Çökeltme Testleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çökeltme Testleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

15 Mayıs 2021 Atık su arıtma aşamaları Atık suyun arıtılması teknik ve yöntemleri slayt Biyolojik Atıksu arıtma Evsel atıksu arıtma tesisi akım şeması Fiziksel su arıtma 0
Çökeltme Testleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Antikor Testleri

Tüm vücut sıvıları antikorlar için test edilebilmesine rağmen, tanısal bakteriyolojide genellikle test edilen bir serum örneğidir. İmmünokompetan hastalarda, bakteri enfeksiyonu hemen hemen her zaman o organizmaya karşı spesifik antikor üretir. Antikorlar, serumda (kanın hücresiz bölümü) oluşan ve farklı tiplerde (immünoglobülinler olarak adlandırılır) kompleks moleküller olan proteinlerdir.

İmmünoglobulinler, istilacı bakterilere karşı birçok farklı savunma mekanizmasında yer alır. İnsanda beş tip immünoglobulin vardır, ancak tanısal bakteriyoloji için IgM ve IgG en çok kullanılanlardır ve IgA ve IgE çok daha az önemlidir.

IgM antikoru, enfeksiyon seyrinin erken döneminde (ilk haftada) oluşur ve genellikle mevcut enfeksiyonun teşhisi içindir. IgG antikoru enfeksiyonda daha sonra (ikinci haftada) oluşur ve genellikle geçmiş enfeksiyon ve bağışıklığın göstergesidir. IgG antikoru ayrıca plasentayı geçer ve yenidoğana bağışıklık sağlar.

IgA, majör mukozal immünoglobulindir ve IgE, esas olarak alerjik reaksiyonlarda rol oynar; ancak ikisi de plasentayı geçemez ve yenidoğanda tanıya yardımcı olabilir.

IgM plasentayı geçmez ancak yeni doğanların dörtte biri IgM üretmez. Serumdaki tüm bu immünoglobulinlerin (IgM, IgG, IgA ve IgE) yükselmeleri ve düşmeleri farklıdır ve bu farklılıklar, bir enfeksiyonun başlangıcını zamanlamak için kullanılabilir, örn. hamilelik sırasında enfeksiyon teşhisi.

Daha Eski Testler

Aglütinasyon Testleri

Bir hastanın serumunda bulunan spesifik antikorlar, bakteri partiküllerini veya bakteriyel antijenlerle kaplı lateks partiküllerini aglütine edebilir. Aglütinasyon testinin bir örneği, Brucella abortus’a karşı antikorun saptanması için doğrudan aglütinasyon yöntemidir. Bu testte, test tüplerinde bulunan hasta serumunun bir dizi seyreltisine bir B. abortus süspansiyonu eklenir.

Tüpler bir saat veya daha uzun süre, genellikle 37 ° C’de inkübe edilir ve ardından sonuç okunur. En zayıf aglütinasyonu tespit etmek için test, hassasiyetini artırmak için gece boyunca inkübe edilebilir. Aglütinasyon, sıvıda kümeler halinde veya negatif kontroller durumunda ince ince bir süspansiyon olarak yükselecek hücreleri rahatsız etmek için tüplere hafifçe vurarak okunur. Aglütinasyon testleri slaytlarda kullanılmak üzere kolayca uyarlanabilir ve daha sonra bu testler hızlı ve kolay bir hale gelir.

Aglütinasyon testleri, bu immünoglobulin sınıfı diğerlerine göre aglütinasyonda daha iyi olduğundan, IgM antikorları mevcut olduğunda özellikle hassastır. Bununla birlikte, IgM antikorunun her zaman aglütinasyona neden olmadığı ve yanlış negatif sonuçların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

Bir teknik problem, antikor bağlama sahalarının sterik inhibisyonuna bağlı olarak en yüksek antikor konsantrasyonlarında aglütinasyonun görülmediği ve yalnızca numune seyreltildiğinde belirgin hale geldiği prozon etkisidir.

Kırmızı kan hücreleri (örneğin koyunlardan) ayrıca bakterilerden antijenlerle kaplanabilir. Treponema pallidum hemaglutinasyon testi (TPHA), sifiliz tanısı için kullanılır. Bu kaplanmış partikül testleri, otoaglutinasyona, yani bakteriyel süspansiyonlarda sık görülen bir problem olan protein yapışma etkileriyle partiküllerin aglütinasyonundan muzdarip olmama avantajına sahiptir.

Su arıtma yöntemleri pdf
Evsel atıksu arıtma tesisi akım şeması
Kimyasal arıtma tesisi akım şeması
Atık suyun arıtılması teknik ve yöntemleri slayt
Flokülasyon kimyasalları
Biyolojik Atıksu arıtma
Atık su arıtma aşamaları
Fiziksel su arıtma

Kompleman Sabitleme Testleri

Hastanın serumu önce tamamlayıcıyı yok etmek için 56 ° C’ye ısıtılır. İkinci aşamada, hastanın bir dizi seyreltme serumu, organizma veya antijenleri ile karıştırılır. Genellikle taze kobay serumu alikotu olan bir tamamlayıcı kaynağı eklenir ve karışım inkübe edilir.

Bakteriler ve hastanın numunesi arasında oluşan antijen-antikor kompleksleri, kobay komplemanını aktive eder ve dolayısıyla karışımdan çıkarır. İnkübasyon süresinin sonunda, tüm karışımlar, kırmızı hücre antijenlerine karşı anti-vücut ile duyarlı hale getirilmiş uygun bir türün kırmızı hücrelerinden hazırlanan reaktifler testin üçüncü aşamasına çıkarılır.

Tipik olarak, tavşan anti-koyun kırmızı hücre antikoru ile duyarlılaştırılmış koyun kırmızı hücreleri kullanılır, böylece kırmızı hücreler, tamamlayıcı olmadan antikorla kaplanır. İkinci aşamada kompleman mevcutsa, hassaslaşmış kırmızı hücreler parçalanır.

Bu nedenle lizis, prosedürün ikinci aşamasındaki hasta örneklerinde herhangi bir antikor bulunmadığını gösterirken liziz olmaması, antikorun mevcut olduğunu ve tamamlayıcının bu ikinci aşamada kullanıldığını gösterir.

Kompleman sabitleme testleri birçok amaç için sıklıkla kullanılmıştır, örn. Brucella enfeksiyonunun teşhisi. Kompleman fiksasyon testlerinde potansiyel olarak birçok sorun vardır. Testlerin güvenilirliği, test yapılmadan önce testteki tüm reaktiflerin standardizasyonuna bağlıdır. Ayrıca, serumda anti-tamamlayıcı etkilere sahip maddeler bulmak nadir değildir.

Çökeltme Testleri

İlke, antikorun, özellikle IgG’nin, çözünür antijeni çökeltmesidir. Çökeltme, test tüplerinde sulu çözelti içinde gerçekleştirilebilir, ancak daha sık Ouchterlony yöntemi ile gerçekleştirilir. Bu, antijen (ilgili organizmadan) veya antikor (hasta serumu) ile doldurulmuş oyuklara sahip% 1-2 düz agar içeren bir plaka (Petri kabı) kullanır.

Genel format gösterilmektedir. Antijen ve antikor, agar yoluyla birbirlerine doğru yayılır ve karşılaştıkları yerde bir çökelme hattı oluşur. Kolayca yayılması koşuluyla hemen hemen her antijen kullanılabilir. Bilinen spesifikliğe sahip bir antikor kullanılarak, bilinmeyen bir antijenin kimliği belirlenebilir. Tipik olarak, bu tür bir test, tetanoz ve difteri ile ilişkili olanlar gibi bakteriyel toksinlerle kullanılabilir.

Daha Yeni Testler

Bu testlerin prensibi, hastanın serumdaki antikorunun bakteri şeklinde sağlanan bir substrata veya bunların ürünlerinin katı bir yüzeye bağlanmasıdır. Daha sonra, istenmeyen serum proteinleri substrattan yıkanır ve genellikle tavşanlarda, koyunlarda veya keçilerde yetiştirilen, insan antikoruna özgü olan ve uygun bir işaretleyici ile etiketlenen ikinci bir antikor, testin ikinci aşamasında eklenir.

Hastanın antikoru birinci aşamada substrata bağlanmışsa, ikinci aşama antikoru da eklenecektir. İşaretçi veya etiket değişir, ancak genellikle kolayca ölçülebilen bir şeydir.

Örneğin, flüoresan antikor tekniğinde bu etiket, morötesi ışıkta görülebilen flüoreseindir, oysa enzime bağlı immünosorbent testinde (ELISA) etiket, daha sonra bir ölçülebilir bir renk değişimi sağlamak için uygun alt tabaka. Mevcut etiketlerin sayısı çok fazladır ve radyoaktif etiketler içerir, ancak prensip tüm bu testler için aynıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir