliminin temelini ne oluşturur
Kullanım değeri Nedir
Değer nedir


Bu yazının ilk iki bölümü sizi ekonominin fikir ve yöntemleriyle tanıştırdı. Artık işe koyulmaya hazırız. Bir sonraki bölümde, ekonomik davranış ve ekonomi politikası ilkelerini daha ayrıntılı olarak öğrenmeye başlayacağız.

Bu çalışmayı sürdürürken, entelektüel becerilerinizin çoğundan yararlanmanız istenecektir. Büyük ekonomistten bazı tavsiyeleri aklınızda tutmanız yararlı olabilir:

İktisat çalışması, alışılmadık derecede yüksek düzeyde herhangi bir özel hediye gerektirmiyor gibi görünüyor. Felsefenin veya saf bilimin daha yüksek dallarına kıyasla çok kolay bir konu değil mi? Çok az kişinin başarılı olduğu kolay bir konu!

Paradoks, açıklamasını, belki de, usta-ekonomistin nadir bulunan bir yetenek kombinasyonuna sahip olması gerektiğinde bulur. Bir dereceye kadar matematikçi, tarihçi, devlet adamı, filozof olmalıdır. Sembolleri anlamalı ve kelimelerle konuşmalıdır. Özeli genel terimleriyle düşünmeli ve aynı düşünce uçuşu içinde soyut ve somuta dokunmalıdır.

  • Ekonomistler, konularına bir bilim adamının nesnelliği ile hitap etmeye çalışırlar. Tüm bilim adamları gibi, çevrelerindeki dünyayı anlamak için uygun varsayımlarda bulunur ve basitleştirilmiş modeller oluştururlar. İki basit ekonomik model, dairesel akış diyagramı ve üretim olanakları sınırıdır.
  • Ekonomi alanı iki alt alana ayrılır: mikroekonomi ve makroekonomi. Mikroekonomistler, hanehalkları ve firmalar tarafından karar vermeyi ve hanehalkları ile pazardaki firmalar arasındaki etkileşimi inceler. Makroekonomistler, ekonomiyi bir bütün olarak etkileyen güçleri ve eğilimleri inceler.
  • Olumlu bir ifade, dünyanın nasıl olduğu hakkında bir iddiadır. Normatif bir ifade, dünyanın nasıl olması gerektiğine dair bir iddiadır. Ekonomistler normatif açıklamalar yaptıklarında, bilim adamlarından çok politika danışmanları olarak hareket ederler.
  • Politika yapıcılara tavsiyede bulunan ekonomistler, ya bilimsel yargılardaki farklılıklar ya da değerlerdeki farklılıklar nedeniyle çelişkili tavsiyelerde bulunurlar. Diğer zamanlarda, ekonomistler sundukları tavsiyede birleşirler, ancak politika yapıcılar bunu görmezden gelmeyi seçebilirler.

Cevaplanması gereken bazı sorular şu şekildedir:

1. Ekonomi nasıl bir bilim gibidir?
2. İktisatçılar neden varsayımlarda bulunur?
3. Bir ekonomik model gerçeği tam olarak tanımlamalı mıdır?
4. Süt ve kurabiye üreten bir ekonomi için bir üretim olanakları sınırı çizin ve açıklayın. Hastalık ekonominin inek nüfusunun yarısını öldürürse bu sınıra ne olur?
5. “Verimlilik” fikrini tanımlamak için bir üretim olanakları sınırı kullanın.
6. Ekonominin bölündüğü iki alt alan nelerdir? Her bir alt alanın neyi incelediğini açıklayın.
7. Olumlu ve normatif bir ifade arasındaki fark nedir? Her biri için bir örnek ver.
8. Ekonomik Danışmanlar Konseyi nedir?
9. İktisatçılar neden bazen politika yapıcılara çelişkili tavsiyelerde bulunurlar?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir